Tražilica


Ponovljeni zakon 1. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ponovljeni zakon 1,1Ovo su govori, što ih održa Mojsije pred svim Izraelom s onu stranu Jordana, u pustinji, u Arabi, naprema Sufu, između Parana, Tofela, Labana, Haserota i Dizahaba.
Ponovljeni zakon 1,2Jedanaest je dana hoda od Horeba preko gore Seira do Kadeš Barnea.
Ponovljeni zakon 1,3Prvi dan jedanaestoga mjeseca u četrdesetoj godini govorio je Mojsije sinovima Izraelovim sve, što mu je bio Gospod zapovjedio za njih.
Ponovljeni zakon 1,4Pošto je bio porazio amorejskoga kralja Sihona, koji je prebivao u Aštarotu i u Edreju,
Ponovljeni zakon 1,5Poče Mojsije s onu stranu Jordana, u zemlji moapskoj, razlagati zakon ovako:
Ponovljeni zakon 1,6"Gospod, Bog naš, ovako nam je na Horebu govorio: Dosta dugo boravili ste na toj gori.
Ponovljeni zakon 1,7Podignite se i pođite k pogorju Amoreja i k svima susjedima njihovim u Arabi, na pogorju i u Šefeli i u Negebu i na obali morskoj, u zemlju Kanaanaca i k Libanonu do velike rijeke do Eufrata.
Ponovljeni zakon 1,8Eto, tu zemlju predajem vama. Uđite u nju i zauzmite tu zemlju. Gospod se je zakleo ocima vašim, Abrahamu, Izaku i Jakovu, da će je dati njima i potomcima njihovim.
Ponovljeni zakon 1,9Onda vam rekoh: 'Ne mogu za vas sam skrbiti.'
Ponovljeni zakon 1,10Gospod, Bog vaš, umnožio vas je tako, da vas je danas mnogo kao zvijezda nebeskih.
Ponovljeni zakon 1,11Gospod, Bog otaca vaših, neka vas umnoži još tisuću puta više i neka vas blagoslovi, kako vam je obećao.
Ponovljeni zakon 1,12Ali kako da posve sam nosim teret i breme, što ga na mene tovarite, i raspre vaše?
Ponovljeni zakon 1,13Predložite za svako od svojih plemena mudre, razborite i iskusne ljude, da vam ih postavim za starješine.
Ponovljeni zakon 1,14Nato mi odgovoriste: 'Dobro je, što misliš učiniti.'
Ponovljeni zakon 1,15Tada izabrah od vaših plemenskih glavara mudre i iskusne ljude i vama ih postavih za starješine: za tisućnike, za stotnike, za pedesetnike i za desetnike, nadalje perovođe za vaša plemena.
Ponovljeni zakon 1,16U isto vrijeme dadoh sucima vašim ovaj naputak: Saslušavajte obje strane braće svoje. Sudite pravo svakomu, bio brat ili stranac.
Ponovljeni zakon 1,17Budite nepristrani na sudu. Saslušajte i maloga i velikoga. Ne bojte se nikoga, jer Božje mjesto zastupa sudac. Ako li vam je koji pravni slučaj pretežak, predložite ga meni, da ga istražim.
Ponovljeni zakon 1,18Tako vam onda dadoh naputak za sve, što imate činiti.
Ponovljeni zakon 1,19Potom otidosmo od Horeba i prijeđosmo svu onu pustinju veliku i strašnu, koju ikada vidjeste, idući na pogorje Amoreja, kao što nam je bio zapovjedio Gospod, Bog naš, I dođosmo do Kadeš-Barnea.
Ponovljeni zakon 1,20Tada vam rekoh: Dođoste eto do na pogorje Amoreja, što nam ga hoće da dadne Gospod, Bog naš.
Ponovljeni zakon 1,21Gle, Gospod, Bog tvoj, dao ti je tu zemlju. Pođi, uzmi je u posjed svoj, kao što ti je zapovjedio Gospod, Bog otaca tvojih. Ne boj se i ne plaši se!
Ponovljeni zakon 1,22Tada svi pristupiste k meni i rekoste: "Poslat ćemo pred sobom nekoliko ljudi, da nam istraže zemlju i da nam jave za put, kojim ćemo ići, i za gradove, u koje ćemo doći.
Ponovljeni zakon 1,23Ja sam bio s prijedlogom sporazuman i izabrao sam između vas dvanaest ljudi, iz svakoga plemena po jednoga.
Ponovljeni zakon 1,24Oni krenuše na put, gore u pogorje, stigoše do eškolske doline i ogledaše zemlju.
Ponovljeni zakon 1,25Uzeše sa sobom ploda one zemlje i donesoše nam ga. Onda nam dadoše ovaj izvještaj: "Lijepa je zemlja, koju će nam dati Gospod, Bog naš.
Ponovljeni zakon 1,26Ipak ne htjedoste ići, nego se suprostaviste zapovijedi Gospoda, Boga svojega.
Ponovljeni zakon 1,27I mrmljali ste u Šatorima svojim ovako: 'U zloj namjeri odvede nas Gospod iz zemlje egipatske, da nas preda u ruke Amorejima, da nas oni unište.'
Ponovljeni zakon 1,28Kamo da idemo? Braća naša uplašiše srca naša, kad su govorila: 'Ljudi su tamo veći i brojniji od nas. Gradovi su njihovi veliki i do neba utvrđeni. Pa i sinove Anakove vidjesmo tamo.'
Ponovljeni zakon 1,29A ja vam rekoh: 'Ne plašite se i ne bojte ih se!
Ponovljeni zakon 1,30Gospod, Bog vaš, koji ide pred vama, borit će se za vas, isto onako, kako vam je učinio u Egiptu pred očima vašim.'
Ponovljeni zakon 1,31I u pustinji, gdje si vidio, kako te je nosio Gospod, Bog tvoj, kao što čovjek nosi dijete svoje, cijelim putem, što ga prevaliste, dok dođoste do ovoga mjesta.
Ponovljeni zakon 1,32Ali uza sve to ne imadoste pouzdanja u Gospoda, Boga svojega.
Ponovljeni zakon 1,33Koji je ipak išao pred vama putem i tražio vam mjesto za tabor, noću u ognju, da ste mogli vidjeti put, kojim moradoste ići, a danju u oblaku.
Ponovljeni zakon 1,34Kad je Gospod čuo vaše govorenje, razgnjevi se i zakle se:
Ponovljeni zakon 1,35'Ni jedan od ljudi toga naopakog roda neće vidjeti lijepe zemlje, koju sam pod prisegom obećao dati vašim ocima.
Ponovljeni zakon 1,36Samo će je vidjeti Kaleb, sin Jefuneov. Njemu ću i sinovima njegovim dati zemlju, po kojoj je išao, jer je bio u svemu pokoran Gospodu.
Ponovljeni zakon 1,37I na mene se rasrdi Gospod zbog vas i reče: "I ti nećeš doći tamo.
Ponovljeni zakon 1,38Ipak Jošua, sin Nunov, sluga tvoj, doći će tamo. Njega ohrabri: jer on ima razdijeliti zemlju među sinove Izraelove.
Ponovljeni zakon 1,39A djeca vaša, za koju rekoste da će postati roblje, i sinovi vaši, koji danas ne znaju razlikovati između dobra i zla, doći će tamo. Njima ću je dati, i oni će je uzeti u posjed.
Ponovljeni zakon 1,40A vi se vratite i idite u pustinju k Crvenome moru!
Ponovljeni zakon 1,41Tada mi vi odgovoriste ovako: Sagriješismo Gospodu. Ići ćemo i borit ćemo se, kako nam je zapovjedio Gospod, Bog nas. Pa se opasaste svaki svojim bojnim oružjem i htjedoste u svojoj zaslijepljenosti poći na pogorje.
Ponovljeni zakon 1,42Ali Gospod mi zapovjedi: Opomeni ih: Ne idite gore i ne borite se; jer ja nijesam među vama. Inače bit ćete poraženi od vaših neprijatelja.
Ponovljeni zakon 1,43Ja vas tada opomenuh. Ali ne poslušaste, nego se oprijeste zapovijedi Gospodnjoj i pođoste u svojoj drzovitosti gore na pogorje.
Ponovljeni zakon 1,44Tada izađoše proti vama Amoreji, koji prebivaju na onom pogorju. Oni vas zatjeraše kao roj pčela i raspršiše vas od Seira pa do Horme.
Ponovljeni zakon 1,45Kad se vratiste, plakali ste pred Gospodom, ali Gospod ne Posluša glasa vašega, niti okrenu uha svojega k vama.
Ponovljeni zakon 1,46Tako ostadoste u Kadešu dugo vremena, dokle ondje stajaste.
Ponovljeni zakon 1,1 Ovo su riječi što ih je Mojsije upravio svemu Izraelu s onu stranu Jordana - u pustinji, u Arabi nasuprot Sufu, između Parana i Tofela, Labana, Hazerota i Di Zahaba -
Ponovljeni zakon 1,2od Horeba do Kadeš Barnee, Seirskom gorom, jedanaest dana hoda.
Ponovljeni zakon 1,3Bilo je to godine četrdesete, prvog dana mjeseca jedanaestoga, kad Mojsije reče Izraelcima sve što mu je Jahve za njih naređivao.
Ponovljeni zakon 1,4Pošto je porazio amorejskoga kralja Sihona, koji je živio u Hešbonu, i bašanskoga kralja Oga, koji je živio u Aštarotu i Edreju,
Ponovljeni zakon 1,5dakle s onu stranu Jordana, u zemlji moapskoj, poče Mojsije razlagati ovaj Zakon. Govoraše on:
Ponovljeni zakon 1,6"Jahve, Bog naš, reče nam na Horebu: `Dosta ste boravili na ovome brdu.
Ponovljeni zakon 1,7Krenite na put! Idite u gorski kraj Amorejaca i svih njihovih susjeda, u Arabu, u Gorje, u Šefelu i u Negeb, na morsku obalu, u zemlju kanaansku i u Libanon, sve do Velike rijeke, rijeke Eufrata.
Ponovljeni zakon 1,8Eto, pred vas stavljam ovu zemlju. Idite, dakle, i zauzmite zemlju za koju se Jahve zakle ocima vašim, Abrahamu, Izaku i Jakovu, da će je dati njima i njihovu potomstvu poslije njih.`
Ponovljeni zakon 1,9Tada sam vam rekao: `Ne mogu vas voditi sam.
Ponovljeni zakon 1,10Jahve, Bog vaš, toliko vas je razmnožio da vas danas ima kao zvijezda na nebu.
Ponovljeni zakon 1,11Neka vas Jahve, Bog vaših otaca, umnoži još tisuću puta! Neka vas blagoslivlja kako vam je obećao!
Ponovljeni zakon 1,12Ali kako bih ja sam mogao nositi vaš teret, vaše breme i vaše sporove?
Ponovljeni zakon 1,13Izaberite stoga iz svojih plemena ljude pametne, iskusne i ugledne da vam ih postavim za poglavare.`
Ponovljeni zakon 1,14Vi ste mi odgovorili: `Dobro je što predlažeš.`
Ponovljeni zakon 1,15Zato sam uzeo prvake iz vaših plemena, ljude pametne i ugledne, te ih postavio za poglavare: tisućnike, stotnike, pedesetnike, desetnike i vaše plemenske nadglednike.
Ponovljeni zakon 1,16U to isto vrijeme naložio sam i vašim sucima: `Saslušajte svoju braću; sudite pravedno između čovjeka i njegova brata ili pridošlice.
Ponovljeni zakon 1,17U suđenju nemojte biti pristrani; saslušavajte maloga kao i velikoga. Ne bojte se nikoga! Ta sud je Božji! Ako vam koji slučaj bude pretežak, iznesite ga meni, da ga ja razvidim.`
Ponovljeni zakon 1,18Tako sam vam onda naložio sve što vam je činiti.
Ponovljeni zakon 1,19Krenusmo iz Horeba i, na putu u gorske krajeve Amorejaca, kako nam je naredio Jahve, Bog naš, prijeđosmo svu onu veliku i strašnu pustinju koju ste vidjeli. Stigosmo u Kadeš Barneu.
Ponovljeni zakon 1,20Tada vam rekoh: `Došli ste u gorski kraj Amorejaca, koji nam Jahve, Bog naš, daje.
Ponovljeni zakon 1,21Eto, Jahve, Bog tvoj, stavio je preda te tu zemlju. Ustaj! Zaposjedni je, kako ti je rekao Jahve, Bog otaca tvojih. Ne boj se! Ne strahuj!`
Ponovljeni zakon 1,22Svi ste onda došli k meni i rekli: `Pošaljimo pred sobom ljude da izvide zemlju i jave nam o putu kojim ćemo ići i o gradovima u koje ćemo doći.`
Ponovljeni zakon 1,23Svidje mi se što rekoste. Zato uzeh dvanaest ljudi između vas, po jednoga iz svakog plemena.
Ponovljeni zakon 1,24Krenuli su na pogorje, stigli do Eškolske doline te izvidjeli kraj.
Ponovljeni zakon 1,25I nabraše plodova one zemlje, donesoše ih k nama i javiše: `Zemlja koju nam daje Jahve, Bog naš, dobra je.`
Ponovljeni zakon 1,26Ali vi niste htjeli onamo; pobunili ste se protiv naredbe Jahve, Boga svoga.
Ponovljeni zakon 1,27Rogoborili ste u svojim šatorima i govorili: `U svojoj mržnji na nas Jahve nas je izveo iz zemlje egipatske da nas preda u ruke Amorejaca, kako bi nas posve uništili.
Ponovljeni zakon 1,28Kamo da idemo? Naša su braća ubila u nama srčanost kad rekoše: Narod je i veći i jači nego mi; gradovi su veliki, i zidine im sežu do nebesa. A vidjeli smo ondje i Anakovce.`
Ponovljeni zakon 1,29`Ne bojte se!` - rekoh vam. - `Ne plašite ih se!
Ponovljeni zakon 1,30Jahve, Bog vaš, koji ide pred vama, borit će se za vas kako je to učinio na vaše oči u Egiptu.`
Ponovljeni zakon 1,31A vidio si, uostalom, i u pustinji, gdje te Jahve, Bog tvoj, cijeloga puta što ste ga prevalili dok ste stigli do ovoga mjesta, nosio kao što čovjek nosi svoga sinčića.
Ponovljeni zakon 1,32Ali, unatoč tome, vi niste imali pouzdanja u Jahvu, Boga svoga,
Ponovljeni zakon 1,33u onoga koji je na putu išao pred vama da vam potraži mjesto za taborovanje - u ognju obnoć da vam osvijetli put kojim ćete ići, a obdan u oblaku.
Ponovljeni zakon 1,34Jahve ču graju vašu i zakle se u svojoj srdžbi:
Ponovljeni zakon 1,35`Ni jedan jedini od ovih ljudi, od ovoga opakog naraštaja, neće vidjeti ove dobre zemlje za koju sam se zakleo da ću je dati vašim ocima.
Ponovljeni zakon 1,36Izuzimam Kaleba, sina Jefuneova. On će je vidjeti; njemu i njegovim potomcima dat ću zemlju kojom je išao, jer je vjerno slijedio Jahvu.`
Ponovljeni zakon 1,37Zbog vas se Jahve i na mene razljutio te mi rekao: `Ni ti onamo nećeš ući.
Ponovljeni zakon 1,38Ući će onamo Jošua, sin Nunov, koji te služi. Njega ti osokoli, jer će on uvesti Izraela u posjed.
Ponovljeni zakon 1,39A i vaši mališani, o kojima rekoste da će postati roblje, sinovi vaši koji još ne znaju razlikovati dobro i zlo, oni će u nju ući; njima ću je u posjed dati.
Ponovljeni zakon 1,40A vi se okrenite i zaputite u pustinju, prema Crvenome moru!`
Ponovljeni zakon 1,41Vi ste mi tada odgovorili riječima: `Sagriješili smo protiv Jahve. Poći ćemo gore i boriti se kako nam je Jahve, Bog naš, zapovjedio.` Svaki od vas dohvati svoje oružje i nepromišljeno pođe gore u brda.
Ponovljeni zakon 1,42Onda mi Jahve reče: `Kaži im: Ne idite gore i ne stupajte u borbu da vas ne poraze vaši neprijatelji jer ja nisam među vama.`
Ponovljeni zakon 1,43Tako sam vam i govorio, ali niste poslušali. Oprli ste se zapovijedi Jahvinoj i, puni drskosti, krenuli u brda.
Ponovljeni zakon 1,44Ali Amorejci, koji žive u onome gorju, udariše na vas, pognaše vas, za vama se natisnuše kao pčele te su vas tukli od Seira do Horme.
Ponovljeni zakon 1,45Vrativši se, plakali ste pred Jahvom, ali Jahve nije slušao vašega jauka niti je okrenuo svoga uha k vama.
Ponovljeni zakon 1,46U Kadešu vam valjade ostati dugo vremena, onoliko koliko ste već ostali.

Deuteronom 1,1Evo riječi koje Mojsije uputi svem Izraelu, s one strane Jordana, u pustinji, u Arabi, sučelice Sufu, između Parana, Tofela, Lavana, Haserota i Di-Zahava .
Deuteronom 1,2Ima jedanaest dana hoda od Horeba do Kadeš-Barnea na putu od planine Seir .
Deuteronom 1,3No 40. godine, jedanaestog mjeseca, Mojsije govoriše sinovima Izraelovim, slijedeći sve ono što mu GOSPOD bijaše zapovjedio za njih.
Deuteronom 1,4Pošto je porazio Sihona, kralja *Amorita, koji boraviše u Hesbonu, pošto je porazio u Edri Ogu, kralja Bašana, koji boraviše u Astarotu,
Deuteronom 1,5s one strane Jordana, u zemlji Moab, Mojsije im poče izlagati Zakon, kojeg evo:
Deuteronom 1,6U Horebu, GOSPOD naš Bog je ovako govorio: ` Ima dugo vremena kako se vi zadržavate u ovoj planini;
Deuteronom 1,7okrenite se za otići, uđite u planinu *Amorita i kod svih njihovih susjeda, u Araba, Planinu, *Nizinu, Negev i na Obalu, u zemlju Kanaanaca i u Liban, sve do velike rijeke, Eufrat .
Deuteronom 1,8Gledajte: ja vam izručujem zemlju: uđite i uzmite u posjed zemlju koju je GOSPOD prisegao dati vašim očevima Abrahamu, Izaku i Jakovu, i njihovom potomstvu poslije njih. `
Deuteronom 1,9Tad sam vam ja rekao: ` Ja vas ne mogu sam nositi:
Deuteronom 1,10GOSPOD vaš Bog vas je načinio brojnim, i evo kako ste vi danas tako brojni kao zvijezde nebeske.
Deuteronom 1,11Nek vas GOSPOD, Bog vaših otaca, umnoži još tisuću puta više, i nek vas blagoslovi kako vam je obećao:
Deuteronom 1,12kako, ja sam, mogu nositi vaše pizme, žalbe i vaša osporavanja?
Deuteronom 1,13Dovedite ovdje, za vaša plemena, mudre ljude, pametne i pouzdane.
Deuteronom 1,14A vi ste mi odgovorili: ` To što nam ti kažeš da nam je činiti dobro je. `
Deuteronom 1,15Ja sam dakle uzeo vaše plemenske poglavare, ljude mudre i pouzdane, i načinio ih vašim poglavarima: tisućnicima, pedesetnicima, desetnicima, i pročelnicima, za vaša plemena. `
Deuteronom 1,16Tad sam ja dao zapovijedi vašim sucima: ` Vi ćete saslušati sporove vaše braće, i vi ćete pravedno odlučiti o svačijoj stvari s njegovim bratom, ili s useljenikom koji je kod njega.
Deuteronom 1,17Nećete biti pristrani u suđenju: saslušajte dakle malog kao i velikog, ne bojte se nikoga, jer suđenje pripada Bogu. Ako vam se jedna stvar čini preteška, podnesite ju meni, ja ću je saslušati. `
Deuteronom 1,18Dakle, ja sam vam dao zapovjedi o svemu što vam je činiti.
Deuteronom 1,19Potom otišli smo mi iz Horeba; prešli smo tu veliku i strašnu pustinju koju ste vidjeli, na putu iz *amoritske planine, kako nam to GOSPOD bijaše zapovjedio, i došli smo u Kadeš-Barneau .
Deuteronom 1,20Ja sam vam rekao: ` Vi ste došli u planinu Amorita koju nam je GOSPOD dao.
Deuteronom 1,21To jest: GOSPOD tvoj Bog ti je izručio zemlju. Uđi, uzmi ju u posjed kao što ju je GOSPOD, Bog tvojih otaca, tebi obećao. Ne strahuj! Ne pusti se oboriti! `
Deuteronom 1,22Tada, svi ste došli k meni, i rekli ste mi: ` Pošaljimo dakle ljude ispred nas: oni će za nas osmotriti zemlje, kao i načiniti izvješće o putu kojim trebamo ući, i o gradovima u koje ćemo stići. `
Deuteronom 1,23To mi se učini dobrim, i ja uzeh između vas dvanaestoricu ljudi, jednog po plemenu.
Deuteronom 1,24Oni su se okrenuli za otići u planinu. Stigavši u tjesnace Eškola izvidjeli ih.
Deuteronom 1,25Uzeli su domaće plodove koje su donijeli u svojim rukama silazeći ovamo i podnijeli nam jedno izvješće. Oni rekoše: ` Zemlja koju nam GOSPOD nas Bog daje, to je jedna lijepa zemlja! `
Deuteronom 1,26Ali, vi ste odbili onamo otići; vi ste se pobunili protiv GOSPODA, vašeg Boga,
Deuteronom 1,27i ogovarali ste pod vašim šatorima govoreći: `Iz mržnje protiv nas GOSPOD nas je izveo iz Egipta! Da bi nas izručio u ruke *Amoritima! Da bi nas istrijebio!
Deuteronom 1,28Kamo mi to dakle idemo? Naša su braća istopila našu smjelost govoreći: To je jedan narod veći i jači od nas, s velikim gradovima, utvrđenim, visokim do neba; čak smo i Anakite vidjeli! `
Deuteronom 1,29Ja sam vam rekao: ` Ne drhtite, ne bojte se!
Deuteronom 1,30GOSPOD vaš Bog koji ide ispred vas, za vas će boriti se, točno onako kako je učinio u Egiptu za vas vama na očigled,
Deuteronom 1,31a u pustinji gdje si ti vidio GOSPODA svojeg Boga nositi te kao što čovjek nosi svojeg sina, uzduž cijele ceste koju ste vi prešli da bi stigli sve do na ovo mjesto. `
Deuteronom 1,32I u tu stvar, vi niste uložili svoju vjeru u GOSPODA, svojeg Boga,
Deuteronom 1,33njega koji iđaše ispred vas cestom tražeći za vas mjesto za tabor, u plamenu tijekom noći da vam osvijetli cestu kojom iđaste, a u oblaku tijekom dana.
Deuteronom 1,34GOSPOD je čuo riječi koje vi izgovaraste. On se rasrdio i načinio ovu prisegu:
Deuteronom 1,35` Niti jedan od ovih ljudi, nitko iz ovog pokvarenog pokoljenja, neće vidjeti dobru zemlju koju sam ja prisegao dati vašim očevima,
Deuteronom 1,36izuzev Kaleba, sine Jefuneova: on, on će ju vidjeti, a njemu ću dati, kao i sinovima njegovim, zemlju koju je gazio, jer je bez suzdržavanja slijedio GOSPODA. `
Deuteronom 1,37Čak i protiv mene GOSPOD se razljutio radi vas. On je rekao: ` Čak ni ti, onamo nećeš ući!
Deuteronom 1,38Jozua, sin Nunov, koji je u tvojoj službi, onamo će ući, on; učvrsti njegovu smjelost, jer on je taj koji će učiniti Izrael baštinikom zemlje.
Deuteronom 1,39A vaša djeca, o kojoj vi govorite da bi bila zarobljenicima, vaši sinovi koji još ne znaju razlikovati dobro od zla, oni će onamo ući. Njima ću ju dati, oni su ti koji će ju uzeti u posjed.
Deuteronom 1,40Ali vi, okrenuti se za ponovo otići u pustinju, na put *Mora trstika. `
Deuteronom 1,41Vi ste mi odgovorili: ` Mi smo zgriješili protiv GOSPODA! Mi ćemo otići i boriti se, slijedeći sve što je GOSPOD naš Bog nama zapovjedio. ` Svaki od vas je uzeo svoju ratnu opremu, i vi ste vjerovali lako uspeti se u planinu.
Deuteronom 1,42Tad mi je GOSPOD rekao: ` Vi se nećete uspeti! Vi se nećete tući, jer ja nisam usred vas! Ne pustite se svladati od neprijatelja svojih!
Deuteronom 1,43Ja sam vam govorio, ali vi me niste slušali; vi ste bili protivni savjetu GOSPODOVOM, i u svojoj oholosti, vi ste se uspeli u planinu.
Deuteronom 1,44Tad su Amoriti koji nastanjuju tu planinu izišli vama u susret i, kao jedan roj pčela, oni su vas proganjali; raskomadali su vas od Seira sve do Horma.
Deuteronom 1,45Vraćajući se, plakali ste pred GOSPODOM; ali GOSPOD nije slušao vaš glas, on vam nije priklonio uha.
Deuteronom 1,46I vi ostadoste dugo vremena u Kadešu, tako dugo kako tu bijaste već ostali .
5. Mojsijeva 1,1Ovo su riječi koje govori Mojsije svemu Izrailju s onu stranu Jordana, u pustinji, u polju prema Crvenome moru, između Farana i Tofola i Lovona i Asirota i Dizava,
5. Mojsijeva 1,2Jedanaest dana hoda od Horiva preko gore Sira do Kadis-Varnije.
5. Mojsijeva 1,3A bješe četrdesete godine prvi dan jedanaestoga mjeseca, kad Mojsije kaza sinovima Izrailjevijem sve što mu bješe zapovjedio Gospod da im kaže,
5. Mojsijeva 1,4Pošto ubi Siona cara Amorejskoga koji življase u Esevonu, i Oga cara Vasanskoga koji življaše u Astarotu i u Edrajinu.
5. Mojsijeva 1,5S onu stranu Jordana u zemlji Moavskoj poče Mojsije kazivati ovaj zakon govoreći:
5. Mojsijeva 1,6Gospod Bog naš reče nam na Horivu govoreći: dosta ste bili na ovoj gori.
5. Mojsijeva 1,7Obrnite se i podignite se i idite ka gori Amorejskoj i u svu okolinu njezinu, u ravnice i u brda i u doline, i na jug i na bregove morske, u zemlju Hanansku i na Livan i do rijeke velike, rijeke Efrata.
5. Mojsijeva 1,8Eto, dao sam vam zemlju, uđite u nju, i uzmite zemlju, za koju se zakleo Gospod ocima vašim, Avramu, Isaku i Jakovu, da će im je dati i sjemenu njihovu nakon njih.
5. Mojsijeva 1,9I rekoh vam onda govoreći: ne mogu vas nositi sam.
5. Mojsijeva 1,10Gospod Bog vaš umnožio vas je, i eto vas danas ima mnogo kao zvijezda nebeskih.
5. Mojsijeva 1,11Gospod Bog otaca vaših da vas umnoži još tisuću puta više, i da vas blagoslovi kao što vam je kazao.
5. Mojsijeva 1,12Kako bih ja sam nosio muke vaše, bremena vaša i raspre vaše?
5. Mojsijeva 1,13Dajte iz plemena svojih ljude mudre i vješte i poznate da vam ih postavim za starješine.
5. Mojsijeva 1,14Tada mi odgovoriste i rekoste: dobro je da se učini što si kazao.
5. Mojsijeva 1,15Tada uzevši starješine od plemena vaših, ljude mudre i poznate, postavih vam ih za starješine, za tisućnike i stotinare i pedesetare i desetare i upravitelje po plemenima vašim.
5. Mojsijeva 1,16I zapovjedih onda sudijama vašim govoreći: saslušavajte raspre među braćom svojom i sudite pravo između čovjeka i brata njegova i između došljaka koji je s njim.
5. Mojsijeva 1,17Ne gledajte ko je ko na sudu, saslušajte i maloga i velikoga, ne bojte se nikoga, jer je sud Božiji, a stvar koja bi vam bila teška iznesite preda me da je čujem.
5. Mojsijeva 1,18I zapovjedih vam onda sve što ćete činiti.
5. Mojsijeva 1,19Potom otišavši od Horiva prijeđosmo svu onu pustinju veliku i strašnu, koju vidjeste, idući ka gori Amorejskoj, kao što nam zapovjedi Gospod Bog naš, i dođosmo do Kadis-Varnije.
5. Mojsijeva 1,20Tada vam rekoh: dođoste do gore Amorejske, koju nam daje Gospod Bog naš.
5. Mojsijeva 1,21Gle, dao ti je Gospod Bog tvoj tu zemlju, idi i uzmi je, kao što ti je rekao Gospod Bog otaca tvojih; ne boj se, i ne plaši se.
5. Mojsijeva 1,22A vi svi dođoste k meni i rekoste: da pošljemo ljude pred sobom da nam uhode zemlju, i da nam jave za put kojim ćemo ići i za gradove u koje ćemo doći,
5. Mojsijeva 1,23I to mi bi po volji, i uzeh između vas dvanaest ljudi, iz svakoga plemena po jednoga;
5. Mojsijeva 1,24I oni se podigoše i izašavši na goru dođoše do potoka Eshola, i uhodiše zemlju;
5. Mojsijeva 1,25I nabraše roda one zemlje i donesoše nam, i javiše nam govoreći: dobra je zemlja, koju nam daje Gospod Bog naš.
5. Mojsijeva 1,26Ali ne htjeste ići nego se suprotiste zapovijesti Gospoda Boga svojega.
5. Mojsijeva 1,27I vikaste u šatorima svojim govoreći: mrzi na nas Gospod, zato nas izvede iz zemlje Misirske, da nas da u ruke Amorejcima i da nas potre.
5. Mojsijeva 1,28Kuda da idemo? braća naša uplašiše srce naše govoreći: narod je veći i viši od nas, gradovi su veliki i ograđeni do neba, pa i sinove Enakove vidjesmo ovdje.
5. Mojsijeva 1,29A ja vam rekoh: ne plašite se i ne bojte ih se.
5. Mojsijeva 1,30Gospod Bog vaš, koji ide pred vama, on će se biti za vas onako kako vam je učinio u Misiru na vaše oči,
5. Mojsijeva 1,31I u pustinji, gdje si vidio kako te je nosio Gospod Bog tvoj, kao što čovjek nosi sina svojega, cijelijem putem kojim ste išli dokle dođoste do ovoga mjesta.
5. Mojsijeva 1,32Ali zato opet ne vjerovaste Gospodu Bogu svojemu,
5. Mojsijeva 1,33Koji iđaše pred vama putem tražeći vam mjesto gdje biste stali, iđaše noću u ognju da vam svijetli putem kojim biste išli, a danju u oblaku.
5. Mojsijeva 1,34I ču Gospod glas riječi vaših, i razgnjevi se i zakle se govoreći:
5. Mojsijeva 1,35Nijedan od ovoga roda zloga neće vidjeti ove dobre zemlje, za koju se zakleh da ću dati vašim ocima,
5. Mojsijeva 1,36Osim Haleva sina Jefonijina; on će je vidjeti, i njemu ću dati zemlju po kojoj je išao, i sinovima njegovijem, jer se sasvijem držao Gospoda.
5. Mojsijeva 1,37Pa i na mene se razgnjevi Gospod s vas; i reče: ni ti nećeš ući onamo.
5. Mojsijeva 1,38Isus sin Navin, koji te služi, on će ući onamo, njega utvrdi; jer će je on razdijeliti sinovima Izrailjevijem u našljedstvo.
5. Mojsijeva 1,39A djeca vaša, za koju rekoste da će postati roblje, sinovi vaši, koji danas ne znaju ni šta je dobro ni šta je zlo, oni će ući onamo, i njima ću je dati i oni će je naslijediti.
5. Mojsijeva 1,40Vi pak vratite se i idite u pustinju k Crvenome Moru.
5. Mojsijeva 1,41A vi odgovoriste i rekoste mi: sagriješismo Gospodu; ići ćemo i bićemo se sasvijem kako nam je zapovijedio Gospod Bog naš. I uzevši svaki svoje oružje htjeste izaći na goru.
5. Mojsijeva 1,42A Gospod mi reče: kaži im: ne idite i ne bijte se, jer nijesam među vama, da ne izginete pred neprijateljima svojim.
5. Mojsijeva 1,43I ja vam rekoh, ali ne poslušaste, nego se oprijeste zapovijesti Gospodnjoj, i navaliste na goru.
5. Mojsijeva 1,44Tada izidoše pred vas Amoreji, koji sjeđahu u onoj planini, i pognaše vas kao što čine pčele, i pobiše vas na Siru pa do Orme.
5. Mojsijeva 1,45I vrativši se plakaste pred Gospodom, ali Gospod ne posluša glasa vašega niti okrete uha svojega k vama.
5. Mojsijeva 1,46I ostadoste u Kadisu dugo vremena dokle ondje stajaste.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje