Tražilica


Ezekiel 14. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Ezekiel 14,1Dođoše k meni neki od starješina Izraelovih i sjedoše preda me.
Ezekiel 14,2Tada mi dođe riječ Gospodnja ovako govoreći:
Ezekiel 14,3"Sine čovječji, ovi su se ljudi okrenuli opet k idolima i štovali gadnost i svoju prijašnju krivnju. Zar da pustim da me sad oni pitaju?
Ezekiel 14,4Zato im reci i javi im: Ovako veli svemogući Gospod: 'Svaki od kuće Izraelove, koji se je opet okrenuo k idolima svojim i štovao gadnost i svoju prijašnju krivnju, a ipak dođe k proroku, ja, Gospod, odgovorit ću mu za mnoštvo idola njegovih,
Ezekiel 14,5Da uhvatim kuću Izraelovu za srce, jer se je odvratila od mene po svakojakim idolima svojim.
Ezekiel 14,6Zato reci kući Izraelovoj: Ovako veli svemogući Gospod: 'Obratite se i okrenite se od idola svojih! Okrenite lice svoje od gadova svojih!
Ezekiel 14,7Jer svakome od kuće Izraelove i od stranaca, koji se zadržavaju u Izraelu, koji otpadne od mene i opet se okrene k idolima i štuje gadnost i svoju prijašnju krivnju, pa ipak dođe k proroku, da me upita preko njega, njemu ću ja, Gospod, sam odgovoriti.
Ezekiel 14,8Upravit ću lice svoje nasuprot takvu čovjeku i učinit ću od njega primjer i poslovicu, istrijebit ću ga iz naroda svojega. Tada ćete spoznati, da sam ja Gospod.
Ezekiel 14,9Ako li se prorok dadne zavesti i odgovori što, ja, Gospod, zaveo sam toga proroka. Ja ću pružiti ruku svoju proti njemu i istrijebit ću ga iz naroda svojega Izraela.
Ezekiel 14,10Obojica će okajati krivnju svoju. Krivnja onoga, koji pita, isto je tako velika kao krivnja prorokova.
Ezekiel 14,11Da više kuća Izraelova ne odstupi od mene i da se više ne okalja svakojakim grijehima svojim, nego da bude narod moj i ja da budem Bog njihov", govori svemogući Gospod.
Ezekiel 14,12Riječ Gospodnja dođe mi ovako govoreći:
Ezekiel 14,13"Sine čovječji, ako bi se koja zemlja ogriješila o mene i počinila vjerolomstvo, i ja onda pružio ruku svoju proti njoj i slomio joj štap kruha, pustio na nju glad i poubijao u njoj ljude i stoku,
Ezekiel 14,14I ako bi u njezinoj sredini bila ova tri čovjeka: "Noa, Daniel i Job, oni bi pravednošću svojom izbavili samo sebe same", govori svemogući Gospod.
Ezekiel 14,15"Iako bih pustio u zemlju divlje životinje i one je opustile, te bi postala pustinja, kojom više nitko ne bi prolazio zbog divljih životinja,
Ezekiel 14,16i ako bi se ona tri čovjeka nalazila u njezinoj sredini, tako ja živ bio!" govori svemogući Gospod, "oni ne bi izbavili ni sinova ni kćeri; oni bi se jedino izbavili, a zemlja bi postala pustinja.
Ezekiel 14,17Ili ako bih pustio mač na onu zemlju i zapovjedio: "Mač neka prođe tu zemlju, i ako bi iz nje istrijebio ljude i životinje,
Ezekiel 14,18I ako bi se ona tri čovjeka nalazila u njezinoj sredini, tako ja živ bio!", govori svemogući Gospod. "oni ne bi izbavili ni sinova ni kćeri, nego bi se samo oni sami izbavili.
Ezekiel 14,19Ili ako bih pustio kugu u onu zemlju i gnjev svoj izlio na nju krvlju, da istrijebim u njoj ljude i stoku,
Ezekiel 14,20I ako bi se Noa, Daniel i Job nalazili u njoj, ne bi oni tako ja div bio!", govori svemogući Gospod, "izbavili ni sina ni kćeri, nego bi pravednošću svojom izbavili samo sebe same.
Ezekiel 14,21Jer ovako veli svemogući Gospod: "A ipak, ako pustim četiri zle kazne svoje: "ni, glad, divlje zvijeri i kugu na Jerusalem, da iz njega istrijebim ljude i stoku.
Ezekiel 14,22Ipak će se u njemu izbaviti jedan ostatak, sinova i kćeri izvest će se iz njega. Oni će ovamo doći k vama, i vidjet ćete put njihov i djela njihova i utješit ćete se za zlo, što sam ga pustio na Jerusalem, za sve, što sam mu učinio.
Ezekiel 14,23Oni će vas utješiti, kad vidite put njihov i djela njihova. Tako ćete spoznati, da nijesam bez uzroka učinio, što sam god učinio tome gradu", govori svemogući Gospod.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje