Tražilica


Izlazak 29. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Izlazak 29,1"Ovako imaš postupati s njima, da mi ih posvetiš za službu svećeničku: Uzmi junca i dva ovna bez pogrješke.
Izlazak 29,2Kruh nekvasan i s uljem zamiješene kolače nekvasne i uljem namazane pogače nekvasne, što ih imaš prirediti od bijeloga brašna pšeničnoga.
Izlazak 29,3Metni ih u jednu košaricu i u košarici prinesi ih ovamo, uz to junca i obadva ovna.
Izlazak 29,4Neka onda Aron i sinovi njegovi dođu na ulaz u Šator sastanka i neka se očiste vodom.
Izlazak 29,5Uzmi haljine i stavi na Arona košulju, plašt, što pripada oplećku, i oplećak s naprsnikom. Opaši ga pojasom oplećka.
Izlazak 29,6Metni mu kapu na glavu i na kapu pričvrsti svetu pločicu.
Izlazak 29,7Uzmi onda ulje pomazanja, izlij mu ga na glavu i pomaži ga.
Izlazak 29,8Nato sinove njegove dovedi i obuci im košulje.
Izlazak 29,9Opaši ih, Arona i sinove njegove, pojasom i metni im visoke kape na glave. Tako će im pripasti svećeništvo po vječno valjanom redu. Postavi tako Arona i sinove njegove u službu njihovu.
Izlazak 29,10Onda dovedi junca pred Šator sastanka. Aron i sinovi njegovi neka polože ruke juncu na glavu.
Izlazak 29,11Nato zakolji junca pred Gospodom na ulazu u Šator sastanka.
Izlazak 29,12Uzmi nešto od krvi junčeve i pomaži prstom rogove žrtveniku. Svu ostalu krv izlij na podnožje žrtveniku.
Izlazak 29,13Uzmi sve salo, što pokriva drob, mrežicu na jetrima i obadva bubrega sa salom na njima i zapali na žrtveniku.
Izlazak 29,14Meso junčevo, kožu njegov i balegu spali izvan tabora; to je žrtva za grijeh.
Izlazak 29,15Nato uzmi ovna jednoga, a Aron i sinovi njegovi neka polože ruke na glavu ovnu.
Izlazak 29,16Zakolji ovna, uzmi krvi njegove i poškropi njom okolo žrtvenika.
Izlazak 29,17Ovna rasijeci na dijelove, operi mu drob i noge i metni ih uz ostale dijelove i uz glavu njegovu.
Izlazak 29,18Onda spali svega ovna na žrtveniku. To je žrtva paljenica Gospodu, miris ugodan, žrtva ognjena Gospodu.
Izlazak 29,19Nato uzmi drugoga ovna, a Aron i sinovi njegovi neka opet Polože ruke na glavu ovnu.
Izlazak 29,20Zakolji ovna, uzmi nešto od krvi njegove i pomaži njom jagodicu desnoga uha Aronu i sinovima njegovim, isto tako palac desne ruke njihove i nožni palac njihov. Preostalu krv prolij na žrtvenik unaokolo.
Izlazak 29,21Onda uzmi nešto od krvi, što je na žrtveniku, i od ulja za pomazanje i poškropi tim Arona i haljine njegove, isto tako sinove njegove i haljine sinova njegovih, da se posvete on i haljine njegove i isto tako sinovi njegovi i haljine sinova njegovih.
Izlazak 29,22Uzmi salo ad ona, tusti rep i salo, što pokriva drob, mrežicu na jetrima i obadva bubrega sa salom na njima i stegno desno, jer je to ovan posvetni.
Izlazak 29,23Dalje jedan krušac, jedan kolač s uljem pečen i jednu pogaču iz košarice s nekvasnim kruhovima, što stoji pred Gospodom.
Izlazak 29,24To sve podaj u ruke Aronu i Sinovima njegovim, i žrtvuj to Gospodu podizanjem i mahanjem.
Izlazak 29,25Uzmi im to opet iz ruku i zapali na žrtveniku za žrtvu paljenicu, da bude miris ugodan pred Gospodom; to je žrtva ognjena Gospodu.
Izlazak 29,26Onda uzmi grudi ovna posvetnoga, koji je za Arona, te ih žrtvuj Gospodu podizanjem i mahanjem. I neka to bude dio tvoj.
Izlazak 29,27Grudi, što su se primicale i odmicale, i stegno, što se je podizalo, to, što se je primicalo i odmicalo, te podizalo od ovna posvetnoga za Arona i sinove njegove, pro glasi posvećenim.
Izlazak 29,28To neka od sinova Izraelovih dobivaju Aron i sinovi njegovi kao vječnu pristojbu, jer je to žrtva podizanja, i kao žrtvu podizanja neka sinovi Izraelovi daju od svojih žrtava mirotvornih, kao svoju žrtvu podizanja Gospodu.
Izlazak 29,29Svete haljine Aronove imaju prijeći na sinove njegove nakon njega, da se u njima pomazuju i u službu namještaju.
Izlazak 29,30Sedam dana ima ih nositi između sinova njegovih onaj, koji mjesto njega bude svećenik, kad ulazi u Šator sastanka, da služi u svetinji;
Izlazak 29,31Uzmi ovna posvetnoga i skuhaj meso njegovo na mjestu svetom.
Izlazak 29,32Meso ovna i kruh, što je u košarici, neka jedu Aron i sinovi njegovi na ulazu u Šator sastanka.
Izlazak 29,33To smiju jesti samo oni, za koje se izvršila žrtva pomirenja, kad bi se u službu svoju namještali i posvećivali. Ali stranac ne smije od toga jesti; jer je sveto.
Izlazak 29,34Ali ako nešto preostane do ujutro od mesa žrtve posvetne i od kruha, onda spali, što je preostalo. Ne smije se ništa više od toga jesti; jer je sveto.
Izlazak 29,35Postupaj s Aronom i sinovima njegovim točno onako, kako sam ti zapovjedio. Posveta ima trajati sedam dana.
Izlazak 29,36Žrtvuj svaki dan junca kao žrtvu pomirenja za grijeh. Očisti žrtvenik od grijeha čineći na njemu obrede očišćenja, i pomaži ga, da ga posvetiš.
Izlazak 29,37Sedam dana čini službu pomirenja na žrtveniku i posvećuj ga. Tako će žrtvenik postati presvet. Svaki, koji se dotakne žrtvenika, postat će svet.
Izlazak 29,38Ovo prinosi na žrtveniku: Dva janjeta od godine, dan na dan bez prekida.
Izlazak 29,39Jedno janje žrtvuj ujutro, drugo podvečer,
Izlazak 29,40Uz to desetinu efe bijeloga brašna, što je umiješeno s četvrtinom hina ulja od stučenih maslina. Kao naljev ima dopasti četvrt hina vina za prvo janje.
Izlazak 29,41Drugo janje imaš žrtvovati podvečer. Postupaj pri tom kao ujutro s prinosom i naljevom. Neka bude za miris ugodni, žrtva ognjena Gospodu.
Izlazak 29,42To se ima kod vas prinositi kao redovita žrtva paljenica kroz sve naraštaje pred Gospodom na ulazu u Šator sastanka, gdje vam se objavljujem, da tamo govorim s tobom.
Izlazak 29,43Tamo ću se objavljivati sinovima Izraelovim, i slavom mojom posvetit će se.
Izlazak 29,44Posvetit ću Šator sastanka i žrtvenik, i Arona i sinove njegove posvetit ću, da mi služe kao svećenici.
Izlazak 29,45Prebivat ću među sinovima Izraelovim i bit ću Bog njihov.
Izlazak 29,46Oni imaju spoznati, da sam ja, Gospod, Bog njihov, koji ih je izveo iz zemlje egipatske, da prebivam među njima, ja, Gospod, Bog njihov.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje