Tražilica


Psalam 106. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Psalam 106,1Aleluja! Hvalite Gospoda jer je dobar; jest, vječno traje milosrđe njegovo.
Psalam 106,2Tko može opisati velika djela Gospodnja, iskazati svu slavu njegovu?
Psalam 106,3Blagoslovljeni su oni, koji su se tvrdo drže pravde i tvore pravo svagda!
Psalam 106,4Spomeni me se, Gospode, po milosti k narodu svojemu, po svome djelu spasenja pohodi i mene!
Psalam 106,5Da mognem još doživjeti sreću izabranika tvojih, veseliti se u veselju naroda tvojega i hvaliti se još s tvojima.
Psalam 106,6Griješili smo s ocima svojim, činili smo zlodjela i počinjali bezakonje.
Psalam 106,7Već oci naši u Egiptu, oni nijesu pazili na čudesa tvoja, nije su se spominjali velikih milosti tvojih i bunili su se na moru, na Crvenome moru.
Psalam 106,8A on im pomože zbog imena svojega, da očituje jakost svoju.
Psalam 106,9Zaprijeti Crvenom moru, i presahnu, i provede ih preko morske dubine kao preko pustinje.
Psalam 106,10Tako ih spasi od ruke mrzitelja, izbavi ih iz sile neprijatelja.
Psalam 106,11Pokri voda tlačitelje njihove, ni jedan od njih ne ostade.
Psalam 106,12Tada napokon povjerovaše riječima njegovim i zapjevaše slavu njegovu.
Psalam 106,13Ali brzo zaboraviše, što je učinio; odluku njegovu nijesu čekali nikada.
Psalam 106,14Polakomiše se u pustinji, stadoše kušati Boga u pustoj zemlji.
Psalam 106,15I on im ispuni želju njihovu, ali tada posla na njih sušicu.
Psalam 106,16I pobuniše se u taboru proti Mojsiju i proti Aronu, koji je bio posvećen Gospodu.
Psalam 106,17Zemlja se rastvori, proguta Datana i zatrpa mnoštvo Abiramovo.
Psalam 106,18Posred njih buknu oganj, i plamen izgara bezbožnike.
Psalam 106,19Načiniše sebi tele na Horebu i pred livenim likom baciše se na zemlju:
Psalam 106,20Zamijeniše velikoga Boga svojega za lik vola, koji jede travu.
Psalam 106,21Zaboraviše spasitelja Boga svojega, koji učini sjajna djela u Egiptu,
Psalam 106,22Čudesa u zemlji Kamovoj, onda strahote na Crvenome moru.
Psalam 106,23Već pomisli da ih uništi, tada stupi njegov izabranik Mojsije pred njega kao posrednik, da odvrati jarost njegovu, te ih ne uništi.
Psalam 106,24Žarko žuđenu zemlju pogrdiše i ne pouzdaše se u riječi njegove.
Psalam 106,25Uzeše mrmljati u šatorima i svojim i ne htjedoše više slušati zapovijed Gospodnju.
Psalam 106,26Tada on podiže ruku svoj na njih, da ih pobije u pustinji
Psalam 106,27l da preda pleme njihovo neznabošcima i rasprši ih po zemljama.
Psalam 106,28Tada se oni posvetiše Baal-Peoru, i jeli su žrtve mrtvačke.
Psalam 106,29Tako razdražiše Gospoda djelima svojim; tada u njih udari kuga.
Psalam 106,30Ali ustade Finehas i održa sud, i tako prestade pomor.
Psalam 106,31Njemu se to primi u zaslugu kroz sve naraštaje na vijeke.
Psalam 106,32Na vodi svađe opet ga razdražiše; tada morade Mojsije trpjeti zbog njih,
Psalam 106,33Ser mu ogorčiše dušu, i pogriješi ustima svojim.
Psalam 106,34Ne istrijebiše naroda, kako im je Gospod zapovjedio.
Psalam 106,35Nego se pomiješaše s neznabošcima i primiše djela njihova
Psalam 106,36l stadoše služiti idolima njihovim; a oni su bili na propast.
Psalam 106,37Prinosili su sinove svoje i kćeri svoje kao žrtvu đavolima.
Psalam 106,38I prolijevali su nevinu krv, krv sinova svojih i kćeri svojih, koje bi prinosili za žrtvu idolima kanaanskim; tako se oskvrni zemlja krvnim djelima njihovim.
Psalam 106,39I postadoše nečisti djelima svojim i posve nevjerni postupanjem svojim.
Psalam 106,40Tada se veoma razgnjevi Gospod na narod svoj, i omrznu mu baština njegova.
Psalam 106,41Predade ih u ruke neznabošcima, i mrzitelji njihovi vladali su nad njima.
Psalam 106,42Tlačili su ih neprijatelji njihovi, i bili su pokoreni pod vlast njihovu.
Psalam 106,43Mnogo ih je puta izbavljao, ali njihovo srce ostade ipak uporno; propadali su zbog zlodjela svojih.
Psalam 106,44Onda on pogleda opet na nevolju njihovu, kad je čuo glasnu tužnjavu njihovu.
Psalam 106,45Spomenu se zavjeta svojega s njima i bi mu žao u velikoj dobroti njegovoj,
Psalam 106,46Učini, te nađoše opet milosrđe kod svih tlačitelja svojih.
Psalam 106,47Pomozi nam, Gospode, Bože naš, i pokupi nas iz neznabožaca, da mognemo slaviti sveto ime tvoje, da se dičimo slavom tvojom!
Psalam 106,48Neka je blagoslovljen Gospod, Bog Izraelov, odvijeka dovijeka! I sav narod neka kaže: Amen! Aleluja!
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje