Tražilica


Izaija 35. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Izaija 35,1Neka se raduje pustinja i pustoš, neka se veseli pustara i neka procvjeta kao livade šafranove!
Izaija 35,2Neka cvate punim cvatom jest, neka se veseli, raduje i popijeva! Krasota Libanona dat će joj se, sjaj Karmela i ravnice Šarona; oni će gledati krasotu Gospodnju, sjaj Boga našega.
Izaija 35,3Zato ojačajte klonule ruke i otvrdnite iznemogla koljena!
Izaija 35,4Recite onima, koji su duhom klonuli: "Budite jaki, ne bojte se! Evo, Bog vaš, osveta dolazi, plaća Božja, on će sam doći, da vas otkupi."
Izaija 35,5Tada će se otvoriti oči slijepima, i uši gluhima otvorit će se.
Izaija 35,6Kao jelen skakat će tada hrom čovjek, jezik će nijemoga klicati, jer će u pustinji tada provreti vode i u pustari potoci.
Izaija 35,7Žedno će tlo postati jezerom, i zemlja sasušena vodenim izvorima. Gdje su čagalji stanovali u svojemu logu, izrast će trava, trska i rogoz.
Izaija 35,8Ondje će biti nasip i put: "zvat će se "Sveti put". Ni jedan nečist ne smije na njega stupiti; samo će njima pripadati, i nevješti neće na njemu zalutati.
Izaija 35,9Neće ondje biti lavova, niti će ljuta zvijer ići po njemu. Tako što neće se ondje naći, samo otkupljeni smiju ondje hoditi.
Izaija 35,10Otkupljeni od Gospoda vratit će se po njemu i doći će u Sion pjevajući. Glavu će njihovu obasjavati radost vječna, veselje i radost prate ih, briga i uzdisanje bježe.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje