Tražilica


Mudre izreke 29. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Mudre izreke 29,1Čovjek, koji unatoč svemu karanju ostaje tvrdoglav, ujedanput će propasti i neće mu biti spasenja.
Mudre izreke 29,2Imaju li pravednici moć, veseli se narod; a vladaju li bezbožnici, jadikuju ljudi.
Mudre izreke 29,3Tko ljubi mudrost, veseli oca svojega; a tko se druži s bludnicama, rasipa svoj imetak.
Mudre izreke 29,4Kralj, koji je pravedan, daje svojoj zemlji opstanak a koji istikuje poreze, satire je.
Mudre izreke 29,5čovjek, koji laska bližnjemu svojemu, razapinje mrežu nogama njegovim.
Mudre izreke 29,6U grijehu je zla čovjeka zamka; a pravednik se smije radovati i veseo biti.
Mudre izreke 29,7Pravednik uvažava parbu siromašnih, a bezbožnik ne zna za sućut.
Mudre izreke 29,8Podsmjevači pobunjuju grad, a mudri utišavaju bunu.
Mudre izreke 29,9Prepire li se pravednik s luđakom, onda ovaj bjesni i smije se; a mira nema.
Mudre izreke 29,10Krvopije mrze na nedužnoga, a pravedni se zauzimaju za njega.
Mudre izreke 29,11Svu svoju zlu volju izlijeva luđak, a mudri usteže svoj gnjev.
Mudre izreke 29,12Ako vladalac sluša lažne riječi, onda sve sluge njegove postaju bezbožnici.
Mudre izreke 29,13Siromah i tlačitelj živu jedan uz drugoga; Gospod daje obojici očinji vid.
Mudre izreke 29,14Kralj, koji pravedno sudi siromasima, njegovo će prijestolje stajati dovijeka.
Mudre izreke 29,15Prut i ukor daju mudrost, a dijete prepušteno samomu sebi sramoti mater svoju.
Mudre izreke 29,16Jesu li bezbožnici na vlasti, umnožavaju se opačine; ali pravednici dožive radosno propast njihovu,
Mudre izreke 29,17Karaj sina svojega, tada ti on pribavlja miran život i donosi milinu srcu tvojemu.
Mudre izreke 29,18Bez objave razuzdava se narod; a blagoslovljen je onaj, koji drži zakon.
Mudre izreke 29,19Samim riječima ne da se odgojiti sluga; jer ako ih i razumije, opet ne sluša.
Mudre izreke 29,20Vidiš li čovjeka nagla u riječima svojim: luđak ima, više nade nego on.
Mudre izreke 29,21Ako tko od mladosti mazi slugu svojega, onda će bijeda biti svršetak njegov,
Mudre izreke 29,22Gnjevljiv čovjek izaziva svađu; naprasit počini mnogo zla.
Mudre izreke 29,23Ponizit će čovjek oholost njegova, a ponizan dokazi do časti.
Mudre izreke 29,24Tko dijeli s kradljivcem, taj mrzi na svoju dušu; čuje kletvu i ništa ne otkriva.
Mudre izreke 29,25Strah od ljudi meće zamke; a tko se uzda l Gospoda, skriven je.
Mudre izreke 29,26Mnogi traže naklonost vladaočevu, ali od Gospoda dokazi svako mu pravo njegovo.
Mudre izreke 29,27Gad je pravedniku bezbožnik, a bezbožniku je pravednik gad.
Mudre izreke 29,1 Čovjek koji, po opomeni, ostaje tvrdoglav, u tren će se slomiti, i neće mu biti spasa.
Mudre izreke 29,2Narod se veseli kad se množe pravednici, a puk uzdiše kad zavlada opaki.
Mudre izreke 29,3Čovjek koji ljubi mudrost, veseli oca svoga, a koji se druži s bludnicama, rasipa imetak.
Mudre izreke 29,4Kralj pravicom održava državu, a ruši je čovjek koji nameće daće.
Mudre izreke 29,5Čovjek koji laska bližnjemu svome razapinje mrežu stopama njegovim.
Mudre izreke 29,6U grijehu je zamka zlu čovjeku, a pravednik likuje i veseli se.
Mudre izreke 29,7Pravednik razumije pravo malenih, a opaki ne shvaća spoznaju.
Mudre izreke 29,8Podsmjevači uzbunjuju grad, a mudri stišavaju srdžbu.
Mudre izreke 29,9Kad se mudrac parbi s bezumnikom, il` se srdio, il` se smijao, svejednako mira nema.
Mudre izreke 29,10Krvopije mrze poštenoga, a pravednici mu se za život brinu.
Mudre izreke 29,11Bezumnik izlijeva sav svoj gnjev, a mudrac susteže svoju srdžbu.
Mudre izreke 29,12Ako vladalac posluša riječ lažljivu, sve mu sluge postaju opake.
Mudre izreke 29,13Siromah se i gulikoža susreću: Jahve obojici prosvjetljuje oči.
Mudre izreke 29,14Kralj koji sudi siromasima po istini ima prijesto čvrst dovijeka.
Mudre izreke 29,15Šiba i ukor podaruju mudrost, a razuzdan mladić sramoti majku svoju.
Mudre izreke 29,16Kad se množe opaki, množi se i grijeh, ali pravednici promatraju propast njihovu.
Mudre izreke 29,17Ukori sina svoga, i zadovoljit će te i dati radost duši tvojoj.
Mudre izreke 29,18Kad objave nema, narod se razuzda, a blago onome tko se drži Zakona!
Mudre izreke 29,19Samim se riječima sluga ne popravlja, jer se ne pokorava iako umom shvaća.
Mudre izreke 29,20Jesi li vidio čovjeka brza na riječima? I bezumnik ima više nade nego on.
Mudre izreke 29,21Tko mazi slugu svoga od djetinjstva bit će mu poslije neposlušan.
Mudre izreke 29,22Gnjevljiv čovjek zameće svađu, a naprasit čovjek počini mnoge grijehe.
Mudre izreke 29,23Oholost ponizuje čovjeka, a ponizan duhom postiže časti.
Mudre izreke 29,24Tko s lupežom plijen dijeli, mrzi sebe samog: čuje proklinjanje i ništa ne otkriva.
Mudre izreke 29,25Strah čovjeku postavlja zamku, a tko se uzda u Jahvu, nalazi okrilje.
Mudre izreke 29,26Mnogi traže milost vladaočevu, ali Jahve dijeli pravdu svakome.
Mudre izreke 29,27Nepravednik je mrzak pravednicima, a pravednik je mrzak opakima.
Poslovice 29,1Čovjek koji, ukoren, ukruti šiju bit će iznenadno i bez oporavka slomljen!
Poslovice 29,2Kad pravednici imaju vlast, narod se raduje; ali kad je to jedan opaki koji vlada, narod stenje.
Poslovice 29,3Onaj koji voli mudrost, njegov se otac raduje; ali, tko posjećuje prostitutke rasipa njegovo imanje.
Poslovice 29,4Kroz primjenu prava jedan kralj čini zemlju postojanom, ali onaj koji je pohlepan za porezom nju uništava.
Poslovice 29,5Tko laska bližnjemu zateže jednu mrežu pod njegove korake.
Poslovice 29,6U grijehu opakog ima jedna zamka, ali pravedni kliče i raduje se.
Poslovice 29,7Pravednik poznaje stvar nejakih, opaki nema pameti prepoznati ju.
Poslovice 29,8Nezadovoljnici unose pomutnju u mjesto, ali mudri suzbijaju gnjev.
Poslovice 29,9Jedan mudri da li je u parbini s Da se ljuti ili da se smije, on neće imati odmora!
Poslovice 29,10Ubojice mrze časnog čovjeka, ali pravični ljudi ga traže.
Poslovice 29,11Budala se prepušta svim svojim strastima, ali mudri, on suzdržavajući ih, stišava.
Poslovice 29,12Jedan zapovjednik posveti li pažnju lažnoj riječi, svi njegovi časnici postaju opaki.
Poslovice 29,13Siromah i čovjek prevarant se susretnu, ali GOSPOD je taj koji daje svjetlost u očima obijice.
Poslovice 29,14Jedan kralj koji čini pravdu slabima u svoj istini vidi svoj prijestol učvršćen zauvijek.
Poslovice 29,15Batina i prijekor daju mudrost, ali mlad čovjek prepušten samom sebi nanosi sram svojoj majci.
Poslovice 29,16Kad opaki imaju vlast, grijesi obiluju, ali pravedni će biti svjeocima njihovom padu.
Poslovice 29,17Kazni svog sina, bit ćeš spokojan i on će te ispuniti zadovoljstvima.
Poslovice 29,18Kad nema više viđenja, narod je bez kočnice; ali tko pazi Zakon
Poslovice 29,19Ne kažnjava se jedan sluga riječima, jer on će shvatiti, ali neće poslušati.
Poslovice 29,20Primijećuješ li ti jednog čovjeka hitrog govora? Ima više ufanja u budalu no u njega.
Poslovice 29,21Tko mazi svog slugu od mladosti završit će čineći od njega jednog dangubu.
Poslovice 29,22Gnjevni prouzrokuje svađu, a čovjek naprasit umnaža grijehove.
Poslovice 29,23Oholost čovjekova će ga poniziti, ali jedan ponizan duh dobit će
Poslovice 29,24Onaj koji dijeli s kradljivcem mrzi sebe: on čuje zaklinjanje i ne razotkriva ga .
Poslovice 29,25Strah zateže zamku čovjeku, ali tko se povjeri u GOSPODA u sigurnosti je.
Poslovice 29,26Mnogi istražuju pogled prinčev, ali samo GOSPOD može učiniti svakom njegovu pravicu.
Price Solomunove 29,1Čovjek koji po karanju ostaje tvrdoglav, ujedanput će propasti, da neće biti lijeka.
Price Solomunove 29,2Kad se umnožavaju pravednici, veseli se narod; a kad vlada bezbožnik, uzdiše narod.
Price Solomunove 29,3Ko ljubi mudrost, veseli oca svojega; a ko se druži s kurvama, rasipa svoje dobro.
Price Solomunove 29,4Car pravdom podiže zemlju; a ko uzima mito, satire je.
Price Solomunove 29,5Ko laska prijatelju svojemu, razapinje mrežu nogama njegovijem.
Price Solomunove 29,6U grijehu je zla čovjeka zamka, a pravednik pjeva i veseli se.
Price Solomunove 29,7Pravednik razumije parbu nevoljnijeh, a bezbožnik ne mari da zna.
Price Solomunove 29,8Potsmjevači raspaljuju grad, a mudri utišavaju gnjev.
Price Solomunove 29,9Mudar čovjek kad se pre s ludijem, ili se srdio ili smijao, nema mira.
Price Solomunove 29,10Krvopije mrze na bezazlenoga, a pravi se brinu za dušu njegovu.
Price Solomunove 29,11Sav gnjev svoj izliva bezumnik, a mudri ustavlja ga natrag.
Price Solomunove 29,12Koji knez sluša lažne riječi, sve su mu sluge bezbožne.
Price Solomunove 29,13Siromah i koji daje na dobit sretaju se; obojici Gospod prosvjetljuje oči.
Price Solomunove 29,14Koji car pravo sudi siromasima, njegov će prijesto stajati dovijeka.
Price Solomunove 29,15Prut i kar daju mudrost, a dijete pusto sramoti mater svoju.
Price Solomunove 29,16Kad se umnožavaju bezbožnici, umnožavaju se grijesi, a pravednici će vidjeti propast njihovu.
Price Solomunove 29,17Karaj sina svojega, i smiriće te, i učiniće milinu duši tvojoj.
Price Solomunove 29,18Kad nema utvare, rasipa se narod; a ko drži zakon, blago njemu!
Price Solomunove 29,19Riječima se ne popravlja sluga, jer ako i razumije, opet ne sluša.
Price Solomunove 29,20Jesi li vidio čovjeka nagla u besjedi svojoj? više ima nadanja od bezumna nego od njega.
Price Solomunove 29,21Ako ko mazi slugu od malena, on će najposlije biti sin.
Price Solomunove 29,22Gnjevljiv čovjek zameće svađu, i ko je naprasit, mnogo griješi.
Price Solomunove 29,23Oholost ponižuje čovjeka, a ko je smjeran duhom, dobija slavu.
Price Solomunove 29,24Ko dijeli s lupežem, mrzi na svoju dušu, čuje prokletstvo i ne prokazuje.
Price Solomunove 29,25Strašiv čovjek meće sebi zamku; a ko se u Gospoda uzda, biće u visokom zaklonu.
Price Solomunove 29,26Mnogi traže lice vladaočevo, ali je od Gospoda sud svakome.
Price Solomunove 29,27Pravednima je mrzak nepravednik, a bezbožniku je mrzak ko pravo hodi.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje