Tražilica


Postanak 35. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Postanak 35,1Bog zapovjedi Jakovu: "Ustani, uzađi u Betel, nastani se tamo i načini ondje žrtvenik Bogu, koji ti se prikaza, kad si bježao pred bratom svojim Ezavom!"
Postanak 35,2I Jakov zapovjedi porodici svojoj i svima, koji su bili s njim: "Uklonite tuđe kipove, što imate kod sebe, očistite se i obucite druge haljine!
Postanak 35,3Onda ćemo se dignuti i poći gore u Betel; tamo ću načiniti žrtvenik Bogu, koji me je uslišio u vrijeme nevolje moje i bio sa mnom na putu, kojim sam išao,"
Postanak 35,4Tada predadoše Jakovu sve tuđe kipove, što su ih imali kod sebe, i naušnice što su ih nosili na ušima svojim, i Jakov ih zakopa pod hrast, što stoji kod Šekema.
Postanak 35,5I dok su putovali, strah veoma velik napunio je sve gradove unaokolo, te nijesu progonili sinove Jakovljeve.
Postanak 35,6Tako Jakov i sva čeljad, što je bila s njim, stigoše u Luz, to je Betel, što leži u zemlji kanaanskoj.
Postanak 35,7Ondje načini on žrtvenik i nazva to mjesto El-Betel, jer mu se bio tamo prikazao Bog, kada je bježao pred bratom svojim.
Postanak 35,8Tada umrije Debora, dojkinja Rebekina, i pokopaše je ispod Betela pod hrastom, koji se otad zove "hrast tužni".
Postanak 35,9Bog se javi Jakovu po drugi put, izakako se vratio iz Mezopotamije, i blagoslovi ga.
Postanak 35,10Reče mu Bog: "Ime je tvoje Jakov; ali se ne zovi više Jakov, nego Israel neka bude ime tvoje!" Tako mu nadjenu ime Izrael.
Postanak 35,11Još mu reče Bog: "Ja sam Ja sam El Šadaj - Bog Svemoćni. Plodi se i množi se! Narod, jest, mnoštvo naroda neka nastane od tebe, i kraljevi neka izađu iz tebe!
Postanak 35,12Zemlju, koju sam dao Abrahamu i Izaku, dat ću i tebi, i potomcima tvojim dat ću zemlju ovu."
Postanak 35,13I Bog otide od njega s mjesta gdje je govorio s njim.
Postanak 35,14Jakov postavi spomenik na mjestu, gdje je govorio s njim, spomenik od kamena, izli na njega žrtvu tekuću i izli ulje na njega.
Postanak 35,15Jakov prozva mjesto, gdje je Bog govorio s njim Betel.
Postanak 35,16I otidoše od Betela dalje. A kad više nije bilo daleko do Efrate, Rahelu napadoše bolovi porođajni i imade težak porođaj.
Postanak 35,17I kad se je pri porođaju tako veoma mučila, reče joj babica: "Utješi se, i sada imaš sina!"
Postanak 35,18A kad je izlazila duša njezina, jer je umirala, nazva ga ona Ben-Oni; ali mu otac njegov nadjenu ime Benjamin.
Postanak 35,19Tako umrije Rahela, i pokopaše je na putu u Efratu, to jest Betlehem.
Postanak 35,20Jakov postavi spomenik od kamena na grob njezin, i to je nadgrobni spomenik Rahelin sve do dana današnjega.
Postanak 35,21Tada ode Izrael dalje i razape šator svoj s onu stranu Migdol-Edera.
Postanak 35,22I dok je Izrael boravio u tom kraju, otide Ruben i leže s Bilhom, inočom oca svojega, i to saznade Izrael. Sinova Jakovljevih bilo je dvanaest:
Postanak 35,23Sinovi Leaini: Ruben, prvorođenac Jakovljev, i Simeon, Levi, Juda, Isakar i Zebulun.
Postanak 35,24Sinovi Rahelini: Josip i Benjamin.
Postanak 35,25Sinovi Bilhe, sluškinje Raheline: Dan i Naftali.
Postanak 35,26Sinovi Zilpe, sluškinje Leaine: Gad i Ašer. To su dakle sinovi Jakovljevi, što mu se rodiše u Mezopotamiji.
Postanak 35,27Tada Jakov dođe k ocu svojemu Izaku u Mamre, u Kirjat Arbu, to je Hebron, gdje su kao došljaci boravili Abraham i Izak.
Postanak 35,28Izakovih dana života bilo je sto i osamdeset godina.
Postanak 35,29Potom preminu Izak i umrije i bi, star i sit života, pridružen ocima svojim. Pokopaše ga sinovi njegovi Ezav i Jakov.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje