Tražilica


Izaija 36. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Izaija 36,1U četrnaestoj godini kralja Ezekije podiže se Senaherib, kralj asirski, na sve utvrđene gradove Judine i osvoji ih.
Izaija 36,2Posla kralj asirski vrhovnog peharnika s jakom vojskom iz Lakiša kralju Ezekiji u Jerusalem. On se namjesti kod vodovoda gornjeg jezera na cesti u polje valjara.
Izaija 36,3Predstojnik palače Elijakim, Sin Hilkijin, pođe van k njemu s državnim pisarom Šebnom i pečatnikom Joahom, sinom Asafovim,
Izaija 36,4I reče im vrhovni peharnik "Javite Ezekiji: Ovako kaže velik; kralj, kralj asirski: "Kakva je to uzdanica, u koju se uzdaš?
Izaija 36,5Misliš li, da su prazne riječi već savjet i snaga za rat? Na koga se oslanjaš, da si otpao od mene?
Izaija 36,6Ti se očito oslanjaš samo na štap od trske slomljene, koji svakome, ako se nasloni na njega, zabije se u ruku, pa je probije. Takav je faraon, kralj egipatski, svima, koji se uzdaju u njega.
Izaija 36,7Ako li mi odvraćate: "U Gospoda, Boga svojega, mi se uzdamo!" - nije li to onaj, čije je uzvisine i žrtvenike uklonio Ezekija, kad je zapovjedio Judi u Jerusalemu: "Samo pred ovim žrtvenikom imate se klanjati?"
Izaija 36,8Hajde okladi se s mojim gospodarom, kraljem asirskim! Dat ću ti dvije tisuće konja, ako mogneš dobaviti konjanike za njih.
Izaija 36,9Kako ćeš odoljeti jednom jedinom stotniku između najmanjih sluga gospodara mojega? Zato se ti uzdaš u Egipat zbog kola i konjanika.
Izaija 36,10Nadalje, tla li sam ja bez volje Gospoda došao proti ovoj zemlji, da je zatrem? Gospod mi je rekao: "Idi proti toj zemlji i zatri je!'"
Izaija 36,11Tada zamoliše Elijakim, Šebna i Joaha vrhovnoga peharnika: "Govori slugama svojim Sirijski, jer ne razumijemo, ne govori s nama judejski pred narodom, što se nalazi na zidu!"
Izaija 36,12A vrhovni peharnik odgovori: "Je li me gospodar moj poslao k tvojemu gospodaru i k tebi, da kažem ovo, a ne upravo k onim ljudima, koji tamo sjede na zidu, da napokon zajedno s vama jedu svoju vlastitu nečist i da piju svoju mokraću?"
Izaija 36,13Tada stade vrhovni peharnik i povika judejski u sav glas i reče: "Čujte vijest velikoga kralja, kralja asirskoga!
Izaija 36,14Ovako kaže kralj: 'Ne dajte se zaluditi od Ezekije, jer vas on ne može izbaviti.
Izaija 36,15I nemojte da vas nagovori Ezekija da se pouzdate u Gospoda govoreći: "Gospod će nas sigurno izbaviti; ovaj grad neće pasti u ruke kralju asirskomu.'
Izaija 36,16Ne slušajte Ezekije, jer ovako kaže kralj asirski: 'Učinite mir s menom i predajte mi se! Onda će svaki od vas jesti sa svoga čokota i sa svoje smokve, i svaki će piti vodu iz svojega studenca.
Izaija 36,17Dokle ne dođem i ne odvedem vas u zemlju, koja je kao vaša, u zemlju punu žita i vina, u zemlju punu kruha i vinograda.
Izaija 36,18Jest, da vas samo ne zaludi Ezekija govoreći: Gospod će nas izbaviti. Jesu li bogovi naroda izbavili svoju zemlju iz ruke kralja asirskoga?
Izaija 36,19Gdje su bogovi hamatski i arpadski? Gdje su bogovi sefarvajimski? Jesu li možda izbavili Samariju iz moje ruke?
Izaija 36,20Tko je između svih bogova ovih zemalja onaj, tko je bio izbavio zemlju svoju iz moje ruke, da bi sad Gospod izbavio Jerusalem iz moje ruke?'"
Izaija 36,21Ali su oni šutjeli i nijesu mu odgovorili ni riječi, jer je kralj bio izdao zapovijed: "Ne odgovarajte mu!"
Izaija 36,22Nato predstojnik palače Elijakim, sin Hilkijin, državni pisar Šebna i pečatnik Joaha, sin Asafov, dođoše k Ezekiji razdrvši haljine i javiše mu, što je bio rekao vrhovni peharnik.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje