Tražilica


Mudre izreke 25. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Mudre izreke 25,1I ovo su priče Salomonove, što su bile skupljene od ljudi Ezekije, kralja Judina.
Mudre izreke 25,2Slava je Božja skrivati stvar; slava je kraljeva istraživati stvar.
Mudre izreke 25,3Kao visina neba i dubina zemlje, tako je nedohitno srce kraljeva.
Mudre izreke 25,4Kad se odijele od srebra troske, tada uspije zlataru umjetnina.
Mudre izreke 25,5Kad se odijeli bezbožnik od blizine kraljeve, tada se prijestolje njegov utvrdi pravednošću.
Mudre izreke 25,6Ne veličaj se pred kraljem i ne sjedaj na mjesto velikaša.
Mudre izreke 25,7Jer je bolje da ti se kaže: "Pomakni se ovdje gore, nego da ti reknu, da se pomakneš dolje pred odličnijim.
Mudre izreke 25,8Što si vidio vlastitim očima, to ne iznosi prebrzo na raspru; jer što ćeš poslije činiti, ako te bližnji sramotno opovrgne?
Mudre izreke 25,9Raspravi vlastitu stvar svoju s protivnikom svojim; a tajne drugoga ne otkrivaj!
Mudre izreke 25,10Inače bi zlo govorio o tebi tko čuje to, i sramota tvoja ne bi iščeznula nikada.
Mudre izreke 25,11Kao zlatne jabuke na srebrnim zdjelama, takva je riječ u pravo vrijeme izrečena.
Mudre izreke 25,12Zlatan prsten i ures iz fino ga zlata, takav je mudar opominjač za uho, koje sluša.
Mudre izreke 25,13Kao hladiti se snijegom o žetvi, takav je vjeran glasnik onome, koji ga je poslao; on okrijepi dušu gospodaru svojemu.
Mudre izreke 25,14Oblaci i vjetar, a ipak nema dažda, takav je čovjek, koji se hvali darovima, a ne daje ih nikada.
Mudre izreke 25,15Strpljivošću dade se ljut čovjek nagovoriti; mek jezik može slomiti kosti.
Mudre izreke 25,16Jesi li našao meda, jedi samo koliko ti je dosta, inače ako se ga prejedeš, izbljuvat ćeš ga.
Mudre izreke 25,17Stavi nogu svoju samo rijetko kad u kuću bližnjega svojega, inače nasitit će se tebe i zamrzit će na te.
Mudre izreke 25,18Kao malj i mač i oštra strijela jest čovjek, koji proti bližnjemu svojemu iskaže kao lažan svjedok.
Mudre izreke 25,19Zub klimav i noga klecava, takvo je uzdanje u nevjernika u vrijeme nevolje.
Mudre izreke 25,20Kao jedan, koji skida haljinu na zimi, kao jedan, koji lijeva ocat na salitru, takav je onaj, koji pjeva pjesme žalosnomu srcu.
Mudre izreke 25,21Gladuje li neprijatelj tvoj, nahrani ga kruhom, žeđa li, napoj ga vodom;
Mudre izreke 25,22Jer tako zgrćeš živo ugljevlje na glavu njegovu, i Gospod će ti to platiti.
Mudre izreke 25,23Kao što sjeverni vjetar nosi dažd, tako jezik klevetni zlovoljno lice.
Mudre izreke 25,24Bolje je stanovati na krovu u kojem uglu, nego biti zajedno u kući sa ženom svadljivom.
Mudre izreke 25,25Hladna voda žednoj duši, to je dobra vijest iz daleke zemlje.
Mudre izreke 25,26Izvor zamućen, studenac pokvaren, to je pravednik, koji kleca pred bezbožnikom!
Mudre izreke 25,27Previše meda jesti nije dobro; zato štedi riječi pohvale!
Mudre izreke 25,28Grad porušen bez zidova, to je čovjek, koji nema vlasti nad svojim duhom.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje