Tražilica


Psalam 79. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Psalam 79,1Bože, narodi prodriješe u baštinu tvoju, oskvrniše sveti hram tvoj, pretvoriše Jerusalem u ruševine.
Psalam 79,2Trupla sluga tvojih pobacaše pticama nebeskim da ih jedu, tjelesa pobožnika tvojih zvijerima zemaljskim.
Psalam 79,3Proliše krv njihovu kao vodu oko Jerusalema, i nije bilo tko da ih ukopa.
Psalam 79,4Postadosmo podsmijeh susjedima svojim, rug i prezir okolini svojoj.
Psalam 79,5Dokle ćeš se još, Gospode, jednako gnjeviti, dokle će revnost tvoja gorjeti kao oganj?
Psalam 79,6Izlij gnjev soj na narode, koji te neće da poznaju, na kraljevstva, koja ne poštuju imena tvojega!
Psalam 79,7Jer izjedoše Jakova i prebivalište njegovo opustiše.
Psalam 79,8Ne nosi za nama zlodjela otaca; milosrđe tvoje neka nam brzo dođe u susret, jer postadosmo veoma nevoljni!
Psalam 79,9Pomozi nam, Bože, spasitelju naš, zbog časti imena svojega! Oslobodi nas i oprosti nam grijehe naše zbog imena svojega!
Psalam 79,10Zašto da se rugaju neznabošci: "Gdje je Bog njihov?" Neka se pokaže na neznabošcima pred očima našim, kako osvećuješ krv sluga svojih, koju proliše!
Psalam 79,11Neka prodre do tebe uzdisanje sužanja; snagom mišice svoje otkupi osuđene na smrt!
Psalam 79,12Tako plati sedmerostruko u njedra susjedima našim psovanje, kojim te grdiše, Svemogući!
Psalam 79,13A mi, narod tvoj, ovce stada tvojega, mi ćemo ti zahvaljivati dovijeka, tvoju ćemo slavu navješćivati u sva vremena.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje