Tražilica


Levitski zakonik 21. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Levitski zakonik 21,1Još zapovjedi Gospod Mojsiju: "Kaži svećenicima sinovima Aronovim, ovaj naputak: Svećenik se ne smije onečistiti ni na kojem mrtvacu u svojemu narodu.
Levitski zakonik 21,2Samo na svojim bližim rođacima po krvi, na materi, ocu, sinu, kćeri, bratu,
Levitski zakonik 21,3I sestri, ako ona još kao djevojka živi kod njega i nema muža, smije se onečistiti.
Levitski zakonik 21,4Ali se ne smije s rođacima svojim onečistiti i oskvrniti.
Levitski zakonik 21,5Ne smije šišati kose na glavi svojoj i brade svoje ne smiju podstrizati i ne smiju praviti zarezotine na tijelu svojemu.
Levitski zakonik 21,6Neka budu sveti Bogu svojemu i neka ne oskvrnjuju imena Boga svojega, jer prinose žrtve ognjene Gospodnje, hranu Boga svojega. Zato imaju biti sveti.
Levitski zakonik 21,7Ne smiju bludnicu ili oskvrnjenu uzeti za ženu; niti ženom od muža svojega rastavljenom ne smiju se ženiti, jer je svećenik posvećen Bogu svojemu.
Levitski zakonik 21,8Moraš ga štovati, jer on prinosi hranu Boga tvojega. Kao svet neka ti bude, jer sam svet ja, Gospod, koji vas posvećujem.
Levitski zakonik 21,9Ako se kći svećenikova oskvrni nečistoćom, oskvrni tim oca svojega; ona se ima spaliti.
Levitski zakonik 21,10A svećenik, koji je najviši među sudruzima svojim, na čiju se je glavu izlilo ulje pomazanja i koji je bio posvećen i obučen u haljine svete, ne smije nositi raščupanu kosu ni razdirati haljine svoje.
Levitski zakonik 21,11Također se ne smije primaknuti nijednome mrtvacu; pa i na ocu i na materi ne smije se onečistiti.
Levitski zakonik 21,12Ne smije ostaviti Svetišta i Svetište Boga svojega ne smije oskvrniti, jer je na njemu posvećenje ulja pomazanja Boga njegova. Ja sam Gospod!
Levitski zakonik 21,13Za ženu mora sebi uzeti djevojku.
Levitski zakonik 21,14Udovicom ili ženom rastavljenom ili oskvrnjenom ili bludnicom, svima tima ne smije se oženiti. Samo djevojku iz naroda svojega ima uzeti za ženu.
Levitski zakonik 21,15Tako neće oskvrniti potomstva svojega među narodom svojim, jer ja Gospod, jesam, koji ga posvećujem."
Levitski zakonik 21,16Još zapovjedi Gospod Moj
Levitski zakonik 21,17"Kaži Aronu ovaj naputak: Ako tko od budućih potomaka tvojih ima na sebi kakvu manu tjelesnu, taj ne smije pristupiti, da prinosi hranu žrtvenu Boga svojega.
Levitski zakonik 21,18Jer nitko, koji ima na sebi kakvu manu tjelesnu, ne smije pristupiti, ni slijep, ni hrom, ni sakat, nitko, u koga je jedan ud preveć dug.
Levitski zakonik 21,19Nitko, koji ima slomljenu nogu ili slomljenu ruku.
Levitski zakonik 21,20Ni grbav ili sušičav, nitko, koji ima nezdrave oči, ni sugav, ni lišajiv, ni uškopljenik.
Levitski zakonik 21,21U koga bi god od potomaka svećenika Arona bila kakva mana tjelesna, ne smije pristupiti, da prinosi žrtve ognjene Gospodnje. Ako je mana na njemu, ne smije pristupiti, da prinosi hranu Boga svojega.
Levitski zakonik 21,22Ali smije jesti od hrane Boga svojega, naime od presvetih i svetih darova.
Levitski zakonik 21,23Ali ne smije unići kroz zavjesu i stupiti na žrtvenik, jer ima manu na sebi. Inače bi oskvrnio sveta mjesta moja, jer ja, Gospod, jesam, koji ih posvećujem."
Levitski zakonik 21,24Mojsije reče ovo Aronu i sinovima njegovim i svima sinovima Izraelovim.
Levitski zakonik 21,1 Jahve još reče Mojsiju: "Govori svećenicima, Aronovim sinovima, i reci im: Neka se nitko ne okalja dodirom pokojnika u svome narodu,
Levitski zakonik 21,2osim svoje najbliže rodbine: svoje majke, svoga oca, svoga sina, svoje kćeri i svojega brata.
Levitski zakonik 21,3I svojom sestrom, djevicom, koja mu je također najbliža, jer nije bila udata, može se okaljati.
Levitski zakonik 21,4Ali neka se ne okalja svojom svojtom i tako se oskvrne.
Levitski zakonik 21,5Neka ne briju glave; neka ne šišaju okrajke svojih brada niti prave ureze na svome tijelu.
Levitski zakonik 21,6Neka budu posvećeni svome Bogu; neka ne oskvrnjuju ime svoga Boga, jer oni prinose žrtve u čast Jahvi paljene, hranu Boga svoga. Zato moraju biti sveti.
Levitski zakonik 21,7Neka se ne žene javnom bludnicom i obeščašćenom ženom; niti se smiju ženiti onom koju je njezin muž otpustio. Jer je svećenik posvećen svome Bogu.
Levitski zakonik 21,8Svetim ga drži, jer on prinosi hranu tvoga Boga. Neka ti je svet, jer sam svet ja, Jahve, koji vas posvećujem.
Levitski zakonik 21,9Ako se kći kojeg svećenika oskvrne podavši se javnom bludništvu, ona oca svoga skvrne, pa se mora na vatri spaliti.
Levitski zakonik 21,10"A svećenik koji je najveći među svojom braćom, na čiju je glavu bilo izliveno ulje pomazanja i koji je posvećen da nosi svetu odjeću, neka ne ide raščupane kose niti razdire svoje odjeće.
Levitski zakonik 21,11Neka ne ulazi nijednom mrtvacu; ne smije se okaljati ni za svojim ocem ni za svojom majkom.
Levitski zakonik 21,12Neka ne izlazi iz Svetišta, tako da ne oskvrne Svetište svoga Boga, jer na sebi nosi posvećenje uljem pomazanja Boga svoga. Ja sam Jahve!
Levitski zakonik 21,13Neka za ženu uzme djevicu.
Levitski zakonik 21,14Udovicom, otpuštenicom, obeščašćenom i bludnicom ne smije se ženiti. Jedino djevicom između svoga naroda neka se ženi;
Levitski zakonik 21,15tako neće oskvrnuti svoga potomstva među svojim narodom, jer ja, Jahve, njega posvećujem.
Levitski zakonik 21,16Jahve reče Mojsiju:
Levitski zakonik 21,17"Reci Aronu: `Nitko od tvojih potomaka, za njihovih naraštaja, koji imadne kakvu tjelesnu manu ne smije se primaknuti da prinosi hranu svoga Boga.
Levitski zakonik 21,18Ni jedan na kome bude mane ne smije se primaknuti: nitko koji je slijep ili sakat; nitko izobličen ili iznakažena kojeg uda;
Levitski zakonik 21,19nitko tko ima slomljenu nogu ili ruku;
Levitski zakonik 21,20ni poguren, ni kržljav, ni bolesnih očiju, ni lišajav, ni krastav, niti uškopljenik.
Levitski zakonik 21,21Dakle, ni jedan od potomaka svećenika Arona koji imadne manu neka se ne primiče da prinosi u čast Jahvi paljenu žrtvu; budući da ima manu, neka se ne primiče da prinosi hranu svoga Boga.
Levitski zakonik 21,22Može blagovati hranu svoga Boga i od žrtava presvetih, i svetih,
Levitski zakonik 21,23ali neka ne dolazi k zavjesi niti se žrtveniku primiče jer ima manu. Neka ne skvrne mojih svetih stvari, jer sam ih ja, Jahve, posvetio.`
Levitski zakonik 21,24Mojsije to kaza Aronu, njegovim sinovima i svim Izraelcima.
Levitik 21,1GOSPOD oslovi Mojsija: Obrati se svećenicima; sinovima Aaronovim; reći ćeš im: Nek se svećenik ne učini *nečistim za jednog pokojnika iz svoje rodbine,
Levitik 21,2izuzev za jednog bliskog, od istog mesa kao i on: svoju majku, svojeg oca, svojeg sina, svoju kćer, svojeg brata;
Levitik 21,3za svoju sestru, ako je djevica - pošto još nije pripala jednom muškarcu, ona još pripada među svoje bliske - za nju on se može učiniti nečistim.
Levitik 21,4On koji je jedan poglavar među svojom rodbinom, nek se ne učini nečistim zbog opasnosti da se ne oskvrni.
Levitik 21,5Svećenici ne će praviti striga na glavi, niti će brijati bradu sa strana, niti će praviti ureze na tijelu;
Levitik 21,6oni će biti posvećeni svojem Bogu i ne će skrnaviti *imena svojeg Boga; pošto su oni ti koji predstavljaju jela GOSPODOVA, oni će biti u stanju *svetosti;
Levitik 21,7oni ne će uzimati za suprugu jednu prostituiranu ili obeščašćenu ženu; oni ne će uzeti za ženu jednu od svojeg muža otpuštenu ženu; jer svećenik je posvećen svojem Bogu
Levitik 21,8ti ćeš ga držati za svetog, jer on je taj koji predstavlja hranu tvojeg Boga; on će biti svet za tebe, jer ja sam svet, ja, GOSPOD, koji vas je posvetio.
Levitik 21,9Ako se kćer jednog svećenika prostituira, bit će ona spaljena.
Levitik 21,10Glede svećenika, onaj koji ima prvenstvo među svojom braćom, onaj na čelo kojeg bijaše posuto ulje *pomazanja i koji je primio investituru za odjenuti odjeću, nek ne raspleće svojih kosa niti ne trga odjeće svoje;
Levitik 21,11nek ne ide prema ni jednom pokojniku i ne čini se nečistim ni za ocem svojim niti svojom majkom;
Levitik 21,12nek ne izlazi iz *svetišta od straha da ne oskvrne svetište svojeg Boga, jer on je bio obilježen pomazanjem ulja svojeg Boga. Ja sam GOSPOD.
Levitik 21,13Nek uzme za suprugu jednu ženu još djevicu;
Levitik 21,14nek ne uzima ni udove ni otpuštenice, niti jedne žene koja se obeščastila prostituirajući se; naprotiv nek uzme za suprugu jednu djevojku iz rodbine svoje;
Levitik 21,15da tako ne uvede jedno bezbožničko potomstvo u svoju rodbinu, jer to sam ja, GOSPOD, koji ga je posvetio. `
Levitik 21,16GOSPOD oslovi Mojsija:
Levitik 21,17` Reci Aaronu: Iz doba u doba, da nitko od tvojih potomaka, ako je nemoćan, ne primiče se za ponuditi hranu svojeg Boga;
Levitik 21,18u stvari, tko ima neku slabost ne treba se primicati, bilo da je to slijepac ili hrom, jedan čovjek spljoštenog nosa ili nagrđenih udova,
Levitik 21,19čovjek pogođen lomom noge ili ruke,
Levitik 21,20grbavac ili kržljavac, čovjek bolestan od neke mane na oku, gubav ili svrabljiv, ili čovjek zdrobljenih testisa.
Levitik 21,21Ni jedan potomak svećenika Aarona, ako je nemoćan, ne treba se primicati za ponuditi hranu svojeg Boga;
Levitik 21,22on može jesti hranu svog Boga, darovi *presvete ili svete darovi;
Levitik 21,23ali ne smije ići sve do vela, niti se primicati *oltaru, jer je nemoćan, da ne oskvrne *svetište moje i njegov sadržaj, jer ja sam to, GOSPOD, koji ih je posvetio. `
Levitik 21,24Tako reče Mojsije Aaronu, njegovim sinovima i svim sinovima Izraelovim.
3. Mojsijeva 21,1Još reče Gospod Mojsiju: kaži sveštenicima sinovima Aronovijem, i reci im: za mrtvacem da se ne skvrni ni jedan u narodu svojem,
3. Mojsijeva 21,2Osim za rodom svojim po krvi, za materom svojom ili za ocem svojim ili za sinom svojim ili za kćerju svojom ili za bratom svojim,
3. Mojsijeva 21,3Ili za rođenom sestrom svojom, djevojkom, koja nije imala muža; za njom se može oskvrniti.
3. Mojsijeva 21,4Ako je oženjen, da se ne oskvrni za ženom svojom u narodu svojem učinivši se nečist.
3. Mojsijeva 21,5Da se ne načine ćelavi čupajući kosu s glave svoje i da ne briju brade svoje, niti se režu po tijelu svojem.
3. Mojsijeva 21,6Neka budu sveti Bogu svojemu, i neka ne skvrne imena Boga svojega, jer prinose žrtve ognjene Gospodnje, hljeb Boga svojega, zato neka su sveti.
3. Mojsijeva 21,7Neka se ne žene ženom kurvom ili silovanom; ni puštenicom neka se ne žene; jer su sveti Bogu svojemu.
3. Mojsijeva 21,8I tebi neka je svaki svet, jer prinosi hljeb Boga tvojega; svet neka ti je, jer sam ja svet, Gospod, koji vas posvećujem.
3. Mojsijeva 21,9A kći sveštenička koja se oskvrni kurvajući se, skvrni oca svojega, ognjem neka se spali.
3. Mojsijeva 21,10A sveštenik najviši između braće svoje, kojemu se na glavu izlilo ulje pomazanja i koji je posvećen da se oblači u svete haljine, neka ne otkriva glave svoje, i haljine svoje neka ne razdire.
3. Mojsijeva 21,11I k mrtvacu ni jednom neka ne ide, ni za ocem svojim ni za materom svojom da se ne oskvrni.
3. Mojsijeva 21,12I iz svetinje neka ne izlazi, da ne bi oskvrnio svetinju Boga svojega, jer je na njemu vijenac, ulje pomazanja Boga njegova; ja sam Gospod.
3. Mojsijeva 21,13On neka se ženi djevojkom.
3. Mojsijeva 21,14Udovicom ni puštenicom ni silovanom ni kurvom da se ne ženi; nego djevojkom iz naroda svojega neka se oženi.
3. Mojsijeva 21,15I neka ne skvrni sjeme naroda svojega u narodu svojem, jer sam ja Gospod, koji ga posvećujem.
3. Mojsijeva 21,16Opet reče Gospod Mojsiju govoreći:
3. Mojsijeva 21,17Kaži Aronu i reci: u koga bi iz sjemena tvojega od koljena do koljena bila mana na tijelu, onaj neka ne pristupa da prinosi hljeb Boga svojega.
3. Mojsijeva 21,18Jer niko na kome bi bila mana ne valja da pristupa, ni slijep, ni hrom, ni u koga bi bio koji ud preveć mali ili preveć veliki,
3. Mojsijeva 21,19Ni u koga je slomljena noga ili ruka.
3. Mojsijeva 21,20Ni grbav, ni drljav, ni ko ima bionu na oku, ni šugav, ni lišajiv, ni prosut.
3. Mojsijeva 21,21U koga bi god iz sjemena Arona sveštenika bila kaka mana na tijelu, neka ne pristupa da prinosi žrtve ognjene Gospodu; mana je na njemu; da ne pristupa da prinosi hljeb Boga svojega.
3. Mojsijeva 21,22Ali hljeb Boga svojega od stvari presvetih i od stvari svetih neka jede;
3. Mojsijeva 21,23Ali za zavjes neka ne ulazi; k oltaru neka se ne približuje, jer je mana na njemu, pa neka ne skvrni svetinje moje, jer sam ja Gospod koji ih posvećujem.
3. Mojsijeva 21,24I Mojsije kaza to Aronu i sinovima njegovijem i svijem sinovima Izrailjevim.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje