Tražilica


Propovjednik 2. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Propovjednik 2,1I tada rekoh u srcu svojemu: "Daj da pokušam s veseljem i naužijem se"; ali eto: i to je bila taština.
Propovjednik 2,2O smijehu rekoh: "Ludo ponašanje"; o radosti: "Čemu valja?"
Propovjednik 2,3Tada pomislih u srcu svojemu, da tijelu svojemu uskratim vino, da srce svoje svrnem k mudrosti i da se klonim ludosti, dok saznam, što je korisno djeci čovječjoj, i što su dužni činiti pod suncem, dok su živi.
Propovjednik 2,4Velika djela učinih: sagradih sebi kuće i vinograde zasadih sebi,
Propovjednik 2,5Vrtove i perivoje načinih sebi i nasadih u njima svakojakih rodnih drveta.
Propovjednik 2,6Načinih sebi jezera vodena, da natapam iz njih mlade stabljike!
Propovjednik 2,7Nabavih sebi sluga i sluškinja, imadoh kućnu čeljad i posjedovao goveda i ovaca više negoli svi, koji su živjeli preda mnom u Jerusalemu.
Propovjednik 2,8Nakupih sebi i srebra i zlata i blaga od kraljeva i zemalja, nabavih pjevače i pjevačice i miline djece čovječje: žene mnoge.
Propovjednik 2,9Tako postadoh velik, veći negoli svih koji su živjeli preda mnom Jerusalemu; isto i mudrost je moja ostala s menom.
Propovjednik 2,10Što su poželjele oči moje, nijesam im uskratio, niti ikakve radosti ne uskratih srcu svojemu, već je srce moje imalo radost na svima mojim trudovima, i to mi je bila plaća za sav trud moj.
Propovjednik 2,11Istraživao sam sva djela svoja, što ih uradiše ruke moje, i trud također, što sam ga uložio u to, da ih uradim. I eto: sve je bila taština i trka za vjetrom. I od toga nema koristi pod suncem.
Propovjednik 2,12I dadoh se na to, da vidim, što je mudrost; ali ona je ludost i bezumlje, jer što će činiti čovjek, koji će doći iza kralja? Isto, što se je već činilo.
Propovjednik 2,13I vidjeh: istu prednost ima pred ludošću mudrost kao svjetlost pred tminom.
Propovjednik 2,14Mudri ima oči u glavi, a luđak ide po mraku. A ipak doznadoh, da obadvojicu stigne ista sudbina.
Propovjednik 2,15I ovako rekoh u srcu svojemu: "Ako i mene stigne sudbina luđakova, što sam onda bio toliko mudar?" I ovako rekoh u srcu svojem: "I to je taština!"
Propovjednik 2,16Trajan spomen ostaje tako malo od mudraca kao od luđaka; jer u budućim danima sve se zaboravi. Ah, kako ipak premine mudrac s luđakom!
Propovjednik 2,17Tada mi omrznu život, jer mi se čini nevrijednim djelo, što biva pod suncem; jer je sve taština i trka za vjetrom.
Propovjednik 2,18Omrznu mi sav trud moj, oko kojega sam se mučio pod suncem; jer ga moram ostaviti čovjeku, koji dolazi iza mene.
Propovjednik 2,19Tko zna, je li on mudar ili lud? On će upravljati čitavim trudom mojim, onim, što sam teškim i mudrim radom stekao pod suncem. I to je taština!
Propovjednik 2,20Tako dođoh na to, da se gotovo prepustim očajanju zbog svega truda svojega, što sam ga uložio pod suncem.
Propovjednik 2,21Čovjek se trudi oko mudrosti, spoznaje i vrsnoće i mora to ostaviti drugome, koji se nije trudio oko toga. I to je taština i veliko zlo!
Propovjednik 2,22Jer što koristi čovjeku sav trud njegov i mar duha njegova, čime se muči pod suncem?
Propovjednik 2,23Svi su ipak dani njegovi golema muka, i rad njegov velika briga; ni u noći se ne odmara duh njegov. I to je taština!
Propovjednik 2,24Nema čovjeku ništa bolje, nego da jede i pije, i da gleda da mu bude dobro od truda njegova. Ja vidjeh, da i to dolazi iz ruke Božje.
Propovjednik 2,25Jer tko može jesti i uživati bez njega?
Propovjednik 2,26Jer onome, koji je u milosti kod njega, daje mudrost, znanje i radost. A onome, koji mu se ne dopada, naprti teret, da skuplja, i to da dadne onome, koji je u milosti kod Boga. I to je taština i trka za vjetrom!
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje