Tražilica


Daniel 5. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Daniel 5,1Kralj Belšazar priredi veliku gozbu za tisuću velikaša svojih. Pred tisućom njih pio je vino.
Daniel 5,2Kad je Belšazar bio pijan, zapovjedi, da se donesu sudovi zlatni i srebrni, što ih je bio odnio njegov otac Nebukadnezar iz hrama u Jerusalemu, Kralj je htio da iz njih pije s velikašima svojim, sa ženama i inočama svojim.
Daniel 5,3Kad su bili donijeli zlatne sudove, što su ih odnijeli iz hrama, kuće Božje u Jerusalemu, pio je iz njih kralj s velikašima svojim, sa ženama i inočama svojim.
Daniel 5,4Pili su vino i slavili svoje bogove zlatne i srebrne, mjedene, gvozdene, drvene i kamene.
Daniel 5,5U taj su se čas pojavili prsti čovječje ruke i pisali su prema svijećnjaku po okrećenom zidu kraljevske palače. Kada je kralj opazio ruku, što je pisala,
Daniel 5,6Tada je poblijedjelo lica kraljevo. Misli su ga njegove uznemirile. Njegovi su u bedrima zglobovi popustili i koljena mu se tresla.
Daniel 5,7Kralj je povikao iza glasa, neka se dovedu vračari, Kaldejci i gatari. Tada reče mudracima babilonskim: "Tko mogne pročitati ovo pismo i kaže mi što znači, taj će se obući u ju grimiz, nosit će zlatan lanac o vratu i vladat će u kraljevstvu mojem kao treći vladalac."
Daniel 5,8Tada su pristupili svi mudraci kraljevi, ali nijesu mogli ni pisma pročitati ni reći kralju što znači.
Daniel 5,9Kralj se je Belšazar vrlo uplašio. Lice mu se sasvim zamijenilo, i velikaši se njegovi prepali.
Daniel 5,10Kad je kraljica mati čula, što se je bilo dogodilo kralju i velikašima, dođe u kuću, gdje je bila gozba, kraljica mati reče: "Kralju, da si živ dovijeka! Neka te ne uznemiruju misli tvoje, i neka se ne mijenja lice tvoje!
Daniel 5,11Ima čovjek u mojemu kraljevstvu, u kojemu stanuje duh svetih bogova. Već pod vladom oca tvojega bili su našli u njega razboritost i upravo božansku mudrost. Kralj Nebukadnezar, otac tvoj, postavio ga je glavarom činovnicima, vračarima, Kaldejcima i gatarima - vlastiti otac tvoj, kralju,
Daniel 5,12Jer visok duh, mudrost i razum za tumačenje snova, za otkrivanje tajna i za razjašnjivanje zagonetaka našli su u Daniela, kojemu je kralj dao ime Beltešazar. Neka dozovu Daniela! On će reći što znači."
Daniel 5,13Kad su bili doveli Daniela pred kralja, reče kralj Danielu: "Jesi li ti Daniel, jedan od judejskih zarobljenika, što ih je moj kraljevski otac doveo ovamo iz Jude?
Daniel 5,14Čuo sam za tebe, da u tebi stanuje duh bogova; da su našli u tebe razboritost, razum i mudrost u visokoj mjeri.
Daniel 5,15Sada su bili preda mnom mudraci i čarobnjaci, da pročitaju ovo pismo i da mi kažu što znači. Ali oni ne mogu da mi kažu što znače te riječi.
Daniel 5,16Tada sam čuo za tebe, da možeš protumačiti i zagonetke riješiti, Ako dakle možeš pročitati ono tamo pismo i reći mi što znači, obući ćeš se u grimiz, zlatan lanac nosit ćeš o vratu i vladat ćeš u kraljevstvu mojemu kao treći vladalac."
Daniel 5,17Nato odgovori Daniel kralju: "Zadrži poklone svoje za sebe! Darove svoje pokloni drugomu! A pismo ću ja pročitati i reknut ću ti, kralju, što znači.
Daniel 5,18Kralju, Bog svevišnji dao je ocu tvojemu Nebukadnezaru kraljevstvo, veličinu, slavu i veličanstvo.
Daniel 5,19Od velike moći, koju mu je dao, drhtali su i tresli su se pred njim svi narodi, plemena i jezici. Mogao je usmrtiti, koga je htio; mogao je ostaviti u životu, koga je htio; mogao je poniziti, koga je htio.
Daniel 5,20Ali kada mu se je podiglo srce i duh mu se posilio do drskosti, tada je bio srušen s kraljevskoga prijestolja i bilo mu je uzeto dostojanstvo njegovo.
Daniel 5,21Bio je izbačen iz društva ljudskoga, i srce mu je postalo kao u životinje. Stanovao je s divljim magarcima. Davali su mu travu za hranu kao govedima. Rosa nebeska kvasila mu je tijelo, dokle je spoznao, da Bog svevišnji ima vlast nad kraljevstvom ljudskim i može ga podijeliti, kojemu hoće.
Daniel 5,22I ti, njegov sin Belšazar, nijesi ponizio srca svojega, premda si znao sve ovo,
Daniel 5,23Nego si se podigao proti Gospodu nebeskomu. Sudove hrama njegova morali su donijeti preda te, i pio si iz njih vino sa svojim velikašima, sa svojim ženama i inočama. Slavio si svoje bogove srebrne i zlatne, mjedene, gvozdene, drvene i kamene, koji ne mogu ni vidjeti ni čuti, niti imaju razum. A nijesi iskazao čast Bogu, u čijoj su ruci životni dah tvoj i svi putovi tvoji.
Daniel 5,24Zato je on dao da se pojavi ova ruka što piše i da se napiše ovo pismo.
Daniel 5,25Što tamo stoji napisano, glasi: "Mane, Tekel, Peres:
Daniel 5,26Ovo znače te riječi: Mane: 'Izbrojio' je Bog tvoje kraljevstvo i učinio mu je kraj.
Daniel 5,27Tekel: 'Izmjeren' si bio na mjerila i nađen si prelagan.
Daniel 5,28Peres: 'Razdijeljeno' je kraljevstvo tvoje i dano Medijcima i Perzijancima."
Daniel 5,29Tada je bio Daniel na zapovijed Belšazarovu obučen u grimiz, i metnuše mu zlatan lanac oko vrata. Povikali su pred njim, da će vladati u kraljevstvu kao treći vladalac.
Daniel 5,30Iste je noći bio umoren Belšazar, kralj Kaldejaca.
Daniel 5,31I Medijac Darije dobio je kraljevstvo u dobi od šezdeset i dvije godine.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje