Tražilica


Postanak 21. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Postanak 21,1Gospod pohodi Saru, kao što je bio obećao, i učini Gospod na njoj, kao što je bio unaprijed rekao.
Postanak 21,2Sara zatrudnje i rodi Abrahamu u starosti njegovoj sina u vrijeme, što ga je Bog unaprijed odredio.
Postanak 21,3Abraham nadjenu ime novorođenom sinu svojemu, kojega mu rodi Sara, Izak.
Postanak 21,4Abraham obreza sina svojega Izaka, kad mu je bilo osam dana, kao što mu je bio zapovjedio Bog.
Postanak 21,5Abrahamu je bilo sto godina, kad mu se rodio sin Izak.
Postanak 21,6Tada reče Sara: "Smijeh mi Bog pripravi, i svaki, koji čuje o tom, smijat će se zbog mene."
Postanak 21,7Reče dalje: "Tko bi bio ikad rekao Abrahamu, da će Sara još dojiti djecu? Pa ipak ja mu rodih sina u starosti njegovoj."
Postanak 21,8Dječak odraste i bi odbijen od prsiju. Abraham na taj dan, kad bi Izak odbijen od prsiju, priredi veliku gozbu.
Postanak 21,9A kad vidje Sara, kako se sin Egipćanke Agare, kojega je bila rodila Abrahamu, podsmijeva,
Postanak 21,10Ona reče Abrahamu: "Otjeraj tu sluškinju i sina njezina, jer sin te sluškinje ne smije biti baštinik s mojim sinom Izakom."
Postanak 21,11A to Abrahamu bi vrlo neugodno zbog sina njegova.
Postanak 21,12Tada reče Bog Abrahamu: "Neka ti ne bude žao za dječaka i za sluškinju tvoju; poslušaj Saru u svemu što ti kaže, jer samo oni, što proizađu od Izaka, imaju vrijediti kao potomci tvoji.
Postanak 21,13Ali ću i sina sluškinje učiniti narodom, jer je potomak tvoj."
Postanak 21,14I tako Abraham drugoga jutra uze kruha i mješinu vode i dade to Agari metnuvši joj na leđa; i dječaka joj dade i otpusti je. Ona tada ode i lutala je po pustinji Beer Šebe.
Postanak 21,15A kad nesta vode u mješini, stavi dječaka pod jedan grm.
Postanak 21,16Otide dalje i sjede po strani daleko, koliko može luk dobaciti; i reče u sebi: "Ne mogu da gledam, kako umire dijete." Tako je sjedila po strani i počne glasno plakati.
Postanak 21,17A Bog je čuo glas dječakov, i anđeo Božji viknu Agaru s neba: "Što ti je, Agaro? Ne kloni duhom, jer Bog je čuo glas dječakov tu, gdje leži.
Postanak 21,18Hajde, uzmi dječaka i drži ga čvrsto za ruku; jer ja ću ga učiniti velikim narodom,"
Postanak 21,19Tada joj Bog otvori oči, te ugleda studenac. Ona ode tamo, napuni mješinu vode i dade dječaku da pije.
Postanak 21,20I Bog je bio s dječakom; on odraste i nastani se u pustinji i postade vješt u strijeljanju lukom.
Postanak 21,21A prebivao je u pustinji Paranu; a mati njegova oženi ga iz zemlje egipatske.
Postanak 21,22U to isto vrijeme imadoše Abimelek i poglavica vojske njegove Fikol s Abrahamom ovaj govor: "Bog je s tobom u svemu, što radiš.
Postanak 21,23Stoga zakuni mi se ovdje Bogom, da nećeš nikada nevjerno raditi ni proti meni ni proti svemu potomstvu mojemu! Kao što sam ja tebi iskazivao prijateljstvo, tako ga ti iskazuj i meni i zemlji, u kojoj prebivaš kao gost!"
Postanak 21,24Abraham odgovori: "Jest, hoću se zakleti."
Postanak 21,25Ali Abraham pozva na odgovor Abimeleka zbog studenca, što su ga sluge Abimelekove bile na silu posvojile.
Postanak 21,26Abimelek reče: "Ne znam, tko je to učinio, a ti mi o tome ni jesi ništa rekao, niti sam do danas što o tome čuo."
Postanak 21,27Tada uze Abraham ovaca i goveda i dade ih Abimeleku, i sklopiše savez među sobom.
Postanak 21,28Potom Abraham odvoji od ovaca sedmero janjadi.
Postanak 21,29Upita Abimelek Abrahama: "Što ima da znači to sedmero janjadi, što si ih odvojio?"
Postanak 21,30On odgovori: "Ovo sedmero janjadi moraš ti od mene primiti; jer taj dar ima da bude meni za svjedočanstvo, da sam ja iskopao ovaj studenac."
Postanak 21,31Zato se to mjesto prozva Beer-Šeba, jer se ondje među sobom zakleše.
Postanak 21,32Tako oni sklopiše savez u Beer-Šebi. Tada se Abimelek i Poglavica vojske njegove Fikol podigoše i vratiše se natrag u zemlju filistejsku.
Postanak 21,33A Abraham zasadi stablo tamarisku u Beer-Šebi i prizva ondje ime Gospoda, Boga vječnoga.
Postanak 21,34Abraham proboravi još dugo vremena kao tuđinac u zemlji filistejskoj.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje