Tražilica


Jeremija 46. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Jeremija 46,1Ovo, što slijedi, dođe kao riječ Gospodnja proroku Jeremiji o narodima neznabožačkim:
Jeremija 46,2O Egiptu, proti vojsci faraona Neka, kralja galilejskoga, koja je stajala kod Karkemiša na Eufratu, i koju potuče Nebukadnezar kralj babilonski, u četvrtoj godini Jojakima, sina Josijina, kraja Judina:
Jeremija 46,3Pripravite štitove i oklope, i idite u boj!
Jeremija 46,4Prežite konje! Popnite se, vozači! Postavite se sa šljemom! Zaoštrite koplja! Obucite oklope!
Jeremija 46,5Što vidim? Oni se plaše, uzmiču. Junaci su njihovi klonuli duhom, bježe bez obzira, "Strah naokolo!" govori Gospod.
Jeremija 46,6"Ni najbrži ne uteče, ni junak ne umače. Na sjeveru, na obali Eufrata svaljuju se i padaju."
Jeremija 46,7Tko se to diže kao Nil? Čije to vode šume kao rijeke?
Jeremija 46,8Egipat se diže kao Nil! Vode njegove šume kao rijeke! Veli: "Idem gore, poplavit ću zemlju, uništit ću gradove i stanovnike, njihove."
Jeremija 46,9Naprijed, konji! Navalite kola! Izađite, junaci, Kuš i Put, vi štitonoše, vi Ludijci, vi strijelci!
Jeremija 46,10Dan je Gospodu, Gospoda nad vojskama, dan osvete, da se osveti neprijateljima svojim. Njegov će ih mač proždrijeti i nasitit će se, napit će se krvi njihove. Bojnu svetkovinu svetkuje Gospod, Gospod nad vojskama, u zemlji sjevernoj na rijeci Eufratu.
Jeremija 46,11Uzađi u Gilead, uzmi balzama, djevojko, kćeri egipatska! Zaludu tražiš mnoge lijekove: tebi nema ozdravljenja.
Jeremija 46,12Narodi čuše za sramotu tvoju. Vike tvoje puna je zemlja; jer je junak pao na junaka, leže jedan do drugoga.
Jeremija 46,13Ovo je riječ, koju reče Gospod proroku Jeremiji o pohodu, što ga je preduzeo Nebukadnezar, kralj babilonski, da potre zemlju egipatsku, govoreći:
Jeremija 46,14Javite u Egiptu, oglasite u Migdolu, obznanite u Memfisu i Tafnisu! Recite: "Postavi se i spremi se! Već oko tebe proždire mač.
Jeremija 46,15Kako? Junaci su tvoji povaljani; zar se nijesu mogli oduprijeti? Jest, Gospod ih je poobarao.
Jeremija 46,16Učinio je, da su pali vrlo mnogi. Pada čovjek na čovjeka. Tada viču: "Ustanimo, vratimo se k narodu svojemu, u zemlju postojbine svoje ispred mača pogubnoga!"
Jeremija 46,17Zovite sad faraona, kralja egipatskoga: "Vikač, kada je prošlo vrijeme!"
Jeremija 46,18Tako da sam ja živ", govori kralj; 'Gospod nad vojskama' ime je njegovo; kao Tabor među gorama, kao Karmel na moru, tako on dolazi.
Jeremija 46,19Za odvođenje spremi sebi imanje, stanovništvo, kćeri egipatska! Pustoš će postati Memfis, ostavljen i bez ljudi."
Jeremija 46,20Lijepoj je kravi nalik Egipat. Obadi sa sjevera navaljuju na nju.
Jeremija 46,21I plaćenici su njegovi u sredini njegovoj kao teoci ugojeni. Ali se i oni obrću, bježe svi odatle, ne ostaju, kad na njih dolazi dan propasti njihove, vrijeme kazne njihove.
Jeremija 46,22Čuj, zmija šiče! Dolaze s vojskom, navaljuju na Egipat sa sjekirama.
Jeremija 46,23Kao drvosječe sijeku šumu njegovu", govori Gospod, "jer se učinila neprohodna. Više ih je nego skakavaca, norma im broja."
Jeremija 46,24Osramoćena je kći egipatska, predana je u ruke narodu sjevernom.
Jeremija 46,25Govori Gospod nad vojskama, Bog Izraelov: "Evo, ja ću pohoditi Amona u Nou, faraona i Egipat, bogove njegove i kraljeve njegove, faraona s onima što se oslanjaju na njega.
Jeremija 46,26Predat ću ih onima, koji im rade o glavi, Nebukadnezaru kralju babilonskom, i slugama njegovim. A potom će biti Egipat naseljen kao u dane prošlosti, govori Gospod.
Jeremija 46,27"A ti se ne boj, Jakove, slugo moj!" Ne plaši se, Izraele! Jer evo, ja ću te izbaviti iz daleke zemlje, djecu tvoju iz zemlje progonstva njihova! Vratit će se Jakov i naći će mir, bezbrižno će živjeti, ni od koga nesmetan.
Jeremija 46,28Ne boj se, Jakove, slugo moj", govori Gospod, "jer sam ja s tobom! Sve ću narode uništiti, u koje sam te odagnao! Ali tebe ne utamanjujem. Tebe samo pokaram s mjerom. Sasvim bez kazne ne mogu te ostaviti."
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje