Tražilica


2. Ljetopisa 9. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
2. Ljetopisa 9,1Kad je kraljica od Sabe čula o slavi Salomonovoj, dođe ona s veoma velikom pratnjom u Jerusalem, da iskuša Salomona zagonetkama. Deve su nosile mirisa i zlata vrlo mnogo i dragoga kamenja. Kad je bila došla k Salomonu, iznese mu sve, što je bila preduzela sebi.
2. Ljetopisa 9,2A Salomon joj odgovori na sva pitanja njezina. Ništa nije bilo, što bi ostalo Salomonu skriveno, da joj ne bi mogao dati obavijesti.
2. Ljetopisa 9,3I kad kraljica od Sabe vidje svu mudrost Salomonovu i palaču, koju je bio sagradio,
2. Ljetopisa 9,4I jela na stolu njegovu, kako su dostojanstvenici njegovi tu sjedili i sluge njegove dvorile, nadalje odijelo njihovo i peharnike njegove u odijelu njihovu i žrtvu paljenicu, što bi je on prinosio u hramu Gospodnjem, ona se tada nije više mogla uzdržati
2. Ljetopisa 9,5I reče kralju: "Istina je bila, što sam čula u svojoj zemlji o tebi i o mudrosti tvojoj.
2. Ljetopisa 9,6Nijesam htjela vjerovati što se govorilo, dok ne dođoh i vidjeh svojim očima. I zaista, ni pola mi nije kazano o mudrosti tvojoj. Nadvisuješ još glas, što sam ga slušala.
2. Ljetopisa 9,7Sretni ljudi tvoji, sretne ove sluge tvoje, što uvijek stoje pred tobom i slušaju mudrost tvoju!
2. Ljetopisa 9,8Blagoslovljen neka je Gospod, Bog tvoj, koji te je zavolio, tako da te je posadio na prijestolje kao kralja na mjesto Gospoda, Boga tvojega, jer Bog tvoj ljubi Izraela i hoće da ga utvrdi dovijeka, zato im postavi tebe kraljem, da sudiš i dijeliš pravicu."
2. Ljetopisa 9,9Potom darova kralju sto i dvadeset talenata zlata i vrlo mnogo mirisa i dragoga kamenja. Nikada nije bilo toliko mirisa, koliko darova kraljica od Sabe kralju Salomonu.
2. Ljetopisa 9,10I ljudi Hiramovi i Salomonovi, koji donesoše zlata iz Ofira, dovezoše drveta sandalovine i dragoga kamenja.
2. Ljetopisa 9,11I kralj dade načiniti iz drveta sandalovine sjedala za hram Gospodnji i za palaču kraljevsku i citare i harfe za pjevače. Tako što nije se prije vidjelo u zemlji Judinoj.
2. Ljetopisa 9,12A kralj Salomon darova kraljici od Sabe sve, što joj se je dopalo i što je zaiskala, osim onoga, što je bila donijela kralju. Potom se ona diže da se vrati natrag i ode kući sa slugama svojim.
2. Ljetopisa 9,13Težina zlata, što je dohodilo Salomonu u jednoj godini, iznosila je šest stotina i šezdeset i šest zlatnih talenata,
2. Ljetopisa 9,14Osim onoga, što je dohodilo od veletrgovaca i od poreza malih trgovaca. Usto su donosili Salomonu zlato i srebro svi knezovi beduinski i poglavari zemaljski.
2. Ljetopisa 9,15I dade kralj Salomon načiniti dvjesta velikih štitova od kovanoga zlata; šest stotina šekela kovanoga zlata upotrijebio je na svaki štit.
2. Ljetopisa 9,16Nadalje tri stotine lakih štitova od kovanoga zlata; trista šekela kovanoga zlata upotrijebio je na jedan štit. U kući šume libanonske dade ih kralj smjestiti.
2. Ljetopisa 9,17Nadalje dade kralj načiniti veliko prijestolje od slonove kosti i prevući ga čistim zlatom.
2. Ljetopisa 9,18Šest stepenica vodilo je k i prijestolju, i zlatno podnožje bilo je pričvršćeno za prijestolje. Nasloni su bili s obje strane sjedišta, i pokraj naslona bila su dva lava.
2. Ljetopisa 9,19Dvanaest lavova stajalo je s obje strane na šest stepenica. Tako što nije bilo još nikada načinjeno za bilo koje kraljevstvo.
2. Ljetopisa 9,20Sve posude za piće kralja Salomona bile su od zlata, isto tako svi sudovi u kući šume libanonske bili su od čistoga zlata. Srebro nije imalo u vrijeme Salomonovo nikakve vrijednosti
2. Ljetopisa 9,21Jer je kralj imao lađe, što su s ljudima Hiramovim vozile u Taršiš. Svake tri godine jedanput dolazile bi lađe taršiške kući i donosile sa sobom zlato, srebro, slonovu kost, majmune i paune.
2. Ljetopisa 9,22Tako nadvisi kralj Salomon sve kraljeve na zemlji bogatstvom i mudrošću.
2. Ljetopisa 9,23I svi kraljevi svijeta željeli su vidjeti Salomona, da čuju mudrost njegovu, koju mu je bio Bog dao.
2. Ljetopisa 9,24Pritom bi svaki donio dar sa sobom, srebrne i zlatne sudove, haljine, oružje, mirise, konje i mazge, svake godine.
2. Ljetopisa 9,25Salomon je imao i četiri tisuće sprega, konje i kola, i dvanaest tisuća konja za jahanje. Njih smjesti po kolskim gradovima i kod sebe u Jerusalemu.
2. Ljetopisa 9,26I vladao je nad svim kraljevima od rijeke do zemlje filistejske i do na među Egipta.
2. Ljetopisa 9,27Kralj dotjera dotle, da je u Jerusalemu bilo srebra tako mnogo kao kamenja, a cedara tako mnogo kao dudova, što rastu u nizini.
2. Ljetopisa 9,28Uvoz konja, što ih imao Salomon, bio je iz Egipta i iz svih ostalih zemalja.
2. Ljetopisa 9,29Ostala povijest Salomonova, prijašnja i potonja, zapisana je u povijesti proroka Natana i u proročanstvu Ahije Šiloneja i u viđenjima vidioca Ida o Jeroboamu, sinu Nebatovu.
2. Ljetopisa 9,30Salomon je vladao u Jerusalemu četrdeset godina nad svim Izraelom.
2. Ljetopisa 9,31Tada počinu Salomon kod otaca svojih. Pokopaše ga u gradu njegova oca Davida. Na mjesto njega postade kralj njegov sin Roboam.
2. Ljetopisa 9,1 Uto kraljica od Sabe ču glas o Salomonu; hoteći iskušati Salomona zagonetkama, dođe u Jeruzalem s mnogobrojnom pratnjom i s devama koje su nosile miomirise, mnogo zlata i dragulja. Došavši k Salomonu, porazgovori se s njim o svemu što joj bijaše na srcu.
2. Ljetopisa 9,2Salomon joj odgovori na sva pitanja; nije bilo Salomonu sakriveno ništa da joj ne bi umio objasniti.
2. Ljetopisa 9,3Kad kraljica od Sabe vidje njegovu mudrost, dvor koji bijaše sagradio,
2. Ljetopisa 9,4jela na njegovu stolu, odaje njegove i dvorane, otmjenost njegove posluge i njihova odijela, i njegove peharnike i njihova odijela, i njegove paljenice koje je prinosio u Jahvinu domu, zastade joj dah.
2. Ljetopisa 9,5Tada reče kralju: "Istina je bila što sam u svojoj zemlji čula o tebi i o tvojoj mudrosti.
2. Ljetopisa 9,6Ali nisam htjela vjerovati što se pripovijeda dokle god nisam došla i vidjela na svoje oči; i doista, ni pola mi nije bilo rečeno o tvojoj velikoj mudrosti; nadvisio si glas koji sam slušala.
2. Ljetopisa 9,7Blago tvojim ljudima i tvojim slugama koji stoje pred tobom i slušaju tvoju mudrost!
2. Ljetopisa 9,8Neka je blagoslovljen Jahve, tvoj Bog, komu si tako omilio da te postavio na svoje prijestolje da kraljuješ umjesto Jahve, svojega Boga, jer Bog tvoj ljubi Izraela da bi ga održao dovijeka; i zato je postavio tebe za kralja da činiš pravo i pravicu.
2. Ljetopisa 9,9Dala je tada kralju sto i dvadeset zlatnih talenata i mnogo miomirisa i dragulja. Nikad više nije bilo takvih miomirisa kakve je kraljica od Sabe dala kralju Salomonu.
2. Ljetopisa 9,10Hiramove sluge, koje su sa Salomonovim slugama donosile zlata iz Ofira, dovezle su također sandalovine i dragulja.
2. Ljetopisa 9,11Kralj je napravio i citre i harfe za pjevače: nikad se prije nisu vidjele takve stvari u zemlji judejskoj.
2. Ljetopisa 9,12Kralj Salomon dade kraljici od Sabe što je zaželjela i zatražila, izuzev ono što je sama donijela kralju. Potom ona krenu i sa slugama ode u svoju zemlju.
2. Ljetopisa 9,13Zlato što je dolazilo Salomonu svake godine bilo je teško šest stotina šezdeset i šest zlatnih talenata,
2. Ljetopisa 9,14osim onoga što je dolazilo od trgovaca i putujućih prodavača. I svi su arapski kraljevi i zemaljski upravitelji Salomonu donosili zlato i srebro.
2. Ljetopisa 9,15Kralj Salomon načini dvjesta štitova od kovanoga zlata; za svaki je štit upotrijebio šest stotina šekela kovanoga zlata;
2. Ljetopisa 9,16i načini trista štitića od kovanoga zlata; za svaki je štitić utrošio trista zlatnih šekela. Kralj ih je pohranio u kuću zvanu Libanonska šuma.
2. Ljetopisa 9,17Kralj je napravio i veliko prijestolje od bjelokosti i obložio ga čistim zlatom.
2. Ljetopisa 9,18Prijestolje je imalo šest stepenica i zlatno podnožje sastavljeno s prijestoljem, i ručice s obiju strana prijestolja, a kraj ručica stajala dva lava.
2. Ljetopisa 9,19Dvanaest je lavova stajalo s obiju strana onih šest stepenica. Takvo što nije bilo izrađeno ni u jednom kraljevstvu.
2. Ljetopisa 9,20Sve posude iz kojih je pio kralj Salomon bijahu zlatne i sve posuđe u kući zvanoj Libanonska šuma bijaše od suhoga zlata; srebro se smatralo bezvrijednim u Salomonovo vrijeme.
2. Ljetopisa 9,21Kraljeve su lađe išle u Taršiš s Hiramovim slugama; svake treće godine vraćale su se i dolazile taršiške lađe donoseći zlato i srebro, slonovu kost, majmune i paune.
2. Ljetopisa 9,22Tako je kralj Salomon natkrilio sve zemaljske kraljeve bogatstvom i mudrošću.
2. Ljetopisa 9,23Svi su zemaljski kraljevi željeli vidjeti Salomona i čuti mudrost koju mu je Bog ulio u srce.
2. Ljetopisa 9,24Svatko mu je donosio dar, srebrno i zlatno posuđe, haljine, oružje i miomirise, konje i mazge, iz godine u godinu.
2. Ljetopisa 9,25Salomon je imao četiri tisuće konjskih jasala i bojnih kola i dvanaest tisuća konjanika, koje je rasporedio po gradovima bojnih kola i kod kralja u Jeruzalemu.
2. Ljetopisa 9,26Vladao je nad svim kraljevima od Rijeke do zemlje filistejske i do egipatske međe.
2. Ljetopisa 9,27Kralj je učinio da u Jeruzalemu bude srebra kao kamenja, a cedrova kao divljih smokava što rastu u Judejskoj nizini.
2. Ljetopisa 9,28Salomon je uvozio konje iz Musrija i iz svih zemalja.
2. Ljetopisa 9,29Ostala djela Salomonova, od prvih do posljednjih, zapisana su u povijesti proroka Natana, u proročkoj knjizi Šilonjanina Ahije i u proročkoj besjedi vidioca Adona o Nebatovu sinu Jeroboamu.
2. Ljetopisa 9,30Salomon je vladao u Jeruzalemu nad svim Izraelom četrdeset godina.
2. Ljetopisa 9,31Potom je počinuo kod otaca i sahranili su ga u gradu oca mu Davida, a na njegovo se mjesto zakraljio sin mu Roboam.
2. Kronika 9,1Kraljica od Sabe bijaše čula govoriti o ugledu kojeg Solomonovu. Za staviti ga na kušnju svojim zagonetkama ona dođe u Jeruzalem s jednom velikom pratnjom, devama natovarenim mirisnim tvarima, zlatom u velikoj količini i dragim kamenjem. Kad je stigla kod Solomona, ona mu reče sve što imade na srcu.
2. Kronika 9,2Solomon joj dade odgovor na sva njena pitanja: ni jedno pitanje ne bi tako teško da mu kralj nije znao odgovor.
2. Kronika 9,3Kraljica od Sabe vidje mudrost Solomonovu, kuću koju bijaše sagradio,
2. Kronika 9,4hranu s njegovog stola, smještaj njegovih slugu, vrijednost njegovih slugu i njihove livreje njegove peharnike i njihove livreje, holokauste koje nuđaše u Kući GOSPODOVOJ i ona izgubi dah.
2. Kronika 9,5Ona reče kralju: ” To bijaše istinom što sam čula govoriti u zemlji o tvojim riječima i tvojoj mudrosti.
2. Kronika 9,6Nisam vjerovala tim pričama sve dok nisam došla i nisam to vidjela svojim vlastitim očima. A evo kako mi nisu otkrili no polovicu obilje tvoje mudrosti! Ti nadilaziš ugledom ono o čemu sam ja čula govoriti.
2. Kronika 9,7Sretni tvoji ljudi, sretne tvoje sluge, oni koji stalno mogu biti u tvojoj nazočnosti i slušati tvoju mudrost!
2. Kronika 9,8Blagoslovljen budi GOSPOD, tvoj Bog, koji je htio staviti tebe na prijestol svoj u službi GOSPODA tvog Boga! To je zato što GOSPOD voli Izrael, za učiniti ga da istrajava zauvijek, da te je postavio kraljem nad njim, za vršiti pravdu i zakon.“
2. Kronika 9,9Ona dade kralju 120 talenata zlata, mirisne tvari u velikoj količini, i dragog kamenja. Nikad više ne stiže toliko mirisnih tvari kao onda kad ih kraljica od Sabe dade Kralju Solomonu.
2. Kronika 9,10Osim topga, sluge Hiramove i one Solomonove koje bijahu dovezli zlato iz Ofira bijahu također dovezle sandalovog drveta u velikoj količini i dragoga kamenja.
2. Kronika 9,11Tim sandalovim drvetom kralj načini parket za Kuću GOSPODOVU i kraljevsku kuću, kao i kitare i harfe za pjevače. Nikad ranije nije se nešto slično vidjelo u zemlji Judi.
2. Kronika 9,12Kralj Solomon dade kraljici od Sabe sve što je ona željela tražiti, bez veze s onim što ona bijaše donijela kralju. Potom ona se vrati i ode u svoju zemlju, ona i njene sluge.
2. Kronika 9,13Težina zlata koje stiže Solomonu u samo jednoj godini bijaše 666 talenata zlata,
2. Kronika 9,14ne računajući ono što je potjecalo od putnika i trgovaca. Svi kraljevi Arabije i upravitelji zemalja donosiše zlato i srebro Solomonu.
2. Kronika 9,15Kralj Solomon načini 200 velikih štitova od tučenog zlata, za koje je trebalo 600 sikala tučenog zlata po štitu,
2. Kronika 9,16i 300 malih štitova od tučenog zlata za koje je trebalo tri sikala zlata po štitu. Kralj ih odloži u kući Šume Libanske .
2. Kronika 9,17Kralj načini jedan veliki prijestol od slonovače kojeg prekri čistim zlatom.
2. Kronika 9,18Ovaj prijestol imade šest stepenika i jedan podnožje od zlata, ručke i nasloni sa svake strane sjedišta: dva lava se nalaziše sa strane naslona za laktove,
2. Kronika 9,19a dvanaest se lavova nalazilo sa strane naslona za laktove na šest stepenika: ništa se slično nije napravilo niti u jednom kraljevstvu.
2. Kronika 9,20Sve kupe kralja Solomona bijahu od zlata i svi predmeti u kući Libanske Šume od čistog zlata: nije se vodilo računa o srebru u vrijeme Solomonovo.
2. Kronika 9,21Jer kralj imaše na moru lađe iz Tarziza sa slugama Hiramovim i, svake tri godine, lađe iz Tarziza vraćahu se nakrcane zlatom i srebrom, slonovačom; majmunima i paunima .
2. Kronika 9,22Kralj Solomon postade najveći od svih kraljeva zemlje u bogatstvu i u mudrosti.
2. Kronika 9,23Svi kraljevi zemlja tražiše vidjeti Solomona da bi slušal mudrost koju Bog bijaše stavio u *srce njegovo.
2. Kronika 9,24Svatko donašaše svoj milodar: predmete od srebra i predmete od zlata, odjeću, oružje, mirisne tvari, konje i mule; i to svake godine.
2. Kronika 9,25Solomon imaše 4.000 pregrada u stajama za konje, kola i 12.000 konjanika koje on dovede u posadne gradove i, kod kralja, u Jeruzalem. 26 On savlada sve kraljeve od rijeke, sve do zemlje Filistinaca i sve do granice Egipta .
2. Kronika 9,27Kralj učini da u Jeruzalemu novac bijaše tako obilan kao kamenje, a cedrovi tako brojni kao sikomore u *Niziji.
2. Kronika 9,28Solmonovi konji potjecaše iz Egipta i iz svih zemalja. :
2. Kronika 9,29Ostatak djela Solomononovih, od prvih do posljednjih, nije li zapisan u Djelima *proroka Natana, u proročanstvu Ahijavljevom iz Siloa i u viđenju vidovnjaka Jedoa glede Jereoboama, sina Nebatova?
2. Kronika 9,30Solomon vladaše 40 godina u Jeruzalemu nad svim Izraelom.
2. Kronika 9,31Solomon leže sa svojim očevima, ukopaše ga u *Gradu Davidovom, gradu njegovog oca, a njegov sin Roboam zavlada na njegovom mjestu.
2. Dnevnika 9,1A carica Savska ču glas o Solomunu, pa dođe u Jerusalim da iskuša Solomuna zagonetkama sa silnom pratnjom i s kamilama koje nošahu mirisa i zlata vrlo mnogo i dragog kamenja; i došavši k Solomunu govori s njim o svemu što joj bješe u srcu.
2. Dnevnika 9,2I Solomun joj odgovori na sve riječi njezine; ne bješe od cara sakriveno ništa da joj ne bi odgovorio.
2. Dnevnika 9,3A kad carica Savska vidje mudrost Solomunovu i dom koji bješe sazidao,
2. Dnevnika 9,4I jela na stolu njegovu, i stanove sluga njegovijeh i dvorbu dvorana njegovijeh i odijelo njihovo, i peharnike njegove, i njihovo odijelo, i njihove žrtve paljenice koje prinošahu u domu Gospodnjem, ona dođe izvan sebe,
2. Dnevnika 9,5Pa reče caru: istina je sve što sam čula u svojoj zemlji o stvarima tvojim i o mudrosti tvojoj.
2. Dnevnika 9,6Ali ne htjeh vjerovati što govorahu dokle ne dođem i vidim svojim očima; a gle, ni pola mi nije kazano o velikoj mudrosti tvojoj; nadvisio si glas koji sam slušala.
2. Dnevnika 9,7Blago ljudima tvojim i blago svijem slugama tvojim, koje jednako stoje pred tobom i slušaju mudrost tvoju.
2. Dnevnika 9,8Da je blagosloven Gospod Bog tvoj, kojemu si omilio, te te posadi na prijesto svoj da caruješ mjesto Gospoda Boga svojega; jer Bog ljubi Izrailja da bi ga utvrdio dovijeka, zato im postavi tebe carem da sudiš i dijeliš pravicu.
2. Dnevnika 9,9Potom dade caru sto i dvadeset talanata zlata i vrlo mnogo mirisa i dragoga kamenja; nigda više ne bi takvih mirisa kakve dade carica Savska caru Solomunu.
2. Dnevnika 9,10I sluge Hiramove i sluge Solomunove koje donesoše zlata iz Ofira, dovezoše drveta almugima i dragoga kamenja.
2. Dnevnika 9,11I načini car od toga drveta almugima put u dom Gospodnji i u dom carev, i gusle i psaltire za pjevače; nigda se prije nijesu vidjele take stvari u zemlji Judinoj.
2. Dnevnika 9,12A car Solomun dade carici Savskoj što god zaželje i zaiska osim uzdarja za ono što bješe donijela caru. Potom ona otide i vrati se u zemlju svoju sa slugama svojim.
2. Dnevnika 9,13A zlata što dohođaše Solomunu svake godine bješe šest stotina i šezdeset i šest talanata,
2. Dnevnika 9,14Osim onoga što donošahu trgovci i oni koji prodavahu mirise; i svi carevi arapski i glavari zemaljski donošahu Solomunu zlato i srebro.
2. Dnevnika 9,15I načini car Solomun dvjesta štitova od kovanoga zlata, šest stotina sikala kovanoga zlata dajući na jedan štit.
2. Dnevnika 9,16I tri stotine malijeh štitova od kovanoga zlata, dajući trista sikala zlata na jedan štitić. i ostavi ih car u domu od šume Livanske.
2. Dnevnika 9,17I načini car velik prijesto od slonove kosti, i obloži ga čistijem zlatom.
2. Dnevnika 9,18A bijaše šest basamaka u prijestola, i podnožje od zlata sastavljeno s prijestolom, i ručice s obje strane sjedišta, i dva lava stajahu pokraj ručica.
2. Dnevnika 9,19I dvanaest lavova stajaše na šest basamaka otud i odovud. Ne bi taki načinjen ni u kojem carstvu.
2. Dnevnika 9,20I svi sudovi iz kojih pijaše car Solomun bijahu zlatni, i svi sudovi u domu od šume Livanske bijahu od čistoga zlata; od srebra ne bješe ništa; srebro bješe ništa za vremena Solomunova.
2. Dnevnika 9,21Jer careve lađe hođahu u Tarsis sa slugama Hiramovijem: jedanput u tri godine vraćahu se lađe Tarsiske donoseći zlato i srebro, slonove kosti i majmune i paune.
2. Dnevnika 9,22Tako car Solomun bijaše veći od svijeh careva zemaljskih bogatstvom i mudrošću.
2. Dnevnika 9,23I svi carevi zemaljski tražahu da vide Solomuna da čuju mudrost njegovu, koju mu dade Gospod u srce.
2. Dnevnika 9,24I donošahu mu svi dare, sudove srebrne i sudove zlatne, i haljine i oružje i mirise, konje i mazge svake godine,
2. Dnevnika 9,25Tako da imaše Solomun četiri tisuće staja za konje i kola, i dvanaest tisuća konjika, koje namjesti po gradovima gdje mu bijahu kola i kod sebe u Jerusalimu.
2. Dnevnika 9,26I vladaše nad svijem carevima od rijeke do zemlje Filistejske i do međe Misirske.
2. Dnevnika 9,27I učini car, te u Jerusalimu bješe srebra kao kamena, a kedrovijeh drva kao divljih smokava koje rastu po polju, tako mnogo.
2. Dnevnika 9,28I dovođahu Solomunu konje iz Misira i iz svijeh zemalja.
2. Dnevnika 9,29A ostala djela Solomunova prva i pošljednja nijesu li zapisana u knjizi Natana proroka i u proročanstvu Ahije Silomljanina i u utvari Ida vidioca o Jerovoamu sinu Navatovu?
2. Dnevnika 9,30A carova Solomun u Jerusalimu nad svijem Izrailjem četrdeset godina.
2. Dnevnika 9,31I počinu Solomun kod otaca svojih, i pogreboše ga u gradu Davida oca njegova; a na njegovo mjesto zacari se Rovoam sin njegov.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje