Tražilica


1. Solunjanima 4. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Solunjanima 4,1Uostalom dakle, braćo, molimo vas i opominjemo u Gospodinu Isusu, kao što ste naučili od nas, kako vam treba živjeti i ugađati Bogu, da tako i živite, da sve više napredujete.
1. Solunjanima 4,2Jer znate, kakve vam dadosmo zapovijedi po Gospodinu Isusu.
1. Solunjanima 4,3Jer je ovo volja Božja, svetost vaša, da se čuvate od bludnosti,
1. Solunjanima 4,4Da svaki vas zna čuvati svoj sud u svetosti i časti,
1. Solunjanima 4,5A ne u strasti požude, kao i neznabošci, koji ne poznaju Boga;
1. Solunjanima 4,6I da ne prestupate i zakidate u poslu brata svojega; jer je Gospodin osvetnik za sve ovo, kao što vam i prije kazasmo i posvjedočismo.
1. Solunjanima 4,7Jer Bog nas ne pozva na nečistoću, nego na svetost.
1. Solunjanima 4,8Koji dakle prezire, ne prezire čovjeka nego Boga, koji je dao svojega Duha Svetoga u vas.
1. Solunjanima 4,9A za ljubav bratsku ne treba da vam pišemo, jer ste sami od Boga naučeni, da se ljubite među sobom.
1. Solunjanima 4,10I jer to činite prema svoj braći u cijeloj Makedoniji. A molimo vas, braćo, da još većma u tom napredujete,
1. Solunjanima 4,11I da nastojite da provodite miran život, i da gledate svoj posao, i da radite svojim rukama, kao što vam zapovjedismo;
1. Solunjanima 4,12Da se vladate pošteno prema onima, što su vani, i da ni od koga ništa ne trebate.
1. Solunjanima 4,13A nećemo, braćo, da vi ne znate za one, koji su usnuli, da se ne žalostite kao i ostali, koji nemaju nade.
1. Solunjanima 4,14Jer ako vjerujemo, da je Isus umro i uskrsnuo, tako će Bog i one, koji su usnuli po Isusu, dovesti s njime.
1. Solunjanima 4,15Jer vam ovo govorimo po riječi Gospodnjoj, da mi, koji živimo, koji ostajemo za dolazak Gospodnji, nećemo preteći onih, koji su usnuli.
1. Solunjanima 4,16Jer će sam Gospodin na dani znak, na glas arkanđelov, na zvuk trube Božje sići s neba i mrtvi u Kristu uskrsnut će najprije,
1. Solunjanima 4,17Onda ćemo mi, koji živimo, koji smo ostali, biti zajedno s njima uzeti u oblake, u susret Gospodinu u zraku, i tako ćemo svagda biti s Gospodinom.
1. Solunjanima 4,18Tješite dakle jedan drugoga ovim riječima!
1. Solunjanima 4,1 Uostalom, braćo, molimo vas i zaklinjemo u Gospodinu Isusu: primili ste od nas kako treba da živite da biste ugodili Bogu. Vi tako i živite pa sve više napredujete!
1. Solunjanima 4,2Ta znate koje smo vam zapovijedi dali u Gospodinu Isusu.
1. Solunjanima 4,3Doista, ovo je volja Božja: vaše posvećenje - da se uzdržavate od bludnosti,
1. Solunjanima 4,4da svatko od vas zna svoje tijelo posjedovati u svetosti i poštovanju,
1. Solunjanima 4,5a ne u pohotnoj strasti kao pogani koji ne poznaju Boga,
1. Solunjanima 4,6pa time ne prikraćivati i varati svoga brata. Jer Gospodin je osvetnik za sve to, kao što vam već rekosmo i posvjedočismo.
1. Solunjanima 4,7Bog nas, doista, nije pozvao na nečistoću, nego na svetost.
1. Solunjanima 4,8Prema tome, tko to odbacuje, ne odbacuje čovjeka nego Boga koji svoga Duha Svetoga udahnjuje u vas.
1. Solunjanima 4,9A o bratoljublju vam nije potrebno pisati. Ta i sami ste od Boga naučili ljubiti jedni druge,
1. Solunjanima 4,10a to doista i činite prema svoj braći u cijeloj Makedoniji. Samo vas, braćo, potičemo da u tom još više uznapredujete
1. Solunjanima 4,11pa da se trsite mirno živjeti, svoje činiti i raditi svojim rukama, kako smo vam zapovijedili,
1. Solunjanima 4,12te tako časno živite prema onima vani i nikoga ne trebate.
1. Solunjanima 4,13Nećemo da budete u neznanju, braćo, o onima koji su usnuli, da ne tugujete kao drugi koji nemaju nade.
1. Solunjanima 4,14Doista, ako vjerujemo da je Isus umro i uskrsnuo, onda će Bog i one koji usnuše u Isusu, privesti zajedno s njime.
1. Solunjanima 4,15Ovo vam uistinu velimo po riječi Gospodnjoj: mi živi, preostali za Dolazak Gospodnji, nećemo preteći onih koji su usnuli.
1. Solunjanima 4,16Jer sam će Gospodin - na zapovijed, na glas arkanđelov, na zov trublje Božje - sići s neba. I najprije će uskrsnuti mrtvi u Kristu,
1. Solunjanima 4,17a zatim ćemo mi živi, preostali, zajedno s njima biti poneseni na oblacima u susret Gospodinu, u zrak. I tako ćemo uvijek biti s Gospodinom.
1. Solunjanima 4,18Tješite se dakle uzajamno ovim riječima!
1. Solunjanima 4,1U ostalom, braćo, evo naših molbi i naših pobuđivanja u Gospodinu Isusu: vi ste doznali od nas kako se trebate ponašati za goditi Bogu, i to je onako kako se trebate ponašati; činite nova napredovanja.
1. Solunjanima 4,2Vi znate, naime, koje smo vam upute dali sa strane Gospodina Isusa.
1. Solunjanima 4,3Volja Božja, jest da živite u *svetosti, da se suzdržavate od razvrata,
1. Solunjanima 4,4nek svatko od vas znade imati svoju vlastitu ženu i živjeti s njom u svetosti i štovanju,
1. Solunjanima 4,5ne prepuštajući se žudnji kako to čine *pogani koji ne poznaju Boga.
1. Solunjanima 4,6Nek nitko na postupa na štetu svog brata i ne nanese mu nepravdu u ovoj stvari, jer, Gospodin iz tog svega izvodi osvetu, kao što smo vam to već rekli i potvrdili.
1. Solunjanima 4,7Naime, Bog nas nije pozvao da budemo *nečisti, već da živimo u svetosti.
1. Solunjanima 4,8Tako dakle, onaj koji odbacuje sve ove upute, ne odbacuje on čovjeka, već Boga, koji vam daje svoj Sveti Duh.
1. Solunjanima 4,9O bratskoj ljubavi, vi nemate potrebe da vam se piše, jer vi ste i sami doznali od Boga, voljeti vam je jedni druge,
1. Solunjanima 4,10i vi to činite uostalom glede sve braće, u cijeloj Makedoniji; mi vas podstičemo, braćo, da činite nova napredovanja:
1. Solunjanima 4,11Imajte u srcu živjeti u miru, baviti se svojim vlastitim poslovima, i raditi svojim rukama, kao što smo vam to zapovjedili,
1. Solunjanima 4,12da vaše ponašanje bude časno glede ljudi izvana, i da nemate potrebu za nikim.
1. Solunjanima 4,13Mi nećemo, braćo, ostaviti vas u neznanju glede mrtvih, da ne budete u tuzi kao što su drugi, koji ne posjeduju nadu.
1. Solunjanima 4,14Ako, naime, mi vjerujemo da je Isus umro i da je uskrsnuo, isto je i za one koji su mrtvi, Bog će njih dovesti po Isusu i s njim.
1. Solunjanima 4,15Evo što vam mi kažemo, prema nauku Gospodinovom: mi, živi, koji ćemo ostati sve do dolaska Gospodinovog, mi ni u čemu nećemo preteći one koji su umrli.
1. Solunjanima 4,16Jer on sam, Gospodin, na dani znak, na glas *arhanđelov i u zvuk trublje Božje, sići će s neba*: tada će najprije uskrsnuti mrtvi;
1. Solunjanima 4,17po tome mi, živi, koji budemo ostali, mi ćemo biti uzdignuti s njima na oblacima, u susret Gospodinu, u zrak, i tako ćemo mi zauvijek biti s Gospodinom.
1. Solunjanima 4,18Okrepljujte jedni druge ovim naučavanjem.
1. Solunjanima 4,1Dalje, braćo, molimo vas i svjetujemo u Hristu Isusu, kao što primiste od nas, kako vam treba življeti i ugađati Bogu, kao što živite, da bivate sve izobilniji.
1. Solunjanima 4,2Jer znate kakve vam zapovijesti dadosmo kroz Gospoda Isusa.
1. Solunjanima 4,3Jer je ovo volja Božija, svetost vaša, da se čuvate od kurvarstva,
1. Solunjanima 4,4I svaki od vas da zna držati svoj sud u svetinji i u časti,
1. Solunjanima 4,5A ne u slasti želja, kao i neznabošci, koji ne poznaju Boga;
1. Solunjanima 4,6I da ne prestupate i zakidate u stvari brata svojega; jer će Gospod pokajati sve to, kao što vam i prije kazasmo i posvjedočismo.
1. Solunjanima 4,7Jer Bog nas ne dozva na nečistotu, nego u svetost.
1. Solunjanima 4,8Koji dakle odbacuje, ne odbacuje čovjeka nego Boga, koji je dao svetoga Duha svojega u vas.
1. Solunjanima 4,9A za bratoljublje ne trebujete da vam se piše, jer ste sami od Boga naučeni da se ljubite među sobom,
1. Solunjanima 4,10Jer to činite sa svom braćom po cijeloj Maćedoniji. Ali vas molimo, braćo, da još izobilnije činite,
1. Solunjanima 4,11I da se ljubazno starate da ste mirni, i da gledate svoj posao, i da radite svojijem rukama, kao što vam zapovjedismo;
1. Solunjanima 4,12Da se vladate pošteno prema onima što su napolju, i da od njih ništa ne potrebujete.
1. Solunjanima 4,13Neću vam pak zatajiti, braćo, za one koji su umrli, da ne žalite kao i ostali koji nemaju nada;
1. Solunjanima 4,14Jer ako vjerujemo da Isus umrije i vaskrse, tako će Bog i one koji su umrli u Isusu dovesti s njim.
1. Solunjanima 4,15Jer vam ovo kazujemo riječju Gospodnjom da mi koji živimo i ostanemo za dolazak Gospodnji, nećemo preteći onijeh koji su pomrli.
1. Solunjanima 4,16Jer će sam Gospod sa zapoviješću, sa glasom arhanđelovijem, i s trubom Božijom sići s neba; i mrtvi u Hristu vaskrsnuće najprije;
1. Solunjanima 4,17A potom mi živi koji smo ostali, zajedno s njima bićemo uzeti u oblake na susret Gospodu na nebo, i tako ćemo svagda s Gospodom biti.
1. Solunjanima 4,18Tako utješavajte jedan drugoga ovijem riječima.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje