Tražilica


Brojevi 9. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Brojevi 9,1Gospod zapovjedi Mojsiju prvi mjesec druge godine po izlasku iz zemlje egipatske:
Brojevi 9,2"Sinovi Izraelovi neka slave Pashu u određeno vrijeme.
Brojevi 9,3Imate je slaviti četrnaesti dan ovoga mjeseca uvečer u određeno vrijeme. Samo po svim propisima i odredbama njezinim smijete je slaviti."
Brojevi 9,4Tada zapovjedi Mojsije sinovima Izraelovim, da slave Pashu.
Brojevi 9,5I slaviše Pashu u prvom mjesecu četrnaesti dan uvečer u pustinji sinajskoj. Točno onako, kako je bio Gospod zapovjedio Mojsiju, učiniše sinovi Izraelovi,
Brojevi 9,6A bili su neki ljudi, koji se oskvrniše o mrtvaca. Tako oni nijesu mogli slaviti Pashe onaj dan. Oni stoga stupiše onaj dan pred Mojsija i Arona.
Brojevi 9,7Kad mu ljudi izjaviše: "Mi smo postali nečisti od mrtvaca. Zašto da nam nije slobodno prinijeti žrtvu Gospodu u određeno vrijeme sa sinovima Izraelovim?"
Brojevi 9,8Mojsije im odgovori: "Čekajte, da čujem, što zapovijeda Gospod za vas."
Brojevi 9,9A Gospod zapovjedi Mojsiju:
Brojevi 9,10"Naloži sinovima Izraelovim: Ako se netko između vas ili vaših potomaka oskvrni o mrtvaca ili je na dalekom putovanju, neka ipak slavi Pashu u čast Gospodu.
Brojevi 9,11Samo takvi moraju je obaviti u drugom mjesecu četrnaesti dan uvečer. Oni pritom imaju jesti kruh nekvasan i gorko zelje.
Brojevi 9,12I ne smiju od toga ništa ostaviti do idućega jutra i ne smiju prelomiti nijedne kosti. Neka slave Pashu po svima obredima, što vrijede za nju.
Brojevi 9,13Tko je čist i nije na putova nju, a propusti slaviti Pashu, takav čovjek ima se istrijebiti iz na roda svojega Jer on ne prinese Gospodu žrtve u određeno vrijeme. Takav čovjek ima okajati krivnju svoju.
Brojevi 9,14Ako li boravi kod vas stranac i hode da slavi Pashu Gospodnju, neka je obavi po propisima i odredbama, što vrijede za Pashu. Isti zakon neka vam bude za stranca i za onoga, koji se rodio u zemlji."
Brojevi 9,15U dan, kad je bio podignut sveti Šator, pokri oblak prebivalište u Šatoru zakona, i bio je uvečer kao oganj nad prebivalištem sve do jutra.
Brojevi 9,16Tako ostade uvijek: Oblak ga je pokrivao, i to noću kao oganj.
Brojevi 9,17Istom kad bi se oblak podigao iznad Šatora, polazili bi sinovi Izraelovi, i gdje bi se spustio oblak, ondje bi se utaborili sinovi Izraelovi.
Brojevi 9,18Tako bi sinovi Izraelovi polazili uvijek po zapovijedi Gospodnjoj i utaborili se također po zapovijedi Gospodnjoj. Dokle je god stajao oblak nad svetim prebivalištem, ostajali bi utaboreni.
Brojevi 9,19I kad je oblak dugo vremena ostao nad prebivalištem, držali bi se sinovi Izraelovi naputka Gospodnjega i ne bi polazili.
Brojevi 9,20Bilo je, da je oblak ostao nad prebivalištem samo malo dara. Na zapovijed Gospodnju oni bi tada postavljali tabor i na zapovijed bi Gospodnju opet polazili.
Brojevi 9,21Bilo je također, da je oblak ostao samo od večera do jutra. Kad bi se onda oblak podigao ujutro, oni bi polazili. Ili bi ostao dan i noć. Kad bi se onda podigao oblak, polazili bi.
Brojevi 9,22Ili kad bi ostao oblak dva dana ili mjesec dana ili još dulje vremena nad prebivalištem, onda bi i sinovi Izraelovi ostali utaboreni i ne bi polazili. Istom kad bi se podigao, polazili bi.
Brojevi 9,23Po zapovijedi Gospodnjoj postavljali bi tabor, po zapovijedi Gospodnjoj polazili bi. Držali su se naputka Gospodnjega, što je bio izašao od Gospoda preko Mojsija.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje