Tražilica


Suci 3. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Suci 3,1Ovo su narodi, koje ostavi Gospod, da po njima kuša sinove Izraelove u svemu onom, što još nijesu znali upogled vođenja rata u Kanaanu.
Suci 3,2Tako su naraštaji sinova Izraelovih imali da nauče vojništvo, jedino, to nijesu znali otprije.
Suci 3,3Pet je knezova filistejskih, svi Kanaanci, Sidonci i Hiveji, koji su prebivali na Libanonu, od gore Baal-Hermona do onamo, gdje se ide u Hamat.
Suci 3,4Oni su služili za to, da se po njima Izrael stavi na kušnju i da se vidi, hoće li slijediti naputke Gospodnje, na koje je bio obvezao oce njihove preko Mojsija.
Suci 3,5Tako su prebivali sinovi Izraelovi među Kanaancima, Hitejima, Amorejima, Perizejima, Hivejima i Jebusejima.
Suci 3,6Oni su uzimali sebi kćeri njihove za žene, davali svoje vlastite sinovima njihovim i služili bogovima njihovim.
Suci 3,7Kad su sinovi Izraelovi opet činili, što se nije dopadalo Gospodu, i kad su zaboravili Gospoda, Boga svojega, pa su služili baalima i lugovima,
Suci 3,8Raspali se gnjev Gospodnji proti Izraelu i dade ih u ruke Kušan-Rišataimu, kralju sjeverne Mezopotamije. Osam godina morali su sinovi Izraelovi služiti Kušan Rišataimu.
Suci 3,9Kad sinovi Izraelovi zavapiše Gospodu, podiže Gospod sinovima Izraelovim izbavitelja, da ih izbavi, Otniela, sina Kenaza, mlađega brata Kalebova.
Suci 3,10Na njega dođe duh Gospodnji, i on postade sudac u Izraelu. Kad on izađe na vojsku, predade mu Gospod u ruke Kušan-Rišataima, kralja sjeverne Mezopotamije, i on uništi Kušan Rišataima.
Suci 3,11I bila je sad zemlja mirna četrdeset godina, dok ne umrije Otniel, sin Kenezov.
Suci 3,12Kad su sinovi Izraelovi opet činili, Što se nije dopadalo Gospodu, učini Gospod kralja moapskoga, Eglona, jačim od sinova Izraelovih, jer su činili, što se nije dopadalo Gospodu.
Suci 3,13On se ujedini s Amoncima i Amalečanima, izađe i pobijedi sinove Izraelove, Tada zauzeše grad palmov.
Suci 3,14Nato su sinovi Izraelovi služili Eglonu, kralju moapskomu, osamnaest godina.
Suci 3,15I Gospod, kad sinovi Izraelovi zavapiše Gospodu, podiže im izbavitelja, Ehuda, sina Gere iz plemena Benjaminova, čovjeka, koji je bio ljevak. Kad jedanput sinovi Izraelovi poslaše po njemu danak Eglonu, kralju moapskomu,
Suci 3,16Napravi sebi Ehud bodež dvorezac od lakta u dužini, pričvrsti ga pod haljinu svoju s desne strane svoje,
Suci 3,17I tako predade danak Eglonu, kralju moapskomu, Eglon je bio čovjek vrlo debeo.
Suci 3,18Kad je bio gotov s predajom danka, otpusti ljude, koji su bili nosili danak,
Suci 3,19Vrati se opet sam pokraj idolskih likova u blizini Gilgale i reče "Imam, kralju, neku tajnu da ti kažem." Ovaj naredi šutnju. Tada se udaljiše svi, koji su bili kod njega.
Suci 3,20Ehud pristupi k njemu, a on je sjedio sam u svojoj hladovitoj gornjoj sobi, i Ehud reče: "Riječ Božju imam da ti kažem!" Kad on usta sa svojega prijestolja,
Suci 3,21Poteže Ehud lijevom rukom svojom, trgnu bodež od desne bedrice svoje i zatjera mu ga u trbuh,
Suci 3,22Tako da je držak odmah prodro za oštricom, i salo se sklopilo oko oštrice, jer nije opet izvukao bodeža iz trbuha. Pritom je nečist izašla.
Suci 3,23Tada Ehud izađe van u trijem, zatvori za sobom vrata gornje sobe i zaključa.
Suci 3,24Kad se je bio udaljio, dođoše sluge da pogledaju. Kako nađoše vrata gornje sobe zaključana, pomisliše: Bit će da obavlja potrebu svoju u hladovitoj klijeti.
Suci 3,25I tako su čekali veoma dugo. Ali kad on vrata gornje sobe još jednako nije otvarao, uzeše ključ i otvoriše. A tu je ležao gospodar njihov na podu mrtav.
Suci 3,26A Ehud, dok su oni čekali, bio je umakao, do idolskih likova došao i u Seir utekao.
Suci 3,27Čim se je vratio, zatrubi u trubu na gori Efraimovoj, i sinovi Izraelovi siđoše s njim s gore. On im je stajao na čelu.
Suci 3,28Na njegov poziv: "Hajdete za mnom, jer Gospod predade vam u ruke neprijatelje vaše, Moapce", siđoše oni za njim, zatvoriše Moapcima gazove Jordana i ne dadoše nikome prijeko.
Suci 3,29Pobiše tada Moabaca oko deset tisuća ljudi, sve jakih i hrabrih ljudi. Nitko ne umače.
Suci 3,30Tako se onda morade Moab podvrći vlasti Izraelovoj, i zemlja je bila mirna osamdeset godina.
Suci 3,31Poslije njega ustade Šamgar, sin Anatov. On pobi šest stotina Filisteja ostanom volujskim. I on je bio sudac u Izraelu.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje