Tražilica


Postanak 8. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Postanak 8,1Tada se Bog spomenu Noe i svih zvijeri i sve stoke, što su bili s njim u kovčegu, pa pusti Bog da puhne vjetar na zemlju, tako da je voda opadala.
Postanak 8,2Zatvoriše se izvori bezdana i ustave nebeske, i dad s neba prestade.
Postanak 8,3Voda je pomalo otjecala sa zemlje, i nakon sto i pedeset dana opade voda.
Postanak 8,4Sedamnaesti dan sedmoga mjeseca ustavi se kovčeg na gori araratskoj.
Postanak 8,5Voda je onda dalje opadala do desetoga mjeseca. Prvi dan desetoga mjeseca pokazaše se vrhovi.
Postanak 8,6Kad prođe četrdeset dana, otvori Noa prozor kovčega, što ga je bio načinio,
Postanak 8,7I ispusti gavrana, koji je lijetao tamo i ovamo, dok ne presahnu voda na zemlji.
Postanak 8,8Tada ispusti golubicu, da vidi, je li voda otekla sa zemlje.
Postanak 8,9Ali golubica ne nađe mjesta, gdje bi stala noga njezina, pa se vrati k njemu u kovčeg; jer je voda još pokrivala svu površinu zemlje. On pruži ruku svoju, uhvati je i uze k sebi u kovčeg.
Postanak 8,10Onda počeka još sedam daljnih dana, pa opet ispusti golubicu iz kovčega.
Postanak 8,11Golubica se vrati k njemu istom pred večer; i gle, ona je imala u kljunu zelen list maslinov; tada spozna Noa, da su vode otekle sa zemlje.
Postanak 8,12Ipak počeka još sedam daljnih dana, pa opet ispusti golubicu; ali se ona više ne vrati k njemu.
Postanak 8,13Šest stotina prve godine, prvi dan prvoga mjeseca usahnuše vode na zemlji; tada Noa otkri krov na kovčegu i pogleda, i vidje da se je površina zemlje počela sušiti.
Postanak 8,14I dvadeset i sedmi dan drugoga mjeseca bila je zemlja suha.
Postanak 8,15Tada reče Bog Noi:
Postanak 8,16"Izađi iz kovčega ti i s tobom žena tvoja, sinovi tvoji i žene sinova tvojih!
Postanak 8,17Sa sobom uzmi sve razne vrste životinja, što su s tobom: ptice, stoku i sve, što gmiže po zemlji, da se slobodno kreću po zemlji, da se rasplode i razmnože na zemlji!"
Postanak 8,18I tako izađe Noa is njim sinovi njegovi, njegova žena i žene sinova njegovih.
Postanak 8,19Sve zvijeri, sve sitne životinje i sve ptice, sve, što se samo miče na zemlji, po vrstama svojim, izađe iz kovčega.
Postanak 8,20Tada Noa podiže Gospodu žrtvenik, uze po komad od svih čistih životinja i od svih čistih ptica i prinese na žrtveniku žrtvu paljenicu.
Postanak 8,21Kad omirisa Gospod miris ugodni, reče u sebi: "Nikada više neću prokleti zemlje zbog ljudi; i makar je mišljenje srca čovječjega zlo od njegove mladosti, neću ipak više uništiti sva živa bića, kao što učinih.
Postanak 8,22Od sada, dok bude zemlje, neće više nestajati sjetve ni žetve, studeni ni vrućine, ljeta ni zime, dana ni noći."
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje