Tražilica


Otkrivenje 11. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Otkrivenje 11,1I dade mi se trska kao palica, govoreći: "Ustani i izmjeri hram Božji i žrtvenik i one, koji se klanjaju u njemu;
Otkrivenje 11,2A trijem, što je izvan hrama, ostavi i ne mjeri ga, jer je predan neznabošcima; oni će sveti grad gaziti četrdeset i dva mjeseca.
Otkrivenje 11,3I dat ću dvojicu svojih svjedoka, i proricat će tisuću i dvjesta i šezdeset dana, obučeni u haljine pokorničke.
Otkrivenje 11,4Ovi su dvije masline i dvije svjetiljke, što stoje pred Gospodom zemlje.
Otkrivenje 11,5I ako im tko hoće da naškodi, oganj izlazi iz usta njihovih i spaljuje neprijatelje njihove; iako tko htjedne da im učini nažao, taj isto tako ima da bude ubijen.
Otkrivenje 11,6Ovi imaju vlast da zatvore nebo, da ne padne dažd u dane njihova proricanja; i imaju vlast nad vodama, da ih pretvaraju u krv, i da udare zemlju svakom nevoljom, kadgod htjednu.
Otkrivenje 11,7I kad svrše svjedočanstvo svoje, zvijer će, što izlazi iz bezdana, voditi s njima rat, i pobijedit će ih i ubit će ih.
Otkrivenje 11,8I tjelesa njihova ležat će na ulici grada velikoga, koji se duhovno zove Sodoma i Egipat, gdje je i Gospodin njihov raspet.
Otkrivenje 11,9l: "gledaju ljudi od pukova i plemena i jezika i naroda tijelo njihovo tri dana i po, i ne daju, da se njihova tjelesa polože u grob.
Otkrivenje 11,10I koji stanuju na zemlji, raduju se zbog njih i vesele i šalju dare jedan drugome, jer ova dva proroka mučiše one, što stanuju na zemlji.
Otkrivenje 11,11I poslije tri dana i po duh života uđe u njih od Boga; i stadoše na noge svoje, i strah veliki obuze one, koji su ih vidjeli.
Otkrivenje 11,12I čuše glas veliki s neba, koji im govorio: "Uzađite ovamo", i uzađoše na nebo u oblaku, i vidješe ih neprijatelji njihovi.
Otkrivenje 11,13I u onaj čas nastade potres veliki, i deseti dio grada pade, i potres zemlje pobi sedam tisuća ljudi; i ostali se uplašiše i dadoše slavu Bogu nebeskome.
Otkrivenje 11,14Drugo zlo prođe; evo zlo treće ide brzo.
Otkrivenje 11,15I sedmi anđeo zatrubi, i postadoše veliki glasovi u nebu govoreći: "Postade kraljevstvo svijeta Gospodina našega i Krista njegova, i kraljevat će u vijeke vjekova."
Otkrivenje 11,16I dvadeset i četiri starješine, koje sjeđahu pred Bogom na prijestoljima svojim, padoše na lica svoja i pokloniše se Bogu
Otkrivenje 11,17Govoreći: "Zahvaljujemo ti, Gospodine Bože Svemoćni, koji jesi, i koji bijaše, i koji ćeš doći, što si uzeo svoju veliku moć i zakraljevao.
Otkrivenje 11,18I neznabošci se razgnjeviše, i dođe gnjev tvoj i vrijeme, da se sudi mrtvima, i da se dadne plaća slugama tvojim, prorocima i svetima i onima, koji se boje imena tvojega, malima i velikima, i da se pogube, koji kvare zemlju."
Otkrivenje 11,19I otvori se hram Božji u nebu, i vidje se kovčeg zavjeta njegova u hramu njegovu, i nastade sijevanje munja, i glasovi, i gromovi, i potres zemlje, i tuča velika.
Otkrivenje 11,1 I dana mi je trska slična palici i rečeno mi je: "Ustani i izmjeri hram Božji i žrtvenik i poklonike u njemu!
Otkrivenje 11,2Vanjsko dvorište hrama mimoiđi, ne mjeri ga jer je dano poganima: gazit će svetim gradom četrdeset i dva mjeseca.
Otkrivenje 11,3I ja ću poslati dva svoja svjedoka da, obučeni u kostrijet, prorokuju tisuću dvjesta i šezdeset dana.
Otkrivenje 11,4Oni su dvije masline i dva svijećnjaka što stoje pred Gospodarom zemlje.
Otkrivenje 11,5Ako im tko hoće nauditi, oganj suče iz usta njihovih i proždire njihove neprijatelje. Doista, htjedne li im tko nauditi, tako treba da pogine.
Otkrivenje 11,6Oni imaju vlast zaključati nebo da ne pada kiša dok prorokuju; imaju vlast pretvoriti vode u krv i udariti zemlju kojim god zlom kad god htjednu.
Otkrivenje 11,7A kada dovrše svoje svjedočanstvo, Zvijer koja izlazi iz Bezdana zaratit će s njima, pobijediti ih i ubiti.
Otkrivenje 11,8I njihova će trupla ležati na trgu grada velikoga koji se duhovno zove Sodoma i Egipat, gdje je i Gospodin njihov raspet.
Otkrivenje 11,9Ljudi iz svih puka i plemena i jezika i naroda gledat će njihova trupla tri i pol dana i neće dopustiti da im se trupla u grob polože.
Otkrivenje 11,10Pozemljari će se radovati i veseliti zbog njihove nesreće i darivati jedan drugoga jer su ta dva proroka zadavala muku pozemljarima.
Otkrivenje 11,11Ali nakon tri i pol dana duh životni od Boga uđe u njih i stadoše na noge te strah velik obuze one koji ih promatrahu.
Otkrivenje 11,12I začuše glas s neba silan: "Uziđite ovamo!" I uziđoše na oblaku u nebo na očigled svojih neprijatelja.
Otkrivenje 11,13U taj čas nasta velik potres: pade desetina grada, a u potresu poginu sedam tisuća ljudi. Preživjele spopade strah te proslaviše Boga nebeskoga.
Otkrivenje 11,14Drugi Jao prođe. Evo, treći Jao dolazi ubrzo!
Otkrivenje 11,15I sedmi anđeo zatrubi. I na nebu odjeknuše silni glasovi: "Uspostavljeno je nad svijetom kraljevstvo Gospodara našega i Pomazanika njegova i kraljevat će u vijeke vjekova!
Otkrivenje 11,16Tada dvadeset i četiri starješine, što pred Bogom sjedoše na prijestolja,
Otkrivenje 11,17padoše ničice i pokloniše se Bogu govoreći. "Zahvaljujemo ti, Gospodaru, Bože, Svevladaru, koji jesi i koji bijaše, zato što uze u ruke moć svoju veliku i zakralji se!
Otkrivenje 11,18Gnjevili se narodi, ali dođe srdžba tvoja i čas da se sudi mrtvima i naplata dade slugama tvojim prorocima i svetima i svima koji se boje imena tvojega, malima i velikima; i da se unište oni koji kvare zemlju.
Otkrivenje 11,19I otvori se hram Božji na nebu i pokaza se Kovčeg saveza njegova u hramu njegovu te udare munje i glasovi i gromovi i potres i tuča velika.
Otkrivenje 11,1Tad mi bi dana jednu trsku sličnu ravnalu mjernikovu, i bi mi rečeno: Ustani i izmjeri *templ Božji i *oltar i one koji tu klanjaju.
Otkrivenje 11,2Ali, vanjski trijem templa, ostavi po strani i ne mjeri ga, jer, on bijaše predan u ruke poganima koji gaziše nogama sveto mjesto tijekom 42 mjeseca .
Otkrivenje 11,3A ja ću dati mojim dvama svjedocima *prorokovati, odjeveni u kostrijet, 1,260 dana.
Otkrivenje 11,4Oni su dvije masline i dva svijećinjaka koji stoje pred Gospodarem zemlje.
Otkrivenje 11,5Ako im netko hoće naškoditi, jedna vatra izlazi iz njihovih usta i sprži njihove neprijatelje. Da, ako netko hoće njima nauditi, tako će mu trebati umrijeti.
Otkrivenje 11,6Oni imaju vlast zatvoriti nebo, i nikakva kiša ne pada u dane njihova prorokovanja. Oni imaju vlast promijeniti vodu u krv, i udariti zemlju mnogim nevoljma, toliko koliko oni budu htjeli.
Otkrivenje 11,7Ali, kad oni budu završili svjedočiti, zvijer koja se uspinje iz ponora, zaratit će s njima, pobijediti ih i uništiti.
Otkrivenje 11,8Njihova tijela ostat će na trgu velikog grada kojeg se simbolično naziva Sodomom i Egiptom, ondje gdje je Gospodin njihov bio razapet.
Otkrivenje 11,9Puci, plemena, jezici i narodi, doći i gledati njihova tijela tijekom tri i pol dana, ne dodijeljujući im grobnicu.
Otkrivenje 11,10Stanovnici zemlje radovat će se zbog njih, oni će biti u radosti, izmjenjivat će poklone, jer ta dva proroka njima bijahu uzrokovala dosta muka.
Otkrivenje 11,11Ali, nakon ta tri i pol dana, jedan dah života, došao od Boga, uđe u njih i oni se uspraviše. Tad jedan veliki užas pade na one koji ih gledahu.
Otkrivenje 11,12Oni začuše jedan snažan glas, koji, iz neba, njima govoraše: Uspnite se ovamo. I oni se u oblaku uspeše u nebo, pred očima njihovih neprijatelja.
Otkrivenje 11,13Istog sata nastade jedan žestoki potres zemlje, desetina grada se sruši i 7.000 osoba poginu u toj propasti. Preživjeli, zahvaćeni užasom, slaviše Boga nebeskog.
Otkrivenje 11,14Druga `nevolja` je prošla. Evo, treća `nevolja` uskoro dolazi. Sedma trublja
Otkrivenje 11,15Sedmi *anđeo zasvira svojom trubljom: bi u nebu silnih glasova koji govoraše: Kraljevstvo svijeta je sada u našeg Gospodina i njegovog Krista; on će vladati *vijeke vjekova.
Otkrivenje 11,16Dvadeset i četvorica *starješina koji, pred Bogom, sjede na svojim prijestoljima padoše licem prema zemlji, i klanjaše se Bogu
Otkrivenje 11,17govoreći: Mi ti iskazujemo zahvalnost, Gospodine Bože Sve-Mogući, koji jesi i koji bijaše, jer ti si vršio svoju veliku moć, i uspostavio svoje kraljevstvo.
Otkrivenje 11,18Narodi se razgnjeviše, aki, ovo je tvoja srdžba došla. Ovo je vrijeme suda za mrtve, vrijeme naknade za tvoje sluge *proroke, *svete i one koji se boje *imena tvoga, male i velike, vrijeme razaranja za koje razaraju zemlju.
Otkrivenje 11,19I *templ Božji u nebu otvori se, i kovčeg *saveza pojavi se u njegovom templu. Tada bi munja, glasova, grmljavina, jedan potres zemlje i jedan silan gräd.
Otkrivenje 11,1I dade mi se trska kao palica govoreći: ustani i izmjeri crkvu Božiju i oltar, i one što se klanjaju u njoj;
Otkrivenje 11,2A portu što je izvan crkve, izbaci napolje, niti je mjeri, jer je dana neznabošcima; i grad sveti gaziće četrdeset i dva mjeseca.
Otkrivenje 11,3I daću dvojici svojijeh svjedoka, i proricaće hiljadu i dvjesta i šezdeset dana obučeni u vreće.
Otkrivenje 11,4Ovi su dvije masline i dva žiška što stoje pred gospodarom zemaljskijem.
Otkrivenje 11,5I ako im ko nepravdu učini, oganj izlazi iz usta njihovijeh, i poješće neprijatelje njihove; i ko htjedbude da im učini nažao onaj valja da bude ubijen.
Otkrivenje 11,6I ovi će imati vlast da zatvore nebo, da ne padne dažd na zemlju u dane njihova proricanja; i imaće vlast nad vodama da ih pretvaraju u krv, i da udare zemlju svakom mukom, kad god htjedbudu.
Otkrivenje 11,7I kad svrše svjedočanstvo svoje, onda će zvijer što izlazi iz bezdana učiniti s njima rat, i pobijediće ih i ubiće ih.
Otkrivenje 11,8I tjelesa njihova ostaviće na ulici grada velikoga, koji se duhovno zove Sodom i Misir, gdje i Gospod naš razapet bi.
Otkrivenje 11,9I gledaće neki od naroda i plemena i jezika i koljena tjelesa njihova tri dana i po, i neće dati da se njihova tjelesa metnu u grobove.
Otkrivenje 11,10I koji žive na zemlji, obradovaće se i razveseliće se za njih, i slaće dare jedan drugome, jer ova dva proroka mučiše one što žive na zemlji.
Otkrivenje 11,11I poslije tri dana i po duh života od Boga uđe u njih; i staše oba na nogama svojima, i strah veliki napade na one koji ih gledahu.
Otkrivenje 11,12I čuše glas veliki s neba, koji im govori: iziđite amo. I iziđoše na nebo na oblacima, i vidješe ih neprijatelji njihovi.
Otkrivenje 11,13I u taj čas zatrese se zemlja vrlo, i deseti djel grada pade, i tresenje zemlje pobi sedam hiljada imena čovječijih; i ostali se uplašiše, i daše slavu Bogu nebeskome.
Otkrivenje 11,14Zlo drugo prođe; evo zlo treće ide brzo.
Otkrivenje 11,15I sedmi anđeo zatrubi i postaše veliki glasovi na nebesima govoreći: posta carstvo svijeta Gospoda našega i Hrista njegova, i carovaće va vijek vijeka.
Otkrivenje 11,16I dvadeset i četiri starješine koje sjeđahu pred Bogom na prijestolima svojima, padoše na lica svoja i pokloniše se Bogu.
Otkrivenje 11,17Govoreći: hvalimo te Gospode Bože svedržitelju, koji jesi, i bješe, i bićeš, što si primio silu svoju veliku, i caruješ.
Otkrivenje 11,18I neznabošci se prognjeviše, i dođe gnjev tvoj i vrijeme mrtvima da se sudi, i da se da plata slugama tvojima, prorocima i svetima, i onima koji se boje imena tvojega, malima i velikima, i da se pogube oni koji zemlju pogubiše.
Otkrivenje 11,19I otvori se crkva Božija na nebu, i pokaza se ćivot zavjeta njegova u crkvi njegovoj; i biše sijevanja munja, i glasovi, i gromovi, i tresenje zemlje, i grad veliki.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje