Tražilica


Ponovljeni zakon 7. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ponovljeni zakon 7,1Gospod. Bog tvoj, dovest će te u zemlju, u koju ideš, da je uzmeš u posjed. Otjerat će ispred tebe narode mnoge: "Hiteje, Girgašeje, Amoreje, Kanaance, Perizeje i Jebuseje, sedam naroda, što su brojniji i jači od tebe.
Ponovljeni zakon 7,2Kad ih Gospod, Bog tvoj, preda tebi i ti ih pobijediš, tada izvrši na njima prokletstvo! Ne sklapaj s njima saveza i ne štedi ih!
Ponovljeni zakon 7,3Niti stupaj u svojtu s njima: kćeri svoje ne daji za ženu kojemu od sinova njihovih, niti koju od kćeri njihovih ne uzimaj za ženu sinu svojemu!
Ponovljeni zakon 7,4Jer bi mi mogli iznevjeriti sina tvojega, tako da služe drugim bogovima. Tada bi Gospod planuo.
Ponovljeni zakon 7,5Nego ovako s njima postupajte: žrtvenike njihove porušite, kamene spomenike njihove porazbijajte, sveta stabla njihova sasijecite i rezane bogove njihove u ognju spalite!
Ponovljeni zakon 7,6Jer ti si narod, koji je posvećen Gospodu, Bogu svojemu. Tebe je izabrao Gospod, Bog tvoj, između svih naroda na zemlji, da budeš narod, koji pripada samo njemu.
Ponovljeni zakon 7,7Ne zato, što bi vas bilo više nego drugih naroda, obrati se Gospod na vas i izabra vas, jer vi ste najmanji od svih naroda,
Ponovljeni zakon 7,8Nego što vas Gospod ljubi i drži zakletvu, kojom se zakleo ocima vašim. Zato vas je Gospod izveo rukom jakom i izbavio vas iz kuće sužanjstva, iz ruke faraona, kralja egipatskoga.
Ponovljeni zakon 7,9I tako znaj, da je Gospod, Bog tvoj, pravi Bog, vjerni Bog, koji drži zavjet i milost iskazuje do u tisućno koljeno onima, koji ga ljube i drže zapovijedi njegove.
Ponovljeni zakon 7,10A onima, koji mrze na njega, plaća na vlastitom tijelu njihovu, kad ih uništi. Ne odgađa onima, koji mrze na njega, nego im plača na vlastitom tijelu njihovu.
Ponovljeni zakon 7,11Zato drži zapovijedi zakone i naredbe, koje ti danas zapovijedam da ih vršiš!
Ponovljeni zakon 7,12Ako ove propise saslušaš i točno uzdržiš, i Gospod, Bog tvoj, držat će tebi zavjet i milost, za što se je zakleo ocima tvojim.
Ponovljeni zakon 7,13On će te ljubiti, blagoslovit će te i u množit će te blagoslovit će plod tijela tvojega, rod zemlje tvoje, žito tvoje, vino tvoje i ulje tvoje, plod goveda tvojih i prirast stoke tvoje u zemlji, za koju se je zakleo Gospod ocima tvojim da će ti je dati.
Ponovljeni zakon 7,14Bit ćeš blagoslovljen mimo sve narode. Neće biti u tebe ni neplodna ni neplodne, ni među stokom tvojom.
Ponovljeni zakon 7,15Gospod će ukloniti od tebe i sve bolesti i neće pustiti da dođe na tebe i jedno od ljutih zala egipatskih, što ih znaš, nego će ih pustiti na sve neprijatelje tvoje.
Ponovljeni zakon 7,16Uništi sve narode, što ti ih izruči Gospod, Bog tvoj! Nemaj milosrđa s njima! Ne služi bogovima njihovim; jer bi to bila zamka za tebe!
Ponovljeni zakon 7,17Ako li sam u sebi pomisliš. Ti su narodi brojniji od mene, kako ih mogu protjerati?
Ponovljeni zakon 7,18Ne boj ih se! Pomisli na ono, što je Gospod, Bog tvoj, učimo faraonu i svemu Egiptu,
Ponovljeni zakon 7,19Na velike kušnje, što ih vidješe oči tvoje, na znake i čudesa, na ruku jaku i mišicu podignutu, čim te izvede Gospod, Bog tvoj! Tako će učiniti Gospod, Bog tvoj, sa svima narodima, od kojih bi se uplašio.
Ponovljeni zakon 7,20I stršljene će poslati Gospod, Bog tvoj, na njih, dok ne izginu svi, koji bi preostali i skrili se od tebe.
Ponovljeni zakon 7,21Ne plaši se od njih, jer je u sredini tvojoj Gospod, Bog tvoj, moćni i strašni Bog!
Ponovljeni zakon 7,22A Gospod, Bog tvoj, sve malo po malo protjerat će te narode ispred tebe. Nećeš ih moći odjedanput uništiti. Inače bi se tebi odveć umnožile divlje životinje.
Ponovljeni zakon 7,23Ali će ih Gospod, Bog tvoj, predati tebi i strašno će ih smesti, dok ih ne zatre.
Ponovljeni zakon 7,24I kraljeve njihove predat će u tvoje ruke, i ti ćeš zatrti imena njihova pod nebom. Nitko se neće moći održati pred tobom, dokle ih ne uništiš.
Ponovljeni zakon 7,25Rezane bogove njihove spali! Nemoj da se polakomiš na srebro i zlato što je na njima i ne uzimaj ga za se, da time ne budeš zaveden, jer je to gadno Gospodu, Bogu tvojemu.
Ponovljeni zakon 7,26Ne unosi takav gad u kuću svoju, da ne budeš proklet kao i on! Neka ti se to gadi, i neka te hvata groza od toga, jer je to prokleto!
Ponovljeni zakon 7,1 Kad te Jahve, Bog tvoj, uvede u zemlju u koju ideš da je zaposjedneš i kad ispred tebe otjera mnoge narode: Hetite, Girgašane, Amorejce, Kanaance, Perižane, Hivijce i Jebusejce - sedam naroda brojnijih i jačih od tebe -
Ponovljeni zakon 7,2te kad ih Jahve, Bog tvoj, preda tebi i ti ih poraziš, udari ih prokletstvom; nemoj sklapati s njima saveza niti im iskazuj milosti.
Ponovljeni zakon 7,3Ne sklapaj ženidbe s njima, ne udavaj svoje kćeri za njihova sina niti ženi svoga sina njihovom kćeri;
Ponovljeni zakon 7,4jer bi ona odvratila od mene sina tvoga; drugim bi bogovima on služio; Jahve bi se razgnjevio protiv vas i brzo bi te istrijebio.
Ponovljeni zakon 7,5Nego ovako učinite prema njima: porušite njihove žrtvenike, porazbijajte njihove stupove, njihove ašere počupajte a njihove kumire spalite.
Ponovljeni zakon 7,6Ta ti si narod posvećen Jahvi, Bogu svome; tebe je Jahve, Bog tvoj, izabrao da među svim narodima koji su na zemlji budeš njegov predragi vlastiti narod.
Ponovljeni zakon 7,7Nije vas Jahve odabrao i prihvatio zato što biste vi bili brojniji od svih naroda - vi ste zapravo najmanji -
Ponovljeni zakon 7,8nego zato što vas Jahve ljubi i drži zakletvu kojom se zakleo vašim ocima. Stoga vas je Jahve izveo jakom rukom i oslobodio vas iz kuće ropstva, ispod vlasti faraona, kralja egipatskoga.
Ponovljeni zakon 7,9Zato znaj da je Jahve, Bog tvoj, pravi Bog, Bog vjeran, koji drži svoj Savez i milost svoju iskazuje do tisuću koljena onima koji ga ljube i drže njegove zapovijedi.
Ponovljeni zakon 7,10A onima koji ga mrze uzvraća izravno njima samima; uništava bez odgađanja onoga koji ga mrzi: uzvraća izravno njemu samomu.
Ponovljeni zakon 7,11Stoga drži zapovijedi, zakone i uredbe koje ti danas nalažem da ih vršiš.
Ponovljeni zakon 7,12A za nagradu - budeš li slušao ove naloge, držao ih te izvršavao - Jahve, Bog tvoj, držat će ti Savez svoj i milost za koje se zakleo tvojim ocima.
Ponovljeni zakon 7,13Ljubit će te, blagoslivljati i razmnažati; blagoslivljat će plod utrobe tvoje i rod zemlje tvoje: žito tvoje, vino tvoje, ulje tvoje, mlad krava tvojih i prirast stoke tvoje u zemlji za koju se zakleo ocima tvojim da će je tebi dati.
Ponovljeni zakon 7,14Bit ćeš blagoslovljen nad sve narode; neće u tebe biti ni neplodna ni neplodne, ni među tvojom čeljadi ni među stokom tvojom.
Ponovljeni zakon 7,15Jahve će od tebe maknuti svaku bolest; neće na te pustiti ni jedno od strašnih zala egipatskih za koja znaš nego će njima pritiskati one koji te mrze.
Ponovljeni zakon 7,16Uništavaj sve narode koje ti Jahve, Bog tvoj, bude predavao. Neka ih ne sažaljuje oko tvoje. Nemoj se klanjati njihovim kumirima, jer bi ti to bilo zamkom.
Ponovljeni zakon 7,17Možda ćeš u svome srcu reći: `Oni su narodi brojniji od mene, kako ću ih onda protjerati?`
Ponovljeni zakon 7,18Ne boj ih se! Sjeti se što je Jahve, Bog tvoj, učinio faraonu i svemu Egiptu!
Ponovljeni zakon 7,19Pomisli na velike kušnje što si ih vidio na svoje oči; na one znakove i čudesa pa na jaku ruku i ispruženu mišicu kojima te Jahve, Bog tvoj, izveo. Tako će Jahve, Bog tvoj, učiniti sa svim narodima kojih se plašiš.
Ponovljeni zakon 7,20Povrh toga, među njih će Jahve, Bog tvoj, slati stršljene dok ne izginu koji bi preostali i sakrili se pred tobom.
Ponovljeni zakon 7,21Ne strepi, dakle, pred njima! Ta Jahve, Bog tvoj, u sredini je tvojoj, Bog silan i strahovit.
Ponovljeni zakon 7,22Malo će pomalo Jahve, Bog tvoj, ispred tebe uništiti one narode; i nećeš ih moći ujedanput sve istrijebiti da se zvijeri ne bi protiv tebe razmnožile.
Ponovljeni zakon 7,23Ali Jahve, Bog tvoj, tebi će ih predati i među njih unositi stravu dok ne budu uništeni.
Ponovljeni zakon 7,24I njihove će kraljeve predati u tvoje ruke da zatreš ime njihovo pod nebom. Nijedan se neće održati pred tobom dok ih ne uništiš.
Ponovljeni zakon 7,25Likove njihovih kumira spali! Ne hlepi za srebrom i zlatom što je na njima; ne uzimlji ga da ne budeš njime zaveden; jer bi to bilo gadno Jahvi, Bogu tvome.
Ponovljeni zakon 7,26Ne unosi gnusobe u svoju kuću da ne budeš udaren prokletstvom kao i ona; duboko je prezri i grozi se od nje jer je prokleta.
Deuteronom 7,1Kad te GOSPOD Bog tvoj bude uveo u zemlju koju ćeš zaposjesti, i kad bude otjerao pred tobom brojne narode, Hitite, Girgašite, *Amorite, Kanaance, Perizite, Hivite i Jebuzite, sedam naroda brojnijih i jačih od tebe,
Deuteronom 7,2kad ti GOSPOD Bog tvoj bude izručio u ruke i kad ih budeš potukao, ti ćeš ih potpuno posvetiti prokletstvu . Ti nećeš sklapati saveza s njima, i nećeš im ukazati milost.
Deuteronom 7,3Nećeš sklapati brakova s njima, i nećeš davati svojih kćeri njihovim sinovima, nećeš uzimati njihove kćeri za svog sina,
Deuteronom 7,4jer bi to odvratilo tvojeg sina da me slijedi i on bi služio drugim bogovima; gnjev GOSPODOV bi se zapalio protiv tebe i odmah bi te istrijebio.
Deuteronom 7,5Već evo što ćete vi učiniti tim narodima: njihovi *oltari vi ćete ih potpuno uništiti; njihove stele, vi ćete ih polomiti, njihove svete stubove, vi ćete polomiti, a njihovi idoli, vi ćete ih spaliti.
Deuteronom 7,6Jer ti si jedan puk posvećen GOSPODU tvojem Bogu; ti si taj koga je GOSPOD izabrao da postane njegovim pukom koji je njegov vlastiti dio među svim pucima koji su na površini zemlje.
Deuteronom 7,7Ako se GOSPOD posvetio vama i izabrao vas, to nije zbog toga što bijaste najbrojniji puk, jer vi bijaste najmanji od svih pukova.
Deuteronom 7,8Ako je GOSPOD snažnom rukom vas izveo i iskupio vas iz kuće ropstva, iz ruke *Faraona, kralja Egipta, to je zato što vas GOSPOD voli i drži prisegu danu vašim očevima .
Deuteronom 7,9Ti ćeš priznati da je GOSPOD Bog tvoj koji je Bog, istinski Bog; on čuva svoj *savez i svoju vjernost tijekom tisuću naraštaja onima koji ga vole i čuvaju njegove zapovijedi,
Deuteronom 7,10ali on uzvraća izravno onome tko ga mrzi, on mu učini da nestane; on ne dopušta čekati onome tko ga mrzi, on mu uzvraća izravno.
Deuteronom 7,11Ti ćeš paziti na zapovijedi, zakone i običaje koje ti danas zapovijedam primijenjivati.
Deuteronom 7,12I pošto ste saslušali te običaje, da biste ih pazili i primijenjivali, GOSPOD Bog tvoj čuvat će ti *savez i vjernost koje je prisegao očevima tvojim.
Deuteronom 7,13On će te voljeti, blagosloviti, učiniti brojnim i blagosloviti plod krila tvojeg i tla tvojega, tvoje žito, tvoje novo vino i tvoje ulje, tvoje steone krave i sjanjene ovce, na zemlji koju je prisegao tvojim očevima da će dati tebi.
Deuteronom 7,14Ti ćeš biti blagoslovljeniji no svi narodi, neće biti neplodnosti kod tebe ni muškaraca niti žena, kao ni tvoje stoke.
Deuteronom 7,15GOSPOD će udaljiti od tebe sve bolesti i sve zlokobne epidemije iz Egipta, koje ti dobro poznaješ; on ti ih neće dosuditi i poslat će ih svim onima koji te mrze.
Deuteronom 7,16Ti ćeš uništiti sve narode koje ti GOSPOD Bog tvoje bude izručio ne sažaljevajući se na njih; nećeš služiti njihovim bogovima: bila bi to jedna klopka za tebe.
Deuteronom 7,17Ako bi ti rekao sam sebi: ` Ovi su narodi brojniji od mene, kako bih ja njih mogao razvlastiti? `
Deuteronom 7,18Ne boj se! Prisjetit ćeš se onog što je GOSPOD tvoj Bog učinio *Faraonu i svem Egiptu,
Deuteronom 7,19tih velikih dokaza koje si vidio svojim očima, tih *znakova i tih čuda, sjećnja snažne ruke i pružene ruke GOSPODA tvojeg Boga kad te je izveo; eh dobro! GOSPOD Bog tvoj uičinit će isto toliko svim onim narodima kojih bi se ti mogao uplašiti.
Deuteronom 7,20I čak će GOSPOD tvoj Bog poslati im stršene sve do nestanka onih koji bi ostali i skrivali se pred tobom.
Deuteronom 7,21Ne drhti pred njima, jer je usred tebe, GOSPOD Bog tvoj, jedan velik i strašan Bog.
Deuteronom 7,22GOSPOD Bog tvoj otjerat će pred tobom te narode malo po malo: ti njih nećeš moći odmah uništiti, jer bi inače divlje životinje postale brojnije od tebe.
Deuteronom 7,23Ipak GOSPOD Bog tvoj izručit će ti te narode i bacat će na njih veliku paniku sve dok oni ne budu istrijebljeni.
Deuteronom 7,24On će njihove kraljeve izručiti u tvoje ruke, ti ćeš učiniti da nestane njihovo ime ispod neba; nitko neće opstajati pred tobom, sve dok ih ne budeš istrijebio.
Deuteronom 7,25Idoli njihovih bogova, ti ćeš ih spaliti. Ne dopusti sebi pasti u zamku putem žudnje za njihovom oblogama od srebra i zlata, jer to je jedna gnusnost za GOSPOD tvojeg Boga.
Deuteronom 7,26Ti nećeš unijeti ni jedan ogavni predmet u svoju kuću, jer bit ćeš posvećen prokletstvu kao i on. Ti ćeš ga prokleti potpuno i držat ćeš ga ogavnim, jer on je posvećen prokletstvu.
5. Mojsijeva 7,1Kad te Gospod Bog tvoj uvede u zemlju u koju ideš da je naslijediš, i otjera ispred tebe narode mnoge, Heteje i Gergeseje i Amoreje i Hananeje i Ferezeje i Jeveje i Jevuseje, sedam naroda većih i jačih od tebe,
5. Mojsijeva 7,2I preda ih Gospod Bog tvoj tebi, i ti ih razbiješ, potri ih, ne hvataj s njima vjere, niti se smiluj na njih;
5. Mojsijeva 7,3Niti se prijatelji s njima; kćeri svoje ne daji za sina njihova, niti kćeri njihove uzimaj za sina svojega.
5. Mojsijeva 7,4Jer bi otpadila sina tvojega od mene, i služio bi bogovima drugim, te bi se razgnjevio Gospod na vas i potro vas brzo.
5. Mojsijeva 7,5Nego im ovo učinite: oltare njihove raskopajte, i likove njihove polomite, lugove njihove isijecite, i rezane bogove njihove ognjem spalite.
5. Mojsijeva 7,6Jer si ti narod svet Gospodu Bogu svojemu, tebe je izabrao Gospod Bog tvoj da mu budeš narod osobit mimo sve narode na zemlji.
5. Mojsijeva 7,7Ne zato što bi vas bilo više nego drugih naroda prihvati vas Gospod i izabra vas; jer vas bijaše manje nego ikojega drugoga naroda;
5. Mojsijeva 7,8Nego što vas Gospod miluje i što drži zakletvu kojom se zakleo ocima vašim, zato vas je Gospod izveo rukom krjepkom i izbavio vas iz kuće ropske iz ruke Faraona cara Misirskoga.
5. Mojsijeva 7,9I tako znaj da je Gospod Bog tvoj Bog, Bog vjeran, koji drži zavjet svoj i milost svoju do tisuću koljena onima koji ga ljube i drže zapovijesti njegove,
5. Mojsijeva 7,10I plaća onima koji mrze na nj, svakome istrebljujući ga, i ne odgađa onome koji mrzi na nj, plaća svakome.
5. Mojsijeva 7,11Zato drži zapovjesti i uredbe i zakone, koje ti danas ja zapovijedam, da ih tvoriš.
5. Mojsijeva 7,12I ako ove zakone uzaslušate i uzdržite i ustvorite, i Gospod će Bog držati tebi zavjet i milost, za koju se zakleo ocima tvojim;
5. Mojsijeva 7,13I milovaće te i blagosloviće te i umnožiće te; blagosloviće plod utrobe tvoje i plod zemlje tvoje, žito tvoje i vino tvoje i ulje tvoje, plod goveda tvojih i stada ovaca tvojih u zemlji za koju se zakleo ocima tvojim da će ti je dati.
5. Mojsijeva 7,14Bićeš blagosloven mimo sve narode: neće biti u tebe ni muškoga ni ženskoga neplodna, ni među stokom tvojom.
5. Mojsijeva 7,15I ukloniće od tebe Gospod svaku bolest, od ljutih zala Misirskih koja znaš neće nijednoga pustiti na tebe, nego će pustiti na one koji mrze na te.
5. Mojsijeva 7,16I istrijebi sve narode koji ti Gospod Bog tvoj preda, neka ih ne požali oko tvoje, i nemoj služiti bogovima njihovijem, jer bi ti to bila zamka.
5. Mojsijeva 7,17Ako bi rekao u srcu svom: veći su ovi narodi od mene, kako ih mogu izagnati?
5. Mojsijeva 7,18Ne boj ih se; pamti dobro što je učinio Gospod Bog tvoj s Faraonom i sa svijem Misircima,
5. Mojsijeva 7,19Velika kušanja, koja vidješe oči tvoje, i znake i čudesa i ruku krjepku i mišicu podignutu, kojom te izvede Gospod Bog tvoj; onako će učiniti Gospod Bog tvoj sa svijem narodima od kojih bi se uplašio.
5. Mojsijeva 7,20I stršljene će poslati Gospod Bog tvoj na njih dokle ne izginu koji bi ostali i sakrili se od tebe.
5. Mojsijeva 7,21Ne plaši se od njih, jer je Gospod Bog tvoj usred tebe, Bog veliki i strašni.
5. Mojsijeva 7,22Gospod će Bog tvoj malo po malo potrti te narode ispred tebe; nećeš ih moći odjedanput istrijebiti, da se ne bi umnožilo na tebe zvijerje poljsko.
5. Mojsijeva 7,23Ali će ih predati Gospod Bog tvoj tebi, i zatiraće ih zatiranjem velikim dokle se ne zatru.
5. Mojsijeva 7,24I predaće careve njihove u tvoje ruke da zatreš ime njihovo pod nebom, neće se nijedan održati pred tobom, dokle ih ne potreš.
5. Mojsijeva 7,25Rezane bogove njihove spali ognjem, nemoj da se polakomiš na srebro ili zlato što je na njima i da ga uzmeš, da ti ne bude zamka, jer je gadno pred Gospodom Bogom tvojim.
5. Mojsijeva 7,26I nemoj da uneseš gada u dom svoj, da ne budeš proklet kao i on, nego se gadi na nj i grozi se od njega, jer je prokleto.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje