Tražilica


Izaija 2. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Izaija 2,1Objava, koju je primio Izaija, sin Amosov, o Judi i Jerusalemu.
Izaija 2,2Na svršetku dana dogodit će se, da bude utvrđena gora s kućom Gospodnjom kao glavica gorama, uzvišena iznad visina.
Izaija 2,3Tada će grnuti k njoj svi koliki narodi. Mnogi će narodi ići tamo i govoriti: "Dođite da idemo na goru Gospodnju, u kuću Boga Jakovljeva! Neka nas on ući svojim putovima! Mi hoćemo hoditi stazama njegovim, jer nauka izlazi sa Siona i riječ Gospodnja od Jerusalema.
Izaija 2,4On sudi među narodima, govori pravicu mnogim narodima. Oni raskivaju mačeve svoje za raonike, koplja svoja za srpove. Više ne diže mač narod proti narodu i više se ne uči ratu.
Izaija 2,5Dakle, kućo Jakovljeva, zaputimo u svjetlosti Gospodnjoj!
Izaija 2,6Ali si odbacio narod svoj, kuću Jakovljevu; jer su puni vračara s Istoka, gatalaca kao Filistejci. Idu ruku u ruku s tuđincima.
Izaija 2,7Puna je zemlja njihova srebra i zlata i nema broja blagu njihovu; puna je zemlja njihova konja i nema broja kolima njihovim.
Izaija 2,8Puna je zemlja njihova idola i klanjaju se djelu ruku svojih, što ga načiniše prsti njihovi.
Izaija 2,9Pregiblje se čovjek, poništava se muž; nećeš im oprostiti.
Izaija 2,10Zavuci se u pećine kamene, skrij se u prah, pred strahovitim pogledom Gospodnjim, pred uzvišenim veličanstvom njegovim!
Izaija 2,11Prignut će se uznositost ljudi, poništit će se oholost muževa. Samo je Gospod uzvišen u onaj dan.
Izaija 2,12Jer će dan suda Gospod nad vojskama održati nad svim, što je oholo i uznosito, i nad svim, što se podiže, da se to poništi,
Izaija 2,13Nad svim cedrima Libanona, visokim, ponositim, i nad svim hrastovima od Bašana,
Izaija 2,14Nad svim gorama visokim i nad svim humovima izdignutim,
Izaija 2,15Nad svakom kulom visokom i svakim zidom utvrđenim,
Izaija 2,16Nad svim lađama taršiškim i nad svakim brodom dragocjenim.
Izaija 2,17Prignut će se uznositost ljudi, poništit će se oholost muževa. Samo je Gospod uzvišen u onaj dan.
Izaija 2,18Iščeznut će svi idoli.
Izaija 2,19Zavlačit će se ljudi u pećine kamene, u rupe zemaljske pred strahovitim pogledom Gospodnjim, pred uzvišenim veličanstvom njegovim, kad ustane da zemlju prepadne.
Izaija 2,20U onaj će dan čovjek idole svoje iz srebra i zlata, što ih načinio sebi, da im se klanja, pobacati krticama i slijepim mišima.
Izaija 2,21Da se zavuče u rasjekline kamene, u pukotine gorske pred strahovitim pogledom Gospodnjim, pred uzvišenim veličanstvom njegovim, kad ustane da zemlju prepadne.
Izaija 2,22Zato se prođite ljudi, kojima kroz nos ide dah životni! Kako ih treba malo cijeniti!
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje