Tražilica


Otkrivenje 11. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Otkrivenje 11,1I dade mi se trska kao palica, govoreći: "Ustani i izmjeri hram Božji i žrtvenik i one, koji se klanjaju u njemu;
Otkrivenje 11,2A trijem, što je izvan hrama, ostavi i ne mjeri ga, jer je predan neznabošcima; oni će sveti grad gaziti četrdeset i dva mjeseca.
Otkrivenje 11,3I dat ću dvojicu svojih svjedoka, i proricat će tisuću i dvjesta i šezdeset dana, obučeni u haljine pokorničke.
Otkrivenje 11,4Ovi su dvije masline i dvije svjetiljke, što stoje pred Gospodom zemlje.
Otkrivenje 11,5I ako im tko hoće da naškodi, oganj izlazi iz usta njihovih i spaljuje neprijatelje njihove; iako tko htjedne da im učini nažao, taj isto tako ima da bude ubijen.
Otkrivenje 11,6Ovi imaju vlast da zatvore nebo, da ne padne dažd u dane njihova proricanja; i imaju vlast nad vodama, da ih pretvaraju u krv, i da udare zemlju svakom nevoljom, kadgod htjednu.
Otkrivenje 11,7I kad svrše svjedočanstvo svoje, zvijer će, što izlazi iz bezdana, voditi s njima rat, i pobijedit će ih i ubit će ih.
Otkrivenje 11,8I tjelesa njihova ležat će na ulici grada velikoga, koji se duhovno zove Sodoma i Egipat, gdje je i Gospodin njihov raspet.
Otkrivenje 11,9l: "gledaju ljudi od pukova i plemena i jezika i naroda tijelo njihovo tri dana i po, i ne daju, da se njihova tjelesa polože u grob.
Otkrivenje 11,10I koji stanuju na zemlji, raduju se zbog njih i vesele i šalju dare jedan drugome, jer ova dva proroka mučiše one, što stanuju na zemlji.
Otkrivenje 11,11I poslije tri dana i po duh života uđe u njih od Boga; i stadoše na noge svoje, i strah veliki obuze one, koji su ih vidjeli.
Otkrivenje 11,12I čuše glas veliki s neba, koji im govorio: "Uzađite ovamo", i uzađoše na nebo u oblaku, i vidješe ih neprijatelji njihovi.
Otkrivenje 11,13I u onaj čas nastade potres veliki, i deseti dio grada pade, i potres zemlje pobi sedam tisuća ljudi; i ostali se uplašiše i dadoše slavu Bogu nebeskome.
Otkrivenje 11,14Drugo zlo prođe; evo zlo treće ide brzo.
Otkrivenje 11,15I sedmi anđeo zatrubi, i postadoše veliki glasovi u nebu govoreći: "Postade kraljevstvo svijeta Gospodina našega i Krista njegova, i kraljevat će u vijeke vjekova."
Otkrivenje 11,16I dvadeset i četiri starješine, koje sjeđahu pred Bogom na prijestoljima svojim, padoše na lica svoja i pokloniše se Bogu
Otkrivenje 11,17Govoreći: "Zahvaljujemo ti, Gospodine Bože Svemoćni, koji jesi, i koji bijaše, i koji ćeš doći, što si uzeo svoju veliku moć i zakraljevao.
Otkrivenje 11,18I neznabošci se razgnjeviše, i dođe gnjev tvoj i vrijeme, da se sudi mrtvima, i da se dadne plaća slugama tvojim, prorocima i svetima i onima, koji se boje imena tvojega, malima i velikima, i da se pogube, koji kvare zemlju."
Otkrivenje 11,19I otvori se hram Božji u nebu, i vidje se kovčeg zavjeta njegova u hramu njegovu, i nastade sijevanje munja, i glasovi, i gromovi, i potres zemlje, i tuča velika.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje