Tražilica


Izaija 11. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Izaija 11,1Ali će izaći mladica iz podanka Jesejeva; izdanak proizlazi iz korijena njegova.
Izaija 11,2Na njemu će počivati duh Gospodnji: duh mudrosti i razuma, duh savjeta i jakosti, duh znanja i straha Gospodnjega.
Izaija 11,3Strah Gospodnji dopada se njemu. Neće suditi po očevidu, niti će odlučivati po čuvenju.
Izaija 11,4Ne, u pravednosti sudi on malenima, po pravici prosuđuje siromahe u zemlji. Udara silnike štapom usta svojih. Dahom usana svojih umori bezbožnika.
Izaija 11,5Pravednost je pojas bedara njegovih i vjernost je pojas bokova njegovih.
Izaija 11,6Tada će k boraviti s janjetom, ris će ležati s jaretom, tele, lav i ovca bit će zajedno. Malen dječak može ih voditi.
Izaija 11,7Krava i medvjedica zajedno će pasti. Mladi njihovi zajedno će ležati. I lav će jesti slamu kao goveče.
Izaija 11,8Nejače igrat će se nad rupom gujinom. U rupu zmije baziliska zavlačit će ruku svoju dijete odbijeno od prsiju.
Izaija 11,9Neće se činiti ništa zlo, nikakva nepravda više na cijeloj svetoj gori mojoj, jer je zemlja puna poznanja Gospodnjega, kao što vode pokrivaju dno morsko.
Izaija 11,10U onaj dan izdanak iz korijena Jesejeva stoji kao zastava naroda: neznabošci ga potražuju, i počivalište njegovo bit će slavno.
Izaija 11,11U onaj dan pruža Svemogući po drugi put ruku svoju, da otkupi ostatak naroda svojega, što je preostao od Asirije i od Egipta i od Patrosa, od Kuša, Elama, Šineara, od Hamata i od otoka morskih
Izaija 11,12Zasadit će zastavu narodima, skupiti razagnane od Izraela i skupiti razasute Judine s četiri kraja zemlje.
Izaija 11,13Tada će nestati ljubomornosti Efraimove. Neprijatelji Judini istrijebit će se. Efraim neće više zavidjeti Judi, a Juda neće više pobijati Efraima.
Izaija 11,14Ne, letjet će k moru na pleća Filistejima. Zajedno će oplijeniti sinove Istoka, zaposjest će Edom i Moab. Sinovi Amonovi podložni su njima.
Izaija 11,15Presušit će Gospod morski jezik Egipta i mahnut će rukom svojom nad Eufratom snagom duha svojega. Razbit će ga, u sedam potoka, tako da se može prelaziti u obući.
Izaija 11,16Tako će biti put za ostatak naroda njegova, što je preostao od Asirije, kao što je bio za Izraela, kad je izlazio iz zemlje Egipta.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje