Tražilica


Izaija 52. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Izaija 52,1Ustani, ustani, obuci se u snagu svoju, Sione! Obuci sjajne haljine svoje, Jerusaleme, grade sveti, jer ni jedan, koji je neobrezan i nečist, neće više ući u tebe.
Izaija 52,2Otresi prah sa sebe! Ustani, zarobljena četo Jerusalema! Skini okove s vrata svojega, zarobljena četo, stanovništvo Siona!
Izaija 52,3Jer ovako veli Gospod: "Zabadava su vas prodali; pa ćete se i bez novaca iskupiti."
Izaija 52,4Jer ovako veli svemogući Gospod: "Najprije siđe narod moj u Egipat, da boravi tamo u tuđini. Asirija ga pritisnu zabadava.
Izaija 52,5A sada", - veli Gospod - "što imam ovdje još da činim? Jer je narod moj zarobljen zabadava. Gospodari se njegovi hvale, - veli Gospod. - "Neprestano, svaki čas huli se na ime moje.
Izaija 52,6Zato će narod moj spoznati ime moje. Zato će spoznati u onaj dan, da sam ja, koji govori: 'Ovdje sam'."
Izaija 52,7Kako su krasne na gorama noge glasnika radosti, koji navješćuju mir, koji donose radosnu vijest dobra, koji oglašuje spasenje, koji govori Sionu: "Bog tvoj kraljuje."
Izaija 52,8Čuj, stražari tvoji podižu glas, svi kliču, jer okom u oko vide puni radosti povratak Gospodnji u Sion.
Izaija 52,9Klikujte u sav glas, ruševine Jerusalema, jer Gospod tješi narod svoj. On otkupljuje Jerusalem.
Izaija 52,10Gospod je pokazao svetu mišicu svoju pred očima svih naroda. Svi krajevi zemlje gledaju spasenje Boga našega.
Izaija 52,11Proč, odlazite, izađite odatle, ne dotičite se ničega nečista! Izađite iz područja njihova, očistite se, koji nosite suđe Gospodnje!
Izaija 52,12Jer ne treba da izađete u hitnji, da se odatle uklonite bježeći; jer pred vama ide Gospod, i vaše je zapleće Bog Izraelov.
Izaija 52,13"Gle, uspjet će sluga moj, popet će se, uzdignut će se, bit će silno uzvišen.
Izaija 52,14Kako su se mnogi ustrašili nad tobom - jer je nečovječji bio iznakažen njegov izgled; lik njegov nije više bio sličan čovječjemu -
Izaija 52,15Tako će on začuditi mnoge narode. Kraljevi će pred njim zatisnuti usta svoja, kad vide, što im se još nikada nije pripovjedilo, kad čuju, što nijesu još nikada slušali."
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje