Tražilica


Ivan 9. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ivan 9,1I prolazeći vidje čovjeka slijepa od rođenja.
Ivan 9,2Učenici njegovi zapitaše ga: "Učitelju, tko sagriješi, ovaj ili roditelji njegovi, te se rodio slijep?"
Ivan 9,3Isus odgovori: "Ni on ne sagriješi, ni roditelji njegovi, nego da se objave djela Božja na njemu.
Ivan 9,4Meni valja raditi djela onoga, koji me posla, dok je dan. Dolazi noć, kada nitko ne može raditi.
Ivan 9,5Dok sam na svijetu, svjetlost sam svijeta."
Ivan 9,6Kad reče ovo, pljunu na zemlju, načini blato od sline, pomaza blatom oči slijepčeve
Ivan 9,7I reče mu: "Idi, operi se u kupelji Siloamu - što prevedeno znači Poslan. - Otide dakle, opra se i dođe videći.
Ivan 9,8A susjedi i koji su ga prije bili vidjeli kao prosjaka, rekoše: "Nije li ovo onaj, što je sjedio i prosio?"
Ivan 9,9Jedni rekoše: "Jest, on je!" A drugi: "Nije, nego mu je sličan." A on je govorio: "Ja sam."
Ivan 9,10Tada ga upitaše: "Kako ti se otvoriše oči?"
Ivan 9,11On odgovori: "Onaj čovjek, koji se zove Isus, načini blato i pomaza oči moje i reče mi: "Idi u kupelj Siloam i operi se, Otidoh, oprah se, i vidim."
Ivan 9,12Upitaše ga dalje: "Gdje je on?" Odgovori: "Ne znam."
Ivan 9,13Dovedoše k farizejima onoga, koji je bio prije slijep.
Ivan 9,14A bila je subota, kad načini Isus blato i otvori mu oči.
Ivan 9,15Opet ga dakle upitaše farizeji, kako je progledao. A on im reče: "Blato metnu mi na oči, i oprah se, i vidim."
Ivan 9,16Tada rekoše neki od farizeja: "Nije ovaj čovjek od Boga, jer ne svetkuje subote." A drugi rekoše: "Kako može čovjek grješnik činiti takve znakove?" I bio je razdor među njima.
Ivan 9,17Rekoše dakle opet slijepcu: "Što veliš ti za njega, koji ti otvori oči" On odgovori:, "Prorok je."
Ivan 9,18I ne povjerovaše Židovi za njega, da je bio slijep i da je progledao, dok ne dozvaše roditelje onoga, što je progledao;
Ivan 9,19I zapitaše ih: "Je li ovo vaš sin, za koga vi kažete, da se je rodio slijep? Kako dakle sad vidi?"
Ivan 9,20Odgovoriše im roditelji njegovi: "Znamo, da je ovo sin naš i da se je rodio slijep.
Ivan 9,21A kako sad vidi, ne znamo, ili tko mu otvori oči, ne znamo. Pitajte njega! On je velik, neka sam govori, za sebe!"
Ivan 9,22Ovo rekoše roditelji njegovi, jer su se bojali Židova, jer su se već bili dogovorili Židovi, da se svaki, koji bi ga priznao za Krista, izopći iz sinagoge.
Ivan 9,23Zato rekoše roditelji njegovi: "On je veliki. Pitajte njega!"
Ivan 9,24Tada dozvaše opet čovjeka, koji je bio slijep, i rekoše mu: "Podaj Bogu slavu! Mi znamo, da je ovaj čovjek grješnik."
Ivan 9,25A on im odgovori: "Je li grješnik, ne znam. Jedno znam, da sam bio slijep, a sad vidim."
Ivan 9,26Upitaše ga: "Što ti je učinio? Kako ti je otvorio oči?"
Ivan 9,27Odgovori im: "Već sam vam rekao, a nijeste slušali. Što ćete opet slušati? Nećete li i vi postati učenici njegovi?"
Ivan 9,28Tada ga izgrdiše i rekoše: "Ti budi učenik njegov, a mi smo učenici Mojsijevi!
Ivan 9,29Mi znamo, da je Mojsiju govorio Bog, a za ovoga ne znamo, odakle je."
Ivan 9,30Odgovori im onaj čovjek: "To i jest čudnovato, što vi ne znate, odakle je, a on otvori oči moje.
Ivan 9,31A znamo, da Bog ne sluša grješnika, nego ako tko poštuje Boga i čini volju njegovu, onoga usliši.
Ivan 9,32Otkako je svijeta, nije se čulo, da je tko otvorio oči rođenom slijepcu.
Ivan 9,33Kad on ne bi bio od Boga, ne bi mogao ništa činiti."
Ivan 9,34Odgovoriše mu: "U grijesima si se rodio sav, i ti da nas učiš?" I izbaciše ga van.
Ivan 9,35Čuo je Isus, da ga izbaciše, i kad ga nađe, upita ga: "Vjeruješ li ti u Sina čovječjega?"
Ivan 9,36On odgovori: "Tko je, Gospodine, da vjerujem u njega!"
Ivan 9,37Isus mu reče: "l vidio si ga, i koji govori s tobom, on je taj."
Ivan 9,38A on reče: "Vjerujem, Gospodine", i baci se pred njega ničice.
Ivan 9,39Isus nastavi: "Ja dođoh na sud na ovaj svijet, da vide, koji ne vide, i koji vide, da postanu slijepi."
Ivan 9,40To su čuli neki od farizeja, koji su bili s njim, i upitaše ga: "Jesmo li i mi slijepi?"
Ivan 9,41Isus im odgovori: "Kad biste bili slijepi, ne biste imali grijeha. A sad velite: 'Vidimo', zato vaš grijeh ostaje."
Ivan 9,1 Prolazeći ugleda čovjeka slijepa od rođenja.
Ivan 9,2Zapitaše ga njegovi učenici: "Učitelju, tko li sagriješi, on ili njegovi roditelji te se slijep rodio?
Ivan 9,3Odgovori Isus: "Niti sagriješi on niti njegovi roditelji, nego je to zato da se na njemu očituju djela Božja.
Ivan 9,4"Dok je dan, treba da radimo djela onoga koji me posla. Dolazi noć, kad nitko ne može raditi.
Ivan 9,5Dok sam na svijetu, svjetlost sam svijeta.
Ivan 9,6To rekavši, pljune na zemlju i od pljuvačke načini kal pa mu kalom premaza oči.
Ivan 9,7I reče mu: "Idi, operi se u kupalištu Siloamu!" - što znači "Poslanik." Onaj ode, umije se pa se vrati gledajući.
Ivan 9,8Susjedi i oni koji su ga prije viđali kao prosjaka govorili su: "Nije li to onaj koji je sjedio i prosio?
Ivan 9,9Jedni su govorili: "On je." Drugi opet: "Nije, nego mu je sličan." On je sam tvrdio: "Da, ja sam!
Ivan 9,10Nato ga upitaše: "Kako su ti se otvorile oči?
Ivan 9,11On odgovori: "Čovjek koji se zove Isus načini kal, premaza mi oči i reče mi: `Idi u Siloam i operi se.` Odoh dakle, oprah se i progledah.
Ivan 9,12Rekoše mu: "Gdje je on?" Odgovori: "Ne znam.
Ivan 9,13Tada odvedoše toga bivšeg slijepca farizejima.
Ivan 9,14A toga dana kad Isus načini kal i otvori njegove oči, bijaše subota.
Ivan 9,15Farizeji ga počeše iznova ispitivati kako je progledao. On im reče: "Stavio mi kal na oči i ja se oprah - i evo vidim.
Ivan 9,16Nato neki između farizeja rekoše: "Nije taj čovjek od Boga: ne pazi na subotu." Drugi su pak govorili: "A kako bi jedan grešnik mogao činiti takva znamenja?" I nastade među njima podvojenost.
Ivan 9,17Zatim ponovno upitaju slijepca: "A što ti kažeš o njemu? Otvorio ti je oči!" On odgovori: "Prorok je!
Ivan 9,18Židovi ipak ne vjerovahu da on bijaše slijep i da je progledao dok ne dozvaše roditelje toga koji je progledao
Ivan 9,19i upitaše ih: "Je li ovo vaš sin za kojega tvrdite da se slijep rodio? Kako sada vidi?
Ivan 9,20Njegovi roditelji odvrate: "Znamo da je ovo naš sin i da se slijep rodio.
Ivan 9,21A kako sada vidi, to mi ne znamo; i tko mu je otvorio oči, ne znamo. Njega pitajte! Punoljetan je: neka sam o sebi govori!
Ivan 9,22Rekoše tako njegovi roditelji jer su se bojali Židova. Židovi se doista već bijahu dogovorili da se iz sinagoge ima izopćiti svaki koji njega prizna Kristom.
Ivan 9,23Zbog toga rekoše njegovi roditelji: "Punoljetan je, njega pitajte!
Ivan 9,24Pozvaše stoga po drugi put čovjeka koji bijaše slijep i rekoše mu: "Podaj slavu Bogu! Mi znamo da je taj čovjek grešnik!
Ivan 9,25Nato im on odgovori: "Je li grešnik, ja ne znam. Jedno znam: slijep sam bio, a sada vidim.
Ivan 9,26Rekoše mu opet: "Što ti učini? Kako ti otvori oči?
Ivan 9,27Odgovori im: "Već vam rekoh i ne poslušaste me. Što opet hoćete čuti? Da ne kanite i vi postati njegovim učenicima?
Ivan 9,28Nato ga oni izgrdiše i rekoše: "Ti si njegov učenik, a mi smo učenici Mojsijevi.
Ivan 9,29Mi znamo da je Mojsiju govorio Bog, a za ovoga ne znamo ni odakle je.
Ivan 9,30Odgovori im čovjek: "Pa to i jest čudnovato da vi ne znate odakle je, a meni je otvorio oči.
Ivan 9,31Znamo da Bog grešnike ne uslišava; nego je li tko bogobojazan i vrši li njegovu volju, toga uslišava.
Ivan 9,32Odvijeka se nije čulo da bi tko otvorio oči slijepcu od rođenja.
Ivan 9,33Kad ovaj ne bi bio od Boga, ne bi mogao činiti ništa".
Ivan 9,34Odgovore mu: "Sav si se u grijesima rodio, i ti nas da učiš?" i izbaciše ga.
Ivan 9,35Dočuo Isus da su onoga izbacili pa ga nađe i reče mu: "Ti vjeruješ u Sina Čovječjega?
Ivan 9,36On odgovori: "A tko je taj, Gospodine, da vjerujem u njega?
Ivan 9,37Reče mu Isus: "Vidio si ga! To je onaj koji govori s tobom!
Ivan 9,38A on reče: "Vjerujem, Gospodine!" I baci se ničice preda nj.
Ivan 9,39Tada Isus reče: "Radi suda dođoh na ovaj svijet: da progledaju koji ne vide, a koji vide, da oslijepe!
Ivan 9,40Čuli to neki od farizeja koji su bili s njime pa ga upitaju: "Zar smo i mi slijepi?
Ivan 9,41Isus im odgovori: "Da ste slijepi, ne biste imali grijeha. No vi govorite: `Vidimo` pa grijeh vaš ostaje.
Ivan 9,1U prolazu, Isus vidje jednog čovjeka slijepog od rođenja.
Ivan 9,2Njegovi mu učenici postaviše ovo pitanje: ` Rabbi, tko je zgriješio da bi ovaj bio rođen slijep, on ili njegovi roditelji? `
Ivan 9,3Isus odgovori: ` Ni on niti njegovi roditelji. Već je to da bi se djela Božja pokazala u njemu!
Ivan 9,4Dok je dana, nama je raditi na djelima onoga koji je mene poslao: noć dolazi i nitko ne može raditi;
Ivan 9,5tako dugo vremena koliko sam ja u svijetu, ja sam svjetlost *svijeta. `
Ivan 9,6Budući tako govorio, Isus pljunu na zemlju, napravi blato od sline i prilijepi ga na oči slijepcu
Ivan 9,7i reče mu: ` Idi se oprati u kupalište Siloino ` - što znači Poslanikovo. Slijepac ode, opra se i, u povratku, on vidješe.
Ivan 9,8Ljudi iz susjedstva i oni koji otprije imaše naviku gledati ga - jer, to bijaše jedan prosjak - rekoše: ` Nije li to onaj koji je sjedio i prosio? `
Ivan 9,9Jedni rekoše: ` To je doista on! ` Drugi rekoše: ` Ali ne, to je netko drugi sličan njemu. ` Ali, slijepac potvrđivaše: `To sam zaista ja.`
Ivan 9,10Oni mu dakle rekoše: ` I onda, kako su se tvoje oči otvorile? `
Ivan 9,11On odgovori: ` Čovjek kojeg zovu Isus načinio je blato, protrljao mi njime oči i rekao mi: Idi u Silou i operi se. Tada sam ja otišao i ponovo zadobio vid. `
Ivan 9,12Oni mu rekoše: ` Gdje je taj? ` On odgovori: ` Ja ne znam ništa. `
Ivan 9,13Odvedoše onoga koji bijaše slijep kod *farizeja.
Ivan 9,14A, bijaše to dan *šabata kad Isus bijaše načinio blato i njime njemu otvorio oči.
Ivan 9,15Na to, farizeji njega upitaše kako je zadobio nanovo vid. On im odgovori: ` On mi je nalijepio blato na oči, ja sam se oprao, i evo vidim. `
Ivan 9,16Između farizeja jedni govoraše: ` Ta osoba ne pazi šabata, on dakle nije od Boga. ` Ali, drugi govoraše: ` Kako bi jedan čovjek *grješnik mogao izvoditi takve *znakove? ` I bijaše jedna podjela među njima.
Ivan 9,17Tada, oni se nanovo obratiše slijepcu: ` A ti, što ti kažeš o onome koji ti je otvorio oči? ` On odgovori: ` To je jedan *prorok. `
Ivan 9,18Ali, sve dok ne pozvaše njegove roditelje, *Židovi odbiše povjerovati da on prethodno bijaše slijep i da je nanovo stekao vid.
Ivan 9,19Oni postaviše ovo pitanje njegovim roditeljima: ` Ovaj čovjek da li je zaista vaš sin za kojeg vi tvrdite da je rođen slijep ? Tada, kako on sada vidi? `
Ivan 9,20Roditelji im odgovoriše: ` Mi smo sigurni da je to zaista naš sin i da je rođen slijep.
Ivan 9,21Kako on sad vidi, to mi ne znamo. Tko mu je otvorio oči? Mi ne znamo to. Ispitajte ga, on je dovoljno velik, da se sam o tome izjasni! `
Ivan 9,22Njegovi roditelji govoraše tako, jer se bojaše Židova . Oni već bijahu zaključili izopćiti iz *sinagoge onoga tko bi Isusa priznao *Kristom.
Ivan 9,23Eto zašto roditelji rekoše: ` On je dovoljno velik, ispitajte njega. `
Ivan 9,24Jedan drugi put, farizeji pozvaše čovjeka koji bijaše bio slijep i rekoše mu: ` Iskaži slavu Bogu! Mi znamo, mi, da je taj čovjek jedan grješnik. `
Ivan 9,25On im odgovori: ` Ja ne znam da li je on grješnik; ja znam samo jednu stvar: ja bijah slijep i sada ja vidim. `
Ivan 9,26Oni mu rekoše: ` Što ti je on učinio? Kako ti je otvorio oči? `
Ivan 9,27On im odgovori: ` Ja sam vam već ispričao, ali vi niste slušali! Zašto hoćete slušati to još jedanput? Ne biste li i vi također željeli postati njegovim *učenicima? `
Ivan 9,28Farizeji stadoše tada vrijeđati ga i govoraše: ` Ti si taj koji je njegov učenik! Mi, mi smo učenici Mojsijevi.
Ivan 9,29Mi znamo da je Bog govorio Mojsiju, dok ovaj ovdje, mi ne znamo otkud je! `
Ivan 9,30Čovjek im odgovori: ` To je, naime, iznenađujuće, što vi ne znate otkud je on, dok mi je on otvorio oči! `
Ivan 9,31Bog, mi to znamo, ne uslišava grješnike; već ako je jedan čovjek pobožan i čini njegovu volju, Bog ga uslišava.
Ivan 9,32Nikada nije se čulo govoriti da je netko otvorio oči jednom slijepcu od rođenja.
Ivan 9,33Da taj čovjek ne bijaše od Boga, on ne bi mogao ništa učiniti. `
Ivan 9,34Oni se usprotiviše: ` Ti nisi drugo činio no griješio od svog rođenja i da nam ti držiš poduku!`; i oni ga izbaciše napolje.
Ivan 9,35Isus saznade da ga bijahu istjerali. On ga dođe naći i reče mu tada: ` Vjeruješ li ti, u *Sina čovjekovog? `
Ivan 9,36A on mu odgovori: ` Tko je on, Gospodine, da bih ja vjerovao u njega? `
Ivan 9,37Isus mu reče: ` Eh dobro! Ti si ga vidio, to je onaj koji ti govori. `
Ivan 9,38Čovjek reče: ` Ja vjerujem, Gospodine, ` i pokloni se on pred njim.
Ivan 9,39A Isus tada reče: ` Ja sam došao u svijet zbog jednog suđenja, da bi oni koji ne vide vidjeli, i oni koji vide postanu slijepci. `
Ivan 9,40*Farizeji koji bijahu s njim čuše te riječi i rekoše mu: ` Hoćemo li mi, slučajno, biti slijepci, i mi također?`
Ivan 9,41Isus im odgovori: Da vi bijaste slijepci, vi ne biste griješili. Ali, sada vi kažete mi vidimo: vaš grijeh ostaje.
Jovan 9,1I prolazeći vidje čovjeka slijepa od rođenja.
Jovan 9,2I zapitaše ga učenici njegovi govoreći: Ravi! ko sagriješi, ili ovaj ili roditelji njegovi, te se rodi slijep?
Jovan 9,3Isus odgovori: ni on sagriješi ni roditelji njegovi, nego da se jave djela Božija na njemu.
Jovan 9,4Meni valja raditi djela onoga koji me posla dok je dan: doći će noć kad niko ne može raditi.
Jovan 9,5Dok sam na svijetu vidjelo sam svijetu.
Jovan 9,6Rekavši ovo pljunu na zemlju i načini kao od pljuvanke, i pomaza kalom oči slijepome,
Jovan 9,7I reče: idi umij se u banji Siloamskoj (koje znači poslan). Otide dakle i umi se, i dođe gledajući.
Jovan 9,8A susjedi i koji ga bijahu vidjeli prije da bješe slijep govorahu: nije li ovo onaj što sjeđaše i prošaše?
Jovan 9,9Jedni govorahu: on je; a drugi: nalik je na nj. A on govoraše: ja sam.
Jovan 9,10Tada mu govorahu: kako ti se otvoriše oči?
Jovan 9,11On odgovori i reče: čovjek koji se zove Isus načini kao, i pomaza oči moje, i reče mi: idi u banju Siloamsku i umij se. A kad otidoh i umih se, progledah.
Jovan 9,12Tada mu rekoše: gdje je on? Reče: ne znam.
Jovan 9,13Tada ga povedoše k farisejima, onoga što bješe nekad slijep.
Jovan 9,14A bješe subota kad načini Isus kao i otvori mu oči.
Jovan 9,15Tada ga opet pitahu fariseji kako progleda. A on im reče: kao metnu mi na oči, i umih se, i vidim.
Jovan 9,16Tada govorahu neki od fariseja: nije ovaj čovjek od Boga, jer ne svetkuje subote. Drugi govorahu: kako može čovjek grješan takova čudesa činiti? I posta raspra među njima.
Jovan 9,17Rekoše dakle opet slijepcu: šta veliš ti za njega što ti otvori oči tvoje? A on reče: prorok je.
Jovan 9,18Tada Jevreji ne vjerovaše za njega da bješe slijep i progleda, dok ne dozvaše roditelje onoga što je progledao,
Jovan 9,19I zapitaše ih govoreći: je li ovo vaš sin za koga vi govorite da se rodi slijep? kako dakle sad vidi?
Jovan 9,20A roditelji njegovi odgovoriše im i rekoše: znamo da je ovo sin naš i da se rodi slijep;
Jovan 9,21A kako sad vidi ne znamo; ili ko mu otvori oči mi ne znamo; on je veliki, pitajte njega neka sam kaže za sebe.
Jovan 9,22Ovo rekoše roditelji njegovi, jer se bojahu Jevreja; jer se Jevreji bijahu dogovorili da bude odlučen od zbornice ko ga prizna za Hrista.
Jovan 9,23Zato rekoše roditelji njegovi: on je veliki, pitajte njega.
Jovan 9,24Tada po drugi put dozvaše čovjeka koji je bio slijep, i rekoše mu: podaj Bogu slavu; mi znamo da je čovjek onaj grješan.
Jovan 9,25A on odgovori i reče: je li grješan ne znam; samo znam da ja bijah slijep, a sad vidim.
Jovan 9,26Tada mu opet rekoše: šta ti učini? kako otvori oči tvoje?
Jovan 9,27Odgovori im: ja vam već kazah, i ne slušaste; šta ćete opet slušati? Već ako i vi hoćete učenici njegovi da budete?
Jovan 9,28A oni ga ukoriše, i rekoše mu: ti si učenik njegov, a mi smo učenici Mojsijevi.
Jovan 9,29Mi znamo da s Mojsijem govori Bog; a ovoga ne znamo otkuda je.
Jovan 9,30Čovjek odgovori i reče im: to i jest za čudo, što vi ne znate otkuda je a on otvori oči moje.
Jovan 9,31A znamo da Bog ne sluša grješnika; nego ako ko poštuje Boga i volju njegovu tvori, onoga sluša.
Jovan 9,32Otkako je svijeta nije čuveno da ko otvori oči rođenom slijepcu.
Jovan 9,33Kad on ne bi bio od Boga ne bi mogao ništa činiti.
Jovan 9,34Odgovoriše i rekoše mu: ti si se rodio sav u grijesima, pa zar ti da nas učiš? I istjeraše ga napolje.
Jovan 9,35Ču Isus da ga istjeraše napolje; i našavši ga reče mu: vjeruješ li ti sina Božijega?
Jovan 9,36On odgovori i reče: a ko je, Gospode, da ga vjerujem?
Jovan 9,37A Isus mu reče: i vidio si ga, i koji govori s tobom on je.
Jovan 9,38A on reče: vjerujem, Gospode! I pokloni mu se.
Jovan 9,39I reče Isus: ja dođoh na sud na ovaj svijet, da vide koji ne vide, i koji vide da postanu slijepi.
Jovan 9,40I čuše ovo neki od fariseja koji bijahu s njim, i rekoše mu: eda li smo i mi slijepi?
Jovan 9,41Reče im Isus: kad biste bili slijepi, ne biste imali grijeha, a sad govorite da vidite, tako vaš grijeh ostaje.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje