Tražilica


Brojevi 27. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Brojevi 27,1Jednoga dana pristupiše kćeri Selofhada, sina Hefera, sina Gileada, sina Makira, sina Manaseha, iz porodica Manaseha, koji je bio sin Josipa. Kćeri su se zvale Mahla, Noa, Hogla, Milka i Tirsa,
Brojevi 27,2One stadoše pred Mojsija i svećenika Eleazara i pred plemenske knezove i svu zajednicu na ulazu u Šator sastanka i rekoše:
Brojevi 27,3"Naš je otac umro u pustinji. Ali nije bio u buni onih, koji se digoše proti Gospodu, u buni Korahovoj, nego je umro od svojega vlastitoga grijeha. A nije imao sinova.
Brojevi 27,4Zar da sad izgine ime oca našega iz porodice njegove, jer nije imao sina? Daj nam baštinu među braćom oca našega."
Brojevi 27,5Tada iznese Mojsije parnicu njihovu pred Gospoda,
Brojevi 27,6I Gospod dade Mojsiju ovu odluku:
Brojevi 27,7"Kćeri Selofhadove pravo su govorile. Daj im bez oklijevanja baštinu među braćom oca njihova. Prenesi posjed oca njihova na njih.
Brojevi 27,8A sinovima Izraelovim daj ovu odredbu: "Ako netko umre, a ne ostavi sina, onda prenesite baštinu njegovu na kćer njegovu.
Brojevi 27,9Ako li nema kćeri, onda predajte baštinu njegovu braći njegovoj.
Brojevi 27,10Ako li nema ni braće, onda podajte baštinu njegovu braći oca njegova.
Brojevi 27,11Ako otac njegov nema braće, onda podajte baštinu njegovu najbližemu njegovu rođaku po krvi iz porodice njegove, da ga uzme u posjed. To neka vrijedi za sinove Izraelove kao zakon, kako zapovjedi Gospod Mojsiju."
Brojevi 27,12Jednoga dana zapovjedi Gospod Mojsiju: "Uzađi na goru Abarim i pogledaj zemlju, koju sam dao sinovima Izraelovim.
Brojevi 27,13"Kad je pogledaš, bit ćeš i ti pridružen zemljacima svojim, kao što je prije bio uzet k njima brat tvoj Aron.
Brojevi 27,14Jer u pustinji Sinu, kad se je pobunila zajednica, vi ne poslušaste zapovijedi moje, da me pred njima proslavite čudom vode." To je Voda Meriba u Kadešu u pustinji Sinu.
Brojevi 27,15I Mojsije zamoli Gospoda:
Brojevi 27,16Gospod, Bog svega životnog daha u svakom tijelu, neka bi postavio nad zajednicom čovjeka,
Brojevi 27,17Koji će pred njima odlaziti i dolaziti, koji će ih izvoditi i uvoditi, da zajednica Gospodnja ne bude kao ovce, koje nemaju pastira."
Brojevi 27,18Gospod odgovori Mojsiju: "Uzmi k sebi Jošuu, sina Nunova, čovjeka, u kojem je duh. Metni ruku svoju na njega.
Brojevi 27,19Predstavi ga svećeniku Eleazaru i svoj zajednici i postavi ga pred ocima njihovim u službu njegovu.
Brojevi 27,20Podaj mu jedan dio svojih službenih povlastica, da mu bude poslušna sva zajednica sinova Izraelovih.
Brojevi 27,21Ali ima biti podložan svećeniku Eleazaru u tom, da ovaj mora pitati za njega Urim pred Gospodom. Samo po naputku njegovu ima on sa svima sinovima Izraelovim i sa svom zajednicom narodnom u boj izlaziti i po naputku njegovu opet se vraćati."
Brojevi 27,22Mojsije učini, kako mu je bio Gospod zapovjedio. Uze Jošuu i predstavi ga svećeniku Eleazaru i svoj zajednici,
Brojevi 27,23Metnu ruke svoje na njega i posla ga u službu njegovu, kako je bio Gospod zapovjedio preko Mojsija.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje