Tražilica


Jeremija 31. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Jeremija 31,1"U ono vrijeme", govori Gospod, "ja ću biti Bog svima plemenima Izraelovim, i oni će biti moj narod."
Jeremija 31,2Ovako veli Gospod: "Milost je našao u pustinji narod, što je umaknuo maču. U svoje počivalište otišao je Izrael."
Jeremija 31,3Iz daljine objavio mi se Gospod: "Ljubavlju vječnom ljubim te, zato sam ti tako dugo sačuvao milost.
Jeremija 31,4Opet je zidam, i bit ćeš sazidana, djevojko Izraelova! Opet ćeš se kititi bubnjevima, izlazit ćeš u veselom kolu!
Jeremija 31,5Opet ćeš saditi vinograde na brdima Samarije! Tko ih zasadi od njih će brati.
Jeremija 31,6Jest, dolazi vrijeme, kad će vikati čuvar na gorama Efraimovim: 'Ustanite, zaputimo na Sion Gospodu, Bogu svojemu!'"
Jeremija 31,7Jer ovako veli Gospod: "Pjevajte u radosti Jakovu, radujte se zbog glave naroda! Javljajte to, slavite i govorite: 'Gospod je izbavio narod svoj, ostatak Izraelov.'
Jeremija 31,8Evo, ja ih dovodim opet iz zemlje sjeverne i s krajeva zemlje, među njima i slijepe i hrome, trudne i porodilje. U velikom mnoštvu dolaze kući.
Jeremija 31,9Dolaze plačući, ja ih pratim i tješim, vodim ih k potocima, ravnim putom, gdje se ne spotiču; jer sam otac Izraelu. Efraim je moj prvorođeni sin."
Jeremija 31,10Čujte, narodi, riječ Gospoduju! Objavite je na otocima najdaljim i recite: "Koji je razasuo Izraela, skuplja ga opet i čuva ga kao pastir stado svoje."
Jeremija 31,11Jer je Gospod otkupio Jakova, oslobodio ga iz ruku onoga, koji je jači od njega.
Jeremija 31,12Dolaze i pjevaju na visini sionskoj. Sjaju od radosti zbog spasenja Gospodnjega: zbog žita, zbog vina i ulja, zbog janjadi i teladi. Duša je njihova kao vrt obilno navodnjen: neće više trebati tužiti.
Jeremija 31,13Sada se veseli djevojka u kolu, mladić i starac zajedno. "Promjenjujem žalost njihovu u radost, nakon boli dajem im utjehu i veselje.
Jeremija 31,14Razblažujem dušu svećenikovu pretilinom. Narod je moj nasićen darova mojih", govori Gospod.
Jeremija 31,15Ovako veli Gospod: "Čuj, jauk se čuje u Rami, gorko plakanje! Rahela oplakuje djecu svoju, - neće da se utješi - djecu svoju, jer nijedno ne živi više."
Jeremija 31,16Ovako veli Gospod: "Zabrani glasu svojemu tugovanje, očima svojim suze, jer će nevolji tvojoj biti plaća njezina," govori Gospod. "Oni se vraćaju kući iz zemlje neprijateljske.
Jeremija 31,17Budućnost tvoja ima nadu", govori Gospod. "Djeca se tvoja vraćaju natrag u svoju zemlju."
Jeremija 31,18"Čujem doista Efraima gdje tuguje: "'Kaznio si me, primio sam kaznu kao pomamno goveče. Dovedi me kući, ja ću se obratiti, jer si ti Gospod, Bog moj.
Jeremija 31,19Otkad sam te ostavio, pokajao sam se za to. Kad sam to uvidio, udarao sam se u prsa svoja. Crvenim se i stidim se; jer moram okajati sramotu mladosti svoje.
Jeremija 31,20Nije li Efraim sin moj ljubljeni, moje dijete predrago? Kadgod mu se zaprijetim, moram se milo spomenuti njega. Zato za njega kuca srce moje; ja mu se moram smilovati," govori Gospod.
Jeremija 31,21"Postavi sebi kažiput, na čini sebi znakove putne! Pripazi na cestu, na put, kojim si išla! Djevojko Izraelova, vrati se natrag, vrati se kući u ove gradove svoje!
Jeremija 31,22Dokle ćeš se još otimati, kćeri odmetnice? Jer je Gospod učinio nešto novo u zemlji: Žena opkoljava čovjeka."
Jeremija 31,23Ovako veli Gospod nad vojskama, Bog Izraelov: "Ponovno će se l zemlji Judinoj u gradovima njezinim govoriti, kad okrenem sudbinu njihovu: 'Gospod neka te blagoslovi; stane pravednosti, sveta goro!'
Jeremija 31,24Juda sa svima gradovima svojim stanovat će u njoj i ratari i koji idu za stadom.
Jeremija 31,25Jer ja okrijepim umorne, ja nasitim one, što sustaju,
Jeremija 31,26U tom se probudih i pogledah; san mi je moj bio sladak.
Jeremija 31,27Evo, dolazi vrijeme," govori Gospod, "kad ću darovati kući Izraelovo; i kući Judinoj potomstvo od ljudi i stoke.
Jeremija 31,28Kao što sam brižno pazio da ih istrebljujem i rušim, da ih razaram i uništavam i nesreću donosim, tako ću sada brižno paziti na to, da ih sazidam i zasadim," govori Gospod.
Jeremija 31,29Neće se više govoriti u one dane: "Kiselo grožđe jeli su oci, a djeci trnu zubi."
Jeremija 31,30Ne, svaki će poginuti za svoje vlastite grijehe. Samo tko sam jede kiselo grožđe, tomu će zubi trnuti.
Jeremija 31,31"Jer evo, dolazi vrijeme," govori Gospod, "kad ću učiniti novi zavjet s kućom Izraelovom i s kućom Judinom.
Jeremija 31,32Ne zavjet, kako sam ga učinio s ocima njihovim, kad sam ih uzeo za ruku, da ih izvedem iz Egipta, zavjet, što su ga prelomili, premda sam bio Gospod njihov," govori Gospod.
Jeremija 31,33"Ne, ovo će biti zavjet, što ću ga učiniti s kućom Izraelovom poslije onih dana", govori Gospod: "Stavit ću zakon svoj u srce njihovo i upisati ga u dušu njihovu. Tako ću biti Bog njihov, i oni će biti narod moj.
Jeremija 31,34Oni se više neće učiti među se, učiti jedan drugoga: 'Spoznajte Gospoda!' jer me svi poznaju od najmanjega do najvećega", govori Gospod. "Jer im opraštam krivnju njihovu i grijeha se njihovih više ne spominjem."
Jeremija 31,35Ovako veli Gospod, koji određuješ sunce za svjetlo po danu, a mjesec i zvijezde postavlja za svjetlo u noći, koji ošine more, da zabuče valovi njegovi - Gospod nad vojskama" ime je njegovo:
Jeremija 31,36"Kako malo ove uredbe odstupaju od mene," govori Gospod, "tako će malo prestati potomstvo Izraelovo da bude narod preda mnom za sva vremena."
Jeremija 31,37Ovako veli Gospod: "Kako se malo može nebo gore izmjeriti, i kako se malo mogu temelji zemaljski dolje istražiti, tako ću malo i ja odbaciti sve potomstvo Izraelovo za sve ono, što su učinili, veli Gospod.
Jeremija 31,38"Jer evo, dolazi vrijeme," govori Gospod, "kad će se opet sazidati Gospodu grad od kule Hananelove do vrata na uglu.
Jeremija 31,39I još će dalje otići uže mjeračko, ravno preko huma Gareba i obrnuti se prema Goatu.
Jeremija 31,40I sva dolina mrtva tjelesa i pepeo i sve mrtvačko polje do kidronske doline, do ugla konjskih vrata na istoku bit će sveto Gospodu. Nikada više u sva vremena neće se što srušiti ili razoriti."
Jeremija 31,1 "U ono vrijeme - riječ je Jahvina - bit ću Bog svim plemenima Izraelovim i oni će biti narod moj.
Jeremija 31,2Ovako govori Jahve: "Nađe milost u pustinji narod koji uteče maču: Izrael ide u svoje prebivalište.
Jeremija 31,3Iz daljine mu se Jahve ukaza: Ljubavlju vječnom ljubim te, zato ti sačuvah milost.
Jeremija 31,4Opet ću te sazdati, i bit ćeš sazdana, djevice Izraelova. Opet ćeš se resit` bubnjićima, u veselo kolo hvatati.
Jeremija 31,5Opet ćeš saditi vinograde na brdima Samarije: koji nasade posade, oni će i trgati.
Jeremija 31,6Jer dolazi dan te će stražari vikati na brdu efrajimskom: `Na noge! Na Sion se popnimo, k Jahvi, Bogu svojemu!`
Jeremija 31,7Jer ovako govori Jahve: "Kličite od radosti Jakovu, pozdravite burno prvaka naroda! Neka se ori vaš glas! Objavite slavopojkom: Jahve spasi narod svoj, Ostatak Izraelov!
Jeremija 31,8Evo, ja ih vodim iz zemlje sjeverne, skupljam ih s krajeva zemlje: s njima su slijepi i hromi, trudnice i rodilje: vraća se velika zajednica.
Jeremija 31,9Evo, u suzama pođoše, utješene sad ih vraćam! Vodit ću ih kraj potočnih voda, putem ravnim kojim neće posrnuti, jer ja sam otac Izraelu, Efrajim je moj prvenac.
Jeremija 31,10Čujte, o narodi, riječ Jahvinu, objavite je širom dalekih otoka: "Onaj što rasprši Izraela, opet ga sabire i čuva ga k`o pastir stado svoje!
Jeremija 31,11Jer Jahve oslobodi Jakova, izbavi ga iz ruku jačeg od njega.
Jeremija 31,12I oni će, radosno kličući, na vis sionski da se naužiju dobara Jahvinih: žita, ulja, mladog vina, jagnjadi i teladi, duša će im biti kao vrt navodnjen, nikad više neće ginuti.
Jeremija 31,13Djevojke će se veselit` u kolu, mlado i staro zajedno, jer ću im tugu u radost pretvoriti, utješit ću ih i razveselit` nakon žalosti.
Jeremija 31,14Pretilinom ću im okrijepiti svećenstvo i narod svoj nasititi dobrima" - riječ je Jahvina.
Jeremija 31,15Ovako govori Jahve: "Čuj! U Rami se kukanje čuje i gorak plač: Rahela oplakuje sinove svoje, i neće da se utješi za djecom, jer njih više nema.
Jeremija 31,16Ovako govori Jahve: "Prestani kukati, otari suze u očima! Patnje će tvoje biti nagrađene: oni će se vratiti iz zemlje neprijateljske.
Jeremija 31,17Ima nade za tvoje potomstvo - riječ je Jahvina - sinovi tvoji vratit će se u svoj kraj.
Jeremija 31,18Dobro čujem Efrajimov jecaj: `Ti me pokara, i ja se popravih kao june još neukroćeno. Obrati me, da se obratim, jer ti si, Jahve, Bog moj.
Jeremija 31,19Odvratih se od tebe, ali se pokajah, uvijek, i sad se u slabine tučem. Stidim se i crvenim, jer nosim sramotu mladosti svoje!`
Jeremija 31,20"Zar mi je Efrajim sin toliko drag, dijete najmilije? Jer koliko god mu prijetim, bez prestanka živo na njega mislim i srce mi dršće za njega od nježne samilosti" - riječ je Jahvina.
Jeremija 31,21"Postavi putokaze, podigni stupove! Sjeti se ceste, puta kojim si prošla. I vrati se, djevice Izraelova, vrati se u gradove svoje!
Jeremija 31,22Dokle ćeš još oklijevati, kćeri odmetnice? Jer Jahve stvori nešto novo na zemlji: Žena će okružiti Muža.
Jeremija 31,23Ovako govori Jahve nad Vojskama, Bog Izraelov: "U zemlji Judinoj, kad promijenim njezinu sudbinu, u njezinim će se gradovima ovako govoriti: `Blagoslovio te Jahve, prebivalište Pravednosti, Goro sveta!`
Jeremija 31,24"I u njoj će se opet nastaniti Judeja sa svim svojim gradovima, ratari i oni što idu za stadima,
Jeremija 31,25jer ja ću okrijepiti dušu iscrpljenu, obilno nahraniti dušu klonulu.
Jeremija 31,26Kao ono: `Čim se probudih, pogledah: sladak li bijaše sanak moj!`
Jeremija 31,27"Evo dolaze dani - riječ je Jahvina - kad ću u domu Izraelovu i u domu Judinu posijati sjeme čovječje i sjeme životinjsko.
Jeremija 31,28I kao što sam nekoć bdio da ih iščupam, razvalim, istrijebim, zatrem i nesreću na njih svalim, tako ću sada brižno bdjeti da ih podignem i posadim.
Jeremija 31,29U one dane neće se više govoriti: `Oci jedoše kiselo grožđe, a sinovima zubi trnu.`
Jeremija 31,30Nego će svatko umrijeti zbog vlastite krivice. I onomu koji bude jeo kiselo grožđe zubi će trnuti.
Jeremija 31,31"Evo dolaze dani - riječ je Jahvina - kad ću s domom Izraelovim i s domom Judinim sklopiti Novi savez.
Jeremija 31,32Ne Savez kakav sam sklopio s ocima njihovim u dan kad ih uzeh za ruku da ih izvedem iz zemlje egipatske, Savez što ga oni razvrgoše premda sam ja gospodar njihov - riječ je Jahvina.
Jeremija 31,33Nego, ovo je Savez što ću ga sklopiti s domom Izraelovim poslije onih dana - riječ je Jahvina: Zakon ću svoj staviti u dušu njihovu i upisati ga u njihovo srce. I bit ću Bog njihov, a oni narod moj.
Jeremija 31,34I neće više učiti drug druga ni brat brata govoreći: `Spoznajte Jahvu!` nego će me svi poznavati, i malo i veliko - riječ je Jahvina - jer ću oprostiti bezakonje njihovo i grijeha se njihovih neću više spominjati.
Jeremija 31,35Ovako govori Jahve, koji daje da sunce sjaje danju, a mjesec i zvijezde da svijetle noću, koji burka more da mu valovi buče - ime mu je Jahve nad Vojskama:
Jeremija 31,36"Ako se ikad ti zakoni poremete preda mnom - riječ je Jahvina - onda će i potomstvo Izraelovo prestati da bude narod pred licem mojim zauvijek!
Jeremija 31,37Ako se mogu izmjeriti nebesa gore, i dolje istražiti temelji zemlje, onda ću i ja odbaciti potomstvo Izraelovo zbog svega što počiniše" - riječ je Jahvina.
Jeremija 31,38"Evo dolaze dani - riječ je Jahvina - kada će grad Jahvin biti opet sazidan, od Kule Hananelove do Vrata ugaonih.
Jeremija 31,39I još će se dalje protegnuti mjerničko uže, pravo do brežuljka Gareba, a onda okrenuti prema Goi.
Jeremija 31,40I sva dolina trupla i pepela, i sva polja do potoka Kidrona, do ugla Konjskih vrata na istoku, bit će svetinja Jahvina. I neće više biti razaranja ni prokletstva."

Jeremija 31,1U ono vrijeme proročanstvo GOSPODOVO, ja ću postati Bog za sve obitelji Izraelove, a one, one će postati narod moj.
Jeremija 31,2Ovako govori GOSPOD: U pustinji, narod koji je izmakao ratu stječe moju naklonost. Izrael ide prema svom oporavku.
Jeremija 31,3Iz daleka, GOSPOD mi se prikazao : Ja te volim jednom vječnom ljubavlju, također, odanošću te ja privlačim k sebi.
Jeremija 31,4 Ponovo, ja ću te izgraditi, i ti ćeš biti podignuta, djevice Izraelova. Ponovo, urešena svojim plesovima, vodit ćeš ljude u kolu blagdanskom.
Jeremija 31,5 Ponovo, zasadit ćeš ti vrtove, na brdima Samarije; oni koji budu zasađeni bit će i obrani
Jeremija 31,6Utvrđen je dan kad će čuvari uzvikivati pogori Efraimovoj : Ustaj! uspnimo se na *Sion, prema GOSPODU našem Bogu.
Jeremija 31,7Ovako govori GOSPOD: Kličite Jakovu, u radosti, čuvajte jedan prijam strasni, onome koji je glavar poganima! Kličite, slavite, recite: GOSPOD oslobodi narod svoj, ostatak Izraelov.
Jeremija 31,8Ja ću njih dovesti iz zemlje sa sjevera prikupiti ih s kraja svijeta. Između njih, slijepi, nemoćni, trudne žene, i žene na porođaju, dolaze ovdje, mnoštvo ogromno.
Jeremija 31,9Svi dolaze u plaču, jauču: ” Milost! “ A, ja ih odbijam: ja ih usmjeravam prema dobro zalivenim dolinama jednim sjedinjenim putem na kojem oni ne posrću. Da, ja postajem jadan otac za Izrael, Efraim je moj sin prvorođeni.
Jeremija 31,10Pogani, poslušajte riječ GOSPO DOVU, oglašavajte ju po obalama dalekim, recite: Onaj koji ja razbacao Izrael na sve četiri vjetra prikuplja ga, on kao pastir čuva svoje stado .
Jeremija 31,11GOSPOD iskupljuje Jakova, on ga preuzima, oslobađajući ga iz nadmoćnijh ruku.
Jeremija 31,12Oni stižu, oni zapijevaju pjesme radosti na uzvisinama *Siona. Oni pritječu prema dobrima GOSPODOVIM, prema žitu, moštu i svježem ulju, prema krupnoj i sitnoj stoci. Oni se osjećaju oživljenim poput jednog dobro orošenog vrta, oni neće više biti oni koji venu.
Jeremija 31,13Tad mlade djevojke će zaplesati i razgaljivati, kao i mladići i starci. Ja mijenjam njihovu žalost u radost, ja ih okrepljujem, ja dajem razgaliti se ožalošćenima.
Jeremija 31,14Ja koljem svećenicima masna mesa; moj narod se nasićuje mojim dobrima proročanstvo GOSPODO- VO. :
Jeremija 31,15Ovako govori GOSPOD: U Rami čuje se jadn žaloban glas, gorki plačevi: Rahela oplakuje djecu svoju, ona odbija svaku okrjepu, jer njena su djeca nestala.
Jeremija 31,16Ovako govori GOSPOD: Dosta! Nikakvog više glasa tugaljivog nikad više suza u očima! Tvoj trud prima svoju naknadu -proročanstvo Gospodovo-: nikad više suza u očima! Tvoj trud prima svoju naknadu - proročanstvo GOSPODOVO -: oni se vraćaju iz zemalja neprijateljskih.
Jeremija 31,17Tvoja je budućnost puna ufanja - proročanstvo GOSPODOVO -: tvoja se djeca vraćaju u svoju domovinu.
Jeremija 31,18Ja čujem, da, ja čujem Efraima koji se žali: ” Ti me krotiš i ja se puštam ukrotiti kao junac neuki: povrati me, da se mogu povratiti, jer ti, GOSPODE, ti si moj Bog.“
Jeremija 31,19čim se ja počnem vraćati, ja sam pun pokajanja; čim se vidim pod mojim istinskim danom, ja si tučem grudi : Na mene sram i beščašće! Moja je mladost bila bruka, ja joj trpim posljedice.“
Jeremija 31,20Efraim da li je moj sin dragi, jedno dijete koji mi je radost? Svaki put kad ga spominjem, ja moram opet i ponovo njegovo izgovoriti ime; a u mom srcu, koje li uzbuđenje zbog njega! Ja ga volim, da, ja ga volim - proročanstvo GOSPODOVO.
Jeremija 31,21Posadi znakove na svojoj stazi, označi svoju prugu, pazi na cestu, na put kamo ideš: vrati se, djevice Izraele, vrati se ovamo, prema svojim gradovima!
Jeremija 31,22Do kad ćeš ti ostati tvrdoglavo u strani, kćeri otpadnice ? GOSPOD stvara iznova na zemlji: žena se udvara čovjeku.
Jeremija 31,23Ovako govori GOSPOD, sve-mogući, Bog Izraelov: Kad ih ja budem obnovio, još će se reći ova riječ u zemlji Judi i njenim gradovima: ” Nek te GOSPOD blagoslovi, zemljo pravde, planino sveta!“
Jeremija 31,24Juda i svi njeni gradovi stanovat će zajedno, seljaci i nomadi.
Jeremija 31,25Ja ću ugasiti žeđ iscrpljenih i napuniti snagom sve malaksale.
Jeremija 31,26Na tome, ja se probudih i razumjeh; moj san mi ugodan bijaše.
Jeremija 31,27Dolaze dani - proročanstvo GOSPODOVO - : kad ću ja zasijati Izrael : i Judu sjemenom ljudskim i sjemenom : životinjskim.
Jeremija 31,28Potom ja ću bdjeti nad njima za izgraditi i zasaditi, kao što sam bdio nad njima za iskorijeniti i oboriti, srušiti i uništiti, za nanijeti zlo - proročanstvo GOSPODOVO.
Jeremija 31,29U ono vrijeme, neće se više reći: ” Očevi su pojeli zeleno grožđe, a djeca su ta koja imaju nagrižene zube!“
Jeremija 31,30Ali ne! Svatko će umirati za svoj vlastiti grijeh, : i ako tko pojede zelenog grožđa, : njegovi će vlastiti zubi biti nagriženi.
Jeremija 31,31Dolaze dani - proročanstvo GOSPOOVO - kad ću ja sklopiti sa zajednicom Izraelovom - i zajednicom Judinom - jedan novi *savez.
Jeremija 31,32On će biti različit savezu koji sam ja sklopio s njihovim očevima kad sam ih uzeo za ruku za izvesti ih iz Egipta. Oni, oni su prekršili moj savez; ali ja, ja ostajem gospodar kod njih - proročanstvo GOSPODOVO .
Jeremija 31,33Evo dakle saveza koji ću ja sklopiti sa zajednicom Izraelvom poslije tih dana - proročanstvo GOSPODOVO -: ja ću svoje zapovijedi postaviti na dno njih samih, upisujući ih u njihovo biće; Ja ću njima postati Bog, a oni, oni će postati narod moj.
Jeremija 31,34Oni se neće više poučavati između drugova, između braće, ponavljajući:”Naučite upoznati GOSPODA!“, jer oni će me svi poznavati, mali i veliki - proročanstvo GOSPODOVO. Ja opraštam njihov grijeh; njihovu grješku, ja o njoj više ne govorim.
Jeremija 31,35Ovako govori GOSPOD koji postavi sunce kao i svjetlost danju, mjesec i zvijezde, u njihovom poretku, kao i svjetlost noćnu, koji uzburka more, i to je tmuša valova - GOSPOD sve-mogući njegovo je ime -:
Jeremija 31,36Kad bih ja izgubio nadzor nad tim poredkom - proročanstvo GOSPODOVO -, tad bi potomstvo Izraelovo, ono također, prestalo bi zauvijek postojati kao narod preda mnom.
Jeremija 31,37Ovako govori GOSPOD: Ako bi se uspjelo izmjeriti nebesa odozgo i istražiti zemlji temelje odozdo tada, ja također, mogao bih odbaciti potomstvo Izraelovo za sve ono što su učinili - proročanstvo GOSPODOVO.
Jeremija 31,38Dolaze dani - proročanstvo GOSPODOVO - kad će biti obnovljen grad za GOSPODA, od kule Hananaelove sve do vrata Ugaonih .
Jeremija 31,39Nasuprot još će se zategnuti konop za mjerenje na brdu Garev, a po tom uzet će se smjer prema Goa .
Jeremija 31,40Sva dolina lješeva i pepela, i također sav prostor uzduž doline do Cedrona sve do ugla Konjskih vrata, na istoku, sve to bit će područje posvećeno za GOSPODA; ono neće nikad biti iskorijenjeno ni uništeno.
Jeremija 31,1U to vrijeme, govori Gospod, ja ću biti Bog svijem porodicama Izrailjevijem, i oni će mi biti narod.
Jeremija 31,2Ovako veli Gospod: narod što osta od mača nađe milost u pustinji, kad iđah da dam odmor Izrailju.
Jeremija 31,3Odavna mi se javljaše Gospod. Ljubim te ljubavlju vječnom, zato ti jednako činim milost.
Jeremija 31,4Opet ću te sazidati, i bićeš sazidana, djevojko Izrailjeva, opet ćeš se veseliti bubnjima svojim, i izlazićeš sa zborom igračkim.
Jeremija 31,5Opet ćeš saditi vinograde na brdima Samarijskim, sadiće vinogradari i ješće rod.
Jeremija 31,6Jer će doći dan kad će vikati čuvari na gori Jefremovoj: ustanite, da idemo na Sion, ka Gospodu Bogu svojemu.
Jeremija 31,7Jer ovako veli Gospod: pjevajte veselo radi Jakova, i podvikujte radi glave narodima; javljajte, hvalite i govorite: spasi, Gospode, narod svoj, ostatak Izrailjev.
Jeremija 31,8Evo, ja ću ih dovesti iz zemlje sjeverne, i sabraću ih s krajeva zemaljskih, i slijepa i hroma, i trudnu i porodilju, sve zajedno, zbor veliki vratiće se ovamo.
Jeremija 31,9Ići će plačući, i s molitvama ću ih dovesti natrag; vodiću ih pokraj potoka pravijem putem, na kom se neće spoticati; jer sam otac Izrailju, i Jefrem je prvenac moj.
Jeremija 31,10Čujte, narodi, riječ Gospodnju, i javljajte po dalekim ostrvima i recite: koji rasije Izrailja, skupiće ga, i čuvaće ga kao pastir stado svoje.
Jeremija 31,11Jer iskupi Gospod Jakova, i izbavi ga iz ruku jačega od njega.
Jeremija 31,12I doći će i pjevaće na visini Sionskoj, i steći će se k dobru Gospodnjem, k žitu, k vinu i k ulju, k jaganjcima i teocima; i duša će im biti kao vrt zaliven, i neće više tužiti.
Jeremija 31,13Tada će se veseliti djevojka u kolu, i momci i starci zajedno, i promijeniću žalost njihovu na radost, i utješiću ih, i razveseliću ih po žalosti njihovoj.
Jeremija 31,14I napitaću sveštenicima dušu pretilinom, i narod će se moj nasititi dobra mojega, govori Gospod.
Jeremija 31,15Ovako veli Gospod: glas u Rami ču se, naricanje i plač veliki; Rahilja plače za djecom svojom, neće da se utješi za djecom svojom, jer ih nema.
Jeremija 31,16Ovako veli Gospod: ustavi glas svoj od plača i oči svoje od suza, jer ima plata djelu tvojemu, govori Gospod, i oni će se vratiti iz zemlje neprijateljske.
Jeremija 31,17I imaš nada za pošljedak, govori Gospod, da će se vratiti sinovi tvoji na međe svoje.
Jeremija 31,18Čujem doista Jefrema gdje tuži: pokarao si me, te sam pokaran kao june neuko; obrati me da se obratim, jer si ti Gospod Bog moj.
Jeremija 31,19Jer pošto se obratih, pokajah se; i pošto se naučih, udarih se po bedru; jer se posramih i stidim se što nosim sramotu mladosti svoje.
Jeremija 31,20Nije li mi Jefrem mio sin? nije li dijete predrago? Otkad govorih protiv njega, jednako ga se opominjem; zato je srce moje ustreptalo njega radi, doista ću se smilovati na nj, govori Gospod.
Jeremija 31,21Podigni znake, nanesi gomile kamenja, zapamti put kojim si išla; vrati se, djevojko Izrailjeva, vrati se u gradove svoje.
Jeremija 31,22Dokle ćeš lutati, kćeri odmetnice! jer je Gospod učinio nešto novo na zemlji: žena će opkoliti čovjeka.
Jeremija 31,23Ovako veli Gospod nad vojskama, Bog Izrailjev: još ću ovu riječ govoriti u zemlji Judinoj i u gradovima njegovijem kad natrag dovedem roblje njihovo: Gospod da te blagoslovi, stane pravde, sveta goro!
Jeremija 31,24Jer će se naseliti u njoj Juda, i svi gradovi njegovi, i ratari i koji idu za stadom.
Jeremija 31,25Jer ću napojiti umornu dušu, i nasititi svaku klonulu dušu.
Jeremija 31,26U tom se probudih i pogledah, i san mi bješe sladak.
Jeremija 31,27Evo idu dani, govori Gospod, kad ću zasijati dom Izrailjev i dom Judin sjemenom čovječijim i sjemenom od stoke.
Jeremija 31,28I kao što sam pazio na njih da ih istrijebljujem i razvaljujem, i kvarim i zatirem i mučim, tako ću paziti na njih da ih sazidam i posadim, govori Gospod.
Jeremija 31,29U te dane neće se više govoriti: oci jedoše kiselo grožđe, a sinovima trnu zubi.
Jeremija 31,30Nego će svaki za svoj grijeh poginuti; ko god jede kiselo grožđe, tome će zubi trnuti.
Jeremija 31,31Evo, idu dani, govori Gospod, kad ću učiniti s domom Izrailjevijem i s domom Judinijem nov zavjet,
Jeremija 31,32Ne kao onaj zavjet koji učinih s ocima njihovijem, kad ih uzeh za ruku da ih izvedem iz zemlje Misirske, jer onaj zavjet moj oni pokvariše, a ja im bijah muž, govori Gospod;
Jeremija 31,33Nego ovo je zavjet što ću učiniti s domom Izrailjevijem poslije ovijeh dana, govori Gospod: metnuću zakon svoj u njih, i na srcu njihovu napisaću ga, i biću im Bog i oni će mi biti narod.
Jeremija 31,34I neće više učiti prijatelj prijatelja ni brat brata govoreći: poznajte Gospoda; jer će me znati svi od maloga do velikoga, govori Gospod; jer ću im oprostiti bezakonja njihova, i grijeha njihovijeh neću više pominjati.
Jeremija 31,35Ovako veli Gospod, koji daje sunce da svijetli danju, i uredbe mjesecu i zvijezdama da svijetle noću, koji raskida more i buče vali njegovi, kojemu je ime Gospod nad vojskama:
Jeremija 31,36Ako tijeh uredaba nestane ispred mene, govori Gospod, i sjeme će Izrailjevo prestati biti narod preda mnom navijek.
Jeremija 31,37Ovako veli Gospod: ako se može izmjeriti nebo gore i izvidjeti temelji zemaljski dolje, tada ću i ja odbaciti sve sjeme Izrailjevo za sve što su učinili, veli Gospod.
Jeremija 31,38Evo idu dani, govori Gospod, u koje će se sazidati Gospodu ovaj grad od kule Ananeilove do vrata na uglu.
Jeremija 31,39I još će dalje otići uže mjeračko do huma Gariva i obrnuće se na Goat.
Jeremija 31,40I sva dolina od mrtvijeh tjelesa i pepela, i sva polja dori do potoka Kedrona, do ugla konjskih vrata k istoku, biće svetinja Gospodu; neće se razvaliti ni potrti dovijeka.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje