Tražilica


Psalam 35. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 35,1Gospode, bori se proti onima, koji se bore proti meni i udari na one, koji udaraju na me!
Psalam 35,2Prihvati oružje i štit i digni se, da mi pomogneš!
Psalam 35,3Zavitlaj koplje i nadžak proti progoniteljima mojim, reci duši mojoj: "Ja sam spasenje tvoje!"
Psalam 35,4Neka se smetu i posrame, koji mi rade o glavi, neka se odbiju natrag posramljeni, koji proti meni misle zlo!
Psalam 35,5Neka budu kao pljeva pred vjetrom: anđeo Gospodnji neka ih tjera!
Psalam 35,6Neka bude put njihov taman i sklizav: anđeo Gospodnji neka ih progoni!
Psalam 35,7Namjestiše mi potajno bez povoda zamku svoju; bez uzroka iskopaše mi jamu.
Psalam 35,8Neka ih stigne iznenada propast, zamka, koju potajno namjestiše meni, neka njih uhvati; u tu propast neka upadnu!
Psalam 35,9Tada će se duša moja radovati u Gospodu, veselit će se pomoći njegovoj.
Psalam 35,10Svaki će na meni ud reći: "Gospode, tko je kao ti, koji izbavljaš bijednika od ruke jačega, patnika i ubogoga od razbojnika?"
Psalam 35,11Ustaju proti meni lažni svjedoci; pitaju me za ono što ne znam.
Psalam 35,12Vraćaju mi zlo za dobro; osama je sudbina duši mojoj.
Psalam 35,13A ja? - Kad ih sruši bolest, bila je vreća odjeća moja; mučio sam sebe postom i molio sam se duboko prignut.
Psalam 35,14Kao da bi mi bio prijatelj, brat, vrzao sam se okolo; tugujući kao za majkom bio sam u žalosti pokunjen.
Psalam 35,15A kada ja posrnem, oni se radosni kupe, kupe se proti meni, spremni da me biju, a ne znam za što; psuju me bez prestanka.
Psalam 35,16Meću me na kušnju, podruguju mi se ruglom, škripaju na me zubima svojim.
Psalam 35,17Gospode, kako ćeš dugo to još gledati?! Izbavi dušu moju od laži njihovih, od lavova moje jedino dobro!
Psalam 35,18Tada ću ti zahvaljivati na zboru velikom, slavit ću te pred narodom brojnim.
Psalam 35,19Ne daj, da se raduju nada mnom, koji me napadaju zlobno, koji bez razloga mrze na me i namiguju na me!
Psalam 35,20Jer ne govore, što služi za mir; proti onima koji su mirni u zemlji smišljaju riječi pune prijevare.
Psalam 35,21Razvaljuju na me usta svoja i govore: "Ha, ha, vidimo eto očima vlastitim."
Psalam 35,22Ti si vidio, Gospode, nemoj šutjeti! Gospode, ne udaljuj se od mene!
Psalam 35,23Digni se, probudi se za pravo moje, Gospode moj i Bože moj, na parbu za me!
Psalam 35,24Sudi mi po pravdi svojoj, Gospode, Bože moj, neka se ne raduju nada mnom!
Psalam 35,25Neka se među se ne hvale: "Ha! To je bila želja naša!" Neka ne kažu: "Proždrli smo ga!"
Psalam 35,26Neka se zacrvene i zastide svi od sramote, koji se raduju nesreći mojoj! Neka pokrije stid i sram one, koji se razmeću nada mnom!
Psalam 35,27A neka se raduju i vesele, koji mi žele pravicu, koji govore vazda: "Velik je Gospod, koji hoće dobro slugi svojemu!"
Psalam 35,28Moj će jezik navješćivati pravedno upravljanje tvoje, uvijek slavno djelovanje tvoje.
Psalam 35,1 Davidov. Optuži, Jahve, tužitelje moje i napadni one koji mene napadaju!
Psalam 35,2Stavi oklop, uzmi štit svoj i ustani meni u pomoć!
Psalam 35,3Zavitlaj kopljem i presretni progonitelje moje, reci mojoj duši: "Ja sam tvoje spasenje.
Psalam 35,4Nek` se smetu i postide koji život moj traže, nek` uzmaknu i nek` se posrame koji mi propast snuju!
Psalam 35,5Nek` budu k`o pljeva na vjetru kad ih Anđeo Jahvin potjera!
Psalam 35,6Mračni i skliski bili im putovi kad ih Anđeo Jahvin bude gonio!
Psalam 35,7Bez razloga napeše mi mrežu, bez razloga grob duši mojoj iskopaše.
Psalam 35,8Propast će ih stići iznenada, u mrežu koju napeše sami će se uhvatiti, past će u jamu što je iskopaše!
Psalam 35,9A moja će duše klicati u Jahvi, radovat će se u spasenju njegovu.
Psalam 35,10Sve će kosti moje govoriti: Tko je, Jahve, poput tebe koji ubogog spasavaš od silnika, jadnika i siromaha od pljačkaša?
Psalam 35,11Ustadoše svjedoci opaki: pitaju me za ono što ne znam.
Psalam 35,12Vraćaju mi zlo za dobro, duša moja zapada u osamu.
Psalam 35,13U bolesti njihovoj nosio sam kostrijet, dušu svoju postom morio, i molitva mi se u krilo vraćala.
Psalam 35,14Kao za prijateljem, za bratom - obilažah tužan; od žalosti se pogurih kao onaj što za majkom žali.
Psalam 35,15A sada kad posrnuh ja, oni se raduju, skupiše se protiv mene da udare iznenada, i bez prestanka oni me razdiru.
Psalam 35,16Ruglom na ruglo iskušavaju me i zubima škripaju na mene.
Psalam 35,17O Jahve, dokle ćeš gledati? Istrgni mi dušu nasrtajima njihovim, otmi lavovima jedino dobro moje!
Psalam 35,18Zahvalit ću ti u velikom zboru, slavit ću te među pukom brojnim.
Psalam 35,19Nek` se ne raduju nada mnom dušmani nepravedni, nek` ne namiguju očima oni koji me nizašto mrze!
Psalam 35,20Jer oni ne misle o miru, već spletke snuju protiv mirnih u zemlji.
Psalam 35,21Razvaljuju svoja usta na me i govore: "Ha, ha, vidjesmo očima svojim!
Psalam 35,22Ti sve vidiš, o Jahve! Nemoj šutjeti! Gospode, od mene se ne udaljuj!
Psalam 35,23Preni se, ustani da me obraniš, Bože moj, Gospode, vodi parnicu moju!
Psalam 35,24Po svojoj me pravdi sudi, Jahve, Bože moj, nek` se ne raduju nada mnom!
Psalam 35,25Nek` ne misle u srcu: "Ispunila nam se želja!" Nek` ne reknu: "Progutali smo ga!
Psalam 35,26Nek` se postide i posrame svi zajedno koji se nesreći mojoj raduju! Nek` se odjenu stidom i sramotom oni koji se podižu na me!
Psalam 35,27Nek` radosno kliču kojima je pravo moje na srcu i nek` svagda govore: "Velik je Jahve! Milo mu je spasenje sluge njegova!
Psalam 35,28A moj će jezik kazivati pravdu tvoju i hvalu tebi navijeke.
Psalam 35,1Od Davida. O GOSPODE, optuži moje tužitelje, napadni one koji mene napadaju!
Psalam 35,2Dohvati štit i oklop, i podigni se za priteći meni u pomoć!
Psalam 35,3Potegni mač, prepriječi put progoniteljima mojim, i reci meni: Ja sam tvoj spas!“
Psalam 35,4Nek budu razočarani i obeščašćeni, oni koji meni rade o glavi! Nek postiđeni uzmaknu, oni koji snuju moju nesreću!
Psalam 35,5Nek budu kao pljeva u sred vjetra kad anđeo GOSPODOV njih bude razvijavao!
Psalam 35,6Nek put njihov bude taman i sklizak kad anđeo GOSPODOV njih bude progonio.
Psalam 35,7Bez povoda, oni su skrili jednu jamo ispod jedne mreže; bez povoda, oni su ju izdubili za mene.
Psalam 35,8Nek jedna nevolja bez primjera njih zatekne, nek skrivena od njih mreža njih i ulovi, i nek padnu u tu nevolju!
Psalam 35,9Tada ću ja klicati zbog GOSPODA i plesati, radost što bijah spašen.
Psalam 35,10Svo biće moje govorit će: ” GOSPODE, tko je kao ti? Ti ćeš osloboditi poniženog od onog jačeg, poniženog i sirotog od njihovog izrabljivača.“
Psalam 35,11Lažni se svjedoci dižu i ispituju o onom što ja ne znam.
Psalam 35,12Oni mi zlim vraćaju za dobro; evo me potpuno samog.
Psalam 35,13Tijekom njihovih bolesti, ja ogrtah kostrijet, ja se ponižavah posteći i preživah svoju molitvu.
Psalam 35,14Kao za jednog prijatelja ili za svog brata, ja odlazih i vraćah se. Kao u žalosti za majkom, ja bijah turoban i satrven.
Psalam 35,15A kad sam posrtao, oni su se radosni okupljali: Izopačeni su se skupili protiv mene, ja ne znam zašto; oni razdiru bez predaha,
Psalam 35,16i u krugu, ti nečisti, ti podrugljivci; škripe zubima protiv mene.
Psalam 35,17Gospodine, kako ti to sve možeš gledati? Otmi moj život toj nevolji i moju osobu tim lavovima.
Psalam 35,18Ja ću ti zahvaljivati u velikom saboru, u sred mnoštva, ja ću te hvaliti.
Psalam 35,19Da ne čim radosti onima koji me nepravedno mrze, nek ne migaju okom, oni koji me se gnušaju bez povoda!
Psalam 35,20Oni nikad nemaju ni riječ mira; protiv mirnih domaćih ljudi, oni smišljaju klevete.
Psalam 35,21Na sva usta protiv mene: oni govore: ” Ah, ah! naše ga je oko vidjelo. “
Psalam 35,22Ti si vidio, GOSPODE! Ne budi gluh! Gospodine, ne udaljuj se od mene!
Psalam 35,23Probudi se i digni se za obraniti moje pravo i moju parbu, o moj Bože i moj Gospodine!
Psalam 35,24Prema svojoj pravdi, brani moje pravo, GOSPODE moj Bože, i da im ja ne učinim radosti!
Psalam 35,25Nek oni ne kažu: ” Ah, ah! Nema ga ni za jedan zalogaj.“ Nek oni ne kažu: ” Progutali smo ga.“
Psalam 35,26Nek zajedno oni rumene od stida, oni koji se raduju mojoj nesreći! Nek budu ogrnuti sramom i beščašćem, oni koji likuju nada mnom!
Psalam 35,27Oni koji hoće pravdu za mene vriskat će od radosti, oni će govoriti bez prekida: ” GOSPOD pobjeđuje, on koji je htio sreću sluge svojega.“
Psalam 35,28Tada će moj jezik prepričavati tvoju pravdu hvaleći te svakog dana.
Psalam 35,1Gospode! budi suparnik suparnicima mojim; udri one koji udaraju na me.
Psalam 35,2Uzmi oružje i štit, i digni se meni u pomoć.
Psalam 35,3Potegni koplje, i presijeci put onima koji me gone, reci duši mojoj: ja sam spasenje tvoje.
Psalam 35,4Neka se postide i posrame koji traže dušu moju; neka se odbiju natrag i postide koji mi zlo hoće.
Psalam 35,5Neka budu kao prah pred vjetrom, i anđeo Gospodnji neka ih progoni.
Psalam 35,6Neka bude put njihov taman i klizav, i anđeo Gospodnji neka ih tjera.
Psalam 35,7Jer nizašto zastriješe mrežom jamu za mene, ni za što iskopaše jamu duši mojoj.
Psalam 35,8Neka dođe na njega pogibao nenadna, i mreža koju je namjestio neka ulovi njega, neka on u nju padne na pogibao.
Psalam 35,9A duša će se moja radovati o Gospodu, i veseliće se za pomoć njegovu.
Psalam 35,10Sve će kosti moje reći: Gospode! ko je kao ti, koji izbavljaš stradalca od onoga koji mu dosađuje, i ništega i ubogoga od onoga koji ga upropašćuje?
Psalam 35,11Ustaše na me lažni svjedoci; što ne znam, za ono me pitaju.
Psalam 35,12Plaćaju mi zlo za dobro, i sirotovanje duši mojoj.
Psalam 35,13Ja se u bolesti njihovoj oblačih u vreću, mučih postom dušu svoju, i molitva se moja vraćaše u prsima mojima.
Psalam 35,14Kao prijatelj, kao brat postupah; bijah sjetan i s oborenom glavom kao onaj koji za materom žali.
Psalam 35,15A oni se raduju kad se ja spotaknem, i kupe se, kupe se na me, zadaju rane, ne znam zašto, čupaju i ne prestaju.
Psalam 35,16S nevaljalijem i podrugljivijem besposličarima škrguću na me zubima svojima.
Psalam 35,17Gospode! hoćeš li dugo gledati? Otmi dušu moju od napadanja njihova, od ovijeh lavova jedinicu moju.
Psalam 35,18Priznaću te u saboru velikom, usred mnogoga naroda hvaliću te.
Psalam 35,19Da mi se ne bi svetili koji mi zlobe nepravedno, i namigivali očima koji mrze na me ni za što.
Psalam 35,20Jer oni ne govore o miru, nego na mirne na zemlji izmišljaju lažne stvari.
Psalam 35,21Razvaljuju na me usta svoja, i govore: dobro! dobro! vidi oko naše.
Psalam 35,22Vidiš, Gospode! nemoj mučati; Gospode! nemoj otstupiti od mene.
Psalam 35,23Probudi se, ustani na sud moj, Bože moj i Gospode, i na parnicu moju.
Psalam 35,24Sudi mi po pravdi svojoj, Gospode, Bože moj, da mi se ne svete.
Psalam 35,25Ne daj da govore u srcu svojem: dobro! to smo htjeli! Ne daj da govore: proždrijesmo ga.
Psalam 35,26Nek se postide i posrame svi koji se raduju zlu mojemu, nek se obuku u stid i u sram koji se razmeću nada mnom.
Psalam 35,27Neka se raduju i vesele koji mi žele pravdu, i govore jednako: velik Gospod, koji želi mira sluzi svojemu!
Psalam 35,28I moj će jezik kazivati pravdu tvoju, i hvalu tebi svaki dan.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje