Tražilica


Brojevi 30. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Brojevi 30,1I dade Mojsije sinovima Izraelovim naputke, posve kako je bio Gospod zapovjedio Mojsiju.
Brojevi 30,2Nato on reče glavarima plemenskim sinova Izraelovih: "Ovo, zapovijeda Gospod:
Brojevi 30,3Ako koji čovjek učini zavjet ili se zakune, čim se obveze, da će se od nečega uzdržati, onda neka ne prelomi riječi svoje, nego neka održi sve, što je obećao.
Brojevi 30,4Ako koja ženska osoba, koja u neudatom stanju živi u kući oca svojega, učini zavjet Gospodu ili se obveže, da će se od nečega uzdržati,
Brojevi 30,5A otac njezin čuje za zavjet njezin ili kako se je obvezala, da će se od nečega uzdržati, i ako otac njezin šuti na to, onda imaju vrijediti svi zavjeti njezini, i svako uzdržanje, na koje se je obvezala, zakonito je.
Brojevi 30,6Ali ako otac njezin, čim za to čuje, to joj zabrani, onda svi zavjeti njezini i uzdržanja, na koja se je obvezala, ne vrijede, i Gospod će joj oprostiti, jer joj je otac njezin to zabranio.
Brojevi 30,7Ako li se hoće udati, a ima još na sebi zavjet ili nepromišljeno obećanje, na koje se je obvezala,
Brojevi 30,8A čovjek njezin čuje za to, pa joj ne rekne ništa, kad je čuo za to, onda vrijede zavjeti njezini, i uzdržanja, na koja se je obvezala, zakonita su.
Brojevi 30,9Ako li muž njezin, čim za to čuje, to joj zabrani, onda on time poništava zavjet, što je veze, i nepromišljeno obećanje, kojim se je obvezala na neko uzdržanje, i Gospod će joj oprostiti.
Brojevi 30,10Zavjet udovice ili rastavljene žene, uopće svaka obveza, što je uze na sebe, obvezna je za nju.
Brojevi 30,11Ako li je koja ženska osoba, što već živi u kući muža svojega, učinila zavjet ili se je zakletvom obvezala na kakvo uzdržanje,
Brojevi 30,12I muž njezin čuje za to i šuti i ne brani joj, onda vrijede svi zavjeti njezini, i svako uzdržanje, na koje se je obvezala, zakonito je.
Brojevi 30,13Ako li muž njezin, čim čuje za to, proglasi to nevaljanim, onda joj ne vrijedi ništa od onoga, što je obećala, bio to zavjet ili obveza za kakvo uzdržanje, jer je to muž njezin proglasio nevaljanim, Gospod će joj oprostiti.
Brojevi 30,14Svaki zavjet i svaku zakletvu, što je obvezuje da umiri dušu svoju, može muž njezin proglasiti valjanim ili nevaljanim.
Brojevi 30,15Ako naime muž njezin od dana do dana šuti prema njoj, onda on time čini valjanima sve zavjete njezine ili sve obveze njezine na kakvo uzdržanje. On ih je time učinio valjanima, što je šutio prema njoj, kad je čuo za to.
Brojevi 30,16Ako li ih hoće poništiti, pošto je već o tom dulje vremena čuo, onda on time stavlja na sebe krivnju njezinu."
Brojevi 30,17To su pravne odredbe, što ih Gospod dade Mojsiju, da se uredi odnos između muža i žene, između oca i kćeri, koja u neudatom stanju živi u kući oca svojega.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje