Tražilica


Jeremija 38. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Jeremija 38,1Šefatija, sin Matanov, Gedalija, sin Pašhurov, Jukal, sin Šelemja, Pašhur, sin Malkijin, čuše riješi, što ih je upravio Jeremija svomu narodu:
Jeremija 38,2"Ovako veli Gospod: 'Tko ostane u ovom gradu, poginut će od mača, gladi i kuge. A tko prijeđe Kaldejcima, svoj će život dobiti kao plijen i živ će ostati.'
Jeremija 38,3Ovako veli Gospod: 'Sasvim će sigurno ovaj grad pasti u ruke vojsci kralja babilonskoga; on će ga osvojiti.'"
Jeremija 38,4Tada rekoše knezovi kralju: "Daj pogubiti toga čovjeka; jer on ratnike, što su ostali u gradu, i sav narod plaši, kad govori takve riječi pred njima. Taj čovjek ne traži dobra ovome narodu nego zlo."
Jeremija 38,5Kralj Zedekija reče: "Dobro, u vašoj je ruci! Kralj vam ne smije ništa uskratiti."
Jeremija 38,6I oni dadoše uhvatiti Jeremiju i baciti ga u jamu kraljevića Malkije, što se nalazila u stražari. Spustiše Jeremiju dolje o užima. U jami nije bilo vode, nego samo glib, i Jeremija upade u taj glib.
Jeremija 38,7Kad je čuo dvoranin Abed-Melek, Kušit, koji je služio u palači kraljevoj, da su bacili Jeremiju u jamu, a kralj je upravo sjedio na vratima Benjaminovim,
Jeremija 38,8Ostavi Abed-Melek palaču kraljevsku i reče kralju:
Jeremija 38,9"Moj gospodaru i kralju! Nepravda je, što sve čine ti ljudi proroku Jeremiji. Bacili su ga u jamu, tako da on umire od gladi; jer u gradu nema više kruha."
Jeremija 38,10Tada kralj zapovjedi Kušitu Abed-Meleku: "Uzmi odavde sa sobom trideset ljudi i izvadi proroka Jeremiju iz jame, dok nije umro!"
Jeremija 38,11Abed-Melek uze ljude sa sobom, dođe u palaču kraljevu u prostor pod riznicom i uze odatle iznošenih haljina i starih tralja i spusti ih Jeremiji u jamu o užima.
Jeremija 38,12Tada poviknu Kušit Abed-Melek Jeremiji: "Podmetni te haljine i tralje pod pazuha svoja i ispod uža!" Jeremija učini tako.
Jeremija 38,13Tada izvukoše Jeremiju na užima i izvadiše ga iz jame, Jeremija je morao otada ostati u stražari.
Jeremija 38,14Jednoga dana posla kralj Zedekija i dade dovesti k sebi proroka Jeremiju na treći ulazak u kući Gospodnjoj. Kralj reče Jeremiji: "Htio bih te zapitati nešto, ne taji mi ništa!
Jeremija 38,15Jeremija reče Zedekiji: "Ako ti kažem, nećeš li me tada pogubiti, i ako ti dadnem savjet, nećeš me ipak poslušati."
Jeremija 38,16A kralj se Zedekija zakle Jeremiji nasamo: "Tako da je živ Gospod koji nam je dao ovaj život, neću te pogubiti, niti ću te predati u ruke ljudima, koji ti rade o glavi."
Jeremija 38,17Tada Jeremija reče Zedekiji: "Ovako veli Gospod nad vojskama, Bog Izraelov: "Ako otideš knezovima kralja babilonskoga, očuvat ćeš život svoj, i grad ovaj neće izgorjeti ognjem; ti i kuća tvoja živjet će.
Jeremija 38,18Ako li ne otideš knezovima kralja babilonskoga, ovaj će grad pasti u ruke Kaldejcima, i spalit će ga ognjem, i ti nećeš umaknuti rukama njihovim."
Jeremija 38,19Kralj Zedekija odgovori Jeremiji: "Bojim se, da me ne predadu Judejcima, koji su prebjegli Kaldejcima, te će s menom sprdnju zbijati."
Jeremija 38,20Jeremija odgovori: "Neće te predati. Poslušaj samo glas Gospodnji u tom, što ti ja govorim, pa će ti dobro biti, i ti ćeš ostati na životu!
Jeremija 38,21A ne htjedneš li izaći, onda valja ova riječ, koju mi je objavio Gospod:
Jeremija 38,22'Doista, sve žene, koje su još ostale u palači kralja Judina, bit će odvedene knezovima kralja babilonskoga i pritom će tugovati: Prevariše te oni i nadmudriše, dobri prijatelji tvoji! Sada noge tvoje zapadaju u glib, a oni se povlače natrag.
Jeremija 38,23Sve će se žene tvoje s djecom tvojom odvesti Kaldejcima, i ti nećeš izmaknuti sili njihovoj, nego ćeš dopasti u ruke kralju babilonskom, i grad će ovaj biti spaljen ognjem.'"
Jeremija 38,24Zedekija reče Jeremiji: "Nitko ne smije što saznati za ove riječi, inače moraš poginuti.
Jeremija 38,25Ako čuju knezovi, da sam govorio s tobom, i dođu k tebi i zapovjede ti: 'Kaži nam, što si govorio kralju! Ne taji ništa, inače te ubijemo, i reci, što je tebi kralj govorio!'
Jeremija 38,26Onda im odgovori: 'Molio sam i zaklinjao kralja, neka me više ne šalje natrag u kuću Jonatanovu, da ne poginem ondje!'"
Jeremija 38,27I kad su došli svi knezovi k Jeremiji i pitali ga, on im odgovori sve onako, kako je bio kralj zapovjedio. Tada ga pustiše u miru, jer nitko nije znao što je i kako je bilo.
Jeremija 38,28Tako ostade Jeremija u stražari do dana, kad je bio osvojen Jerusalem. I on je bio ondje, kad je bio osvojen Jerusalem.
Jeremija 38,1 Šefatja, sin Matanov, i Gedalija, sin Pašhurov, i Jukal, sin Šelemjin, i Pašhur, sin Malkijin, čuše tada za riječi što ih Jeremija kaza svemu narodu:
Jeremija 38,2"Ovako govori Jahve: `Tko ostane u ovome gradu, poginut će od mača, gladi i kuge. A tko izađe pred Kaldejce, spasit će život - život će mu ostati kao plijen, ostat će živ.`
Jeremija 38,3Jer ovako govori Jahve: `Ovaj će grad odista pasti u ruke vojsci kralja babilonskoga i ona će ga zauzeti!`
Jeremija 38,4Tada dostojanstvenici rekoše kralju: "Ovoga čovjeka valja ubiti: on zaista obeshrabruje ratnike koji su još ostali u gradu i sav narod kad takve riječi pred njima govori. Pa taj čovjek ne traži dobrobit ovoga naroda, nego njegovu propast.
Jeremija 38,5A kralj Sidkija odgovori: "Eto, on je u vašim rukama, jer kralj ionako više nema nikakve vlasti nad vama.
Jeremija 38,6Tada pograbiše Jeremiju i baciše ga u čatrnju kraljevića Malkije, što je bila u tamničkom dvorištu, i oni ga spustiše na užetima. Ali u čatrnji ne bijaše vode, već samo glib, tako da Jeremija propade u glib.
Jeremija 38,7Ali Kušit Ebed-Melek, dvorjanin koji bijaše u kraljevskom dvoru, doču da su Jeremiju bacili u čatrnju dok je kralj upravo sjedio kod Benjaminovih vrata.
Jeremija 38,8Tada Ebed-Melek izađe iz kraljevskog dvora te ovako reče kralju:
Jeremija 38,9"Gospodaru, kralju moj, zlo čine ovi ljudi kad tako postupaju s prorokom Jeremijom: bacili su ga u čatrnju, gdje će od gladi umrijeti, jer nema kruha u gradu.
Jeremija 38,10Nato kralj zapovjedi Kušitu Ebed-Meleku: "Povedi trojicu ljudi te izvuci proroka Jeremiju iz čatrnje dok nije umro.
Jeremija 38,11I Ebed-Melek povede ljude, uđe u kraljevski dvor, pod riznicu: uze ondje nešto iznošenih i poderanih dronjaka te ih na užetu spusti Jeremiji u čatrnju.
Jeremija 38,12Kušit Ebed-Melek reče Jeremiji: "Podmetni iznošene i poderane dronjke pod pazuha i pod užad." Jeremija učini tako.
Jeremija 38,13Tada na užetima izvukoše Jeremiju iz čatrnje. Otada Jeremija ostade u tamničkom dvorištu.
Jeremija 38,14Kralj Sidkija posla po proroka Jeremiju te ga pozva da dođe k njemu na treći ulaz što vodi u Dom Jahvin. Kralj reče Jeremiji: "Htio bih te nešto upitati, nemoj mi ni riječi zatajiti!
Jeremija 38,15Jeremija odgovori Sidkiji: "Ako ti kažem, nećeš li me pogubiti? Ako te pak posvjetujem, nećeš me poslušati!
Jeremija 38,16Tada se kralj Sidkija u tajnosti zakle Jeremiji ovim riječima: "Živoga mi Jahve, koji nam daje ovaj život, neću te pogubiti i neću te predati onima što ti rade o glavi.
Jeremija 38,17Jeremija, dakle, reče Sidkiji: "Ovako govori Jahve, Bog nad Vojskama, Bog Izraelov: `Ako izađeš pred vojskovođe kralja babilonskoga, spasit ćeš glavu i ovaj grad neće biti uništen požarom; živjet ćete ti i tvoj dom.
Jeremija 38,18Ako pak ne izađeš pred vojskovođe kralja babilonskoga, ovaj će grad pasti u ruke Kaldejaca i oni će ga spaliti, a ti se nećeš spasiti iz ruku njihovih.`
Jeremija 38,19A kralj Sidkija odgovori Jeremiji: "Bojim se Judejaca koji su prebjegli Kaldejcima: mogli bi mene predati njima da mi se izruguju.
Jeremija 38,20Jeremija odvrati: "Oni to neće učiniti. Poslušaj glas Jahvin prema kojem sam ti govorio, bit će ti dobro i spasit ćeš život svoj.
Jeremija 38,21Ali ako ne htjedneš iz grada, evo riječi koju mi Jahve objavi:
Jeremija 38,22`Gle, sve žene koje su još ostale u dvoru kralja judejskoga bit će odvedene k vojskovođama kralja babilonskoga i govorit će: Zaveli te, svladali te vjerni prijatelji tvoji! Kad ti noge u kal propadaju, oni te napuštaju!`
Jeremija 38,23Da, sve će žene tvoje i djecu tvoju odvesti Kaldejcima, a ni ti sam nećeš umaći rukama njihovim: dospjet ćeš u ruke kralju babilonskom, a grad će ovaj biti spaljen.
Jeremija 38,24Sidkija reče Jeremiji: "Nitko živ ne smije o tome što saznati, inače ćeš umrijeti.
Jeremija 38,25Ako, dakle, dostojanstvenici doznaju da sam s tobom razgovarao te dođu k tebi i kažu: `Ta očituj nam što kralj kaza tebi, a ti njemu; ne krij ništa pred nama, inače ćemo te ubiti`,
Jeremija 38,26odgovori im: `Molio sam kralja da me više ne vrati u kuću Jonatanovu, da ondje ne umrem!`
Jeremija 38,27I doista, dođoše dostojanstvenici k Jeremiji te ga ispitivahu. Ali im on odgovori upravo onako kako mu kralj bijaše naredio. Tada ga se okaniše, jer se ništa nije pročulo o onom razgovoru.
Jeremija 38,28Jeremiju, dakle, ostaviše u tamničkom dvorištu sve do dana kad neprijatelj zauze Jeruzalem. Kad Jeruzalem zauzeše, on bijaše ondje.

Jeremija 38,1šefatia, sin Matanov, Gedalijahu, sin Pašehurov, Jukal, sin Šemalijahuvljev, i Pašehur, sin Malkijev, čuše riječi koje Jeremija ponavljaše svem svijetu:
Jeremija 38,2” Ovako govori GOSPOD: onaj koji ostane u ovom gradu umrijet će od mača, gladi i kuge; onaj koji iz njega iziđe da pride Kaldejcima živjet će, i držat će se sretnim da je barem život spasio; da, on će ostati na životu.
Jeremija 38,3Ovako govori GOSPOD: Ovaj će grad uistinu biti izručen vlasti postrojbi kralja Babilonije; one će ga se domoći. “
Jeremija 38,4Ministri rekoše kralju: ” Da se osudi na smrt ovaj čovjek, jer obeshrabruje posljednje branitelje grada i čak sav narod, onim što priča. Nije dobro pogana ono što on traži, već njegova nesreća.“
Jeremija 38,5Kralj Sedecias odgovori: ” On je u vašim rukama; kralj ne može ništa protiv vas. “
Jeremija 38,6Oni uzeše Jeremiju i baciše ga u žusternu Malkijevu, sina kraljevske krvi, onu koja se nalazi u dvorištu straže; oni uvedoše Jeremiju unutra uz pomoć užadi. Ne bijaše vode u žusterni, samo glib, i Jeremija se zaglavi u njega.
Jeremija 38,7Eved-Melek, Kušit, iz osoblja dvorskog, koji bijaše u palači, saznade da je stavljen Jeremija u žusternu dok kralj sjediše na vratima Benjaminovim .
Jeremija 38,8Eved-Melek napusti palaču za otići govoriti s kraljem.
Jeremija 38,9On mu reče: ” Moj gospodine kralju, to je zlo što su sve ti ljudi učinili *proroku Jeremiji; oni su ga bacili u žusternu; on će umrijeti od gladi u svojoj rupi, jer nema više kruha u gradu. “
Jeremija 38,10Tad kralj dade ovu zapovijed Eved-Meleku, Kušitu: ” Uzmi tri čovjeka sa sobom i izvuci proroka Jeremiju iz žusterne prije nego li umre. “
Jeremija 38,11Eved-Melek uze ljude sa sobom, uđe u palaču, pokupi pod riznicom nekoliko starih krpa i spusti ih do Jeremije u žusternu uz pomoć konopaca.
Jeremija 38,12Eved-Melek, Kušit, reče Jeremiji: ” Stavi ove krpe ispod pazuha, na konopcima. “ Jeremija to učini.
Jeremija 38,13Oni podigoše Jeremiju konopcima i uspeše ga iz žusterne. Jeremija ostade u dvorištu straže.
Jeremija 38,14Kralj Sedecias posla tražiti *proroka Jeremiju da mu ga dovedu na treći ulaz u Templ. Kralj reče Jeremiji: ” Ja ću ti postaviti jedno pitanje; ne skrivaj mi ništa! “
Jeremija 38,15Jeremija odgovori Sedeciasu: ” Ako ti ja kažem istinu, ti ćeš me ubiti; i ako ti dam jedan savjet, ti ga nećeš slijediti!“
Jeremija 38,16Tad kralj Sedecias u potaji uze ovu svečanu obvezu spram Jeremiji: ” živ je GOSPOD koji nam dade ovaj život! ja te neću ubiti i neću te izručiti vlasti ljudi koji hoće tvoj život.“
Jeremija 38,17Jeremija tad reče Sedeciasu: ” Ovako govori GOSPOD; Bog sila, Bog Izraelov: Ako ti prihvatiš prići glavnom stožeru kralja Babilonije, imat ćeš spašen život i ovaj grad neće biti zapaljen: ti ćeš preživjeti kao tvoja obitelj.
Jeremija 38,18Ali, ako ti ne priđeš glavnom stožeru kralja Babilonije, ovaj grad bit će izručen vlasti Kaldejaca koji će ga zapaliti; a ti, ni ti im nećeš izmaknuti. “
Jeremija 38,19Kralj Sedecias odgovori Jeremiji: ” Mene, ono što mene brine, to su Judejci prebjegli Kaldejcima, moglo bi se dogoditi da ja budem izručen njima da se igraju sa mnom. “
Jeremija 38,20Jeremija reče: ” Neće te se izručiti. Slušaj glas GOSPODOV u onome što ti ja kažem i sve će poći po dobru, spasit ćeš život.
Jeremija 38,21Naprotiv, ako se odbiješ predati evo prizora kojeg mi je GOSPOD dao vidjeti:
Jeremija 38,22Sve žene koje se još nalaze u palači kralja Jude odvedene su prema glavnom stožeru kralja Babilonije, i one govore: Zaveli su te, oni su stigli svojem kraju, tvoji prijatelji; tvoje noge uranjaju u blato, oni, oni nestaju.
Jeremija 38,23Sve tvoje žene i sva tvoja djeca, odvode se Kaldejcima. Ti sam, ni ti im nećeš izmaknuti: kralja Babilonije se dočepao tebe, a grad je zapaljen.“
Jeremija 38,24Sedecias reče Jeremiji: ” Nek nitko ne sazna za riječi koje smo izmijenili; inače, ti si mrtav čovjek.
Jeremija 38,25I ako ministri, doznavši da sam ja imao sastanak s tobom, dođu ti reći: Priopći nam što si izjavio kralju! Pod smrtnom prijetnjom ne skrivaj nam ništa! što ti je izjavio kralj?,
Jeremija 38,26ti ćeš im odgovoriti: Preklinjući ja sam htio dirnuti kralja da me ne pošalje u smrt u kuću Jehonatanovu.“
Jeremija 38,27Naime, svi ministri dođoše ispitivati Jeremiju, i, u svojem odgovoru, on se držaše uputstava kraljevih; oni ne ustrajaše, i stvar dakle ne bi razglašena.
Jeremija 38,28Jeremija ostade u dvorištu straže sve do zauzeća Jeruzalema. :A kad Jeruzalem bi zauzet®
Jeremija 38,1A Sefatija sin Matanov i Godolija sin Pashorov i Juhal sin Selemijin i Pashor sin Malhijin čuše riječi koje govori Jeremija svemu narodu rekavši:
Jeremija 38,2Ovako veli Gospod: ko ostane u tom gradu, poginuće od mača, od gladi ili od pomora; a ko otide ka Haldejcima, ostaće živ, i duša će mu njegova biti mjesto plijena, i biće živ.
Jeremija 38,3Ovako veli Gospod: doista će taj grad biti predan u ruke vojsci cara Vavilonskoga, i uzeće ga.
Jeremija 38,4I rekoše knezovi caru: da se pogubi taj čovjek, jer on oslabljava ruke vojnicima koji ostaše u ovom gradu, i ruke svemu narodu govoreći im take riječi, jer taj čovjek ne traži dobra ovom narodu nego zlo.
Jeremija 38,5A car Sedekija reče: eto, u vašim je rukama; jer car ne može ništa suprot vama.
Jeremija 38,6Tada uzeše Jeremiju, i baciše ga u jamu Malhije sina Amelehova, koja bijaše u trijemu od tamnice, i spustiše Jeremiju o užima; a u jami ne bješe vode, nego glib, i Jeremija se uvali u glib.
Jeremija 38,7Ali kad ču Avdemeleh Etiopljanin, dvoranin, koji bijaše u dvoru carevu, da su metnuli Jeremiju u onu jamu, a car sjeđaše na vratima Venijaminovijem,
Jeremija 38,8Izide Avdemeleh iz dvora careva i reče caru govoreći:
Jeremija 38,9Care gospodaru moj, zlo učiniše ti ljudi u svemu što učiniše Jeremiji proroku bacivši ga u jamu, jer bi i ondje gdje je bio od gladi umro, jer nema više hljeba u gradu.
Jeremija 38,10Zato car zapovjedi Avdemelehu Etiopljaninu govoreći: uzmi odavde trideset ljudi i izvadi Jeremiju proroka iz jame dok nije umro.
Jeremija 38,11Tada uze Avdemeleh ljude, i dođe u dom carev pod riznicu, i uze odande iznošenijeh haljina i starijeh rita, i spusti ih Jeremiji u jamu o užima.
Jeremija 38,12I reče Avdemeleh Etiopljanin Jeremiji: podmetni te stare haljine i rite pod pazuha ispod uža. I učini Jeremija tako.
Jeremija 38,13I izvukoše Jeremiju na užima i izvadiše ga iz jame; i osta Jeremija u trijemu od tamnice.
Jeremija 38,14Potom car Sedekija posla po Jeremiju proroka, te ga dovedoše preda nj u treći ulazak koji bijaše u domu Gospodnjem; i reče car Jeremiji: zapitaću te nešto, nemoj mi zatajiti.
Jeremija 38,15A Jeremija reče Sedekiji: da ti kažem, nećeš li me pogubiti? a da te svjetujem, nećeš me poslušati.
Jeremija 38,16Tada se car Sedekija zakle Jeremiji nasamo govoreći: tako da je živ Gospod, koji nam je stvorio ovu dušu, neću te pogubiti niti ću te dati u ruke ljudima koji traže dušu tvoju.
Jeremija 38,17Tada Jeremija reče Sedekiji: ovako veli Gospod Bog nad vojskama, Bog Izrailjev: ako otideš ka knezovima cara Vavilonskoga, živa će ostati duša tvoja, i grad ovaj neće izgorjeti ognjem, i tako ćeš ostati u životu ti i dom tvoj.
Jeremija 38,18Ako li ne otideš ka knezovima cara Vavilonskoga, ovaj će grad biti predan u ruke Haldejcima, koji će ga spaliti ognjem, i ti nećeš uteći iz ruku njihovijeh.
Jeremija 38,19A car Sedekija reče Jeremiji: ja se bojim Judejaca koji su prebjegli ka Haldejcima, da me ne predadu u njihove ruke, te će mi se narugati.
Jeremija 38,20A Jeremija reče: neće te predati; poslušaj glas Gospodnji, koji ti ja govorim, i dobro će ti biti i živa će biti tvoja duša.
Jeremija 38,21Ako li nećeš da izideš, ovo je što mi pokaza Gospod:
Jeremija 38,22Gle, sve žene koje su ostale u domu cara Judina, odvešće se ka knezovima cara Vavilonskoga, i one će reći: nagovoriše te i prevariše te prijatelji tvoji; noge ti se uvališe u glib, a oni se povukoše natrag.
Jeremija 38,23Sve žene tvoje i sinovi tvoji odvešće se Haldejcima, i ti nećeš uteći iz ruku njihovijeh; nego ćeš dopasti u ruke caru Vavilonskom, i ovaj će grad izgorjeti ognjem.
Jeremija 38,24Tada reče Sedekija Jeremiji: niko da ne dozna za te riječi, da ne pogineš.
Jeremija 38,25Ako li knezovi čuvši da sam govorio s tobom dođu k tebi i reku ti: kaži nam šta si govori caru, nemoj tajiti od nas, pa te nećemo pogubiti, i šta je car tebi govorio?
Jeremija 38,26Reci im: ja pripadoh k caru moleći se da me ne pošlje natrag u dom Jonatanov da umrem ondje.
Jeremija 38,27I dođoše svi knezovi k Jeremiji i pitaše ga; a on im odgovori sasvijem kako mu zapovjedi car. I okaniše ga se, jer ne doznaše ništa od toga.
Jeremija 38,28A Jeremija osta u trijemu od tamnice do dana kad uzeše Jerusalim; i on bijaše ondje kad uzeše Jerusalim.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje