Tražilica


Izlazak 1. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Izlazak 1,1Ovo su imena sinova Izraelovih, koji su bili svi sa porodicama svojim došli u Egipat zajedno s Jakovom:
Izlazak 1,2Ruben, Simeon, Levi, Juda;
Izlazak 1,3Isakar, Zebulun, Benjamin;
Izlazak 1,4Dan, Naftali, Gad i Ašer.
Izlazak 1,5Broj potomaka Jakovljevih iznosio je sedamdeset; ali je Josip boravio već prije u Egiptu.
Izlazak 1,6Tada umre Josip, sva braća njegova i sav onaj naraštaj.
Izlazak 1,7A potomci se Izraelovi umnožiše veoma i postadoše vrlo mnogobrojni i jaki, tako da je sva zemlja bila od njih gusto napučena.
Izlazak 1,8Tada zavlada novi kralj u Egiptu, koji nije ništa znao o Josipu.
Izlazak 1,9On reče narodu svojemu: "Eto, narod sinova Izraelovih brojniji je i moćniji od nas.
Izlazak 1,10Hajde da mudro postupamo s njim, da još dalje ne raste i u slučaju kakva rata ne prijeđe k neprijateljima naime, ne udari na nas i ne otide iz zemlje!"
Izlazak 1,11Postaviše stoga nad njima narednike, da ih muče teškim poslovima; tako moradoše faraonu zidati za skladišta gradove Pitom i Ramses.
Izlazak 1,12Ali što su ga vie tlačili, to se je više on množio i više se širio, tako da su strahovali od sinova Izraelovih.
Izlazak 1,13Zato su Egipćani silom gonili sinove Izraelove na posao.
Izlazak 1,14Ogorčavali su im život teškim poslom s ilovačom i opekama i svakim radom u polju, i gonili ih silom na sve te poslove.
Izlazak 1,15A babicama hebrejskim, od kojih se jedna zvala Šifrah, a druga Puah, naredi kralj egipatski ovo:
Izlazak 1,16"Kad pomažete Hebrejkama kod porođaja, pripazite na spol: ako je dječak, usmrtite ga, ako je djevojčica, neka ostane na životu!"
Izlazak 1,17Ali se babice bojale Boga i nijesu činile, kako im naredio kralj egipatski, nego su ostavljale dječake na životu.
Izlazak 1,18Zato kralj egipatski dade dozvati babice i zapita ih: "Zašto tako činite i ostavljate dječake na životu?"
Izlazak 1,19Babice odgovoriše faraonu: "Jest, Hebrejke nijesu kao žene egipatske, nego znadu same sebi pomoći. Prije nego dođe babica, one već rode."
Izlazak 1,20Zato Bog učini dobro babicama. Tako se je narod množio i postao veoma mnogobrojan.
Izlazak 1,21Jer su se babice bojale Boga, dade im Bog veliko potomstvo.
Izlazak 1,22Ali faraon zapovjedi svemu narodu svojemu: "Sve dječake, što se rode, bacajte u Nil, a djevojčice sve ostavljajte na životu!"
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje