Tražilica


1. Samuelova 6. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Samuelova 6,1Izakako je kovčeg Gospodnji bio u području Filisteja sedam mjeseci,
1. Samuelova 6,2Dozvaše Filisteji svećenike i vračare i upitaše: Sto ćemo činiti s kovčegom Gospodnjim? Kažite nam, kako ćemo ga poslati natrag na mjesto, kamo pripada!"
1. Samuelova 6,3Oni odgovoriše: "Ako hoćete kovčeg Boga Izraelova natrag poslati, ne smijete ga prazna, nego mu podajte dar pomirni! Tako ćete ozdraviti i doznat ćete, zašto se ruka njegova ne odmiče od vas."
1. Samuelova 6,4Oni upitaše: "Kakav pomirni dar da mu dadnemo?" A oni odgovoriše: "Prema broju glavara filistejskih pet zlatnih micina i pet zlatnih miševa; jer je zlo jednako stiglo sve vas i glavare vaše.
1. Samuelova 6,5Načinite dakle slike od svojih micina i svojih miševa, što opustošiše zemlju i dajte čast Bogu Izraelovu! Možda će onda olakšati ruku svoju nad vama i nad bogom vašim i nad zemljom vašom.
1. Samuelova 6,6Zašto da budete uporna srca, kao što su bili uporna srca Egipćani i faraon? Zar ne, pošto ih dari, moralo ih se pustiti da otidu?
1. Samuelova 6,7Načinite dakle sada jedna kola nova i priskrbite dvije krave dojilice, na koje još nije došao jaram! Upregnite krave u kola i telad njihovu odvedite od njih u staju!
1. Samuelova 6,8Onda uzmite kovčeg Gospodnji metnite ga na kola, i zlatne stvari, koje ćete mu ih dati kao pomirni dar, stavite u kovčežić pokraj njega! Tada ga pustite, neka ide!
1. Samuelova 6,9Pazite: "Ako pođe putem kući svojoj u Bet-Šemeš, onda je on učinio nama ovo veliko zlo; ako li ne pođe tako, onda ćemo znati, da nas se nije dohvatila ruka njegova, nego nas je susreo slučaj."
1. Samuelova 6,10Ljudi učiniše tako. Uzeše dvije krave dojilice i upregoše ih u kola, a telad njihovu ostaviše u staji.
1. Samuelova 6,11Kovčeg Gospodnji metnuše na kola i kovčežić s mišima zlatnim i sa slikama svojih micina,
1. Samuelova 6,12A krave pođoše pravo cestom u Bet-Šemeš. Ostaše, svejednako mučući, na istom putu, i nijesu skretale ni nadesno ni nalijevo. Knezovi filistejski išli su za njima sve do područja Bet-Šemeša.
1. Samuelova 6,13Stanovnici Bet-Šemeša upravo su želi pšenicu na dnu doline. Kad podigoše oči i ugledaše kovčeg, obradovaše se vidjevši ga.
1. Samuelova 6,14Kola dođoše do polja Jošue iz Bet-Šemeša i stadoše ondje. Tu je stajao velik kamen. I iscijepaše drvo od kola i prinesoše krave Gospodu kao žrtvu paljenicu.
1. Samuelova 6,15A Leviti uzeše kovčeg Gospodnji i kovčežić pokraj njega, u kojem su bile zlatne stvari, i metnuše ga na veliki kamen. Ljudi iz Bet-Šemeša prinesoše žrtve paljenice i zaklaše Gospodu onaj dan žrtvu zaklanicu.
1. Samuelova 6,16A to vidjevši pet knezova filistejskih vratiše se u Ekron isti dan.
1. Samuelova 6,17Ovo su zlatne micine, što ih dadoše Filisteji Gospodu kao dar pomirni: "jedna za Ašdot, jedra za Gazu, jedna za Aškelon, jedna za Gat, jedna za Ekron.
1. Samuelova 6,18Usto zlatni miši prema broju svih mjesta filistejskih od pet knezova, i utvrđenih gradova i neograđenih sela. Veliki kamen, na koji metnuše kovčeg Gospodnji, stoji do današnjega dana na polju Jošue iz Bet-Šemeša.
1. Samuelova 6,19Jer su bili pogledali u kovčeg Gospodnji, pohodi on stanovnike Bet-Šemeša i pobi ih sedamdeset ljudi iz naroda, pedeset tisuća ljudi. Narod je tugovao nad tim, što je Gospod pustio tako veliku nesreću na narod.
1. Samuelova 6,20I ljudi iz Bet-Šemeša pitali su: "Tko može da služi pred Gospodom, Bogom svetim? Kojemu da otide od nas?"
1. Samuelova 6,21Oni stoga poslaše poslanike k stanovnicima Kirjat-Jearima i poručiše: "Filisteji donesoše natrag kovčeg Gospodnji. Dođite i odnesite ga k sebi!"
1. Samuelova 6,1 Kovčeg Jahvin bijaše sedam mjeseci u zemlji Filistejaca.
1. Samuelova 6,2Tada Filistejci sazvaše svećenike i vrače i zapitaše ih: "Što da radimo s Kovčegom Jahvinim? Poučite nas kako da ga pošaljemo natrag na njegovo mjesto.
1. Samuelova 6,3Oni odgovoriše: "Ako hoćete vratiti Kovčeg Boga Izraelova, ne šaljite ga natrag prazna nego uza nj pošaljite i naknadnicu. Tada ćete se izliječiti i znat ćete zašto se njegova ruka nije okrenula od vas.
1. Samuelova 6,4Oni zapitaše: "Kakvu naknadnicu treba da mu pošaljemo?" Oni odgovoriše: "Prema broju filistejskih knezova, pet zlatnih čireva i pet zlatnih štakora, jer je ista nevolja na vama i na vašim knezovima.
1. Samuelova 6,5Načinite, dakle, likove svojih čireva i likove svojh štakora, koji vam zatiru zemlju, i dajte slavu Bogu Izraelovu. Možda će dignuti ruku svoju od vas, od vaših bogova i od vaše zemlje.
1. Samuelova 6,6Zašto hoćete da vam srce otvrdne kao što je bilo otvrdnulo Egipćanima i faraonu? Kad ih je Bog pritisnuo, nisu li ih onda pustili da odu?
1. Samuelova 6,7Pripremite sada jedna nova kola i uzmite dvije krave dojilice koje još nisu nosile jarma: upregnite krave u kola, a njihovu telad odvedite natrag u staju.
1. Samuelova 6,8Tada ćete uzeti Kovčeg Jahvin i staviti ga na kola. Zlatne predmete koje mu prinosite kao žrtvu naknadnicu stavit ćete u kovčežić kraj njega i tako neka pođe.
1. Samuelova 6,9Zatim gledajte: ako krene prema svome kraju, put Bet Šemeša, onda je sigurno da nam je on zadao ovo veliko zlo; ako li ne krene tako, znat ćemo da nas nije udarila njegova ruka, nego da nam se to dogodilo slučajno.
1. Samuelova 6,10Ljudi učiniše tako: uzeše dvije krave dojilice i upregoše ih u kola, a njihovu telad zadržaše u staji.
1. Samuelova 6,11Kovčeg Jahvin staviše na kola i kovčežić sa zlatnim štakorima i s likovima svojih čireva.
1. Samuelova 6,12Krave udariše ravno cestom prema Bet Šemešu i jednako su išle istim putem, mukale su idući, a nisu skretale ni desno ni lijevo. Filistejski knezovi pratili su ih do granice Bet Šemeša.
1. Samuelova 6,13Stanovnici Bet Šemeša upravo su bili zabavljeni žetvom pšenice u dolini. Digavši oči, ugledaše Kovčeg i potrčaše mu s veseljem u susret.
1. Samuelova 6,14Kad su kola stigla na polje Jošue iz Bet Šemeša, zaustaviše se. Ondje bijaše velik kamen. Tada iscijepaše drvo od kola i prinesoše krave kao žrtvu paljenicu Jahvi.
1. Samuelova 6,15Leviti bijahu skinuli Kovčeg Jahvin i kovčežić što je bio kraj njega i u kojem su bili zlatni predmeti i sve bijahu stavili na onaj veliki kamen. Stanovnici Bet Šemeša prinosili su toga dana žrtve paljenice i klali žrtve klanice Jahvi.
1. Samuelova 6,16Kad je to vidjelo pet filistejskih knezova, vratiše se u Ekron isti dan.
1. Samuelova 6,17A ovo je pet zlatnih čireva što su ih Filistejci poslali kao žrtvu naknadnicu Jahvi: za Ašdod jedan, za Gazu jedan, za Aškelon jedan, za Gat jedan, za Ekron jedan.
1. Samuelova 6,18A zlatnih je štakora bilo toliko koliko svih gradova filistejskih, u svih pet kneževina, od utvrđenih gradova do otvorenih sela. Svjedok je veliki kamen na koji su položili Kovčeg Jahvin i koji još i danas stoji na polju Jošue iz Bet Šemeša.
1. Samuelova 6,19Sinovi Jekonijini nisu se radovali sa stanovnicima Bet Šemeša kad su vidjeli Kovčeg Jahvin. Zato je Jahve pobio sedamdeset ljudi među njima. Narod je tugovao zbog toga što ga je Jahve tako teško iskušao.
1. Samuelova 6,20Tada ljudi u Bet Šemešu rekoše: "Tko bi mogao opstati pred Jahvom, ovim Svetim Bogom? Kome će otići sada od nas?
1. Samuelova 6,21I poslaše poslanike stanovnicima Kirjat Jearima i poručiše im: "Filistejci su vratili Kovčeg Jahvin. Dođite i odnesite ga sebi.
1. Samuelova 6,1*Kovčeg GOSPODOV ostade sedam mjeseci na području Filistinaca
1. Samuelova 6,2Filistinci pozvaše svećenike i vračare, govoreći: ” Što možemo mi učiniti kovčegu GOSPODOVOM? Pokažite nam kako ga možemo poslati ponovo tamo gdje on bijaše. “
1. Samuelova 6,3Oni rekoše: ” Ako vi povratite kovčeg Boga Izraelovog, ne šaljite ga bez ičega. Naprotiv, pobrinite se da mu pribavite jednu naknadu. Tada, vi će te biti izliječeni i znat će te zašto se njegova ruka nije odstranila od vas. “
1. Samuelova 6,4Oni rekoše: ” Koju naknadu mu mi trebamo pripraviti? “ Oni rekoše: ” Prema broju prinčeva filistinskih: pet tumora od zlata i pet pacova od zlata, jer to je isto jedna nevolja koja ih je zadesila, kao i vaše prinčeve.
1. Samuelova 6,5Vi će te dakle načiniti slike svojih tumora i pacova koji pustoše vašu zemlju i učinite slavu Bogu Izraelovu, možda će njegova ruka postati lakša nad vama, na vašim bogovima i vašom zemljom.
1. Samuelova 6,6Čemu otvrdnuti svoje srce, kao što su učinili Egipćani i *Faraon? Kad se On poigrao s njima, nisu li ih oni pustili otići?
1. Samuelova 6,7Napravite jedna nova kola i uzmite dvije krave koje doje, a nisu još nosile jaram. Vi će te upregnuti krave u kola i odvojit će te njihove mlade, koje će te odnijeti u staju.
1. Samuelova 6,8Vi će te uzeti kovčeg GOSPODOV i postavit će te ga na kola. Što se tiče zlatnih predmeta koje ste pribavili za naknadu, vi će te ih staviti u jedan kofer pokraj kovčega, i pustit će te ih otići.
1. Samuelova 6,9Vi će te tada vidjeti: ako on uzme put k svojoj zemlji uspinjući se prema Bet-Šemešu, to je On sam koji nam je nanio ovo veliko zlo. Ako ne, mi ćemo znati da to nije njegova ruka koja nas je dosegla, da to bijaše samo jedna nesreća. “
1. Samuelova 6,10 Ljudi učiniše tako. Oni uzeše dvije krave koje doje, upregoše ih u kola i zadržaše njihove mlade u staji.
1. Samuelova 6,11Oni staviše kovčeg Gospodov na kola, kao i kofer, pacove od zlata i slike svojih tumora.
1. Samuelova 6,12Krave odoše pravo svojim putem na cestu prema Bet-Šemešu. One slijediše mučuči istu stazu, ne skrećući ni desno ni lijevo, prinčevi filistinski idoše otraga sve do granice Bet-Šemeša.
1. Samuelova 6,13Ljudi iz Bet-Šemeša obavljaše žetvu žita u dolini. Podigavši oči, oni opaziše kovčeg i obradovaše vidjeti ga.
1. Samuelova 6,14 Stigavši u polje Jozuino kod Bet-Šemeša, kola se tu zaustaviše. Bijaše ondje jedan veliki kamen. Iscijepaše drvo od kola i ponudiše krave u holokaust GOSPODU.
1. Samuelova 6,15 *Leviti bijahu skinuli kovčeg GOSPODOV i kofer gdje se nalaziše zlatni predmeti i koji bijaše s njim. Oni ih staviše na veliki kamen. Ljudi iz Bet-Šemeša ponudiše holokauste i zaklaše *žrtve GOSPODU, tog dana.
1. Samuelova 6,16 Pet prinčeva Filistinaca, budući to vidjeli, vratiše se u Ekron, tog dana.
1. Samuelova 6,17 Evo tumora od zlata koje Filistinci pribaviše za naknadu GOSPODU: za Ašdod, jedan; za Gazu, jedan; za Aškelon, jedan; za Gat, jedan; za Ekron, jedan.
1. Samuelova 6,18 A pacove od zlata: prema broju svih gradova filistinskih ovisnih o pet prinčeva, grada utvrđenog selom bez zidova i u preriji veliki kamen gdje odložiše kovčeg GOSPODOV. Danas još, taj kamen nalazi se u polju Jozue iz BetŠemeša.
1. Samuelova 6,19GOSPOD udari ljude iz Bet-Šemeša jer bijahu gledali kovčeg GOSPODOV. Među pukom, on pobi 70 ljudi 50.000 ljudi Puk bi u žalosti, jer ga GOSPOD bijaše nemilosrdno udario.
1. Samuelova 6,20Ljudi iz BetŠemeša rekoše: ” Tko se može suprotstaviti GOSPODU, tom svetom Bogu? “ I: ” Kod koga će se uspeti napuštajući nas? “
1. Samuelova 6,21Oni poslaše glasnike stanovnicima Kirijat-Jearima, za reći im: ” Filistinci su vratili kovčeg GOSPODOV. Siđite i odnesite ga k sebi. “
1. Samuilova 6,1I bijaše kovčeg Gospodnji u zemlji Filistejskoj sedam mjeseca.
1. Samuilova 6,2Tada dozvaše Filisteji sveštenike i vrače, pa im rekoše: šta ćemo činiti s kovčegom Gospodnjim? naučite nas kako ćemo ga poslati natrag na njegovo mjesto.
1. Samuilova 6,3A oni rekoše: ako ćete natrag poslati kovčeg Boga Izrailjeva, ne šaljite ga prazna, nego uza nj podajte prinos za grijeh; tada ćete ozdraviti i doznaćete zašto se ruka njegova nije odmakla od vas.
1. Samuilova 6,4A oni rekoše: kakav ćemo mu dati prinos za grijeh? A oni rekoše: prema broju kneževina Filistejskih pet zlatnijeh šuljeva i pet zlatnijeh miševa; jer je zlo jednako na svjema vama i na knezovima vašim.
1. Samuilova 6,5Načinite dakle slike od svojih šuljeva i slike od miševa koji kvare zemlju, i podajte slavu Bogu Izrailjevu. Može biti da će ulakšati ruku svoju nad vama i nad bogovima vašim i nad zemljom vašom.
1. Samuilova 6,6I zašto biste bili uporna srca kao što bijahu uporna srca Misirci i Faraon? i pošto učini čudesa na njima, eda li ih tada ne pustiše, te otidoše?
1. Samuilova 6,7Zato načinite jedna kola nova, i uzmite dvije krave dojilice, na kojima još nije bio jaram, pa upregnite krave u kola, a telad njihovu odvedite od njih kući.
1. Samuilova 6,8Pa uzmite kovčeg Gospodnji i metnite ga na kola; a zaklade zlatne što ćete mu dati za grijeh metnite u kovčežić pokraj njega, i pustite ga neka ide.
1. Samuilova 6,9I gledajte: ako pođe putem k međi svojoj u Vet-Semes, on nam je učinio ovo veliko zlo; ako li ne pođe tako, onda ćemo znati da nas se nije dohvatila ruka njegova, nego nam se dogodilo slučajno.
1. Samuilova 6,10I učiniše tako oni ljudi; i uzevši dvije krave dojilice upregoše ih u kola, a telad njihovu zatvoriše kod kuće.
1. Samuilova 6,11I metnuše kovčeg Gospodnji na kola, i mali kovčežić s mišima zlatnijem i sa slikama svojih šuljeva.
1. Samuilova 6,12I pođoše krave pravo putem u Vet-Semes, i jednako iđahu istijem putem mučući i ne svrćući ni nadesno ni nalijevo; a knezovi Filistejski iđahu za njima do međe Vet-Semeske.
1. Samuilova 6,13A Vet-Semešani žnjahu pšenicu u dolini, i podigavši oči svoje vidješe kovčeg, i obradovaše se vidjevši ga.
1. Samuilova 6,14I dođoše kola na njivu Isusa Vet-Semešanina, i stadoše ondje. A bijaše ondje velik kamen; i iscjepaše drva od kola, i prinesoše one krave na žrtvu paljenicu Gospodu.
1. Samuilova 6,15A Leviti snimivši kovčeg Gospodnji i kovčežić što bješe pokraj njega, u kojem bijahu zakladi zlatni, metnuše na onaj veliki kamen; a ljudi iz Vet-Semesa gotoviše žrtve paljenice i prinesoše žrtve Gospodu onaj dan.
1. Samuilova 6,16A to vidjevši pet knezova Filistejskih vratiše se u Akaron isti dan.
1. Samuilova 6,17A ovo bjehu zlatni šuljevi koje dadoše Filisteji Gospodu za grijeh: za Azot jedan, za Gazu jedan, za Askalon jedan, za Gat jedan, za Akaron jedan.
1. Samuilova 6,18I miši zlatni bjehu prema broju svijeh gradova Filistejskih, u pet kneževina, svijeh zidanijeh gradova i sela neograđenijeh do velikoga kamena, na koji metnuše kovčeg Gospodnji, i koji je i danas u polju Isusa Vet-Semešanina.
1. Samuilova 6,19Ali pobi Gospod neke između Vet-Semešana koji zagledaše u kovčeg Gospodnji, i pobi iz naroda pedeset tisuća i sedamdeset ljudi. I plaka narod što ga Gospod udari velikom pogiblju.
1. Samuilova 6,20I ljudi iz Vet-Semesa rekoše: ko može ostati pred tijem Gospodom Bogom svetijem? i ka kome će otići od nas?
1. Samuilova 6,21I poslaše poslanike k stanovnicima Kirijat-Jarimskim govoreći: donesoše natrag Filisteji kovčeg Gospodnji, hodite, odnesite ga k sebi.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje