Tražilica


Izlazak 19. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Izlazak 19,1Treći mjesec nakon izlaska sinova Izraelovih iz zemlje egipatske, u taj isti dan, dođoše u pustinju Sinajsku.
Izlazak 19,2Oni su naime bili krenuli od Refidima, došli u pustinju Sinajsku i utaborili se u pustinji. Ondje pred gorom bio se je utaborio Izrael.
Izlazak 19,3I kad Mojsije uzađe k Bogu, povika mu Gospod s gore: "Ovo kaži kući Jakovljevoj i objavi sinovima Izraelovim:
Izlazak 19,4Vidjeli ste, kako sam postupao s Egipćanima, kako sam vas nosio na krilima orlovim i doveo vas ovamo k sebi.
Izlazak 19,5Ako sada budete vjerno slušali riječ moju i držali zavjet moj, bit ćete moja svojina osobita između svih naroda, jer moja je sva zemlja,
Izlazak 19,6I bit ćete mi kraljevstvo svećeničko i narod svet. To su riječi, što ih imaš reći sinovima Izraelovim."
Izlazak 19,7Mojsije dođe, sazva starješine naroda i priopći im sve te riječi, što mu ih bio zapovjedio Gospod.
Izlazak 19,8Sav narod odgovori jednoglasno: "Sve, što zapovijeda Gospod, činit ćemo!" Kad Mojsije dojavi Gospodu odgovor naroda,
Izlazak 19,9Reče Gospod Mojsiju: "Evo, ja ću doći k tebi u gustim burnim oblacima, da čuje narod, kad budem s tobom govorio, i da ti vjeruje zauvijek." Mojsije priopći Gospodu odgovor naroda.
Izlazak 19,10Tada reče Gospod Mojsiju: "Idi k narodu i daj da se posveti danas i sutra! Neka opere haljine svoje,
Izlazak 19,11I neka bude spreman preksutra, jer će preksutra sići Gospod na goru Sinajsku pred ocima svega naroda.
Izlazak 19,12Označi narodu među unaokolo i zapovjedi: Čuvajte se, da ne uzađete na goru ili da se i samo dotaknete podnožja njezina! Tko se god dotakne gore, mora poginuti.
Izlazak 19,13Nijedna ruka ne smije se onda toga dotaknuti, nego to se ima kamenovati ili ustrijeliti. Bio čovjek ili živinče, ne smije ostati na životu. Istom kad zatrubi rog ovnov, smije se uzaći na goru."
Izlazak 19,14Nato side Mojsije s gore k narodu i dade da se posveti narod, i opraše haljine svoje.
Izlazak 19,15Onda zapovjedi narodu: "Budite spremni preksutra! Ne približite se ženi!"
Izlazak 19,16Treći dan kad osvanu jutro, zagrmješe gromovi i zasijevaše munje. Teški se oblaci nadviše nad gorom, i odjeknu glas trube veoma jak. Sav narod, što je bio u taboru, zadrhta.
Izlazak 19,17Mojsije povede narod iz tabora u susret Bogu, i postavi se narod na podnožju gore.
Izlazak 19,18Gora Sinaj bila je sva u dim ovijena, jer je bio Gospod u ognju sišao na nju. Dim se je iz nje dizao kao dim iz taonika, i sva se je gora tresla veoma.
Izlazak 19,19Glas trube bivao je sve jači. Mojsije je govorio, i Bog mu je odgovarao u gromu.
Izlazak 19,20I kad je bio Gospod sišao na vrh gore Sinaja, pozva Gospod Mojsija na vrh gore. Mojsije uzađe,
Izlazak 19,21I Gospod zapovjedi Mojsiju: "Siđi dolje, opomeni narod, da se ne protisne do Gospoda, da ga vidi! Inače bi ih mnogo poginulo.
Izlazak 19,22I sami svećenici, koji se inače smiju približiti Gospodu, imaju se posvetiti, da ih ne uništi Gospod."
Izlazak 19,23Mojsije reče Gospodu: "Narod ne može uzići na goru Sinaj; jer si nas ti opomenuo, da omeđimo goru i da proglasimo, da se njoj ne smije približiti."
Izlazak 19,24A Gospod mu reče: "Siđi dolje i dođi opet gore s Aronom! Ali svećenici i narod ne smiju provaliti među, da se popnu do Gospoda, jer On bi ih inače uništio."
Izlazak 19,25Mojsije dakle siđe k narodu i sve mu dojavi.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje