Tražilica


Job 19. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Job 19,1Nato reče Job:
Job 19,2Dokle ćete me još mučiti i gaziti me riječima?
Job 19,3Već me deset puta naružiste; zar vas nije stid, da me zlostavljate?
Job 19,4Jesam li doista učinio grijeh? Je li još u meni pogrješka moja?
Job 19,5Možete li me doista osvjedočiti i krivnju mi moju dokazati?
Job 19,6Znajte: Bog je, koji me je porazio i mrežu svoju oko mene razapeo.
Job 19,7Eto, vičem li na nepravdu, nema mi odgovora; zovem li pomoć, nema mi suda.
Job 19,8Zagradio mi je put, ne mogu dalje; staze je moje zavio u tamu.
Job 19,9Svukao je s mene časnu haljinu moju i skinuo mi s glave krunu.
Job 19,10Porušio me je odasvud, moram propasti; kao drvo iščupao je nadanje moje.
Job 19,11Raspalio je na me gnjev svoj i uzeo me među neprijatelje svoje.
Job 19,12Čete njegove dođoše sve zajedno, nasuše putove sebi proti meni, utaboriše se okolo šatora mojega.
Job 19,13Braću je moju udaljio od mene, prijatelji se moji otuđili od mene.
Job 19,14Rođaci moji izbjegavaju me, pouzdanici moji zaboraviše me
Job 19,15Ukućani moji, sluškinje moje gledaju me kao tuđina; stranac sam u očima njihovim.
Job 19,16Zovem slugu svojega, on se ne odziva; moram ga moliti i kumiti
Job 19,17Dah je moj mrzak ženi mojoj, i moje milovanje rođenoj djeci mojoj.
Job 19,18Preziru me djeca, ustanem li gdje, ruže me.
Job 19,19Pouzdanicima sam mojim mrzak, i koje sam ljubio, okreću se proti meni.
Job 19,20Za kožu moju, za meso moje prionuše kosti moje, ostade mi samo koža oko zuba mojih.
Job 19,21Smilujte mi se i imajte sažaljenje s menom, prijatelji moji, jer me je pogodila ruka Božja.
Job 19,22Zašto me progonite i vi kao Bog, i ne možete da se nasitite mesa mojega!
Job 19,23O, kad bi se napisale riječi moje! Kad bi se unijele u knjigu!
Job 19,24Pisaljkom gvozdenom i olovom kad bi se zauvijek urezale u kamen!
Job 19,25Ali znam sigurno, da moj Otkupitelj živi i da će se onda dignuti nad prahom.
Job 19,26Tada će ova moja koža opet biti oko mene, iz svojega vlastitog mesa gledat ću Boga.
Job 19,27Jest, ja i ti, ja ću ga gledati; moje vlastite oči vidjet će ga, ne kakav stranac; to je sva čežnja srca mojega.
Job 19,28Ako još mislite: kako ćemo ga proganjati? Jer se je u meni našao uzrok sudbine -
Job 19,29Onda se bojte mača; jer je mač osvetitelj krivnje! Pomislite, živi još sudac!
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje