Tražilica


Izlazak 26. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izlazak 26,1Šator napravi od deset zavjesa. Oni imaju biti izrađeni od finoga lana uzvedenoga, od modrog i crvenog skerleta i od grimiza s likovima kerubina, kako ih napravi umjetnik.
Izlazak 26,2Svaka zavjesa ima biti dvadeset i osam lakata dug i četiri lakta širok. Ista mjera ima biti za sve zavjese.
Izlazak 26,3Po pet zavjesa ima se sastavljati skupa.
Izlazak 26,4Uz to napravi petlje od modroga skerleta na rubu krajnjega zavjesa jednog sastavljenog komada, isto tako na rubu krajnjega zavjesa drugog sastavljenog komada.
Izlazak 26,5Pedeset petalja pričvrsti na jednom zavjesu i pedeset na rubu zavjesa, što pripada drugom sastavljenom komadu, tako da petlje stoje jedna prema drugoj.
Izlazak 26,6Uz to napravi pedeset zlatnih kuka i sveži zavjese kukama jedan s drugim, tako da bude Šator jedna cjelina.
Izlazak 26,7Onda napravi zavjese od kostrijeti za pokrov nad Šatorom. Upotrijebi za to jedanaest zavjesa.
Izlazak 26,8Zavjes svaki ima biti trideset lakata dug i četiri lakta širok. Ista mjera ima biti za jedanaest zavjesa.
Izlazak 26,9Sastavi pet zavjesa zasebe u jedan komad i isto tako šest drugih zavjesa zasebe. Šesti zavjes na prednjoj strani Šatora predvostruči.
Izlazak 26,10Napravi pedeset petalja na rubu zadnjega zavjesa jednog sastavljenog komada i isto tako pedeset na rubu zadnjega zavjesa drugog sastavljenog komada.
Izlazak 26,11Napravi onda pedeset mjedenih kuka, utakni ove kuke u petlje i sastavi tako pokrov u jednu cjelinu.
Izlazak 26,12A što je više u Šatorskih zavjesa, polovina zavjesa, što preteće, neka visi na zadnjoj strani Šatora.
Izlazak 26,13I od onoga, što preteće na dužini Šatorskih zavjesa, neka po jedan lakat visi na obje strane Šatora, da ga zaklanja.
Izlazak 26,14Uz to napravi pokrov Šatoru od koža ovnujskih crveno obojenih i povrh njega pokrov od koza jazavčeve.
Izlazak 26,15Napravi za Šator daske od drveta akacije, što će stajati uspravo.
Izlazak 26,16Svaka daska ima biti deset lakata duga, a lakat i po lakta široka.
Izlazak 26,17Svaka daska mora da ima po dva klina, što su među se svezana. Tako imaš napraviti sve daske za Šator.
Izlazak 26,18Na daskama za Šator napravi: dvadeset dasaka za podnevnu stranu, južnu stranu.
Izlazak 26,19Ispod dvadeset dasaka stavi četrdeset srebrnih stopica, dvije stopice pod jednu dasku za dva klina njezina.
Izlazak 26,20Isto tako za drugu stranu Šatora, za sjevernu stranu, dvadeset dasaka,
Izlazak 26,21I četrdeset srebrnih stopica, dvije stopice pod svaku dasku.
Izlazak 26,22Za zadnju stranu Šatora, zapadnu stranu, napravi šest dasaka.
Izlazak 26,23Osim toga napravi još dvije daske za uglove Šatora na zadnjoj strani.
Izlazak 26,24Neka budu odozdo dvokrake i isto tako odozgo dvokrake do prvoga koluta. Tako imaju biti napravljene obadvije. One imaju tvoriti obadva ugla.
Izlazak 26,25Neka bude dakle osam dasaka sa svojim srebrnim stopicama, u svemu šesnaest stopica, po dvije stopice ispod svake daske.
Izlazak 26,26Dalje imaš napraviti prijevornice od drveta akacije, pet za daske na jednoj strani Šatora,
Izlazak 26,27Pet prijevornica za daske na drugoj strani Šatora i pet prijevornica za daske na zadnjoj strani Šatora prema zapadu.
Izlazak 26,28Srednja prijevornica ima ići sredinom dasaka od jednoga kraja do drugoga.
Izlazak 26,29Daske okuj zlatom, kolute, kroz koje se utaknu prijevornice, napravi od zlata, i prijevornice okuj zlatom.
Izlazak 26,30Onda uredi Šator onako, kako ti je bilo pokazano na gori.
Izlazak 26,31Dalje onda napravi zavjes od modrog i crvenog skerleta, grimiza i finoga lana uzvedenoga. Napravi ga umjetničkim radom s kerubinima.
Izlazak 26,32Pričvrsti ga na četiri stupa od drveta akacije, što su zlatom okovani i imaju kuke od zlata i stoje na četiri srebrne stopice.
Izlazak 26,33Objesi zavjes o kuke i unesi za ovaj zavjes kovčeg zavjeta. Zavjes neka vam služi kao pregrada između svetinje i Svetinje nad svetinjama.
Izlazak 26,34Potom stavi pomirilište na kovčeg zakona u Svetinji nad svetinjama.
Izlazak 26,35Stol postavi izvan zavjesa, a svijećnjak naprema stolu na južnoj strana Šatora; stol naime postavi na sjevernu stranu.
Izlazak 26,36Napravi i za ulaz u Šator zavjes od modrog i crvenog skerleta, grimiza i finoga lana uzvedenoga u šarolikom radu.
Izlazak 26,37Za ovaj zavjes podigni pet stupova od drveta akacije i okuj ih zlatom. Kuke njihove imaju biti od zlata. Salij za njih pet stopica od mjedi."
Izlazak 26,1 "Prebivalište načini od deset zavjesa: od ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana. Na njima neka budu vezeni likovi kerubina - djelo umjetnika.
Izlazak 26,2Dužina svake zavjese neka je dvadeset i osam lakata, neka joj je širina četiri lakta. Sve zavjese neka su iste mjere.
Izlazak 26,3Pet zavjesa neka su sastavljene jedna s drugom, a drugih pet zavjesa opet jedna s drugom.
Izlazak 26,4Napravi petlje od ljubičaste vune pri rubu krajnje zavjese u sastavljenom komadu.
Izlazak 26,5Napravi pedeset petlji na rubu jednoga sastavljenog komada od zavjesa, a pedeset pri rubu drugoga. Neka su petlje načinjene jedna spram druge.
Izlazak 26,6Onda napravi pedeset kopča od zlata. Zavjese zatim kopčama sastavi jednu s drugom. Tako će Prebivalište biti jedna cjelina.
Izlazak 26,7Načini zatim zavjese od kostrijeti za Šator povrh Prebivališta. Načini ih jedanaest.
Izlazak 26,8Neka duljina svake zavjese bude trideset lakata, a širina svake zavjese četiri lakta. Tih jedanaest zavjesa neka bude iste mjere.
Izlazak 26,9Sastavi pet zavjesa napose, a onda opet drugih šest zavjesa napose. Šestu zavjesu podvostruči na pročelju Šatora.
Izlazak 26,10Ušij pedeset petlji na rubu jednoga sastavljenog komada od zavjesa, a pedeset na rubu drugoga.
Izlazak 26,11Izradi pedeset kopča od tuča, zapni kopče za petlje da sastaviš Šator u cjelinu.
Izlazak 26,12A kako će zavjese od Šatora pretjecati, neka se polovina zavjesa što preostane spušta na zadnjem dijelu Prebivališta.
Izlazak 26,13Od onoga što preteče na dužini šatorskih zavjesa neka po jedan lakat visi na obje strane svetoga Šatora da ga zaklanja.
Izlazak 26,14Napokon napravi Šatoru pokrov od učinjenih i u crveno obojenih ovnujskih koža, a povrh njega pokrov od finih koža.
Izlazak 26,15Trenice što će nauzgor stajati za Prebivalište napravi od bagremova drva.
Izlazak 26,16Svaka trenica neka bude deset lakata duga, a lakat i pol široka.
Izlazak 26,17Svaka trenica neka ima dva klina da je uspravno drže. Tako napravi na svakoj trenici za Prebivalište.
Izlazak 26,18Trenice za Prebivalište postavi: dvadeset trenica s juga, prema podnevu;
Izlazak 26,19onda pod dvadeset trenica napravi četrdeset podnožja od srebra, dva podnožja pod prvu trenicu za njezina dva klina, i tako redom, dva podnožja za dva klina svake slijedeće trenice.
Izlazak 26,20Za drugu stranu Prebivališta, sa sjevera: dvadeset trenica
Izlazak 26,21i četrdeset srebrnih podnožja, dva podnožja za dva klina prve trenice, i tako redom, dva podnožja za svaku trenicu.
Izlazak 26,22Na stražnjoj strani Prebivališta, sa zapada, postavi šest trenica.
Izlazak 26,23Napravi i dvije trenice za stražnje uglove Prebivališta.
Izlazak 26,24Neka budu rastavljene pri dnu, ali na vrhu kod prvoga koluta neka budu sastavljene. Neka tako obadvije prave dva ugla.
Izlazak 26,25Neka dakle bude osam trenica s njihovim srebrnim podnožjima: šesnaest podnožja, dva podnožja pod prvom trenicom, a dva opet podnožja pod svakom slijedećom trenicom.
Izlazak 26,26Nadalje napravi priječnice od bagremova drva: pet njih za trenice s jedne strane Prebivališta,
Izlazak 26,27a pet priječnica s druge strane Prebivališta; onda pet priječnica za trenice Prebivališta straga prema zapadu.
Izlazak 26,28Srednja priječnica neka ide sredinom trenica s jednoga kraja na drugi.
Izlazak 26,29Trenice obloži zlatom, a i kolutove za njih, kroz koje će se priječnice provlačiti, načini od zlata. Priječnice onda obloži zlatom.
Izlazak 26,30Tako, dakle, podigni Prebivalište prema nacrtu koji ti je pokazan na brdu.
Izlazak 26,31"Napravi zavjesu od ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana. Neka su na njoj izvezeni kerubini.
Izlazak 26,32Objesi je na četiri stupa od bagremova drva, zlatom obložena, s kopčama od zlata, a na četiri podnožja od srebra.
Izlazak 26,33Objesi zavjesu za kvake. Onda unesi Kovčeg svjedočanstva tu za zavjesu. Neka ti tako zavjesa odjeljuje Svetište od Svetišta nad svetištima.
Izlazak 26,34Stavi Pomirilište na Kovčeg svjedočanstva u Svetinji nad svetinjama.
Izlazak 26,35Postavi zatim stol van pred zavjesu, a svijećnjak na južnu stranu Prebivališta, prema stolu. Stol stavi na sjevernu stranu.
Izlazak 26,36A na ulazu u Šator napravi zastorak od ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana - vezom izvezen.
Izlazak 26,37Za zastorak isteši pet stupčića od bagrenova drva pa ih obloži zlatom. Kopče za njih neka budu od zlata. Salij za njih pet podnožja od tuča.
2. Mojsijeva 26,1A šator ćeš načiniti od deset zavjesa od tankoga platna uzvedenoga i od porfire i od skerleta i od crvca; i po njima da budu vezeni heruvimi.
2. Mojsijeva 26,2Jedan zavjes neka bude dvadeset i osam lakata dug i četiri lakta širok; svi zavjesi da budu jedne mjere.
2. Mojsijeva 26,3Pet zavjesa neka se sastavljaju jedan s drugim, i pet drugih zavjesa neka se sastavljaju jedan s drugim.
2. Mojsijeva 26,4I načini petlje od porfire po kraju jednoga zavjesa, gdje će se krajevi sastavljati, i tako načini po kraju drugoga zavjesa, gdje će se krajevi sastavljati.
2. Mojsijeva 26,5Pedeset petalja načini na jednom zavjesu, a pedeset petalja načini na kraju drugoga zavjesa, gdje će se sastavljati s drugim, a petlje da budu jedna prema drugoj.
2. Mojsijeva 26,6I načini pedeset kuka od zlata, da zapneš zavjese jedan za drugi kukama, i tako će biti šator jedan.
2. Mojsijeva 26,7I načini zavjese od kostrijeti za naslon nad šatorom; jedanaest takih zavjesa načini.
2. Mojsijeva 26,8Zavjes jedan neka bude trideset lakata dug, a širok četiri lakta; tijeh jedanaest zavjesa da su jedne mjere.
2. Mojsijeva 26,9I sastavi pet zavjesa zajedno, a šest ostalijeh zajedno, na dvoje ćeš previti šesti zavjes s prednje strane naslonu.
2. Mojsijeva 26,10I načini pedeset petalja na stražnjem kraju prvoga zavjesa, gdje će se sastavljati, a pedeset petalja na kraju drugoga zavjesa, gdje će se sastavljati.
2. Mojsijeva 26,11I načini kuka mjedenijeh pedeset, i zapni kuke na petlje, i sastavi naslon, da bude jedno.
2. Mojsijeva 26,12A što je više u zavjesa na naslonu, polovina zavjesa što pretječe, neka visi na stražnjoj strani šatoru.
2. Mojsijeva 26,13I lakat s jedne strane a lakat s druge strane što ima više u dužinu u zavjesa na naslonu, neka visi šatoru sa strane i tamo i amo, da ga zaklanja.
2. Mojsijeva 26,14I načini pokrivač naslonu od koža ovnujskih crvenih obojenih, i svrh njega pokrivač od koža jazavčjih.
2. Mojsijeva 26,15I načini za šator daske od drveta sitima, koje će stajati pravo.
2. Mojsijeva 26,16Deset lakata neka bude svaka daska duga a podrug lakta široka.
2. Mojsijeva 26,17Dva čepa neka budu na dasci, jedan prema drugome najednako; tako načini na svakoj dasci za šator.
2. Mojsijeva 26,18Tako načini daske za šator, dvadeset dasaka na južnoj strani.
2. Mojsijeva 26,19A pod dvadeset dasaka načini četrdeset stopica od srebra: dvije stopice pod jednu dasku za dva čepa njezina, i dvije stopice pod drugu dasku za dva čepa njezina.
2. Mojsijeva 26,20A na drugoj strani šatora prema sjeveru dvadeset dasaka.
2. Mojsijeva 26,21Sa četrdeset stopica srebrnijeh, dvije stopice pod jednu dasku i dvije stopice pod drugu dasku.
2. Mojsijeva 26,22A na zapadnoj strani šatora načini šest dasaka,
2. Mojsijeva 26,23I dvije daske na dva ugla od šatora.
2. Mojsijeva 26,24I one neka se sastavljaju ozdo i neka se sastavljaju ozgo biočugom; tako neka bude u obje koje će biti na oba ugla.
2. Mojsijeva 26,25Tako će biti osam dasaka sa stopicama srebrnijem, sa šesnaest stopica, dvije stopice pod jednu dasku, a dvije stopice pod drugu dasku.
2. Mojsijeva 26,26I načini prijevornice od drveta sitima, pet za daske na jednoj strani šatora,
2. Mojsijeva 26,27I pet prijevornica za daske na drugoj strani šatora, i pet prijevornica za daske na zapadnoj strani šatora do oba ugla.
2. Mojsijeva 26,28A srednja prijevornica da ide preko srijede dasaka od jednoga kraja do drugoga.
2. Mojsijeva 26,29A daske okuj zlatom, i biočuge im načini od zlata, da se kroz njih provuku prijevornice, a i prijevornice okuj zlatom.
2. Mojsijeva 26,30Tako ćeš podignuti šator po slici koja ti je pokazana na gori.
2. Mojsijeva 26,31I načini zavjes od porfire i od skerleta i od crvca i od tankoga platna uzvedenoga, i po njemu neka budu vezeni heruvimi.
2. Mojsijeva 26,32I objesi ga o četiri stupa od drveta sitima, okovana zlatom, sa kukama zlatnim, na četiri stopice srebrne.
2. Mojsijeva 26,33I objesi zavjes o kuke, i unesi za zavjes kovčeg od svjedočanstva, da vam zavjes rastavlja svetinju od svetinje nad svetinjama.
2. Mojsijeva 26,34I metni zaklopac na kovčeg od svjedočanstva u svetinji nad svetinjama.
2. Mojsijeva 26,35I namjesti sto pred zavjes a svijetnjak prema stolu na južnoj strani šatora, da sto stoji na sjevernoj strani.
2. Mojsijeva 26,36I na vrata naslonu načinićeš zavjes od porfire i od skerleta i od crvca i od tankoga platna uzvedenoga, vezen;
2. Mojsijeva 26,37I za taj zavjes načinićeš pet stupova od drveta sitima, koje ćeš okovati zlatom, sa kukama zlatnijem, i salićeš za njih pet stopica od mjedi.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje