Tražilica


Postanak 38. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Postanak 38,1U ono vrijeme otide Juda od braće svoje i razape šator svoj kod nekoga čovjeka iz Adulamita po imenu Hira.
Postanak 38,2Tamo vidje Juda kćer nekog Kanaanca, koji se zvao Šua; on je uze za ženu i živio je s njom.
Postanak 38,3Ona zatrudnje i rodi sina, kojemu on nadjenu ime Er.
Postanak 38,4Tada ona opet zatrudnje i rodi sina, kojemu ona nadjenu ime Onan.
Postanak 38,5Nato ona još rodi sina, kojemu ona nadjenu ime Šelah. Bilo je u Kezibu, gdje ga je rodila.
Postanak 38,6I Juda uze za prvorođenca svojega Era ženu po imenu Tamaru.
Postanak 38,7Ali Er, prvorođenac Judin, ne dopade se Gospodu, i zato pusti Gospod da umre.
Postanak 38,8Tada reče Juda Onanu: "Živi sa ženom brata svojega, i čini dužnost djevera, da pribaviš potomke bratu svojemu!"
Postanak 38,9A jer je znao Onan, da djeca ne bi pripadala njemu, prosipao bi Onan sjeme na zemlju, kad bi bio sa ženom brata svojega, da ne dadne potomaka bratu svojemu.
Postanak 38,10A Gospodu je bilo mrsko, što je činio, pa zato pusti da i on umre.
Postanak 38,11I reče Juda snahi svojoj Tamari: "Prebivaj kao udovica u kući oca svojega, dok poodraste sin moj Šelah!" On se je naime bojao, da bi mogao i ovaj umrijeti kao braća njegova. Tako otide Tamara i prebivala je u kući oca svojega.
Postanak 38,12A kad prođe dugo vremena, umrije kći Šuaova, žena Judina. Pošto Juda održa vrijeme žalovanja, zaputi s prijateljem svojim Hirom iz Adulama u Tamnu, da dadne ostrići ovce svoje.
Postanak 38,13I kad se javilo Tamari: "Upravo ide svekar tvoj u Timnu da striže ovce."
Postanak 38,14Skide ona sa sebe udovičku odjeću svoju, uze pokrivalo i pokri lice. Tada sjede tamo, gdje se ide u Enaim, koji je na putu u Timnu. Ona je naime vidjela, da je Šelah bio odrastao, a nju ne udaše za njega.
Postanak 38,15Kad je tako vidje Juda, pomisli, da je bludnica, jer je bila pokrila lice svoje.
Postanak 38,16On skrenu s puta k njoj i reče: "Slušaj, ugodi mi!" Nije znao, da mu je to bila snaha. A ona reče: "Što ćeš mi dati, da ti ugodim?"
Postanak 38,17On odgovori: "Poslat ću ti jare od stada." Ona reče: Ali da mi dadneš zalog, dokle ga pošalješ."
Postanak 38,18On upita: "Kakav zalog da ti dadnem?" Ona odgovori: "Svoj pečatni prsten, svoju vrpcu i svoj štap, što ti je u ruci." Dade joj to, i bio je s njom, i ona zatrudnje od njega.
Postanak 38,19I ona ustade i ode odatle, skide pokrivalo svoje sa sebe i obuče opet udovičku odjeću svoju.
Postanak 38,20Juda posla jare po prijatelju svojemu iz Adulama, da natrag dobije od žene zalog; ali je on ne nađe.
Postanak 38,21Pitao je ljude njezina mjesta: "Gdje je ona bludnica, što obično sjedi u Enaimu na putu?" A oni mu odgovoriše: "Nije ovdje bilo bludnice."
Postanak 38,22I vrati se on k Judi i reče: "Ne nađoh je, a ljudi mi u mjestu potvrdiše: "Nije ovdje bilo bludnice."
Postanak 38,23Juda reče: "Neka joj bude, samo da se ne osramotimo! Eto, ja joj poslah jare, a ti je ne nađe!"
Postanak 38,24Jedno tri mjeseca kasnije dojaviše Judi: "Snaha tvoja Tamara zabludi i od bluda svojega zatrudnje." Juda zapovjedi: "Izvedite je van, neka se spali!"
Postanak 38,25Kad je htjedoše povesti van, posla ona svekru svojemu i poruči mu: "S čovjekom, čije su stvari ove, zatrudnjela sam." I još mu poruči: "Pogledaj samo, čiji je taj pečatni prsten, ta vrpca i taj štap!"
Postanak 38,26Kad Juda pogleda te stvari, reče. "Ona je u pravu proti meni. Zašto je ne dadoh sinu svojemu Šelahu za ženu?" A on otada nije više općio s njom.
Postanak 38,27I kad dođe vrijeme da rodi, a to blizanci u utrobi njezinoj.
Postanak 38,28Kad je rađala, jedan pruži ruku. Babica uze crven konac, priveza ga oko ruke njegove i reče: "Ovaj izađe prvi na svijet."
Postanak 38,29Ali on povuče opet natrag ruku svoju, i brat se njegov pojavi. Tada reče ona: "Zašto sebi načini proder?" I zato ga nazvaše Peres.
Postanak 38,30Nato se pojavi brat njegov, na čijoj je ruci bio crveni konac, i nazvaše ga Zerah.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje