Tražilica


Filipljanima 2. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Filipljanima 2,1Ako vrijedi dakle koja opomena u Kristu, ako koja utjeha ljubavi, ako koje zajedništvo duha, ako što ljubezno i milosrdno srce,
Filipljanima 2,2Ispunite moju radost, da isto mislite, imajući istu ljubav, jednodušni i jednomisleni!
Filipljanima 2,3Ništa ne činite uz prkos ili za ispraznu slavu, nego u poniznosti neka jedan drugoga smatra većim od sebe!
Filipljanima 2,4Ne gledajte svaki na svoje, nego i na ono, što je drugih!
Filipljanima 2,5Jer ovo mišljenje treba da je u vama, kakvo je i u Kristu Isusu,
Filipljanima 2,6Koji kad je bio u obličju Božjemu, nije držao za otimačinu, da bude jednak Bogu,
Filipljanima 2,7Nego je sebe poništio uzevši obličje sluge, i postao je sličan ljudima, i vanjštinom je bio nađen kao čovjek.
Filipljanima 2,8Ponizio je sam sebe postavši poslušan do smrti, do smrti na križu.
Filipljanima 2,9A zato i Bog njega povisi i darova mu ime, koje je nad svako ime,
Filipljanima 2,10Da se u ime Isusovo pokloni svako koljeno onih, koji su na nebu i na zemlji i pod zemljom,
Filipljanima 2,11I svaki jezik da prizna, da je Gospodin Isus Krist na slavu Boga Oca.
Filipljanima 2,12Tako, ljubljeni moji, kao što svagda slušaste, ne samo kad sam kod vas, nego i sad mnogo većma, kad nijesam kod vas, radite o spasenju svojemu sa strahom i drhtanjem!
Filipljanima 2,13Jer Bog je, koji čini u vama, da hoćete i izvršite, kako mu je ugodno.
Filipljanima 2,14Sve činite bez mrmljanja i oklijevanja,
Filipljanima 2,15Da budete besprijekorni i bezazleni, djeca Božja bez mane usred roda nevaljaloga i pokvare noga, u kojemu svijetlite kao zvijezde u svijetu,
Filipljanima 2,16Držeći se riječi života na moju slavu na dan Kristov, da, nije sam uzalud trčao, niti se uzalud trudio.
Filipljanima 2,17Ali ako i žrtvovan budem za žrtvu i službu vjere vaše, radujem se i veselim se sa svima vama.
Filipljanima 2,18Tako se i vi radujte i veselite se s menom!
Filipljanima 2,19A nadam se u Gospodinu Isusu, da ću skoro poslati k vama Timoteja, da se i ja ohrabrim saznavši, kako je vama.
Filipljanima 2,20Jer nijednoga nemam jednake misli sa sobom, koji bi se tako iskreno brinuo za vaše stvari.
Filipljanima 2,21Jer svi traže, što je njihovo, a ne što je Krista Isusa.
Filipljanima 2,22A znate, da je prokušan, da je, kao dijete ocu, služio s menom u službi evanđelja.
Filipljanima 2,23Njega dakle nadam se da ću poslati odmah, kako razaberem, što će biti s menom.
Filipljanima 2,24A uzdam se u Gospodina, da ću i sam skoro doći k vama.
Filipljanima 2,25A nađoh za potrebno, da pošljem k vama brata Epafrodita, suradnika i suborca svojega, kojega vi poslaste, da mi posluži u mojoj potrebi,
Filipljanima 2,26Jer je čeznuo za svima vama i bilo mu je žao, što ste čuli, da je bolovao.
Filipljanima 2,27Jer, zaista, bio je blizu smrti, ali Bog mu se je smilovao, ne samo njemu, nego i meni, da mi ne dođe žalost na žalost.
Filipljanima 2,28Zato ga šaljem brze, da se obradujete, kad ga opet vidite, a ja da budem manje žalostan.
Filipljanima 2,29Primite ga dakle u Gospodinu sa svom radošću, i takve poštujte!
Filipljanima 2,30Jer zbog djela Kristova došao je blizu smrti, ne marivši za svoj život, da naknadi u službi mojoj, što vas nemam.
Filipljanima 2,1 Ima li dakle u Kristu kakve utjehe, ima li kakva ljubazna bodrenja, ima li kakva zajedništva Duha, ima li kakva srca i samilosti,
Filipljanima 2,2ispunite me radošću: složni budite, istu ljubav njegujte, jednodušni, jedne misli budite;
Filipljanima 2,3nikakvo suparništvo ni umišljenost, nego - u poniznosti jedni druge smatrajte višima od sebe;
Filipljanima 2,4ne starajte se samo svaki za svoje, nego i za ono što se tiče drugih!
Filipljanima 2,5Neka u vama bude isto mišljenje kao i u Kristu Isusu:
Filipljanima 2,6On, trajni lik Božji, nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom,
Filipljanima 2,7nego sam sebe "oplijeni" uzevši lik sluge, postavši ljudima sličan; obličjem čovjeku nalik,
Filipljanima 2,8ponizi sam sebe, poslušan do smrti, smrti na križu.
Filipljanima 2,9Zato Bog njega preuzvisi i darova mu ime, ime nad svakim imenom,
Filipljanima 2,10da se na ime Isusovo prigne svako koljeno nebesnika, zemnika i podzemnika.
Filipljanima 2,11I svaki će jezik priznati: "Isus Krist jest Gospodin!" - na slavu Boga Oca.
Filipljanima 2,12Tako, ljubljeni moji, poslušni kako uvijek bijaste, ne samo kao ono za moje nazočnosti nego mnogo više sada, za moje nenazočnosti, sa strahom i trepetom radite oko svoga spasenja!
Filipljanima 2,13Da, Bog u svojoj dobrohotnosti izvodi u vama i htjeti i djelovati.
Filipljanima 2,14Sve činite bez mrmljanja i oklijevanja
Filipljanima 2,15da budete besprijekorni i čisti, djeca Božja neporočna posred poroda izopačena i lukava u kojem svijetlite kao svjetlila u svijetu
Filipljanima 2,16držeći riječ Života meni na ponos za Dan Kristov, što nisam zaludu trčao niti se zaludu trudio.
Filipljanima 2,17Naprotiv, ako se ja i izlijevam za žrtvu i bogoslužje, za vjeru vašu, radostan sam i radujem se sa svima vama.
Filipljanima 2,18A tako i vi budite radosni i radujte se sa mnom.
Filipljanima 2,19Nadam se u Gospodinu Isusu da ću vam uskoro poslati Timoteja da mi odlane kad saznam što je s vama.
Filipljanima 2,20Nikoga doista nemam tako srodne duše tko bi se kao on svojski za vas pobrinuo
Filipljanima 2,21jer svi traže svoje, a ne ono što je Isusa Krista.
Filipljanima 2,22A prokušanost vam je njegova poznata: kao dijete s ocem služio je sa mnom evanđelju.
Filipljanima 2,23Njega se dakle nadam poslati tek što razvidim što je sa mnom.
Filipljanima 2,24A uvjeren sam u Gospodinu da ću i sam uskoro doći.
Filipljanima 2,25Smatrao sam potrebnim poslati k vama Epafrodita, brata, suradnika i suborca moga kojega ste poslali da mi poslužuje u potrebi.
Filipljanima 2,26Jer je čeznuo za svima vama i bio zabrinut što ste saznali da je obolio.
Filipljanima 2,27I doista je gotovo na smrt bio obolio, ali Bog mu se smilovao, ne samo njemu nego i meni, da me ne zadesi žalost na žalost.
Filipljanima 2,28Brže ga dakle poslah da se, pošto ga vidite, opet obradujete, i ja da budem manje žalostan.
Filipljanima 2,29Primite ga dakle u Gospodinu sa svom radosti i poštujte takve
Filipljanima 2,30jer se za djelo Kristovo smrti sasvim približio, životnoj se pogibli izložio da nadopuni ono u čemu me vi ne mogoste poslužiti.
Filipljanima 2,1Ima li dakle, jedan poziv u Kristu, jedno ohrabrenje u ljubavi, jedno zajedništvo u Duhu, jedan polet samilosti i sućuti,
Filipljanima 2,2tada ispunite moju radost živeć u punoj slozi. Imajte jednu te istu ljubav, jedno te isto srce; tragajte za jedinstvom;
Filipljanima 2,3ne činite ništa iz suparništva, ništa po taštini, već, s poniznošću, smatrajte druge boljima od sebe.
Filipljanima 2,4Nek svatko pazi također i druge, a ne samo sebe.
Filipljanima 2,5Ponašajte se onako između vas, kao što se to čini u Isusu Kristu:
Filipljanima 2,6on koji je podrijetla božanskog nije smatrao kao pogodan plijen biti jednak Bogu.
Filipljanima 2,7 Već je sebe orobio, uzimajući stalež sluge, postajući sličan ljudima, i, priznat po svom liku za čovjeka;
Filipljanima 2,8on se ponizio, postajući poslušan sve do smrti, smrti na križu.
Filipljanima 2,9To je ono zašto ga je Bog tako besprizivno podigao i podijelio mu *Ime koje je iznad svakog imena,
Filipljanima 2,10da bi u ime Isusovo svako se koljeno savilo, u nebesima, na zemlji i pod zemljom,
Filipljanima 2,11i da svaki jezik propovijeda da Gospodin, to je Isus Krist, u slavu Boga Oca.
Filipljanima 2,12Tako, ljubljeni moji, vi koji ste uvijek bili poslušni, budite to, ne samo u mojoj nazočnosti, već više sada, u mojoj odsutnosti; sa strahom i drhtanjem ostvarujte svoje spasenje,
Filipljanima 2,13jer, Bog je to koji čini u vama i htjeti i činiti prema njegovom dobrohotnom naumu.
Filipljanima 2,14Postupajte u svemu bez prigovora i oklijevanja,
Filipljanima 2,15da bi bili bez poroka i bruke, djeca Božja bez mrlje u sred jednog naraštaja zabludjelog i izopačenog, gdje se pojavljujete kao izvori svjetlosti u *svijetu,
Filipljanima 2,16vi koji nosite riječ *života: to je moja slava za *dan Kristov, da se ne bih izlagao za ništa i trudio za ništa.
Filipljanima 2,17Čak i ako moja krv treba biti prolivena u libaciju u *žrtvi i službi vaše vjere, ja, ja sam zbog toga radostan i radujem se tome sa svima vama;
Filipljanima 2,18isto, vi također, budite radosni i radujte se i vi sa mnom.
Filipljanima 2,19Nadam se, u Gospodinu Isusu, poslati vam naskoro Timoteja, da budem i ja sam okrijepljen novostima koje bih imao o vama.
Filipljanima 2,20Ja nemam nikog drugog tko dijeli moje ćutnje, da stvarne podijeli skrb o onome što se vas tiče:
Filipljanima 2,21svi su gledali svoje osobne koristi, ne one Isusa Krista.
Filipljanima 2,22Ali on, vi znate da je on prokušan: kao sin uz oca svog, on se stavio sa mnom u službu *Evanđelja.
Filipljanima 2,23On je dakle taj koga se nadam poslati vam čim mi bude jasna moja sudbina.
Filipljanima 2,24Ja uostalom imam uvjerenje u Gospodinu da ću i ja naskoro doći.
Filipljanima 2,25Međutim, ja sam držao nužnim poslati vam Epafrodita, mog brata, mog sudruga u radu i boju, poslanog od vas za staviti se meni u službu kad ja bijah u nuždi,
Filipljanima 2,26jer, on imaše veliku želju vidjeti vas ponovo i uznemirio se budući da vi bijaste doznali za njegovu bolest.
Filipljanima 2,27U stvari, on je bio bolestan, na samrti čak; ali Bog mu se smilovao, i ne samo njemu, već i meni, da ja ne budem tužan.
Filipljanima 2,28Ja se žurim poslati vam ga ponovo, da biste i vi, videći njega, opet se radovali i ja da budem manje tužan.
Filipljanima 2,29Pričuvajte mu dakle u Gospodinu jedan uistinu radostan prijam, i imajte štovanja za ljude takve kakav je on,
Filipljanima 2,30budući da je za djelo Kristovo gotovo umro; on je izložio svoj život, da bi on nadomjestio ono što vi sami niste mogli za moju službu.
Filibljanima 2,1Ako ima dakle koje poučenje u Hristu, ili ako ima koja utjeha ljubavi, ako ima koja zajednica duha, ako ima koje srce žalostivo i milost,
Filibljanima 2,2Ispunite moju radost, da jedno mislite, jednu ljubav imate, jednodušni i jednomisleni:
Filibljanima 2,3Ništa ne činite usprkos ili za praznu slavu; nego poniznošću činite jedan drugoga većeg od sebe.
Filibljanima 2,4Ne gledajte svaki za svoje, nego i za drugijeh.
Filibljanima 2,5Jer ovo da se misli među vama što je i u Hristu Isusu,
Filibljanima 2,6Koji, ako je i bio u obličju Božijemu, nije se otimao da se isporedi s Bogom;
Filibljanima 2,7Nego je ponizio sam sebe uzevši obličje sluge, postavši kao i drugi ljudi i na oči nađe se kao čovjek.
Filibljanima 2,8Ponizio sam sebe postavši poslušan do same smrti, a smrti krstove.
Filibljanima 2,9Zato i Bog njega povisi, i darova mu ime koje je veće od svakoga imena.
Filibljanima 2,10Da se u ime Isusovo pokloni svako koljeno onijeh koji su na nebu i na zemlji i pod zemljom;
Filibljanima 2,11I svaki jezik da prizna da je Gospod Isus Hristos na slavu Boga oca.
Filibljanima 2,12Tako, ljubazni moji, kao što me svagda slušaste, ne samo kad sam kod vas, nego i sad mnogo većma kad nijesam kod vas, gradite spasenije svoje sa strahom i drktanjem.
Filibljanima 2,13Jer je Bog što čini u vama da hoćete i učinite kao što mu je ugodno.
Filibljanima 2,14Sve činite bez vike i premišljanja.
Filibljanima 2,15Da budete pravi i cijeli, djeca Božija bez mane usred roda nevaljaloga i pokvarenoga, u kojemu svijetlite kao vidjela na svijetu,
Filibljanima 2,16Pridržavajući riječ života, na moju hvalu za dan Hristov, da mi ne bude uzalud trčanje i trud.
Filibljanima 2,17No ako i žrtvovan budem na žrtvu i službu vjere vaše, radujem se, i radujem se s vama svima.
Filibljanima 2,18Tako i vi radujte se i budite sa mnom radosni.
Filibljanima 2,19A nadam se u Gospoda Isusa da ću skoro poslati k vama Timotija, da se i ja razveselim razabravši kako ste vi.
Filibljanima 2,20Jer nijednoga nemam jednake misli sa sobom koji se upravo brine za vas.
Filibljanima 2,21Jer svi traže što je njihovo, a ne što je Hrista Isusa.
Filibljanima 2,22A njegovo poštenje poznajete, jer kao dijete ocu sa mnom je poslužio u jevanđelju.
Filibljanima 2,23Njega dakle nadam se da ću poslati odmah kako razberem što je za mene.
Filibljanima 2,24A nadam se u Gospoda da ću i sam skoro doći k vama.
Filibljanima 2,25Ali nađoh za potrebno da pošljem k vama brata Epafrodita, svojega pomagača i drugara u vojevanju, a vašega poslanika i slugu moje potrebe;
Filibljanima 2,26Jer željaše od srca vas sve da vidi, i žaljaše što ste čuli da je bolovao.
Filibljanima 2,27Jer bješe bolestan do smrti; no Bog pomilova ga, ne samo njega nego i mene, da mi ne dođe žalost na žalost.
Filibljanima 2,28Zato ga poslah skorije, da se obradujete kad ga opet vidite, i meni da olakša malo.
Filibljanima 2,29Primite ga dakle u Gospodu sa svakom radosti, i takove poštujte;
Filibljanima 2,30Jer za djelo Hristovo dođe do same smrti, ne marivši za svoj život da naknadi u službi mojoj što vas nemam.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje