Tražilica


Brojevi 29. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Brojevi 29,1Držite i prvi dan sedmoga mjeseca svečani sastanak uz Svetište. Tada ne smijete raditi nikakva posla težačkoga. Na taj dan imate trubiti u trube.
Brojevi 29,2Kao žrtvu paljenicu za miris ugodni Gospodu imate prinijeti: jednoga mladog junca, jednoga ovna, sedam jednogodišnjih, bez pogrješke i janjaca,
Brojevi 29,3Uz to kao prinos njihov bijelo brašno, što je s uljem umiješeno, tri desetine za junca, dvije desetine za ovna,
Brojevi 29,4I po jednu desetinu za svakoga od sedam janjaca,
Brojevi 29,5Onda jednoga jarca kao žrtvu za grijeh, da vam pribavi pomirenje,
Brojevi 29,6Osim žrtve paljenice o mlađu s prinosom njezinim i naljevima njihovim, kako su propisani, kao žrtvu ognjenu za miris ugodni Gospodu.
Brojevi 29,7I deseti dan toga mjeseca sedmoga imate kod Svetišta držati svečani sastanak i postiti. Ne smijete raditi nikakva posla.
Brojevi 29,8Kao žrtvu paljenicu za miris ugodni Gospodu imate prinijeti: "jednoga mladog junca, jednoga ovna i sedam jednogodišnjih janjaca. Smiju to biti samo životinje bez pogrješke;
Brojevi 29,9Uz to kao prinos njihov bijelo brašno, što je s uljem umiješeno, tri desetine za junca, dvije desetine za ovna,
Brojevi 29,10I po jednu desetinu za svakoga od sedam janjaca,
Brojevi 29,11Onda jednoga jarca kao žrtvu za grijeh osim pomirne žrtve za grijeh i redovite žrtve paljenice s prinosom njezinim i naljevima njihovim.
Brojevi 29,12I petnaesti dan mjeseca sedmoga imate kod Svetišta održati svečani sastanak. Ne smijete tada raditi nikakva posla težačkoga, nego imate u čast Gospodu svetkovati blagdan od sedam dana.
Brojevi 29,13Kao žrtvu paljenicu, što se predaje ognju za miris ugodni Gospodu, imate prinijeti: trinaest mladih junaca, dva ovna i četrnaest jednogodišnjih janjaca. Smiju to biti samo životinje bez pogrješke.
Brojevi 29,14Uz to kao prinos njihov bijelo brašno, što je s uljem umiješeno, tri desetine za svakoga od trinaest junaca, dvije desetine za svakoga od ovnova.
Brojevi 29,15I po jednu desetinu za svakoga od četrnaest janjaca,
Brojevi 29,16Onda jednoga jarca kao žrtvu za grijeh uz redovitu žrtva paljenicu s prinosom njezinim i naljevom.
Brojevi 29,17Drugi dan: dvanaest mladih junaca, dva ovna, četrnaest jednogodišnjih, bez pogrješke janjaca,
Brojevi 29,18Uz to prinos njihov i naljeve njihove za junce, ovnove i janjce po broju njihovu, kako je propisano;
Brojevi 29,19Onda jarca jednoga kao žrtvu za grijeh, osim redovite žrtve paljenice s prinosom njezinim i naljevima potrebnim.
Brojevi 29,20Treći dan: jedanaest mladih junaca, dva ovna, četrnaest jednogodišnjih, bez pogrješke janjaca,
Brojevi 29,21Uz to prinos njihov i naljeve njihove za junce, ovnove i janjce po broju njihovu, kako je propisano;
Brojevi 29,22Onda jarca jednoga kao žrtvu za grijeh, osim redovite žrtve paljenice s prinosom i naljevom njezinim.
Brojevi 29,23Četvrti dan: deset mladih junaca, dva ovna, četrnaest jednogodišnjih, bez pogrješke janjaca,
Brojevi 29,24Uz to prinos njihov i naljeve njihove za junce, ovnove i janjce po broju njihovu, kako je propisano;
Brojevi 29,25Onda jarca jednoga kao žrtvu za grijeh, osim redovite žrtve paljenice s prinosom i naljevom njezinim.
Brojevi 29,26Peti dan: devet mladih junaca; dva ovna, četrnaest jednogodišnjih, bez pogrješke janjaca,
Brojevi 29,27Uz to prinos njihov i naljeve njihove za junce, ovnove i janjce po broju njihovu, kako je propisano;
Brojevi 29,28Onda jarca jednoga kao žrtvu za grijeh, osim redovite žrtve paljenice s prinosom i naljevom njezinim.
Brojevi 29,29Šesti dan: osam mladih junaca, dva ovna, četrnaest jednogodišnjih, bez pogrješke janjaca,
Brojevi 29,30U to prinos njihov i naljeve njihove za junce, ovnove i janjce po broju njihovu, kako je propisano;
Brojevi 29,31Onda jarca jednoga kao žrtvu za grijeh, osim redovite žrtve paljenice s prinosom i naljevom njezinim.
Brojevi 29,32Sedmi dan: sedam mladih junaca, dva ovna, četrnaest jednogodišnjih, bez pogrješke janjaca;
Brojevi 29,33Uz to prinos njihov i naljeve njihove za junce, ovnove i janjce po broju njihovu, kako je propisano;
Brojevi 29,34Onda jarca jednoga kao žrtvu za grijeh, osim redovite žrtve paljenice s prinosom i naljevom njezinim.
Brojevi 29,35Osmi dan imate opet držati svečani sastanak. Ne smijete tada raditi nikakva posla težačkoga.
Brojevi 29,36Kao žrtvu paljenicu, što se predaje ognju za miris ugodni Gospodu, imate prinijeti; jednoga mladog junca, jednoga ovna, sedam jednogodišnjih, bez pogrješke janjaca,
Brojevi 29,37Uz to prinos njihov i naljeve njihove za junca, ovna i janjce po broju njihovu, kako je propisano;
Brojevi 29,38Onda jarca jednoga kao žrtvu za grijeh, osim redovite žrtve paljenice s prinosom i naljevom njezinim,
Brojevi 29,39To imate prinijeti Gospodu na blagdane svoje, osim onoga, što ćete prinijeti po zavjetima ili kao dragovoljne darove za žrtve paljenice, prinose, naljeve ili žrtve pomirne."
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje