Tražilica


Suci 18. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Suci 18,1U ono vrijeme nije bilo kralja u Izraelu. Tada je pleme Danovo tražilo sebi baštinski posjed, gdje bi se nastanilo; jer mu dotada nije bila još dopala baština među plemenima Izraelovim.
Suci 18,2Zato poslaše sinovi Danovi iz plemena svojega pet ljudi, ljude osobito valjane, iz graničnoga područja, iz Zorahe i Eštaola, da uhode i upoznaju zemlju. Oni im rekoše: "Idite i uhodite zemlju!" I oni dođoše u goru Efraimovu, do kuće Mikahove, gdje prenoćiše.
Suci 18,3Kad su bili kod kuće Mikahove i poznali glas mladoga Levita, uvratiše se tamo i upitaše ga: "Tko te dovede ovamo? Što radiš tu? Što zaslužuješ ovdje?"
Suci 18,4On im odgovori: "Tako i tako učini Mikah s menom. On me nagovori, i ja postadoh njegov svećenik."
Suci 18,5Oni mu rekoše: "Pa upitaj Boga, da znamo, hoće li nam biti sretan put, na koji pođosmo!"
Suci 18,6Nato im svećenik dade odluku. "Idite s mirom! Po volji je Bogu, kojim idete."
Suci 18,7Tako pođe dalje tih pet ljudi, dođoše u Laiš i vidješe, da ljudi, što su tamo prebivali, živu po običaju Sidonaca bezbrižno, tiho i mirno. Ni jedan nije zametao svađe. Moglo se je nesmetano uživati svoj posjed. Bili su daleko od Sidonaca i s ostalim svijetom nijesu imali nikakva saobraćaja.
Suci 18,8Pa kad se vratiše k braći svojoj u Zorah i Eštaol, upitaše ih braća njihova: "Što nam imate dojaviti?"
Suci 18,9Oni odgovoriše: "Ustajte, idimo na njih, jer vidjesmo zemlju, koja je doista vrlo dobra. Hoćete li biti još neodlučni? Ne skanjujte se da zaputite, tamo otidete i zemlju zaposjednete!
Suci 18,10Kada dođete tamo, naći ćete narod bezbrižan, zemlju vrlo prostranu - Bog je daje u ruke vaše - i mjesto, kojemu ne manjka ništa, što ima na zemlji."
Suci 18,11Tada se podiže odanle šest stotina ljudi naoružanih iz plemena Danova od Zorahe i Eštaola.
Suci 18,12Oni se na svojemu putu utaboriše kod Kirjat-Jearima u Judi. Zato se zove ono mjesto Mahaneh Dan do današnjega dana. Leži zapadno od Kirjat-Jearima.
Suci 18,13Odatle pođoše dalje u goru Efraimovu i dođoše do kuće Mikahove.
Suci 18,14Petorica ljudi, koji su bili izašli da uhode zemlju Laiš, obratiše se braći svojoj ovim riječima: "A znate li, da se u ovim kućama nalaze efod, terafe i lik rezan i liven? Sada gledajte, što ćete raditi!"
Suci 18,15I oni se svratiše onamo, uđoše u kuću mladoga Levita, u kuću Mikahovu i pozdraviše ga.
Suci 18,16šest stotina naoružanih sinova Danovih ostade pred vratima.
Suci 18,17Petorica ljudi, koji su bili izašli da uhode zemlju i ovamo došli, uniđoše gore i uzeše lik rezani, efod, terafe i lik liveni, dok je svećenik ostao kod šest stotina naoružanih ljudi pred vratima.
Suci 18,18Kad su oni bili unišli u kuću Mikahovu i uzeli lik rezani, efod, terafe i lik liveni, upita ih svećenik: "Što radite tu?"
Suci 18,19Oni mu odgovoriše: "Tiho, metni ruku na usta, pođi s nama i budi naš otac i svećenik! Je li bolje za te, da budeš svećenik za kuću samo jednoga čovjeka ili svećenik za jedno pleme i porodicu u Izraelu?"
Suci 18,20Obradovan time, uze svećenik efod, terafe i lik rezani i pridruži se ljudima.
Suci 18,21Oni se digoše i otidoše dalje. Djecu, stado i blago postaviše naprijed.
Suci 18,22Kad su se bili udaljili od kuće Mikahove, ljudi, što su stanovali u kućama kod kuće Mikahove, skupiše se i pođoše u potjeru za sinovima Danovim.
Suci 18,23Kad su dovikali sinove Danove, okrenuše se ovi i upitaše Mikahu: "Što ti je, te si skupio te ljude?"
Suci 18,24On odgovori: "Mojega boga, što sam ga načinio, uzeli ste mi zajedno sa svećenikom i otišli ste. Što mi još osta? Kako me možete još pitati: "Što ti je?"
Suci 18,25A sinovi Danovi odgovoriše mu: "Ne viči dalje za nama! Inače mogli bi se gnjevni ljudi na vas navaliti, i mogli bi izginuti ti i tvoji l"
Suci 18,26I sinovi Danovi otidoše dalje. A Mikah videći, da su oni jači od njega, vrati se i otide kući svojoj.
Suci 18,27A oni odvedoše sa sobom djelo Mikahovo i svećenika, koji je bio kod njega, i dođoše u Laiš, gdje su prebivali tihi i mirni ljudi, pobiše ih oštricom mača, spališe grad ognjem,
Suci 18,28A nitko mu ne dođe u pomoć, jer je ležao daleko od Sidona i nije imao saobraćaja s ostalim svijetom. Ležao je naime u dolini kod Bet-Rehoba. Kad su poslije opet sazidali grad, naseliše se tamo,
Suci 18,29I nazvaše grad Dan po imenu svojega pradjeda Dana, koji je bio sin Izraelov. A prije se grad zvao Laiš.
Suci 18,30I sinovi Danovi namjestiše sebi onaj lik rezani, i Jonatan, sin Geršoma, sina Manasehova, i sinovi njegovi bili su svećenici kod plemena Danova sve do vremena, kad je zemlja bila odvedena u ropstvo.
Suci 18,31I bio im je namješten onaj lik rezani, što ga je bio napravio Mikah za sve vrijeme, dokle je kuća Božja bila u Šilu.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje