Tražilica


Psalam 9. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Psalam 9,1Iz svega srca zahvaljivat ću ti, Gospode! Objavljivat ću sva čudesa tvoja!
Psalam 9,2Radovat ću se i veseliti o tebi, pjevat ću imenu tvojemu, Svevišnji!
Psalam 9,3Jer se neprijatelji moji vratiše natrag, padoše i po tebi se upropastiše.
Psalam 9,4Ti si vodio stvar moju, pravo moje, sjedio si na prijestolju kao sudac pravedan.
Psalam 9,5Narodima si zaprijetio, bezbožnike uništio, imena si im zauvijek i vječno zatro.
Psalam 9,6Neprijatelj je uništen, raspršen zauvijek; gradovi su razoreni; pogibe spomen njihov!
Psalam 9,7Gospod će vječno stolovati kao sudac; za sud je namjestio prijestolje svoje.
Psalam 9,8Po pravdi će suditi svijetu, kako je pravo izreći će osudu narodima.
Psalam 9,9Tako će Gospod biti utočište potlačenima, utočište u vremena nevolje.
Psalam 9,10Zato se uzdaju u tebe, koji znaju ime tvoje; jer koji traže tebe, Gospode, onih ti ne ostavljaš.
Psalam 9,11Pjevajte hvalu Gospodu, koji stoluje na Sionu; navješćujte narodima djela njegova!
Psalam 9,12Kao osvetnik krvnoga djela zauzeo se on za siromahe, nije čuo jauka njihova.
Psalam 9,13Budi mi milostiv, Gospode: pogledaj kako trpim, izbavi me od neprijatelja mojih, od vrata smrti!
Psalam 9,14Tada ću navješćivati sva djela tvoja, veseliti se pomoći tvojoj na vratima Siona:
Psalam 9,15popadaše narodi u jame, što ih iskopaše; u zamku što je namjestiše, uhvati se noga njihova.
Psalam 9,16Gospod se objavi, održa sud: "u djelo ruku svojih zaplete se bezbožnik!
Psalam 9,17U carstvo mrtvih neka idu bezbožnici, svi narodi, koji zaboravljaju Boga!
Psalam 9,18Jer neće zauvijek biti zaboravljen siromah, nada nevoljnicima neće se vječno varati.
Psalam 9,19Digni se, Gospode, neka ti ne prkosi čovjek; neka narodi potpadnu sudu pred tobom!
Psalam 9,20Gospode, utjeraj strah u njih, neka osjete narodi, da su samo ljudi!
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje