Tražilica


Psalam 72. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Psalam 72,1Bože, daj kralju sud svoj i pravednost svoju sinu kraljevu!
Psalam 72,2Da pravedno vlada narodom tvojim i ubogima tvojim po pravici.
Psalam 72,3Neka bi gore donijele narodu mir i humovi pravdu!
Psalam 72,4Ubogima u narodu neka on pribavi pravicu, djeci ubogih neka pribavi pomoć, a nasilnika neka satire,
Psalam 72,5Dok je sunca i mjeseca kroz sve naraštaje!
Psalam 72,6Neka dođe kao dažd na poljane, kao kaplje, što rose zemlju!
Psalam 72,7U dane njegove neka procvate pravica i obilje mira, dokle teče mjeseca!
Psalam 72,8Neka vlada od mora do mora, od rijeke do krajeva zemlje!
Psalam 72,9Pred njim neka popadaju stanovnici pustinje, neprijatelji njegovi neka se prignu do zemlje!
Psalam 72,10Kraljevi taršiški i otoci neka donesu darove; kraljevi od Šebe i Sebe neka dadnu danak!
Psalam 72,11Svi kraljevi neka se prignu pred njim, svi narodi neka mu služe!
Psalam 72,12Ser će spasiti ubogoga, koji vapije, potlačenoga i onoga, koji nema pomoćnika.
Psalam 72,13On se smiluje slabima i ubogima i spasava život jadnima.
Psalam 72,14iz pritiska i nasilja otkupljuje život njihov: "u očima je njegovim dragocjena krv njihova.
Psalam 72,15Neka bi dugo živio i darivao ih zlatom iz Šebe! A oni neka se svagda mole za njega i neka mu uvijek prose blagoslov!
Psalam 72,16U zemlji će biti izobilja žita, pa i na visinama gorskim; žito njezino šumi kao Libanon, žetva njezina raste kao trava na polju.
Psalam 72,17U vijeke neka traje ime njegovo! Dok sunce sjaje, neka ime njegovo traje! Sva pokoljenja zemlje neka se blagoslivljaju u njemu, svi narodi neka ga slave!
Psalam 72,18Blagoslovljen neka je Bog Gospod, Bog Izraelov, koji čini čudesa, on jedini!
Psalam 72,19I blagoslovljeno neka je slavno ime njegovo u vijeke! Sav svijet neka je pun slave njegove! Amen! Amen!
Psalam 72,20Kraj molitvama Davida sina Jesejeva.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje