Tražilica


Psalam 88. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Psalam 88,1Gospode, Bože spasenja mojega, danju vapijem i noću pred tobom.
Psalam 88,2Neka dođe preda te molitva moja, prigni uho svoje k vapaju mojemu!
Psalam 88,3Jer je duša moja puna jada; život je moj blizu carstvu mrtvih.
Psalam 88,4Već me broje među one, koji umiru; ja sam kao čovjek bez
Psalam 88,5Ostavljen sam među mrtvima, sličan ubijenima, koji počivaju u grobu, kojih se više ne spominješ, koji su od ruke tvoje odsječeni.
Psalam 88,6Ti si me rinuo duboko u podzemni svijet, u tmine, u dubine.
Psalam 88,7Oteža mi gnjev tvoj, sve valove svoje pustio si da buče.
Psalam 88,8Udaljuješ od mene prijatelje moje, učini da im omražen budem; uhvaćen sam i ne mogu van.
Psalam 88,9Oči se moje gase od bijede; dan la dan vapijem k tebi, Gospode, k tebi pružam ruke svoje:
Psalam 88,10Hoćeš na mrtvima još činiti čudesa? Ustaju li sjene, da te slave?
Psalam 88,11Je li se u grobu slavi dobro ta tvoja, u carstvu mrtvih vjernost tvoja?
Psalam 88,12Hoće se u tami navješćivati upravljanje tvoje, pravednost tvoja u zemlji zaboravi?
Psalam 88,13Ali ja, Gospode, vapijem k tebi; već u rano jutro penje se k tebi molitva moja.
Psalam 88,14Zašto, Gospode, odbacuješ dušu moju i skrivaš od mene lice svoje?
Psalam 88,15Mučim se i umirem od mladosti, podnosim strahote tvoje bez pomoći.
Psalam 88,16Gnjev tvoj stiže me, strahote tvoje pritiskuju me,
Psalam 88,17Optječu me kao voda svaki dan, stežu me odasvud.
Psalam 88,18Udaljuješ od mene prijatelja i druga; samo je mrak drug moj.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje