Tražilica


Brojevi 2. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Brojevi 2,1Gospod reče Mojsiju i Aronu:
Brojevi 2,2"Sinovi Izraelovi neka taboruju svaki kod svoje zastave, kod bojnih znakova svojega plemena. Tabor neka se postavi u nekoj udaljenosti od Šatora sastanka unaokolo.
Brojevi 2,3Sprijeda, prema istoku, neka taboruje zastava tabora Judina po četama svojim; vođa sinova Judinih neka bude Nahšon, sin Aminadabov;
Brojevi 2,4A vojske njegove, ljudi izbrojenih bilo je sedamdeset i četiri tisuće i šest stotina.
Brojevi 2,5Do njega neka taboruje pleme Isakarovo; vođa sinova Isakarovih neka bude Netanel, sin Zuarov;
Brojevi 2,6A vojske njegove, ljudi izbrojenih bilo je pedeset i četiri tisuće i četiri stotine.
Brojevi 2,7Onda pleme Zebulunovo; vođa sinova Zebulunovih neka bude Eliab, sin Helonov;
Brojevi 2,8A vojske njegove, ljudi izbrojenih bilo je pedeset i sedam tisuća i četiri stotine.
Brojevi 2,9Svih u taboru Judinu ljudi bilo je osamdeset i šest tisuća i četiri stotine po četama njihovim. Oni neka idu prvi.
Brojevi 2,10Na jugu neka taboruje zastava tabora Rubenova po četama svojim; vođa sirova Rubenovih neka bude Elisur, sin Šedeurov;
Brojevi 2,11A vojske njegove, ljudi izbrojenih bilo je četrdeset i šest tisuća i pet stotina.
Brojevi 2,12Do njega neka taboruje pleme Simeonovo; vođa sinova Simeonovih neka bude Šelumiel, sin Surišadajev;
Brojevi 2,13A vojske njegove, ljudi izbrojenih bilo je pedeset i devet tisuća i tri stotine.
Brojevi 2,14Onda pleme Gadovo; vođa sinova Gadovih neka bude Eliasaf, sin Reuelov;
Brojevi 2,15A vojske njegove, ljudi izbrojenih bilo je četrdeset i pet tisuća i Fest stotina i pedeset.
Brojevi 2,16Svih u taboru Rubenovu ljudi izbrojenih bilo je sto i pedeset i jedna tisuća i četiri stotine i pedeset po četama njihovim. Oni neka idu drugi.
Brojevi 2,17Potom neka ide Šator sastanka s taborom Levita usred ostalih tabora. Kako taboruju, tako neka idu, svaki na svojemu mjestu i pod zastavom svojom.
Brojevi 2,18Na zapadu neka taboruje zastava tabora Efraimova po četama svojim; vođa sinova Efraimovih neka bude Elišama, sin Amihudov;
Brojevi 2,19A vojske njegove, ljudi izbrojenih bilo je četrdeset tisuća i pet stotina.
Brojevi 2,20Do njega onda pleme Manasehovo; vođa sinova Manasehovih Gamaliel, sin Pedahsurov;
Brojevi 2,21A vojske njegove, ljudi Izbrojenih bilo je trideset i dvije tisuće i dvije stotine.
Brojevi 2,22Onda pleme Benjaminovo; vođa sinova Benjaminovih Abidan, sin Gideonov;
Brojevi 2,23A vojske njegove, ljudi izbrojenih trideset i pet tisuća i četiri stotine.
Brojevi 2,24Svih u taboru Efraimovu ljudi izbrojenih bilo je sto i osam tisuća i što po četama njihovim. Oni neka idu treći.
Brojevi 2,25Na sjeveru neka taboruje zastava tabora Danova po četama svojim; vođa sinova Danovih Ahiezer, sin Amišadajev;
Brojevi 2,26A vojske njegove, ljudi izbrojenih šezdeset i dvije tisuće i sedam stotina.
Brojevi 2,27Do njega neka taboruje pleme Ašerovo; vođa sinova Ašerovih neka bude Pagiel, sin Okranov;
Brojevi 2,28A vojske njegove, ljudi izbrojenih četrdeset i jedna tisuća i pet stotina.
Brojevi 2,29Onda pleme Naftalijevo; vođa sinova Naftalijevi, Ahira, sin Enanov;
Brojevi 2,30A vojske njegove, ljudi izbrojenih pedeset i tri tisuće i četiri stotine.
Brojevi 2,31Svih u taboru Danovu ljudi izbrojenih bilo je što pedeset i sedam tisuća i šest stotina. Oni neka idu najposlije uza zastave svoje."
Brojevi 2,32To su sinovi Izraelovi, izbrojeni po porodicama svojim. Svih izbrojenih u taborima po četama njihovim bilo je šest stotina i tri tisuće i pet stotina i pedeset.
Brojevi 2,33Leviti nijesu bili brojeni među sinove Izraelove, kao što je bio Gospod zapovjedio Mojsiju.
Brojevi 2,34I učiniše sinovi Izraelovi sve onako, kako je bio Gospod zapovjedio Mojsiju. Tako se utaboriše po zastavama svojim, tako su išli, svaki po plemenu svojem i porodici svojoj.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje