Tražilica


Nehemija 6. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Nehemija 6,1Kad dođe do ušiju Sanbalatu, Tobiji i Arapinu Gešemu i ostalim našim neprijateljima, da sam sazidao zid i da nije ostalo u njemu nema pukotina - ipak dotada nijesam bio namjestio krila na vratima -
Nehemija 6,2Tada poslaše Sanbalat i Gešem k meni i poručiše mi: "Dođi, održat ćemo sastanak u jednom selu u ravnici ononskoj!" A oni su mislili zlo po me.
Nehemija 6,3Ja im stoga poslah glasnike i poručih: "U poslu sam velikom i zato ne mogu doći. Posao bi stao, kad bih ga pustio i došao k vama."
Nehemija 6,4Tako su slali k meni četiri puta, i ja im uvijek jednako odgovorih.
Nehemija 6,5Sada posla Sanbalat po peti put tako slugu svojega s otvorenim pismom meni.
Nehemija 6,6U njemu je bilo pisano: "Ide glas među narodima - i Gešem to potvrđuje - da vi, ti i Judejci, snujete bunu: "zato opet zidaš zid. Ti sam da hoćeš postati kralj njihov i više tako što.
Nehemija 6,7I da si postavio proroke, koji će te u Jerusalemu proglasiti kraljem judejskim. I takvi glasovi doći će kralju do ušiju. Zato dođi, da se dogovorimo!"
Nehemija 6,8Nato poslah ja k njemu i poručih mu: "Ništa nema od toga, što tvrdiš; ti si to sam izmislio."
Nehemija 6,9Svi oni naime htjedoše nas uplašiti, jer su se nadali, da ćemo onda odustati od posla, tako da se ne svrši. "Ali sad ojačaj ruke moje!"
Nehemija 6,10Jednoga dana moradoh otići u kuću Šemaji, sinu Delaje, sina Mehetabelova, koji se bio tamo zatvorio, On mi predloži: "Otidimo zajedno u hram Božji, u unutrašnjost hrama i zaključajmo vrata hramu! Doći će naime, da te ubiju."
Nehemija 6,11Ali ja odgovorih: "Zar da čovjek, kakav sam ja, bježi? Kako bi jedan, kakav sam ja, mogao ići u hram i ostati živ? Ne idem tamo."
Nehemija 6,12Spoznadoh, da ga Bog nije bio poslao, nego da je Božju riječ meni upravio samo zato, jer su ga bili potkupili Tobija i Sanbalat.
Nehemija 6,13On je naime bio potkupljen, da se uplašim i da onako učinim i tako sagriješim. To bi onda njima poslužilo za zlo ogovaranje, da me Ozloglase.
Nehemija 6,14Naplati, Bože moj, Tobiji i Sanbalatu ta djela njihova, i proročici Noadiji i ostalim prorocima, koji me htjedoše uplašiti!
Nehemija 6,15A zid se dovrši nakon pedeset i dva dana, dvadeset petoga dana mjeseca Elula.
Nehemija 6,16Kad čuše to svi neprijatelji naši, uplašiše se svi narodi okolo nas i bili su vrlo potišteni, jer spoznaše, da je Bog naš učinio to djelo.
Nehemija 6,17A u one dane i ugledni Judejci slali su mnoga pisma Tobiji, i od Tobije dolazila su njima pisma.
Nehemija 6,18U Judeji naime bilo ih je mnogo, koji su mu se bili obvezali zakletvom; jer je on bio zet Šekaniji, sinu Arahovu. Njegov sin Johanan bio se je oženio kćerju Mešulama, sina Berekijina.
Nehemija 6,19I govorili su preda mnom o dobrim djelima njegovim i doglasivali mu moje izjave. I Tobija je slao pisma, da me uplaši.
Nehemija 6,1 Kad su Sanbalat, Tobija, Gešem Arapin i ostali naši neprijatelji dočuli da sam obnovio zid i da nije u njemu ostalo pukotine - do toga vremena nisam zapravo bio namjestio krila na vratima -
Nehemija 6,2poručiše mi Sanbalat i Gešem: "Dođi da se sastanemo u Kefiri, u Dolini ononskoj." Ali su mi oni zlo mislili.
Nehemija 6,3Zato sam im poslao glasnike s ovim odgovorom: "Zauzet sam velikim poslom i ne mogu sići: posao bi zastao kad bih ga ostavio da dođem k vama!
Nehemija 6,4Četiri su mi puta slali isti poziv i ja sam im odvraćao isti odgovor.
Nehemija 6,5Tada, peti put, s istom nakanom, posla mi Sanbalat svoga slugu s otvorenim pismom.
Nehemija 6,6U njemu je pisalo: "Čuje se u narodima - a Gašmu potvrđuje - da se ti i Židovi spremate na bunu; zato da i gradiš zid i da želiš postati njihovim kraljem, kako vele.
Nehemija 6,7I da si postavio proroke da proglase tvoj uspjeh u Jeruzalemu i da kažu: Judeja ima kralja! Sada će ti glasovi stići kralju do ušiju: zato dođi da se posavjetujemo.
Nehemija 6,8Ali sam mu ja odgovorio: "Ništa nije tako kao što tvrdiš; sve je to samo izmišljotina tvoga srca.
Nehemija 6,9Jer su nas oni htjeli uplašiti govoreći: "Klonut će im ruke od posla i neće ga završiti nikada." A ja sam, naprotiv, ukrijepio ruke svoje!
Nehemija 6,10Pošao sam Šemaji, sinu Delaje, sina Mehetabelova, koji se bijaše zatvorio u svojoj kući. On mi objavi: "Nađimo se u Domu Božjemu, usred Hekala, i zatvorimo vrata Hekala jer će doći da te ubiju. Jest, još noćas doći će da te ubiju!
Nehemija 6,11A ja odgovorih: "Zar da bježi čovjek kao što sam ja? Koji čovjek, meni sličan, može ući u Hekal i ostati živ? Ne, ja ne idem.
Nehemija 6,12I tada razabrah: nije ga poslao Bog, nego mi je objavio proroštvo, jer su ga Tobija i Sanbalat podmitili,
Nehemija 6,13da bih, uplašen, učinio onako te sagriješio. To bi im poslužilo da me ozloglase i da mi se rugaju!
Nehemija 6,14Sjeti se, Bože moj, Tobije i Sanbalata prema ovim njihovim djelima, a i proročice Noadje i ostalih proroka što me htjedoše uplašiti.
Nehemija 6,15Zid je završen dvadeset i petog Elula, za pedeset i dva dana.
Nehemija 6,16A kad su čuli svi naši neprijatelji i vidjeli svi pogani oko nas, bilo je to čudo u očima njihovim, jer su shvatili da je Bog naš učinio to djelo.
Nehemija 6,17A onih dana mnogi su židovski velikaši često slali svoja pisma Tobiji i mnoga su primali od Tobije.
Nehemija 6,18Jer u Judeji bijahu mnogi s njime zakletvom povezani: ta bio je u rodu sa Šekanijom, sinom Arahovim, i sinom njegovim Johananom, koji je uzeo za ženu kćer Mešulama, sina Berekjina.
Nehemija 6,19I veličali su preda mnom njegova djela, a njemu prenosili moje riječi. Zato je Tobija i slao pisma da me uplaši.
Nehemija 6,1Kad upoznaše Sanbalata, Tobiju, Gešema Arapina i ostatak naših neprijatelja da ja bijah obnovio zid i da više ne ostade breše, ja ne bijah još, u taj čas, postavio krila vratima.
Nehemija 6,2Sanbalat, kao i Gešem, posla mi reći: ` Dođi. Sastanimo se u Kefirimu, u dolini Ono .` Oni smisliše učiniti mi zlo.
Nehemija 6,3Ja im poslah glasonošu za reći im: ` Ovo što ja činim jedan je posao zamašan, i ja ne mogu sići. Zašto bi se prekidao posao dok ga ja budem napustio silazeći k vamađ`
Nehemija 6,4Oni mi slaše četiri puta istog glasonošu, a ja njima isti odgovor.
Nehemija 6,5Peti put, opet za istu poruku, Sanbalat mi posla svog slugu noseći u ruci otvoreno pismo.
Nehemija 6,6Bijaše napisano: ` Među narodima, čuje se govoriti i Gašmu to veli da ti i Židovi, mislite pobuniti se i da, iz tog razloga, ti gradiš zid da bi postao kraljem njihovim, prema ovim riječima.
Nehemija 6,7Ti si čak postavio *proroke u Jeruzalemu za proglašavati o tebi: Ima jedan kralj u Judi! A sada obavijestit ćemo kralja, o tim riječima. Dođi sada, i posavjetujmo se zajedno. `
Nehemija 6,8Ja njemo poslah reći: ` Nema ničeg što odgovara riječima koje ti izgovaraš; ti si taj koji ih izmišlja!`
Nehemija 6,9Oni svi, naime, htjedoše me prestrašiti govoreći: ` Njihove će ruke klonuti od posla, koji se nikad neće završiti!` A sada, ojačaj ruke moje !
Nehemija 6,10Ja otîoh u kuću Šemajavljevu, sina Delajavljeva, sina Mehetavelova, jer bijaše jedna smetnja . On reče: ` Susretnimo se u u Kući Božjoj, u sred Templa, i zatvorimo vrata Templa, jer oni će doći ubiti te.`
Nehemija 6,11Ja odgovorih: ` Jedan čovjek kao ja, hoće li bježati? I koji bi čovjek mogao ući u Templ i ostati živ? Ja neću onamo ući! !`
Nehemija 6,12Ja, naime, bijah prepoznao da to ne bijaše Bog koji ga je poslao, jer ako bijaše jedno proročanstvo o meni, to Tobija, kao i Sanbalat, bijahu njega platili.
Nehemija 6,13Zašto on bijaše plaćen? Da bih ja bio zastrašen, da bih učinio kao što on bijaše rekao i da ja počinim grijeh. Oni bi imali priliku da mi načine loš ugled i proglase me *skrnaviteljem.
Nehemija 6,14Sjeti se, moj Bože, Tobije i Sanbalata, zbog njihovih djela, i također Nodije, proročice i drugih proroka koji me htjedoše zastrašiti!
Nehemija 6,15Zid bi završen 25. mjeseca Elula, u 52 dana.
Nehemija 6,16Kad to svi naši neprijatelji saznadoše, svi narodi koji nas okruživaše biše u strahu, i biše poniženi u svojim vlastitim očima. Oni vidješe da taj posao bijaše izvršen po volji našeg Boga.
Nehemija 6,17Isto tako u ono vrijeme plemenitaši Jude bijahu uputili brojna pisma namijenjena Tobiji, a ona Tobijina pristizaše njima.
Nehemija 6,18Jer, mnogi ljudi iz Jude bijahu njemu prisegnuti, pošto on bijaše zet Šekanijavljev, sina Arahova, i njegov sin Jehonan bijaše oženio kćer Mešulamovu, sina Berekijavljeva.
Nehemija 6,19Oni mu čak izricahu hvalospjeve u mojoj nazočnosti, i izvješćivahu ga o mojim riječima. Tobija bijaše slao pisam za mene strašiti.
Nemija 6,1A kad ču Sanavalat i Tovija i Gisem Arapin i ostali naši neprijatelji da sam sazidao zid i da nije ostalo u njemu ništa provaljeno, a do tada još ne bijah namjestio krila na vrata,
Nemija 6,2Posla Sanavalat i Gisem k meni i poruči: hodi da se sastanemo u kom selu u polju Ononskom. A oni mišljahu zlo po me.
Nemija 6,3I poslah k njima glasnike i poručih: u poslu sam velikom, zato ne mogu doći. Jer bi stao posao kad bih ga ostavio da dođem k vama.
Nemija 6,4I slaše tako k meni četiri puta; i ja im onako odgovorih.
Nemija 6,5Tada Sanavalat posla k meni tako peti put slugu svojega s knjigom otvorenom u ruci.
Nemija 6,6A u njoj pisaše: čuje se po narodima i Gasmuj kaže da se ti i Judejci mislite odmetnuti, zato zidaš zid, i hoćeš da im budeš car, kako se govori,
Nemija 6,7I da si postavio proroke da razglašuju za tebe u Jerusalimu i govore, car je u Judeji. A to će doći do cara; nego hodi da se dogovorimo.
Nemija 6,8Tada poslah k njemu i poručih: nije tako kako ti kažeš; nego si sam izmislio.
Nemija 6,9Jer oni svi šćahu nas uplašiti govoreći: klonuće ruke njihove od posla i neće se svršiti. Za to, Bože, ukrijepi ruke moje.
Nemija 6,10Jošte otidoh u kuću Semaji sinu Dalaje sina Metaveliova, koji se bješe zatvorio, i reče mi: da otidemo zajedno u dom Božji usred crkve i da zaključamo vrata crkvi, jer će doći da te ubiju, doći će noću da te ubiju.
Nemija 6,11A ja rekoh: zar će čovjek kakav sam ja bježati? ili ko bi ovaki kakav sam ja ušao u crkvu da ostane u životu? neću ići.
Nemija 6,12I razumjeh da ga nije Bog poslao, nego to proroštvo kaza za me, jer ga Tovija i Sanavalat potkupiše.
Nemija 6,13Zato bješe potkupljen da me uplaši da onako učinim i zgriješim da bih se osramotio da me mogu ružiti.
Nemija 6,14Pomeni, Bože moj, Toviju i Sanavalata po ovijem djelima njihovijem, i Noadiju proročicu i druge proroke koji me šćahu uplašiti.
Nemija 6,15I tako dovrši se zid dvadeset petoga dana mjeseca Elula za pedeset i dva dana.
Nemija 6,16I kad čuše svi neprijatelji naši i vidješe svi narodi koji bijahu oko nas, uplašiše se vrlo, jer poznaše da je Bog naš učinio to djelo.
Nemija 6,17I u one dane mnogi glavari Judejski slahu knjige Toviji, i od Tovije njima dolažahu knjige.
Nemija 6,18Jer mnogi Judejci bijahu mu se zakleli; jer bješe zet Sehaniji sinu Arahovu, i Joanan sin njegov bješe oženjen kćerju Meulama sina Varahijina.
Nemija 6,19I govorahu preda mnom dobro o njemu, i riječi moje dokazivahu mu; i Tovija slaše knjige da me uplaši.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje