Tražilica


Psalam 62. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Psalam 62,1Samo u Bogu počiva tiho duša moja; od njega mi dolazi spasenje;
Psalam 62,2On je jedini hridina moja i spasenje moje, branik moj, da se ne poljuljam nikada.
Psalam 62,3Dokle ćete napadati na čovjeka, vi svi, da ga ubijete? Kao nagnuti zid i trošnu ogradu
Psalam 62,4Zaista, to im je na umu, da ga sruše s visine njegove; oni ljube laž, ustima svojim blagoslivljaju, a u srcu svojem kunu.
Psalam 62,5Samo u Bogu počiva tiho duša moja; jer mi od njega dolazi nada
Psalam 62,6On je jedini hridina moja i spasenje moje, branik moj, da ne posrnem nikada.
Psalam 62,7U Boga je spasenje moje i slava moja; tvrdu hridinu svoju, utočište svoje nalazim u Bogu.
Psalam 62,8Ti narode, uzdaj se uvijek u njega! Izlijevajte pred njim srca svoja; utočište je naše Bog!
Psalam 62,9Djeca su čovječja samo dah, sinovi su gospodski samo varka; oni stanu na vagu gore, a svi skupa lakši su od daha.
Psalam 62,10Ne oslanjajte se na nasilje! Ne stavljajte praznu nadu na otimačinu! Kad raste imetak, neka za njega ne prione srce!
Psalam 62,11Jedanput reče Bog o tom, dvaput sam to čuo: "da je moć u tebe, Bože,
Psalam 62,12I da je dobrota u tebe, Svemogući; jer ti svakome plaćaš po djelima njegovim.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje