Tražilica


Izlazak 35. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Izlazak 35,1Nato skupi Mojsije svu zajednicu sinova Izraelovih i reče im: "Ovo je zapovjedio Gospod da činite:
Izlazak 35,2Šest dana smije se raditi. Ali sedmi dan ima vam biti svet, blagdan, dan odmora u čast Gospodu. Tko bi radio na taj dan, ima se kazniti smrću.
Izlazak 35,3U subotu ne smijete ložiti ognja ni u jednom od svojih stanova."
Izlazak 35,4Još zapovjedi Mojsije cijeloj zajednici sinova Izraelovih: "Ovo je zapovjedio Gospod:
Izlazak 35,5I Dajte od onoga što posjedujete, prilog za Gospoda. Svaki, koga srce njegovo na to ponuka, neka donese kao prilog za Gospoda zlato, srebro i mjed;
Izlazak 35,6Modri i crveni skerlet, grimiz, fini lan i kostrijet;
Izlazak 35,7Koze ovnujske crveno obojene, kože od jazavca i drvo akacije;
Izlazak 35,8Ulje za svijećnjak i mirise za ulje pomazanja i za mirisavi kad;
Izlazak 35,9Kamenje oniksovo i drago kamenje za okivanje na oplećak i naprsnik.
Izlazak 35,10Svi, koji su među vama vješti u umjetnosti, neka dođu i neka sve postave, što je zapovjedio Gospod:
Izlazak 35,11Svetište, Šator i šatorski pokrov njegov i povrh njega gornji pokrov, njegove kuke, daske, prijevornice, stupove i stopice njihove;
Izlazak 35,12Kovčeg i motke njegove, pomirilište i zavjes unutrašnji;
Izlazak 35,13što, motke njegove i sve sprave njegove i kruh obličja;
Izlazak 35,14Svijećnjak za rasvjetu i sprave njegove i svjetionice i ulje za svijećnjak;
Izlazak 35,15Žrtvenik kadioni i motke njegove, ulje pomazanja i kad miomirisni, zavjesa od vrata za ulaz u Šator;
Izlazak 35,16Žrtvenik za žrtve paljenice i rešetku njegovu od mjedi, motke njegove i sve sprave njegove, umivaonicu i podnožje njezino;
Izlazak 35,17Zavjese za dvorište, stupove njegove i stopice njihove, zastor za ulaz u dvorište;
Izlazak 35,18Kolje za Šator i kolje za dvorište s uzicama njihovim;
Izlazak 35,19Sjajne haljine za službu u Svetištu, sveto ruho za svećenika Arona i haljine sinovima njegovim za službu svećeničku."
Izlazak 35,20Nato ode sva zajednica sinova Izraelovih od Mojsija.
Izlazak 35,21Tada dođe svaki, koga je na to ponukalo srce njegovo, i svaki, koji se za to osjećao pobuđen, donese prilog Gospodu za gradnju Šatora sastanka, za svu službu u njemu i za ruho sveto.
Izlazak 35,22Dođoše ljudi i žene, svi, koje je srce na to nagnalo, donesoše narukvice, naušnice, prstenje, ogrlice, zlatninu svake vrste. Svaki, koji je bio obećao Gospodu kakav dar u zlatu,
Izlazak 35,23I svi, koji su imali modrog i crvenog skerleta, grimiza, finoga lana, kostrijeti, koža ovnujskih crveno obojenih i koža od jazavca, pridonesoše.
Izlazak 35,24Tkogod htjede dati kakav dar u srebru i mjedi, doprinese dar Gospodu, i svaki koji je imao drveta akacije za uporabu kod gradnje, pridonese.
Izlazak 35,25Sve žene vješte u umjetnosti prele su rukama svojim i donosile što napredoše: modri i crveni skerlet, grimiz i fini lan.
Izlazak 35,26Druge žene, koje se osjećale potaknute na to svojom umjetničkom vještinom, prele su kostrijet.
Izlazak 35,27Knezovi donesoše kamenje oniksovo i drugo kamenje drago za ukivanje na oplećak i naprsnik.
Izlazak 35,28Uz to mirise i ulje za svijećnjak, za ulje pomazanja i za miomirisni kad.
Izlazak 35,29Svi ljudi i žene, koje ponuka srce njihovo, da što doprinesu za čitavo djelo, što ga je Gospod bio zapovjedio preko Mojsija da se napravi, doprinesoše. Kao dragovoljan dar donesoše to Gospodu sinovi Izraelovi.
Izlazak 35,30Nato reče Mojsije sinovima Izraelovim: "Evo, Gospod po imenu pozva Bezaleela, sina Urije, unuka Hurova, od plemena Judina,
Izlazak 35,31I napuni ga duha Božjega, umjetničke mudrosti, uviđavnosti, razuma i svake vještine,
Izlazak 35,32Da napravi nacrte, da izvede radove u zlatu, srebru i mjedi,
Izlazak 35,33Da kleše i ukiva kamen, da urezuje drvo, ukratko, da izrađuje svakovrsne radove.
Izlazak 35,34Ali i dar, da pouči druge, udijeli mu, njemu i Aholiabu, sinu Ahisamakovu, od plemena Danova.
Izlazak 35,35Napuni ih duha umjetnoga, da izvedu radove svake vrste, kako ih izrađuje umjetni zanatnik, umjetni tkalac i vezilac po modrom i crvenom skerletu, po grimizu i finom lanu, pa i obični tkalac, oni, koji izvode radove svake vrste i pronalaze umjetna djela.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje