Tražilica


Izlazak 17. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Izlazak 17,1Nato sva zajednica sinova Izraelovih na zapovijed Gospodnju pođe dalje iz pustinje Sina od postaje do postaje. Napokon se utaboriše u Refidimu, jer ondje nije bilo pitke vode za narod,
Izlazak 17,2Posvadi se narod s Mojsijem i povika: "Daj nam vode da pijemo!" A Mojsije im reče: "Što se vi svađate sa mnom: Zašto kušate Gospoda?"
Izlazak 17,3Ali narod, koji je ondje hlepio za vodom, mrmljao je i dalje proti Mojsiju i govorio: "Zašto nas izvede iz Egipta? Zar da nas, djecu našu i stoku našu pomoriš žeđu?"
Izlazak 17,4I Mojsije zavapi Gospodu: "Što da učinim s ovim narodom? Još samo malo, pa će me kamenovati."
Izlazak 17,5Gospod odgovori Mojsiju: "Idi pred narodom! Uzmi sa sobom nekoliko od starješina izraelskih! Uzmi i štap u ruku, kojim si udarao po Nilu, i idi!
Izlazak 17,6Ja ću se tamo naći pred tobom na hridi na Horebu. Udari tada po hridi, i voda će iz nje poteći, da narod može piti." Mojsije učini tako pred očima starješina izraelskih.
Izlazak 17,7Mjesto prozva on Masa i Meriba, jer su se ondje sinovi Izraelovi svađali i Gospoda kušali, kad su govorili: "Je li Gospod među nama ili nije?"
Izlazak 17,8Tada dođoše Amalečani, da se bore s Izraelcima u Refidimu.
Izlazak 17,9Mojsije zapovjedi Jošui: "Izaberi za nas ljude i zametni sutra boj s Amalečanima! Ja ću se staviti na vrh brda sa štapom Božjim u ruci."
Izlazak 17,10Jošua učini, kako mu je bio zapovjedio Mojsije, i borio se je s Amalečanima. A Mojsije, Aron i Hur uzađoše na vrh brda.
Izlazak 17,11Dokle je Mojsije držao u vis ruke svoje, pobjeđivali su Izraelci. A kad bi spustio ruke svoje, pobjeđivali su Amalečani.
Izlazak 17,12Napokon se umoriše ruke Mojsijeve. Zato uzeše kamen, te mu ga podmetnuše. On sjede na njega, i Aron i Hur podupriješe mu ruke, jedan s jedne strane, drugi s druge. Tako mu izdržaše ruke do zalaska sunca u jednakom položaju,
Izlazak 17,13I Jošua pobijedi Amalečane i vojsku njihovu oštricom mača.
Izlazak 17,14Nato zapovjedi Gospod Mojsiju: "Zapiši to za spomen u knjigu i kaži Jošui, da ću spomen na Amalečane pod nebom sasvim zatrti!"
Izlazak 17,15Onda napravi Mojsije žrtvenik i nazva ga "Gospod je stijeg moj"
Izlazak 17,16On reče: "Ruku gore na stijeg Gospodnji! Gospod ratuje proti Amaleku od naraštaja do naraštaja."
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje