Tražilica


Otkrivenje 19. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Otkrivenje 19,1Poslije ovoga začuh kao glas veliki naroda mnogoga u nebu gdje govore: "Aleluja! Spasenje i slava i sila Bogu našemu:
Otkrivenje 19,2Jer su istiniti i pravedni sudovi njegovi, što je osudio bludnicu veliku, koja pokvari zemlja bludom svojim, i osvetio krv sluga svojih od ruke njezine."
Otkrivenje 19,3I opet rekoše: "Aleluja! I dim njezin diže se u vijeke vjekova."
Otkrivenje 19,4I padoše dvadeset i četiri starješine i četiri bića, i pokloniše se Bogu, koji sjeđaše na prijestolju, i rekoše: "Amen! Aleluja!"
Otkrivenje 19,5I glas izađe od prijestolja govoreći: "Hvalite Boga našega, sve sluge njegove, i koji ga se bojite, mali i veliki!"
Otkrivenje 19,6I začuh kao glas naroda mnogoga, i kao glas voda mnogih, i kao glas gromova jakih, koji govore: "Aleluja, jer zakraljeva Gospodin Bog naš Svemoćni!
Otkrivenje 19,7Radujmo se i veselimo, i dajmo slavu njemu, jer dođe svadba Janjeta, i zaručnica se je njegova pripravila.
Otkrivenje 19,8I dade joj se, da se obuče u platno sjajno i bijelo, jer je platno pravednost svetih.
Otkrivenje 19,9I reče mi: "Napiši: Blagoslovljeni su oni, koji su pozvani na svadbenu gozbu Janjetovu!" I reče mi: "Ovo su istinite riječi Božje."
Otkrivenje 19,10I padoh pred noge njegove, da mu se poklonim, i reče mi: "Nemoj! Ja sam sluga kao i ti i braća tvoja, koja imaju svjedočanstvo Isusovo. Bogu se klanjaj!" Jer je svjedočanstvo Isusovo duh proročanstva.
Otkrivenje 19,11I vidjeh nebo otvoreno, i gle, konj bijel, i koji sjeđaše na njemu, zove se Vjerni i Istiniti, i sudi i vojuje po pravdi.
Otkrivenje 19,12A oči su mu kao plamen ognjeni, i na glavi njegovoj krune mnoge, imajući ime napisano, kojega nitko ne zna do on sam.
Otkrivenje 19,13I obučen je u haljinu umočenu u krv, i ime se njegovo zove "Riječ Božja".
Otkrivenje 19,14I vojske nebeske iđahu za njim na konjima bijelim, obučene u platno bijelo i čisto.
Otkrivenje 19,15I iz usta njegovih izlazi mač oštar, da njim pobije narode. I on će njima vladati sa žezlom gvozdenim; i on gazi tijesak žestokoga vina gnjeva Boga Svemoćnoga.
Otkrivenje 19,16I ima na haljini i na bedru svojemu ime napisano: "Kralj nad kraljevima i Gospodar nad gospodarima".
Otkrivenje 19,17I vidjeh, jednoga anđela, gdje stoji na suncu; i povika glasom velikim, govoreći svima pticama, što su letjele posred neba: "Dođite, i skupite se na veliku gozbu Božju,
Otkrivenje 19,18Da jedete mesa od kraljeva, i mesa ori vojskovođa i mesa od mogućnika i mesa od konja i njihovih jahača, i mesa od sviju slobodnjaka i robova, i od malih i velikih!"
Otkrivenje 19,19I vidjeh zvijer i kraljeve zemlje i vojske njihove skupljene, da zametnu rat s onim, koji sjedi na konju, i s vojskom njegovom,
Otkrivenje 19,20I hi uhvaćena zvijer, i s njom lažni prorok, koji učini pred njom znake, kojima zavede one, koji primiše žig zvijerin, i koji se klanjaju slici njezinoj. Živi su bili bačeni oboje u jezero ognjeno, koje gori sumporom;
Otkrivenje 19,21I ostali su pobijeni mačem, koji izađe iz usta onoga, što sjedi na konju; i sve se ptice nasitiše od mesa njihova.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje